Portal organizatorjev
Nov sistem zagona Portala organizatorjev
Priključite čitalec, zaženite aplikacijo
Licenčnik - Smart Card Runner
in vstavite kartico organizatorja.