Kriterij
Organizator: Izbriši organizatorja
Datum od:          
Datum do:
Področja:
 •  
  Evidenca izobraževanj
  • Evidenca izobraževanj
 •  
  Zdravstvena in babiška nega
  • Babiška nega
  • Zdravstvena nega
* Prejete licenčne točke za udeležbo
Izobraževanje Termin Organizator Vsebina Naslov Org.odbor* Pas. udel.* Akt. udel.* Poster* Prosta mesta Član Splošna Predstavitev
I-2018-0122-0122 20.10.2018 Z-Z, SEKCIJA REŠEVALCEV V ZDRAVSTVU TEMELJNI POSTOPKI OŽIVLJANJA TEMELJNI POSTOPKI OŽIVLJANJA Z UPORABO AED 0,00 7,00 11,00 0,00 2
I-2018-0289-0289 24.10.2018, 14:30 DRUŠTVO MSBZT VELENJE KAKOVOST IN VARNOST V ZDRAVSTVU KAKOVOST IN VARNOST V ZDRAVSTVU 0,00 6,00 10,00 0,00 Neomejeno
I-2018-0000-0575 24.10.2018 - 25.10.2018 Z-Z, SEKCIJA MS IN ZT V PATRONAŽNI DEJAVNOSTI STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE TIMSKO DELO IN MEDSEBOJNO SODELOVANJE - IZZIV ZA KAKOVOSTNO ZDRAVSTVENO OBRAVNAVO NA PACIENTOVEM DOMU 0,00 0,00 0,00 0,00 Neomejeno
I-2018-0000-0562 25.10.2018 ZDRAVSTVENI DOM LJUBLJANA SPLOŠNO IZPOPOLNJEVANJE AKTUALNE TEME V OSNOVNEM ZDRAVSTVU 0,00 0,00 0,00 0,00 Neomejeno
I-2018-0000-0564 25.10.2018 DRUŠTVO MSBZT NOVO MESTO SPLOŠNO IZPOPOLNJEVANJE DRAMA NA DELOVNEM MESTU IN REŠEVANJE NEREŠLJIVEGA 0,00 0,00 0,00 0,00 Neomejeno
I-2018-0026-0026 25.10.2018 DRUŠTVO MSBZT LJUBLJANA SPLOŠNO IZPOPOLNJEVANJE OPOLNOMOČENJE ZAPOSLENIH V ZDRAVSTVU IN SOCIALNEM VARSTVU 0,00 6,00 10,00 0,00 18
I-2018-0097-0097 25.10.2018 ZBORNICA - ZVEZA, DELOVNA SKUPINA RSKZN ZA NEGOVALNE DIAGNOZE - SLONDA SPLOŠNO IZPOPOLNJEVANJE UPORABA NEGOVALNIH DIAGNOZ NANDA - INTERNATIONAL V PRAKSI 0,00 2,00 6,00 0,00 12
I-2018-0122-0122 06.11.2018 Z-Z, SEKCIJA REŠEVALCEV V ZDRAVSTVU TEMELJNI POSTOPKI OŽIVLJANJA TEMELJNI POSTOPKI OŽIVLJANJA Z UPORABO AED 0,00 7,00 11,00 0,00 69
I-2018-0000-0559 08.11.2018, 15:45 DRUŠTVO MSBZT LJUBLJANA STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE VREDNOTE V ZDRAVSTVENI IN BABIŠKI NEGI - IZZIV ALI IZBIRA 0,00 0,00 0,00 0,00 19
I-2018-0024-0024 08.11.2018 DRUŠTVO MSBZT KOROŠKE SPLOŠNO IZPOPOLNJEVANJE CIKLUS IZOBRAŽEVANJ / PROFESIONALNA ODGOVORNOST STROKOVNJAKOV ZBN 0,00 2,00 6,00 0,00 Neomejeno
I-2018-0059-0059 09.11.2018 DRUŠTVO MSBZT MARIBOR SPLOŠNO IZPOPOLNJEVANJE ZA OHRANJANJE ZDRAVJA IN DOBREGA POČUTJA / NARAVNE REŠITVE ZA REPRODKUKTIVNE ORGANE 0,00 1,00 5,00 0,00 Neomejeno
I-2018-0471-0471 09.11.2018 Z-Z, SEKCIJA MS IN ZT V PULMOLOGIJI SPLOŠNO IZPOPOLNJEVANJE SPECIALNA OBRAVNAVA PLJUČNEGA BOLNIKA 0,00 6,00 10,00 0,00 Neomejeno
I-2018-0000-0545 09.11.2018 - 10.11.2018 Z-Z, SEKCIJA MS IN ZT V ONKOLOGIJI SPLOŠNO IZPOPOLNJEVANJE ŽENSKE IN GINEKOLOŠKI RAKI 0,00 0,00 0,00 0,00 Neomejeno
I-2017-0486-0486 10.11.2018 DRUŠTVO MSBZT NOVA GORICA ZAKONODAJA S PODROČJA ZDRAVSTVA IN POKLICNA ETIKA ETIKA IN ZAKONODAJA V ZDRAVSTVU 0,00 7,00 11,00 0,00 Neomejeno
I-2018-0289-0289 10.11.2018 DRUŠTVO MSBZT VELENJE KAKOVOST IN VARNOST V ZDRAVSTVU KAKOVOST IN VARNOST V ZDRAVSTVU 0,00 6,00 10,00 0,00 41
I-2018-0000-0574 10.11.2018 - 11.11.2018 DRUŠTVO MSBZT LJUBLJANA STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE INTEGRACIJA OSEBNOSTI SKOZI OSEBNO ŽIVLJENJSKO ZGODBO 0,00 0,00 0,00 0,00 30
I-2017-0448-0448 14.11.2018 DRUŠTVO MSBZT CELJE ZAKONODAJA S PODROČJA ZDRAVSTVA IN POKLICNA ETIKA ETIKA IN ZAKONODAJA S PODROČJA ZDRAVSTVA 0,00 6,00 10,00 0,00 Neomejeno
I-2018-0000-0584 15.11.2018 Z-Z, SEKCIJA MS IN ZT V REHABILITACIJI IN ZDRAVILIŠKI DEJAVNOSTI SPLOŠNO IZPOPOLNJEVANJE IZZIVI ZDRAVSTVENE NEGE PRI PACIENTIH Z MOTNJAMI URINIRANJA 0,00 0,00 0,00 0,00 Neomejeno
I-2018-0058-0058 15.11.2018 DRUŠTVO MSBZT MARIBOR SPLOŠNO IZPOPOLNJEVANJE STROKOVNI KLINIČNI VEČERI / DIABETIČNA RETINOPATIJA; OBRAVNAVA PACIENTA Z DIABETIČNO RETINPATIJO Z VIDIKA MEDICINSKE SESTRE 0,00 4,00 8,00 0,00 Neomejeno
I-2018-0445-0445 15.11.2018 ZBORNICA - ZVEZA KAKOVOST IN VARNOST V ZDRAVSTVU KAKOVOST IN VARNOST V ZDRAVSTVU: MODUL LICENCA 0,00 7,00 11,00 0,00 1
I-2018-0279-0279 16.11.2018 Z-Z, SEKCIJA MS V ENTEROSTOMALNI TERAPIJI SPLOŠNO IZPOPOLNJEVANJE ZDRAVSTVENA NEGA PACIENTA Z NEFROSTOMO IN IZLOČALNO STOMO - UČNE DELAVNICE 0,00 4,00 8,00 0,00 39
I-2018-0462-0462 19.11.2018 DRUŠTVO MSBZT LJUBLJANA TEMELJNI POSTOPKI OŽIVLJANJA TEMELJNI POSTOPKI OŽIVLJANJA Z UPORABO AED 0,00 7,00 11,00 0,00 19
I-2018-0000-0597 22.11.2018 ZBORNICA - ZVEZA, SEKCIJA MS V PROMOCIJI ZDRAVJA IN ZDRAVSTVENI VZGOJI SPLOŠNO IZPOPOLNJEVANJE VZGOJA ZA ZDRAVJE V PRAKSI (POZITIVNA SAMOPODOBA IN STRES, MEDOSEBNI ODNOSI), UČNA DELAVNICA ZA IZVAJALCE ZDRAVSTVENE VZGOJE V OSNOVNIH ŠOLAH-2.STEBER 0,00 0,00 0,00 0,00 24
I-2018-0097-0097 22.11.2018 ZBORNICA - ZVEZA, DELOVNA SKUPINA RSKZN ZA NEGOVALNE DIAGNOZE - SLONDA SPLOŠNO IZPOPOLNJEVANJE UPORABA NEGOVALNIH DIAGNOZ NANDA - INTERNATIONAL V PRAKSI 0,00 2,00 6,00 0,00 13
I-2018-0000-0609 23.11.2018 - 24.11.2018 Z-Z, SEKCIJA MS IN ZT V OPERATIVNI DEJAVNOSTI SPLOŠNO IZPOPOLNJEVANJE PERIOPERATIVNA ZDRAVSTVENA NEGA JE V VAŠIH ROKAH 0,00 0,00 0,00 0,00 Neomejeno
I-2018-0000-0613 27.11.2018 DRUŠTVO MSBTZ GORENJSKE SPLOŠNO IZPOPOLNJEVANJE KLINIČNO POPOLDNE: KOMUNIKACIJSKI IZZIVI V PATRONAŽNI SLUŽBI - POVEZOVANJE MED RAZLIČNIMI NIVOJI ZDRAVSTVENEGA VARSTVA 0,00 0,00 0,00 0,00 40
I-2018-0000-0612 28.11.2018 DRUŠTVO MSBZT POMURJA SPLOŠNO IZPOPOLNJEVANJE POMLAJEVANJE OČI IN IZBOLJŠANJE VIDA - MIT ALI RESNICA?, 13. MULTIDISCIPLINARNA IZOBRAŽEVALNA ŠOLA ZA STROKOVNO JAVNOST 0,00 0,00 0,00 0,00 Neomejeno
I-2018-0000-0568 30.11.2018 DRUŠTVO MSBZT LJUBLJANA STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE 19. SIMPOZIJ Z MEDNARODNO UDELEŽBO "STARANJE - IZZIV PRIHODNOSTI" 0,00 0,00 0,00 0,00 75
I-2018-0061-0061 30.11.2018 DRUŠTVO MSBZT MARIBOR ZAKONODAJA S PODROČJA ZDRAVSTVA IN POKLICNA ETIKA POKLICNA ETIKA IN ZAKONODAJA S PODROČJA ZDRAVSTVA 0,00 9,00 13,00 0,00 Neomejeno
I-2018-0108-0108 01.12.2018 DRUŠTVO MSBZT POMURJA ZAKONODAJA S PODROČJA ZDRAVSTVA IN POKLICNA ETIKA POKLICNA ETIKA IN ZAKONODAJA V ZDRAVSTVU 0,00 8,00 12,00 0,00 21
I-2018-0445-0445 06.12.2018 ZBORNICA - ZVEZA KAKOVOST IN VARNOST V ZDRAVSTVU KAKOVOST IN VARNOST V ZDRAVSTVU: MODUL LICENCA 0,00 7,00 11,00 0,00 24
I-2017-0515-0515 07.12.2018 DRUŠTVO MSBZT LJUBLJANA ZAKONODAJA S PODROČJA ZDRAVSTVA ZAKONODAJA S PODROČJA ZDRAVSTVA 0,00 9,00 13,00 0,00 46
I-2018-0059-0059 07.12.2018 DRUŠTVO MSBZT MARIBOR SPLOŠNO IZPOPOLNJEVANJE ZA OHRANJANJE ZDRAVJA IN DOBREGA POČUTJA / KAKO STRES NASTANE IN SE STOPNJUJE? 0,00 1,00 5,00 0,00 Neomejeno
I-2018-0075-0075 07.12.2018 DRUŠTVO MSBZT MARIBOR KAKOVOST IN VARNOST V ZDRAVSTVU KAKOVOST IN VARNOST V ZDRAVSTVENI NEGI 0,00 9,00 13,00 0,00 79
I-2018-0097-0097 13.12.2018 ZBORNICA - ZVEZA, DELOVNA SKUPINA RSKZN ZA NEGOVALNE DIAGNOZE - SLONDA SPLOŠNO IZPOPOLNJEVANJE UPORABA NEGOVALNIH DIAGNOZ NANDA - INTERNATIONAL V PRAKSI 0,00 2,00 6,00 0,00 13
I-2018-0058-0058 20.12.2018 DRUŠTVO MSBZT MARIBOR SPLOŠNO IZPOPOLNJEVANJE STROKOVNI KLINIČNI VEČERI / ČLOVEK, KDO SI? 0,00 4,00 8,00 0,00 Neomejeno
Verzija: 2018-08-21; dbRegister_ZZ; dbClani_ZZ