Kriterij
Organizator: Izbriši organizatorja
Datum od:          
Datum do:
Področja:
 •  
  Evidenca izobraževanj
  • Evidenca izobraževanj
 •  
  Zdravstvena in babiška nega
  • Babiška nega
  • Zdravstvena nega
* Prejete licenčne točke za udeležbo
Izobraževanje Termin Organizator Vsebina Naslov Org.odbor* Pas. udel.* Akt. udel.* Poster* Prosta mesta Član Splošna Predstavitev
I-2018-0734-0734 13.09.2019 UKC MARIBOR SPLOŠNO IZPOPOLNJEVANJE IZPOPOLNJEVANJE Z UČNO DELAVNICO S PODROČJA DEESKALACIJSKIH TEHNIK IN POSEBNIH VAROVALNIH UKREPOV 0,00 7,00 11,00 0,00 20
I-2018-0646-0646 18.09.2019 DRUŠTVO MSBZT CELJE SPLOŠNO IZPOPOLNJEVANJE STROKOVNO POPOLDNE: PREVENTIVA IZGORELOSTI MED ZDRAVSTVENIMI DELAVCI, PRIZMA 0,00 1,00 5,00 0,00 30
I-2018-0686-0686 19.09.2019 DRUŠTVO MSBZT LJUBLJANA POKLICNA ETIKA POKLICNA ETIKA V PRAKSI ZDRAVSTVENE IN BABIŠKE NEGE - MODUL LICENCA 0,00 7,00 11,00 0,00 38
I-2019-0002-0002 19.09.2019, 16:00 DRUŠTVO MSBZT MARIBOR STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE STROKOVNI KLINIČNI VEČER / NADGRAJENE PREVENTIVNE OBRAVNAVE V PATRONAŽNEM VARSTVU 0,00 4,00 8,00 0,00 79
I-2019-0000-0511 20.09.2019, 08:00 DRUŠTVO MSBZT PTUJ-ORMOŽ STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE SODOBNI PRISTOPI OBRAVNAVE BOLNIKOV S KRONIČNIMI RANAMI 0,00 0,00 0,00 0,00 60
I-2019-0026-0026 20.09.2019 DRUŠTVO MSBZT LJUBLJANA STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE STANOVALEC Z DEMENCO NEGOVANJE IN SKRB 0,00 6,00 10,00 0,00 30
Verzija: 2019-01-15; dbRegister_ZZ; dbClani_ZZ