Kriterij
Izbriši organizatorja
Področja:
 •  
  Babiška nega
  • Babiška nega
 •  
  Evidenca izobraževanj
  • Evidenca izobraževanj
 •  
  Strokovno področje - 38.člen ZZDej-K
  • Kombinirana licenca - 2 strokovna področja
  • Kombinirana licenca - 3 strokovna področja
  • ZN internističnega pacienta
  • ZN kirurškega pacienta
  • ZN nevrološkega pacienta
  • ZN onkološkega pacienta
  • ZN ortopedskega pacienta
  • ZN otr. in ml. s pos. potr. na podr. vzg. in izob.
  • ZN otroka in mladostnika
  • ZN pac. na bol. odd. ali pos. enoti s stal. nad.
  • ZN pac. na na bol., klin. oz. negoval. oddel.
  • ZN pac. na podr. dela s citostatiki
  • ZN pac. na podr. dela v oper. dejav. in endosk.
  • ZN pac. na podr. med. dela, prom. in športa
  • ZN pac. na podr. mlad. varstva
  • ZN pac. na podr. nef., dial. in transpl. dejav.
  • ZN pac. na podr. psih. in duš. zdravja
  • ZN pac. s kron., nenalezl. boleznimi
  • ZN pac. s težavami lokomot. sist.
  • ZN pac. v dejavn. otorinolar.
  • ZN pac. v diagn. enotah
  • ZN pac. v dispeč. službi zdrav.
  • ZN pac. v območju ioniz. sevanja
  • ZN pac. v otroš. in mlad. amb.
  • ZN pac. v spec. amb. dejav.
  • ZN pac. z dermatoven. obolenjem
  • ZN pac. z ginek. bolez.
  • ZN pac. z motnjami duš. zdra.
  • ZN pac., druž. in drugih v lokal. skup.
  • ZN pac., odvisnega od prep. drog
  • ZN pacienta na specifičnem oddelku/področju
  • ZN pacienta v AMD
  • ZN pacienta v anesteziologiji
  • ZN pacienta v okulistični dejavnosti
  • ZN pacienta v sterilizaciji
  • ZN pacienta v transfuzijski medicini
  • ZN pacienta v zobozdravstveni dejavnosti
  • ZN pacienta z motnjami v razvoju
  • ZN pacienta z nalezljivo boleznijo
  • ZN porodnice in otročnice
  • ZN upor. na podr. social. varstva
  • ZN upor. s pos.potr. na podr. usp., vod. in varst.
  • ZN žensk in druž. na podr. reprod. in žens. bol.
  • ZN življ. ogroženega pacienta
 •  
  Zdravstvena nega
  • Zdravstvena nega
* Prejete licenčne točke za udeležbo
Izobraževanje I-2023-0011-0011
Prijava
Termin 22.09.2023, 08:00
Organizator DRUŠTVO MSBZT MARIBOR
Vsebina / Oblika KAKOVOST IN VARNOST V ZDRAVSTVU
SI, NACIONALNI KONGRESI, UČNE DELAVNICE, SEMINARJI
Naslov KAKOVOST IN VARNOST V ZDRAVSTVU: MODUL LICENCA
Org.odbor* 0,00
Pas. / Dod. * 8,00
Akt. / Prej. * 12,00
Poster* 0,00
Prosta mesta 28
Izobraževanje I-2023-0009-0009
Prijava
Termin 25.09.2023
Organizator UKC MARIBOR
Vsebina / Oblika STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE
SI, NACIONALNI KONGRESI, UČNE DELAVNICE, SEMINARJI
Naslov MODRI UTRINKI / ZDRAVSTVENA NEGA PRI PACIENTU S PERKUTANO IMPLANTACIJO AORTNE ZAKLOPKE -TAVI; VLOGA MEDICINSKE SESTRE PRI OBRAVNAVI REVMATOLOŠKEGA PACIENTA
Org.odbor* 0,00
Pas. / Dod. * 3,00
Akt. / Prej. * 7,00
Poster* 0,00
Prosta mesta 41
Izobraževanje I-2023-0845-0845
Prijava
Termin 25.09.2023, 14:30
Organizator DRUŠTVO MSBZT KOPER
Vsebina / Oblika STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE
SI, NACIONALNI KONGRESI, UČNE DELAVNICE, SEMINARJI
Naslov PREVENTIVNI PROGRAMI ZA ODRASLO POPULACIJO
Org.odbor* 0,00
Pas. / Dod. * 3,00
Akt. / Prej. * 7,00
Poster* 0,00
Prosta mesta 67
Izobraževanje I-2023-0713-0713
Prijava
Termin 26.09.2023, 07:15
Organizator UKC MARIBOR
Vsebina / Oblika STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE
SEMINAR, UČNA DELAVNICA, TEČAJ
Naslov OKUŽBE POVEZANE Z ZDRAVSTVOM - KAKO JIH PREPREČITI?
Org.odbor* 0,00
Pas. / Dod. * 8,00
Akt. / Prej. * 12,00
Poster* 0,00
Prosta mesta 9
Izobraževanje I-2023-0773-0773
Prijava
Termin 26.09.2023
Organizator SEKCIJA MS IN ZT V NEFROLOGIJI, DIALIZI IN TRANSPLANTACIJI
Vsebina / Oblika STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE
SI, NACIONALNI KONGRESI, UČNE DELAVNICE, SEMINARJI
Naslov VLOGA ZDRAVSTVENE NEGE PRI PREHRANSKEM SVETOVANJU NEFROLOŠKIM PACIENTOM
Org.odbor* 0,00
Pas. / Dod. * 6,00
Akt. / Prej. * 10,00
Poster* 0,00
Prosta mesta 2
Izobraževanje I-2023-0639-0639
Prijava
Termin 28.09.2023
Organizator DRUŠTVO MSBTZ GORENJSKE
Vsebina / Oblika STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE
SI, NACIONALNI KONGRESI, UČNE DELAVNICE, SEMINARJI
Naslov RAZVOJ BABIŠTVA SKOZI ČAS
Org.odbor* 0,00
Pas. / Dod. * 4,00
Akt. / Prej. * 8,00
Poster* 0,00
Prosta mesta 86
Izobraževanje I-2023-0706-0706
Prijava
Termin 29.09.2023
Organizator SEKCIJA MS IN ZT V ENDOSKOPIJI IN GASTROENTEROLOGIJI
Vsebina / Oblika STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE
SI, NACIONALNI KONGRESI, UČNE DELAVNICE, SEMINARJI
Naslov 1.STROKOVNI SEMINAR ZA MEDICINSKE SESTRE O KRONIČNI VNETNI ČREVESNI BOLEZNI - ŠE KAJ NE VESTE O KVČB?
Org.odbor* 0,00
Pas. / Dod. * 8,00
Akt. / Prej. * 12,00
Poster* 0,00
Prosta mesta 14
Izobraževanje I-2023-0707-0707
Prijava
Termin 29.09.2023
Organizator SEKCIJA MS IN ZT V ZOBOZDRAVSTVU
Vsebina / Oblika STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE
SI, NACIONALNI KONGRESI, UČNE DELAVNICE, SEMINARJI
Naslov PREDSTAVITEV DEJAVNOSTI ZDRAVSTVENE NEGE NA STOMATOLOŠKI KLINIKI UKC LJUBLJANA
Org.odbor* 0,00
Pas. / Dod. * 5,00
Akt. / Prej. * 9,00
Poster* 0,00
Prosta mesta 115
Izobraževanje I-2023-0739-0739
Prijava
Termin 30.09.2023
Organizator DRUŠTVO MSBZT POMURJA
Vsebina / Oblika ZAKONODAJA S PODROČJA ZDRAVSTVA IN POKLICNA ETIKA
SI, NACIONALNI KONGRESI, UČNE DELAVNICE, SEMINARJI
Naslov ZAKONODAJA S PODROČJA ZDRAVSTVA IN POKLICNA ETIKA: MODUL LICENCA
Org.odbor* 0,00
Pas. / Dod. * 8,00
Akt. / Prej. * 12,00
Poster* 0,00
Prosta mesta 14
Izobraževanje I-2023-0757-0757
Prijava
Termin 02.10.2023
Organizator SEKCIJA MS V ENTEROSTOMALNI TERAPIJI
Vsebina / Oblika STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE
SI, NACIONALNI KONGRESI, UČNE DELAVNICE, SEMINARJI
Naslov RANA, INKONTINENCA IN STOMA - SODOBNI PRISTOPI IN IZZIVI NAPREDNE OBRAVNAVE PACIENTOV
Org.odbor* 0,00
Pas. / Dod. * 6,00
Akt. / Prej. * 10,00
Poster* 0,00
Prosta mesta 21
Izobraževanje I-2023-0844-0844
Prijava
Termin 02.10.2023, 09:00
Organizator DRUŠTVO MSBZT PTUJ-ORMOŽ
Vsebina / Oblika STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE
SI, NACIONALNI KONGRESI, UČNE DELAVNICE, SEMINARJI
Naslov MNOGI OBRAZI DEMENCE
Org.odbor* 0,00
Pas. / Dod. * 5,00
Akt. / Prej. * 9,00
Poster* 0,00
Prosta mesta 52
Izobraževanje I-2023-0098-0098
Prijava
Termin 03.10.2023
Organizator UKC MARIBOR
Vsebina / Oblika STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE
SEMINAR, UČNA DELAVNICA, TEČAJ
Naslov INKONTINENCA IN UPORABA PRIPOMOČKOV
Org.odbor* 0,00
Pas. / Dod. * 4,00
Akt. / Prej. * 8,00
Poster* 0,00
Prosta mesta 52
Izobraževanje I-2023-0831-0831
Prijava
Termin 03.10.2023
Organizator DRUŠTVO MSBZT NOVO MESTO
Vsebina / Oblika STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE
SI, NACIONALNI KONGRESI, UČNE DELAVNICE, SEMINARJI
Naslov ZDRAVSTVENA NEGA IN OBRAVNAVA PACIENTA NA ODDELKU ZA NBO
Org.odbor* 0,00
Pas. / Dod. * 3,00
Akt. / Prej. * 7,00
Poster* 0,00
Prosta mesta Neomejeno
Izobraževanje I-2023-0818-0818
Prijava
Termin 05.10.2023
Organizator DRUŠTVO MSBZT KOROŠKE
Vsebina / Oblika STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE
IZPOPOLNJEVANJE S POMOČJO MULTIMEDIJSKIH PROGRAMOV
Naslov PALIATIVNA OSKRBA BOLNIKOV V DOMAČEM OKOLJU S STRANI ZDRAVSTVENE NEGE
Org.odbor* 0,00
Pas. / Dod. * 2,00
Akt. / Prej. * 6,00
Poster* 0,00
Prosta mesta Neomejeno
Izobraževanje I-2023-0866-0866
Prijava
Termin 05.10.2023
Organizator ZBORNICA - ZVEZA
Vsebina / Oblika STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE
IZPOPOLNJEVANJE S POMOČJO MULTIMEDIJSKIH PROGRAMOV
Naslov ALI NAS COVID-19 ŠE OGROŽA?
Org.odbor* V postopku
Pas. / Dod. * V postopku
Akt. / Prej. * V postopku
Poster* V postopku
Prosta mesta 222
Izobraževanje I-2023-0366-0366
Prijava
Termin 06.10.2023
Organizator DRUŠTVO MSBZT LJUBLJANA
Vsebina / Oblika STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE
SI, NACIONALNI KONGRESI, UČNE DELAVNICE, SEMINARJI
Naslov KONCEPT EKOLOGIJE V ZDRAVSTVU
Org.odbor* V postopku
Pas. / Dod. * V postopku
Akt. / Prej. * V postopku
Poster* V postopku
Prosta mesta 6
Izobraževanje I-2023-0873-0873
Prijava
Termin 06.10.2023, 08:00
Organizator UKC MARIBOR
Vsebina / Oblika STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE
KONGRES, SIMPOZIJ KONFERENCA - MEDNARODNO SREČANJE
Naslov 6. KONGRES ZDRAVTVENE IN BABIŠKE NEGE UKC MARIBOR - ZDRAVSTVENA IN BABIŠKA NEGA SODOBNEGA ČASA
Org.odbor* V postopku
Pas. / Dod. * V postopku
Akt. / Prej. * V postopku
Poster* V postopku
Prosta mesta 78
Izobraževanje I-2023-0686-0686
Prijava
Termin 06.10.2023 - 07.10.2023
Organizator SEKCIJA MS IN ZT V MEDICINI DELA,PROMETA IN ŠPORTA
Vsebina / Oblika STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE
SI, NACIONALNI KONGRESI, UČNE DELAVNICE, SEMINARJI
Naslov VIDNE FUNKCIJE V MDPŠ V SKLOPU 60. OBLETNICE SEKCIJE MEDICINSKIH SESTER IN ZDRAVSTVENIH TEHNIKOV V MEDICINI DELA, PROMETA IN ŠPORTA
Org.odbor* 0,00
Pas. / Dod. * 12,00
Akt. / Prej. * 16,00
Poster* 0,00
Prosta mesta 88
Izobraževanje I-2023-0113-0113
Prijava
Termin 07.10.2023
Organizator SEKCIJA REŠEVALCEV V ZDRAVSTVU
Vsebina / Oblika TEMELJNI POSTOPKI OŽIVLJANJA
SI, NACIONALNI KONGRESI, UČNE DELAVNICE, SEMINARJI
Naslov TEMELJNI POSTOPKI OŽIVLJANJA Z UPORABO AED / V SODELOVANJU Z DRUŠTVOM MSBZT NOVA GORICA
Org.odbor* 0,00
Pas. / Dod. * 7,00
Akt. / Prej. * 11,00
Poster* 0,00
Prosta mesta 19
Izobraževanje I-2023-0681-0681
Prijava
Termin 12.10.2023 - 13.10.2023
Organizator SEKCIJA MS V MANAGEMENTU
Vsebina / Oblika STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE
SI, NACIONALNI KONGRESI, UČNE DELAVNICE, SEMINARJI
Naslov RAZIŠČIMO SVOJ POTENCIAL IN PREVZEMIMO ODGOVORNOST
Org.odbor* 0,00
Pas. / Dod. * 10,00
Akt. / Prej. * 14,00
Poster* 0,00
Prosta mesta 26
Izobraževanje I-2023-0113-0113
Prijava
Termin 13.10.2023, 13:15
Organizator SEKCIJA REŠEVALCEV V ZDRAVSTVU
Vsebina / Oblika TEMELJNI POSTOPKI OŽIVLJANJA
SI, NACIONALNI KONGRESI, UČNE DELAVNICE, SEMINARJI
Naslov TEMELJNI POSTOPKI OŽIVLJANJA Z UPORABO AED / V SODELOVANJU Z DRUŠTVOM MSBZT POMURJA
Org.odbor* 0,00
Pas. / Dod. * 7,00
Akt. / Prej. * 11,00
Poster* 0,00
Prosta mesta 16
Izobraževanje I-2023-0113-0113
Prijava
Termin 14.10.2023, 07:15
Organizator SEKCIJA REŠEVALCEV V ZDRAVSTVU
Vsebina / Oblika TEMELJNI POSTOPKI OŽIVLJANJA
SI, NACIONALNI KONGRESI, UČNE DELAVNICE, SEMINARJI
Naslov TEMELJNI POSTOPKI OŽIVLJANJA Z UPORABO AED / V SODELOVANJU Z DRUŠTVOM MSBZT POMURJA
Org.odbor* 0,00
Pas. / Dod. * 7,00
Akt. / Prej. * 11,00
Poster* 0,00
Prosta mesta 23
Izobraževanje I-2023-0806-0806
Prijava
Termin 14.10.2023
Organizator SEKCIJA MS IN ZT V HEMATOLOGIJI
Vsebina / Oblika STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE
SI, NACIONALNI KONGRESI, UČNE DELAVNICE, SEMINARJI
Naslov HEMATOLOGIJA IN HEMATOLOGIJI SORODNE TEME
Org.odbor* 0,00
Pas. / Dod. * 9,00
Akt. / Prej. * 13,00
Poster* 0,00
Prosta mesta 76
Izobraževanje I-2023-0098-0098
Prijava
Termin 17.10.2023
Organizator UKC MARIBOR
Vsebina / Oblika STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE
SEMINAR, UČNA DELAVNICA, TEČAJ
Naslov INKONTINENCA IN UPORABA PRIPOMOČKOV
Org.odbor* 0,00
Pas. / Dod. * 4,00
Akt. / Prej. * 8,00
Poster* 0,00
Prosta mesta 58
Izobraževanje I-2022-0864-0864
Prijava
Termin 18.10.2023
Organizator DRUŠTVO MSBZT CELJE
Vsebina / Oblika STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE
IZPOPOLNJEVANJE S POMOČJO MULTIMEDIJSKIH PROGRAMOV
Naslov PRIZMA
Org.odbor* 0,00
Pas. / Dod. * 8,00
Akt. / Prej. * 12,00
Poster* 0,00
Prosta mesta Neomejeno
Izobraževanje I-2023-0001-0001
Prijava
Termin 19.10.2023, 16:00
Organizator DRUŠTVO MSBZT MARIBOR
Vsebina / Oblika STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE
SEMINAR, UČNA DELAVNICA, TEČAJ
Naslov STROKOVNI KLINIČNI VEČERI / CELOSTNA INTEGRIRANA OSKRBA STAROSTNIKA
Org.odbor* 0,00
Pas. / Dod. * 4,00
Akt. / Prej. * 8,00
Poster* 0,00
Prosta mesta 63
Izobraževanje I-2023-0685-0685
Prijava
Termin 19.10.2023, 15:30
Organizator DRUŠTVO MSBZT LJUBLJANA
Vsebina / Oblika STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE
SI, NACIONALNI KONGRESI, UČNE DELAVNICE, SEMINARJI
Naslov "NEGOTOVOST SPREMLJEVALKA SODOBNEGA ŽIVLJENJA"
Org.odbor* 0,00
Pas. / Dod. * 3,00
Akt. / Prej. * 7,00
Poster* 0,00
Prosta mesta 1
Izobraževanje I-2023-0803-0803
Prijava
Termin 19.10.2023 - 20.10.2023
Organizator SEKCIJA MS IN ZT V URGENCI
Vsebina / Oblika STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE
SI, NACIONALNI KONGRESI, UČNE DELAVNICE, SEMINARJI
Naslov URGENTNI PACIENT - UTRIP ŽIVLJENJA
Org.odbor* 0,00
Pas. / Dod. * 10,00
Akt. / Prej. * 14,00
Poster* 0,00
Prosta mesta 57
Izobraževanje I-2023-0213-0213
Prijava
Termin 19.10.2023 - 26.10.2023
Organizator ZBORNICA - ZVEZA
Vsebina / Oblika VSEBINE, KI JIH NI MOGOČE OPREDELITI KOT SI
SI, NACIONALNI KONGRESI, UČNE DELAVNICE, SEMINARJI
Naslov SKRB ZASE - DELAVNICA V DVEH DELIH / 19.10.2023 - IZGORELOST; 26.10.2023 - KAKO SKRBETI ZASE IN IMETI DOBRE ODNOSE Z DRUGIMI
Org.odbor* 0,00
Pas. / Dod. * 3,00
Akt. / Prej. * 0,00
Poster* 0,00
Prosta mesta 8
Izobraževanje I-2023-0700-0700
Prijava
Termin 20.10.2023, 07:30
Organizator SEKCIJA MS IN ZT V PSIHIATRIJI
Vsebina / Oblika STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE
SI, NACIONALNI KONGRESI, UČNE DELAVNICE, SEMINARJI
Naslov UČINKOVITO SODELOVANJE Z ZAHTEVNIMI IN »TEŽAVNIMI« OSEBAMI
Org.odbor* 0,00
Pas. / Dod. * 7,00
Akt. / Prej. * 11,00
Poster* 0,00
Prosta mesta 16
Izobraževanje I-2023-0839-0839
Prijava
Termin 20.10.2023
Organizator DRUŠTVO MSBZT POMURJA
Vsebina / Oblika STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE
SI, NACIONALNI KONGRESI, UČNE DELAVNICE, SEMINARJI
Naslov 13. POMURSKI IN 9. MEDNARODNI SIMPOZIJ O KRONIČNI RANI
Org.odbor* 0,00
Pas. / Dod. * 8,00
Akt. / Prej. * 12,00
Poster* 0,00
Prosta mesta 93
Izobraževanje I-2023-0862-0862
Prijava
Termin 20.10.2023
Organizator SEKCIJA MEDICINSKIH SESTER IN BABIC
Vsebina / Oblika STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE
SI, NACIONALNI KONGRESI, UČNE DELAVNICE, SEMINARJI
Naslov V ZNANJU JE MOČ - ZA BOLJŠO OSKRBO ŽENSK IN OTROK
Org.odbor* V postopku
Pas. / Dod. * V postopku
Akt. / Prej. * V postopku
Poster* V postopku
Prosta mesta 111
Izobraževanje I-2023-0865-0865
Prijava
Termin 20.10.2023
Organizator SEKCIJA MS IN ZT V ENDOSKOPIJI IN GASTROENTEROLOGIJI
Vsebina / Oblika STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE
SI, NACIONALNI KONGRESI, UČNE DELAVNICE, SEMINARJI
Naslov SREČANJE ALPE ADRIA DONAVA (AAD)
Org.odbor* 0,00
Pas. / Dod. * 11,00
Akt. / Prej. * 15,00
Poster* 0,00
Prosta mesta 95
Izobraževanje I-2023-0609-0609
Prijava
Termin 20.10.2023 - 21.10.2023
Organizator SEKCIJA MS IN ZT V ENDOKRINOLOGIJI
Vsebina / Oblika STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE
SI, NACIONALNI KONGRESI, UČNE DELAVNICE, SEMINARJI
Naslov JES - JESENSKA ENDOKRINOLOŠKA SEKCIJA
Org.odbor* 0,00
Pas. / Dod. * 14,00
Akt. / Prej. * 18,00
Poster* 0,00
Prosta mesta 60
Izobraževanje I-2023-0009-0009
Prijava
Termin 25.10.2023
Organizator UKC MARIBOR
Vsebina / Oblika STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE
SI, NACIONALNI KONGRESI, UČNE DELAVNICE, SEMINARJI
Naslov MODRI UTRINKI / SODOBNI PRISTOPI PRI ZDRAVLJENJU MULTIPLE SKLEROZE
Org.odbor* 0,00
Pas. / Dod. * 3,00
Akt. / Prej. * 7,00
Poster* 0,00
Prosta mesta 93
Izobraževanje I-2023-0855-0855
Prijava
Termin 25.10.2023 - 26.10.2023
Organizator SEKCIJA MS IN ZT V PATRONAŽNI DEJAVNOSTI
Vsebina / Oblika STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE
SI, NACIONALNI KONGRESI, UČNE DELAVNICE, SEMINARJI
Naslov OSKRBA RANE IN STOME V PATRONAŽNEM VARSTVU
Org.odbor* 0,00
Pas. / Dod. * 13,00
Akt. / Prej. * 17,00
Poster* 0,00
Prosta mesta 59
Izobraževanje I-2023-0722-0722
Prijava
Termin 26.10.2023, 14:30
Organizator DRUŠTVO MSBZT PTUJ-ORMOŽ
Vsebina / Oblika STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE
SEMINAR, UČNA DELAVNICA, TEČAJ
Naslov SODOBNI PRISTOPI PRI CELOVITI OSKRBI OSEB S SLADKORNO BOLEZNIJO / Z UČNIMI DELAVNICAMI
Org.odbor* 0,00
Pas. / Dod. * 5,00
Akt. / Prej. * 9,00
Poster* 0,00
Prosta mesta 16
Izobraževanje I-2023-0886-0886
Prijava
Termin 30.10.2023
Organizator DRUŠTVO MSBZT CELJE
Vsebina / Oblika STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE
IZPOPOLNJEVANJE S POMOČJO MULTIMEDIJSKIH PROGRAMOV
Naslov DOMOVI ZDRAVSTVENIH DELAVCEV KOT PRIZORIŠČA NOTRANJIH NEMIROV
Org.odbor* V postopku
Pas. / Dod. * V postopku
Akt. / Prej. * V postopku
Poster* V postopku
Prosta mesta Neomejeno
Izobraževanje I-2023-0098-0098
Prijava
Termin 07.11.2023
Organizator UKC MARIBOR
Vsebina / Oblika STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE
SEMINAR, UČNA DELAVNICA, TEČAJ
Naslov INKONTINENCA IN UPORABA PRIPOMOČKOV
Org.odbor* 0,00
Pas. / Dod. * 4,00
Akt. / Prej. * 8,00
Poster* 0,00
Prosta mesta 58
Izobraževanje I-2023-0214-0214
Prijava
Termin 07.11.2023, 08:00
Organizator DRUŠTVO MSBZT LJUBLJANA
Vsebina / Oblika VSEBINE, KI JIH NI MOGOČE OPREDELITI KOT SI
SI, NACIONALNI KONGRESI, UČNE DELAVNICE, SEMINARJI
Naslov RAZUMETI SEBE, DA BOLJE SODELUJEMO Z DRUGIMI
Org.odbor* 0,00
Pas. / Dod. * 4,00
Akt. / Prej. * 6,00
Poster* 0,00
Prosta mesta 17
Izobraževanje I-2023-0009-0009
Prijava
Termin 08.11.2023
Organizator UKC MARIBOR
Vsebina / Oblika STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE
SI, NACIONALNI KONGRESI, UČNE DELAVNICE, SEMINARJI
Naslov MODRI UTRINKI / VLOGA MEDICINSKE SESTRE PRI OBRAVNAVI PACIENTA Z AVTOIMUNIM ENCEFALITISOM; VLOGA MEDICINSKE SESTRE PRI OBRAVNAVI MLADOSTNIKA Z MOTNJO HRANJENJA
Org.odbor* 0,00
Pas. / Dod. * 3,00
Akt. / Prej. * 7,00
Poster* 0,00
Prosta mesta 93
Izobraževanje I-2022-0861-0861
Prijava
Termin 09.11.2023
Organizator DRUŠTVO MSBZT CELJE
Vsebina / Oblika KAKOVOST IN VARNOST V ZDRAVSTVU
IZPOPOLNJEVANJE S POMOČJO MULTIMEDIJSKIH PROGRAMOV
Naslov KAKOVOST IN VARNOST V ZDRAVSTVU: MODUL LICENCA
Org.odbor* 0,00
Pas. / Dod. * 7,00
Akt. / Prej. * 11,00
Poster* 0,00
Prosta mesta Neomejeno
Izobraževanje I-2023-0883-0883
Prijava
Termin 09.11.2023 - 10.11.2023
Organizator SEKCIJA IZVAJALCEV ZDRAVSTVENE NEGE IN OSKRBE V SOCIALNEM VARSTVU
Vsebina / Oblika STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE
SI, NACIONALNI KONGRESI, UČNE DELAVNICE, SEMINARJI
Naslov ZDRAVO ŽIVLJENJE ZA NAS IN ZA OKOLJE
Org.odbor* V postopku
Pas. / Dod. * V postopku
Akt. / Prej. * V postopku
Poster* V postopku
Prosta mesta 250
Izobraževanje I-2023-0213-0213
Prijava
Termin 09.11.2023 - 16.11.2023
Organizator ZBORNICA - ZVEZA
Vsebina / Oblika VSEBINE, KI JIH NI MOGOČE OPREDELITI KOT SI
SI, NACIONALNI KONGRESI, UČNE DELAVNICE, SEMINARJI
Naslov SKRB ZASE - DELAVNICA V DVEH DELIH / 9.11.2023 - IZGORELOST; 16.11.2023 - KAKO SKRBETI ZASE IN IMETI DOBRE ODNOSE Z DRUGIMI
Org.odbor* 0,00
Pas. / Dod. * 3,00
Akt. / Prej. * 0,00
Poster* 0,00
Prosta mesta 8
Izobraževanje I-2023-0011-0011
Prijava
Termin 10.11.2023, 08:00
Organizator DRUŠTVO MSBZT MARIBOR
Vsebina / Oblika KAKOVOST IN VARNOST V ZDRAVSTVU
SI, NACIONALNI KONGRESI, UČNE DELAVNICE, SEMINARJI
Naslov KAKOVOST IN VARNOST V ZDRAVSTVU: MODUL LICENCA
Org.odbor* 0,00
Pas. / Dod. * 8,00
Akt. / Prej. * 12,00
Poster* 0,00
Prosta mesta 61
Izobraževanje I-2023-0674-0674
Prijava
Termin 11.11.2023, 07:30
Organizator DRUŠTVO MSBZT LJUBLJANA
Vsebina / Oblika KAKOVOST IN VARNOST V ZDRAVSTVU
SI, NACIONALNI KONGRESI, UČNE DELAVNICE, SEMINARJI
Naslov KAKOVOST IN VARNOST V ZDRAVSTVU - OBVLADOVANJE Z ZDRAVSTVOM POVEZANIH OKUŽB - MODUL LICENCA
Org.odbor* 0,00
Pas. / Dod. * 7,00
Akt. / Prej. * 11,00
Poster* 0,00
Prosta mesta 25
Izobraževanje I-2023-0838-0838
Prijava
Termin 11.11.2023
Organizator DRUŠTVO MSBZT NOVA GORICA
Vsebina / Oblika KAKOVOST IN VARNOST V ZDRAVSTVU
SI, NACIONALNI KONGRESI, UČNE DELAVNICE, SEMINARJI
Naslov KAKOVOST IN VARNOST V ZDRAVSTVU: MODUL LICENCA
Org.odbor* 0,00
Pas. / Dod. * 6,00
Akt. / Prej. * 10,00
Poster* 0,00
Prosta mesta Neomejeno
Izobraževanje I-2023-0113-0113
Prijava
Termin 14.11.2023
Organizator SEKCIJA REŠEVALCEV V ZDRAVSTVU
Vsebina / Oblika TEMELJNI POSTOPKI OŽIVLJANJA
SI, NACIONALNI KONGRESI, UČNE DELAVNICE, SEMINARJI
Naslov TEMELJNI POSTOPKI OŽIVLJANJA Z UPORABO AED / V SODELOVANJU Z DMSBZT CELJE
Org.odbor* 0,00
Pas. / Dod. * 7,00
Akt. / Prej. * 11,00
Poster* 0,00
Prosta mesta 14
Izobraževanje I-2023-0759-0759
Prijava
Termin 14.11.2023
Organizator UKC MARIBOR
Vsebina / Oblika STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE
SI, NACIONALNI KONGRESI, UČNE DELAVNICE, SEMINARJI
Naslov NASTAVITEV, ODSTRANITEV ATRAVMATSKE IGLE IN OSKRBA VENSKE VALVULE
Org.odbor* 0,00
Pas. / Dod. * 3,00
Akt. / Prej. * 7,00
Poster* 0,00
Prosta mesta 4
Izobraževanje I-2022-0862-0862
Prijava
Termin 16.11.2023
Organizator DRUŠTVO MSBZT CELJE
Vsebina / Oblika ZAKONODAJA S PODROČJA ZDRAVSTVA IN POKLICNA ETIKA
IZPOPOLNJEVANJE S POMOČJO MULTIMEDIJSKIH PROGRAMOV
Naslov ZAKONODAJA S PODROČJA ZDRAVSTVA IN POKLICNA ETIKA: MODUL LICENCA
Org.odbor* 0,00
Pas. / Dod. * 8,00
Akt. / Prej. * 12,00
Poster* 0,00
Prosta mesta Neomejeno
Izobraževanje I-2023-0001-0001
Prijava
Termin 16.11.2023, 16:00
Organizator DRUŠTVO MSBZT MARIBOR
Vsebina / Oblika STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE
SEMINAR, UČNA DELAVNICA, TEČAJ
Naslov STROKOVNI KLINIČNI VEČERI / PRIHODNOST IN RAZVOJ ZDRAVSTVENE NEGE NA PRIMARNI RAVNI: PRIMER PRAKSE IZ TUJINE
Org.odbor* 0,00
Pas. / Dod. * 4,00
Akt. / Prej. * 8,00
Poster* 0,00
Prosta mesta 65
Izobraževanje I-2023-0113-0113
Prijava
Termin 17.11.2023, 13:15
Organizator SEKCIJA REŠEVALCEV V ZDRAVSTVU
Vsebina / Oblika TEMELJNI POSTOPKI OŽIVLJANJA
SI, NACIONALNI KONGRESI, UČNE DELAVNICE, SEMINARJI
Naslov TEMELJNI POSTOPKI OŽIVLJANJA Z UPORABO AED / V SODELOVANJU Z DRUŠTVOM MSBZT POMURJA
Org.odbor* 0,00
Pas. / Dod. * 7,00
Akt. / Prej. * 11,00
Poster* 0,00
Prosta mesta 19
Izobraževanje I-2023-0388-0388
Prijava
Termin 17.11.2023
Organizator SEKCIJA MS IN ZT V URGENCI
Vsebina / Oblika TEMELJNI POSTOPKI OŽIVLJANJA
SI, NACIONALNI KONGRESI, UČNE DELAVNICE, SEMINARJI
Naslov 12. SEMINAR: PREPOZNAVA ŽIVLJENJSKO OGROŽENEGA PACIENTA IN REANIMACIJA
Org.odbor* 0,00
Pas. / Dod. * 8,00
Akt. / Prej. * 12,00
Poster* 0,00
Prosta mesta 59
Izobraževanje I-2023-0113-0113
Prijava
Termin 18.11.2023, 07:15
Organizator SEKCIJA REŠEVALCEV V ZDRAVSTVU
Vsebina / Oblika TEMELJNI POSTOPKI OŽIVLJANJA
SI, NACIONALNI KONGRESI, UČNE DELAVNICE, SEMINARJI
Naslov TEMELJNI POSTOPKI OŽIVLJANJA Z UPORABO AED / V SODELOVANJU Z DRUŠTVOM MSBZT POMURJA
Org.odbor* 0,00
Pas. / Dod. * 7,00
Akt. / Prej. * 11,00
Poster* 0,00
Prosta mesta 24
Izobraževanje I-2023-0098-0098
Prijava
Termin 21.11.2023
Organizator UKC MARIBOR
Vsebina / Oblika STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE
SEMINAR, UČNA DELAVNICA, TEČAJ
Naslov INKONTINENCA IN UPORABA PRIPOMOČKOV
Org.odbor* 0,00
Pas. / Dod. * 4,00
Akt. / Prej. * 8,00
Poster* 0,00
Prosta mesta 59
Izobraževanje I-2023-0842-0842
Prijava
Termin 22.11.2023, 15:30
Organizator DRUŠTVO MSBZT PTUJ-ORMOŽ
Vsebina / Oblika STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE
SI, NACIONALNI KONGRESI, UČNE DELAVNICE, SEMINARJI
Naslov KINESTEZIJA V ZDRAVSTVENI NEGI Z UČNIMI DELAVNICAMI
Org.odbor* 0,00
Pas. / Dod. * 6,00
Akt. / Prej. * 10,00
Poster* 0,00
Prosta mesta 16
Izobraževanje I-2023-0183-0183
Prijava
Termin 24.11.2023 - 25.11.2023
Organizator SEKCIJA MS IN ZT V REHABILITACIJI IN ZDRAVILIŠKI DEJAVNOSTI
Vsebina / Oblika STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE
SI, NACIONALNI KONGRESI, UČNE DELAVNICE, SEMINARJI
Naslov ZAGOTAVLJANJE VARNE ZDRAVSTVENE NEGE V ČASU REHABILITACIJE PACIENTA
Org.odbor* 0,00
Pas. / Dod. * 14,00
Akt. / Prej. * 16,00
Poster* 0,00
Prosta mesta 44
Izobraževanje I-2023-0887-0887
Prijava
Termin 27.11.2023
Organizator DRUŠTVO MSBZT CELJE
Vsebina / Oblika STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE
IZPOPOLNJEVANJE S POMOČJO MULTIMEDIJSKIH PROGRAMOV
Naslov JE MEDICINSKA SESTRA RES LUTKA, KI LAHKO UPRAVLJAJO Z NJO?
Org.odbor* V postopku
Pas. / Dod. * V postopku
Akt. / Prej. * V postopku
Poster* V postopku
Prosta mesta Neomejeno
Izobraževanje I-2023-0842-0842
Prijava
Termin 29.11.2023, 15:30
Organizator DRUŠTVO MSBZT PTUJ-ORMOŽ
Vsebina / Oblika STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE
SI, NACIONALNI KONGRESI, UČNE DELAVNICE, SEMINARJI
Naslov KINESTEZIJA V ZDRAVSTVENI NEGI Z UČNIMI DELAVNICAMI
Org.odbor* 0,00
Pas. / Dod. * 6,00
Akt. / Prej. * 10,00
Poster* 0,00
Prosta mesta 18
Izobraževanje I-2023-0876-0876
Prijava
Termin 29.11.2023, 16:00
Organizator DELOVNA SKUPINA ZA DUHOVNO OSKRBO V ZDR. NEGI
Vsebina / Oblika STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE
SI, NACIONALNI KONGRESI, UČNE DELAVNICE, SEMINARJI
Naslov POMEN DUHOVNOSTI IN VPLIV DUHOVNE OSKRBE NA ZDRAVJE POSAMEZNIKA
Org.odbor* V postopku
Pas. / Dod. * V postopku
Akt. / Prej. * V postopku
Poster* V postopku
Prosta mesta 42
Izobraževanje I-2023-0097-0097
Prijava
Termin 05.12.2023, 16:50
Organizator DRUŠTVO MSBZT LJUBLJANA
Vsebina / Oblika VSEBINE, KI JIH NI MOGOČE OPREDELITI KOT SI
IZPOPOLNJEVANJE S POMOČJO MULTIMEDIJSKIH PROGRAMOV
Naslov KOMUNIKACIJA V KONFLIKTNI SITUACIJI
Org.odbor* 0,00
Pas. / Dod. * 3,00
Akt. / Prej. * 5,00
Poster* 0,00
Prosta mesta 13
Izobraževanje I-2023-0213-0213
Prijava
Termin 07.12.2023 - 14.12.2023
Organizator ZBORNICA - ZVEZA
Vsebina / Oblika VSEBINE, KI JIH NI MOGOČE OPREDELITI KOT SI
SI, NACIONALNI KONGRESI, UČNE DELAVNICE, SEMINARJI
Naslov SKRB ZASE - DELAVNICA V DVEH DELIH / 7.12.2023 - IZGORELOST; 14.12.2023 - KAKO SKRBETI ZASE IN IMETI DOBRE ODNOSE Z DRUGIMI
Org.odbor* 0,00
Pas. / Dod. * 3,00
Akt. / Prej. * 0,00
Poster* 0,00
Prosta mesta 17
Izobraževanje I-2023-0759-0759
Prijava
Termin 12.12.2023
Organizator UKC MARIBOR
Vsebina / Oblika STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE
SI, NACIONALNI KONGRESI, UČNE DELAVNICE, SEMINARJI
Naslov NASTAVITEV, ODSTRANITEV ATRAVMATSKE IGLE IN OSKRBA VENSKE VALVULE
Org.odbor* 0,00
Pas. / Dod. * 3,00
Akt. / Prej. * 7,00
Poster* 0,00
Prosta mesta 15
Izobraževanje I-2023-0214-0214
Prijava
Termin 14.12.2023, 08:00
Organizator DRUŠTVO MSBZT LJUBLJANA
Vsebina / Oblika VSEBINE, KI JIH NI MOGOČE OPREDELITI KOT SI
SI, NACIONALNI KONGRESI, UČNE DELAVNICE, SEMINARJI
Naslov RAZUMETI SEBE, DA BOLJE SODELUJEMO Z DRUGIMI
Org.odbor* 0,00
Pas. / Dod. * 4,00
Akt. / Prej. * 6,00
Poster* 0,00
Prosta mesta 19
Izobraževanje I-2023-0002-0002
Prijava
Termin 15.12.2023, 08:00
Organizator DRUŠTVO MSBZT MARIBOR
Vsebina / Oblika ZAKONODAJA S PODROČJA ZDRAVSTVA IN POKLICNA ETIKA
SI, NACIONALNI KONGRESI, UČNE DELAVNICE, SEMINARJI
Naslov POKLICNA ETIKA IN ZAKONODAJA S PODROČJA ZDRAVSTVA: MODUL LICENCA
Org.odbor* 0,00
Pas. / Dod. * 8,00
Akt. / Prej. * 12,00
Poster* 0,00
Prosta mesta 17
Izobraževanje I-2023-0001-0001
Prijava
Termin 21.12.2023, 16:00
Organizator DRUŠTVO MSBZT MARIBOR
Vsebina / Oblika STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE
SEMINAR, UČNA DELAVNICA, TEČAJ
Naslov STROKOVNI KLINIČNI VEČERI / SMEH ZA ZDRAVJE – PRESENEČENJE ZA ČLANE
Org.odbor* 0,00
Pas. / Dod. * 4,00
Akt. / Prej. * 8,00
Poster* 0,00
Prosta mesta 68
Izobraževanje Termin Organizator Vsebina / Oblika Naslov Org.odbor* Pas. / Dod. * Akt. / Prej. * Poster* Prosta mesta Član Splošna Predstavitev
I-2023-0011-0011 22.09.2023, 08:00 DRUŠTVO MSBZT MARIBOR KAKOVOST IN VARNOST V ZDRAVSTVU
SI, NACIONALNI KONGRESI, UČNE DELAVNICE, SEMINARJI
KAKOVOST IN VARNOST V ZDRAVSTVU: MODUL LICENCA 0,00 8,00 12,00 0,00 28
I-2023-0009-0009 25.09.2023 UKC MARIBOR STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE
SI, NACIONALNI KONGRESI, UČNE DELAVNICE, SEMINARJI
MODRI UTRINKI / ZDRAVSTVENA NEGA PRI PACIENTU S PERKUTANO IMPLANTACIJO AORTNE ZAKLOPKE -TAVI; VLOGA MEDICINSKE SESTRE PRI OBRAVNAVI REVMATOLOŠKEGA PACIENTA 0,00 3,00 7,00 0,00 41
I-2023-0845-0845 25.09.2023, 14:30 DRUŠTVO MSBZT KOPER STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE
SI, NACIONALNI KONGRESI, UČNE DELAVNICE, SEMINARJI
PREVENTIVNI PROGRAMI ZA ODRASLO POPULACIJO 0,00 3,00 7,00 0,00 67
I-2023-0713-0713 26.09.2023, 07:15 UKC MARIBOR STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE
SEMINAR, UČNA DELAVNICA, TEČAJ
OKUŽBE POVEZANE Z ZDRAVSTVOM - KAKO JIH PREPREČITI? 0,00 8,00 12,00 0,00 9
I-2023-0773-0773 26.09.2023 SEKCIJA MS IN ZT V NEFROLOGIJI, DIALIZI IN TRANSPLANTACIJI STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE
SI, NACIONALNI KONGRESI, UČNE DELAVNICE, SEMINARJI
VLOGA ZDRAVSTVENE NEGE PRI PREHRANSKEM SVETOVANJU NEFROLOŠKIM PACIENTOM 0,00 6,00 10,00 0,00 2
I-2023-0639-0639 28.09.2023 DRUŠTVO MSBTZ GORENJSKE STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE
SI, NACIONALNI KONGRESI, UČNE DELAVNICE, SEMINARJI
RAZVOJ BABIŠTVA SKOZI ČAS 0,00 4,00 8,00 0,00 86
I-2023-0706-0706 29.09.2023 SEKCIJA MS IN ZT V ENDOSKOPIJI IN GASTROENTEROLOGIJI STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE
SI, NACIONALNI KONGRESI, UČNE DELAVNICE, SEMINARJI
1.STROKOVNI SEMINAR ZA MEDICINSKE SESTRE O KRONIČNI VNETNI ČREVESNI BOLEZNI - ŠE KAJ NE VESTE O KVČB? 0,00 8,00 12,00 0,00 14
I-2023-0707-0707 29.09.2023 SEKCIJA MS IN ZT V ZOBOZDRAVSTVU STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE
SI, NACIONALNI KONGRESI, UČNE DELAVNICE, SEMINARJI
PREDSTAVITEV DEJAVNOSTI ZDRAVSTVENE NEGE NA STOMATOLOŠKI KLINIKI UKC LJUBLJANA 0,00 5,00 9,00 0,00 115
I-2023-0739-0739 30.09.2023 DRUŠTVO MSBZT POMURJA ZAKONODAJA S PODROČJA ZDRAVSTVA IN POKLICNA ETIKA
SI, NACIONALNI KONGRESI, UČNE DELAVNICE, SEMINARJI
ZAKONODAJA S PODROČJA ZDRAVSTVA IN POKLICNA ETIKA: MODUL LICENCA 0,00 8,00 12,00 0,00 14
I-2023-0757-0757 02.10.2023 SEKCIJA MS V ENTEROSTOMALNI TERAPIJI STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE
SI, NACIONALNI KONGRESI, UČNE DELAVNICE, SEMINARJI
RANA, INKONTINENCA IN STOMA - SODOBNI PRISTOPI IN IZZIVI NAPREDNE OBRAVNAVE PACIENTOV 0,00 6,00 10,00 0,00 21
I-2023-0844-0844 02.10.2023, 09:00 DRUŠTVO MSBZT PTUJ-ORMOŽ STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE
SI, NACIONALNI KONGRESI, UČNE DELAVNICE, SEMINARJI
MNOGI OBRAZI DEMENCE 0,00 5,00 9,00 0,00 52
I-2023-0098-0098 03.10.2023 UKC MARIBOR STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE
SEMINAR, UČNA DELAVNICA, TEČAJ
INKONTINENCA IN UPORABA PRIPOMOČKOV 0,00 4,00 8,00 0,00 52
I-2023-0831-0831 03.10.2023 DRUŠTVO MSBZT NOVO MESTO STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE
SI, NACIONALNI KONGRESI, UČNE DELAVNICE, SEMINARJI
ZDRAVSTVENA NEGA IN OBRAVNAVA PACIENTA NA ODDELKU ZA NBO 0,00 3,00 7,00 0,00 Neomejeno
I-2023-0818-0818 05.10.2023 DRUŠTVO MSBZT KOROŠKE STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE
IZPOPOLNJEVANJE S POMOČJO MULTIMEDIJSKIH PROGRAMOV
PALIATIVNA OSKRBA BOLNIKOV V DOMAČEM OKOLJU S STRANI ZDRAVSTVENE NEGE 0,00 2,00 6,00 0,00 Neomejeno
I-2023-0866-0866 05.10.2023 ZBORNICA - ZVEZA STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE
IZPOPOLNJEVANJE S POMOČJO MULTIMEDIJSKIH PROGRAMOV
ALI NAS COVID-19 ŠE OGROŽA? V postopku V postopku V postopku V postopku 222
I-2023-0366-0366 06.10.2023 DRUŠTVO MSBZT LJUBLJANA STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE
SI, NACIONALNI KONGRESI, UČNE DELAVNICE, SEMINARJI
KONCEPT EKOLOGIJE V ZDRAVSTVU V postopku V postopku V postopku V postopku 6
I-2023-0873-0873 06.10.2023, 08:00 UKC MARIBOR STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE
KONGRES, SIMPOZIJ KONFERENCA - MEDNARODNO SREČANJE
6. KONGRES ZDRAVTVENE IN BABIŠKE NEGE UKC MARIBOR - ZDRAVSTVENA IN BABIŠKA NEGA SODOBNEGA ČASA V postopku V postopku V postopku V postopku 78
I-2023-0686-0686 06.10.2023 - 07.10.2023 SEKCIJA MS IN ZT V MEDICINI DELA,PROMETA IN ŠPORTA STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE
SI, NACIONALNI KONGRESI, UČNE DELAVNICE, SEMINARJI
VIDNE FUNKCIJE V MDPŠ V SKLOPU 60. OBLETNICE SEKCIJE MEDICINSKIH SESTER IN ZDRAVSTVENIH TEHNIKOV V MEDICINI DELA, PROMETA IN ŠPORTA 0,00 12,00 16,00 0,00 88
I-2023-0113-0113 07.10.2023 SEKCIJA REŠEVALCEV V ZDRAVSTVU TEMELJNI POSTOPKI OŽIVLJANJA
SI, NACIONALNI KONGRESI, UČNE DELAVNICE, SEMINARJI
TEMELJNI POSTOPKI OŽIVLJANJA Z UPORABO AED / V SODELOVANJU Z DRUŠTVOM MSBZT NOVA GORICA 0,00 7,00 11,00 0,00 19
I-2023-0681-0681 12.10.2023 - 13.10.2023 SEKCIJA MS V MANAGEMENTU STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE
SI, NACIONALNI KONGRESI, UČNE DELAVNICE, SEMINARJI
RAZIŠČIMO SVOJ POTENCIAL IN PREVZEMIMO ODGOVORNOST 0,00 10,00 14,00 0,00 26
I-2023-0113-0113 13.10.2023, 13:15 SEKCIJA REŠEVALCEV V ZDRAVSTVU TEMELJNI POSTOPKI OŽIVLJANJA
SI, NACIONALNI KONGRESI, UČNE DELAVNICE, SEMINARJI
TEMELJNI POSTOPKI OŽIVLJANJA Z UPORABO AED / V SODELOVANJU Z DRUŠTVOM MSBZT POMURJA 0,00 7,00 11,00 0,00 16
I-2023-0113-0113 14.10.2023, 07:15 SEKCIJA REŠEVALCEV V ZDRAVSTVU TEMELJNI POSTOPKI OŽIVLJANJA
SI, NACIONALNI KONGRESI, UČNE DELAVNICE, SEMINARJI
TEMELJNI POSTOPKI OŽIVLJANJA Z UPORABO AED / V SODELOVANJU Z DRUŠTVOM MSBZT POMURJA 0,00 7,00 11,00 0,00 23
I-2023-0806-0806 14.10.2023 SEKCIJA MS IN ZT V HEMATOLOGIJI STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE
SI, NACIONALNI KONGRESI, UČNE DELAVNICE, SEMINARJI
HEMATOLOGIJA IN HEMATOLOGIJI SORODNE TEME 0,00 9,00 13,00 0,00 76
I-2023-0098-0098 17.10.2023 UKC MARIBOR STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE
SEMINAR, UČNA DELAVNICA, TEČAJ
INKONTINENCA IN UPORABA PRIPOMOČKOV 0,00 4,00 8,00 0,00 58
I-2022-0864-0864 18.10.2023 DRUŠTVO MSBZT CELJE STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE
IZPOPOLNJEVANJE S POMOČJO MULTIMEDIJSKIH PROGRAMOV
PRIZMA 0,00 8,00 12,00 0,00 Neomejeno
I-2023-0001-0001 19.10.2023, 16:00 DRUŠTVO MSBZT MARIBOR STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE
SEMINAR, UČNA DELAVNICA, TEČAJ
STROKOVNI KLINIČNI VEČERI / CELOSTNA INTEGRIRANA OSKRBA STAROSTNIKA 0,00 4,00 8,00 0,00 63
I-2023-0685-0685 19.10.2023, 15:30 DRUŠTVO MSBZT LJUBLJANA STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE
SI, NACIONALNI KONGRESI, UČNE DELAVNICE, SEMINARJI
"NEGOTOVOST SPREMLJEVALKA SODOBNEGA ŽIVLJENJA" 0,00 3,00 7,00 0,00 1
I-2023-0803-0803 19.10.2023 - 20.10.2023 SEKCIJA MS IN ZT V URGENCI STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE
SI, NACIONALNI KONGRESI, UČNE DELAVNICE, SEMINARJI
URGENTNI PACIENT - UTRIP ŽIVLJENJA 0,00 10,00 14,00 0,00 57
I-2023-0213-0213 19.10.2023 - 26.10.2023 ZBORNICA - ZVEZA VSEBINE, KI JIH NI MOGOČE OPREDELITI KOT SI
SI, NACIONALNI KONGRESI, UČNE DELAVNICE, SEMINARJI
SKRB ZASE - DELAVNICA V DVEH DELIH / 19.10.2023 - IZGORELOST; 26.10.2023 - KAKO SKRBETI ZASE IN IMETI DOBRE ODNOSE Z DRUGIMI 0,00 3,00 0,00 0,00 8
I-2023-0700-0700 20.10.2023, 07:30 SEKCIJA MS IN ZT V PSIHIATRIJI STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE
SI, NACIONALNI KONGRESI, UČNE DELAVNICE, SEMINARJI
UČINKOVITO SODELOVANJE Z ZAHTEVNIMI IN »TEŽAVNIMI« OSEBAMI 0,00 7,00 11,00 0,00 16
I-2023-0839-0839 20.10.2023 DRUŠTVO MSBZT POMURJA STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE
SI, NACIONALNI KONGRESI, UČNE DELAVNICE, SEMINARJI
13. POMURSKI IN 9. MEDNARODNI SIMPOZIJ O KRONIČNI RANI 0,00 8,00 12,00 0,00 93
I-2023-0862-0862 20.10.2023 SEKCIJA MEDICINSKIH SESTER IN BABIC STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE
SI, NACIONALNI KONGRESI, UČNE DELAVNICE, SEMINARJI
V ZNANJU JE MOČ - ZA BOLJŠO OSKRBO ŽENSK IN OTROK V postopku V postopku V postopku V postopku 111
I-2023-0865-0865 20.10.2023 SEKCIJA MS IN ZT V ENDOSKOPIJI IN GASTROENTEROLOGIJI STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE
SI, NACIONALNI KONGRESI, UČNE DELAVNICE, SEMINARJI
SREČANJE ALPE ADRIA DONAVA (AAD) 0,00 11,00 15,00 0,00 95
I-2023-0609-0609 20.10.2023 - 21.10.2023 SEKCIJA MS IN ZT V ENDOKRINOLOGIJI STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE
SI, NACIONALNI KONGRESI, UČNE DELAVNICE, SEMINARJI
JES - JESENSKA ENDOKRINOLOŠKA SEKCIJA 0,00 14,00 18,00 0,00 60
I-2023-0009-0009 25.10.2023 UKC MARIBOR STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE
SI, NACIONALNI KONGRESI, UČNE DELAVNICE, SEMINARJI
MODRI UTRINKI / SODOBNI PRISTOPI PRI ZDRAVLJENJU MULTIPLE SKLEROZE 0,00 3,00 7,00 0,00 93
I-2023-0855-0855 25.10.2023 - 26.10.2023 SEKCIJA MS IN ZT V PATRONAŽNI DEJAVNOSTI STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE
SI, NACIONALNI KONGRESI, UČNE DELAVNICE, SEMINARJI
OSKRBA RANE IN STOME V PATRONAŽNEM VARSTVU 0,00 13,00 17,00 0,00 59
I-2023-0722-0722 26.10.2023, 14:30 DRUŠTVO MSBZT PTUJ-ORMOŽ STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE
SEMINAR, UČNA DELAVNICA, TEČAJ
SODOBNI PRISTOPI PRI CELOVITI OSKRBI OSEB S SLADKORNO BOLEZNIJO / Z UČNIMI DELAVNICAMI 0,00 5,00 9,00 0,00 16
I-2023-0886-0886 30.10.2023 DRUŠTVO MSBZT CELJE STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE
IZPOPOLNJEVANJE S POMOČJO MULTIMEDIJSKIH PROGRAMOV
DOMOVI ZDRAVSTVENIH DELAVCEV KOT PRIZORIŠČA NOTRANJIH NEMIROV V postopku V postopku V postopku V postopku Neomejeno
I-2023-0098-0098 07.11.2023 UKC MARIBOR STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE
SEMINAR, UČNA DELAVNICA, TEČAJ
INKONTINENCA IN UPORABA PRIPOMOČKOV 0,00 4,00 8,00 0,00 58
I-2023-0214-0214 07.11.2023, 08:00 DRUŠTVO MSBZT LJUBLJANA VSEBINE, KI JIH NI MOGOČE OPREDELITI KOT SI
SI, NACIONALNI KONGRESI, UČNE DELAVNICE, SEMINARJI
RAZUMETI SEBE, DA BOLJE SODELUJEMO Z DRUGIMI 0,00 4,00 6,00 0,00 17
I-2023-0009-0009 08.11.2023 UKC MARIBOR STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE
SI, NACIONALNI KONGRESI, UČNE DELAVNICE, SEMINARJI
MODRI UTRINKI / VLOGA MEDICINSKE SESTRE PRI OBRAVNAVI PACIENTA Z AVTOIMUNIM ENCEFALITISOM; VLOGA MEDICINSKE SESTRE PRI OBRAVNAVI MLADOSTNIKA Z MOTNJO HRANJENJA 0,00 3,00 7,00 0,00 93
I-2022-0861-0861 09.11.2023 DRUŠTVO MSBZT CELJE KAKOVOST IN VARNOST V ZDRAVSTVU
IZPOPOLNJEVANJE S POMOČJO MULTIMEDIJSKIH PROGRAMOV
KAKOVOST IN VARNOST V ZDRAVSTVU: MODUL LICENCA 0,00 7,00 11,00 0,00 Neomejeno
I-2023-0883-0883 09.11.2023 - 10.11.2023 SEKCIJA IZVAJALCEV ZDRAVSTVENE NEGE IN OSKRBE V SOCIALNEM VARSTVU STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE
SI, NACIONALNI KONGRESI, UČNE DELAVNICE, SEMINARJI
ZDRAVO ŽIVLJENJE ZA NAS IN ZA OKOLJE V postopku V postopku V postopku V postopku 250
I-2023-0213-0213 09.11.2023 - 16.11.2023 ZBORNICA - ZVEZA VSEBINE, KI JIH NI MOGOČE OPREDELITI KOT SI
SI, NACIONALNI KONGRESI, UČNE DELAVNICE, SEMINARJI
SKRB ZASE - DELAVNICA V DVEH DELIH / 9.11.2023 - IZGORELOST; 16.11.2023 - KAKO SKRBETI ZASE IN IMETI DOBRE ODNOSE Z DRUGIMI 0,00 3,00 0,00 0,00 8
I-2023-0011-0011 10.11.2023, 08:00 DRUŠTVO MSBZT MARIBOR KAKOVOST IN VARNOST V ZDRAVSTVU
SI, NACIONALNI KONGRESI, UČNE DELAVNICE, SEMINARJI
KAKOVOST IN VARNOST V ZDRAVSTVU: MODUL LICENCA 0,00 8,00 12,00 0,00 61
I-2023-0674-0674 11.11.2023, 07:30 DRUŠTVO MSBZT LJUBLJANA KAKOVOST IN VARNOST V ZDRAVSTVU
SI, NACIONALNI KONGRESI, UČNE DELAVNICE, SEMINARJI
KAKOVOST IN VARNOST V ZDRAVSTVU - OBVLADOVANJE Z ZDRAVSTVOM POVEZANIH OKUŽB - MODUL LICENCA 0,00 7,00 11,00 0,00 25
I-2023-0838-0838 11.11.2023 DRUŠTVO MSBZT NOVA GORICA KAKOVOST IN VARNOST V ZDRAVSTVU
SI, NACIONALNI KONGRESI, UČNE DELAVNICE, SEMINARJI
KAKOVOST IN VARNOST V ZDRAVSTVU: MODUL LICENCA 0,00 6,00 10,00 0,00 Neomejeno
I-2023-0113-0113 14.11.2023 SEKCIJA REŠEVALCEV V ZDRAVSTVU TEMELJNI POSTOPKI OŽIVLJANJA
SI, NACIONALNI KONGRESI, UČNE DELAVNICE, SEMINARJI
TEMELJNI POSTOPKI OŽIVLJANJA Z UPORABO AED / V SODELOVANJU Z DMSBZT CELJE 0,00 7,00 11,00 0,00 14
I-2023-0759-0759 14.11.2023 UKC MARIBOR STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE
SI, NACIONALNI KONGRESI, UČNE DELAVNICE, SEMINARJI
NASTAVITEV, ODSTRANITEV ATRAVMATSKE IGLE IN OSKRBA VENSKE VALVULE 0,00 3,00 7,00 0,00 4
I-2022-0862-0862 16.11.2023 DRUŠTVO MSBZT CELJE ZAKONODAJA S PODROČJA ZDRAVSTVA IN POKLICNA ETIKA
IZPOPOLNJEVANJE S POMOČJO MULTIMEDIJSKIH PROGRAMOV
ZAKONODAJA S PODROČJA ZDRAVSTVA IN POKLICNA ETIKA: MODUL LICENCA 0,00 8,00 12,00 0,00 Neomejeno
I-2023-0001-0001 16.11.2023, 16:00 DRUŠTVO MSBZT MARIBOR STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE
SEMINAR, UČNA DELAVNICA, TEČAJ
STROKOVNI KLINIČNI VEČERI / PRIHODNOST IN RAZVOJ ZDRAVSTVENE NEGE NA PRIMARNI RAVNI: PRIMER PRAKSE IZ TUJINE 0,00 4,00 8,00 0,00 65
I-2023-0113-0113 17.11.2023, 13:15 SEKCIJA REŠEVALCEV V ZDRAVSTVU TEMELJNI POSTOPKI OŽIVLJANJA
SI, NACIONALNI KONGRESI, UČNE DELAVNICE, SEMINARJI
TEMELJNI POSTOPKI OŽIVLJANJA Z UPORABO AED / V SODELOVANJU Z DRUŠTVOM MSBZT POMURJA 0,00 7,00 11,00 0,00 19
I-2023-0388-0388 17.11.2023 SEKCIJA MS IN ZT V URGENCI TEMELJNI POSTOPKI OŽIVLJANJA
SI, NACIONALNI KONGRESI, UČNE DELAVNICE, SEMINARJI
12. SEMINAR: PREPOZNAVA ŽIVLJENJSKO OGROŽENEGA PACIENTA IN REANIMACIJA 0,00 8,00 12,00 0,00 59
I-2023-0113-0113 18.11.2023, 07:15 SEKCIJA REŠEVALCEV V ZDRAVSTVU TEMELJNI POSTOPKI OŽIVLJANJA
SI, NACIONALNI KONGRESI, UČNE DELAVNICE, SEMINARJI
TEMELJNI POSTOPKI OŽIVLJANJA Z UPORABO AED / V SODELOVANJU Z DRUŠTVOM MSBZT POMURJA 0,00 7,00 11,00 0,00 24
I-2023-0098-0098 21.11.2023 UKC MARIBOR STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE
SEMINAR, UČNA DELAVNICA, TEČAJ
INKONTINENCA IN UPORABA PRIPOMOČKOV 0,00 4,00 8,00 0,00 59
I-2023-0842-0842 22.11.2023, 15:30 DRUŠTVO MSBZT PTUJ-ORMOŽ STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE
SI, NACIONALNI KONGRESI, UČNE DELAVNICE, SEMINARJI
KINESTEZIJA V ZDRAVSTVENI NEGI Z UČNIMI DELAVNICAMI 0,00 6,00 10,00 0,00 16
I-2023-0183-0183 24.11.2023 - 25.11.2023 SEKCIJA MS IN ZT V REHABILITACIJI IN ZDRAVILIŠKI DEJAVNOSTI STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE
SI, NACIONALNI KONGRESI, UČNE DELAVNICE, SEMINARJI
ZAGOTAVLJANJE VARNE ZDRAVSTVENE NEGE V ČASU REHABILITACIJE PACIENTA 0,00 14,00 16,00 0,00 44
I-2023-0887-0887 27.11.2023 DRUŠTVO MSBZT CELJE STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE
IZPOPOLNJEVANJE S POMOČJO MULTIMEDIJSKIH PROGRAMOV
JE MEDICINSKA SESTRA RES LUTKA, KI LAHKO UPRAVLJAJO Z NJO? V postopku V postopku V postopku V postopku Neomejeno
I-2023-0842-0842 29.11.2023, 15:30 DRUŠTVO MSBZT PTUJ-ORMOŽ STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE
SI, NACIONALNI KONGRESI, UČNE DELAVNICE, SEMINARJI
KINESTEZIJA V ZDRAVSTVENI NEGI Z UČNIMI DELAVNICAMI 0,00 6,00 10,00 0,00 18
I-2023-0876-0876 29.11.2023, 16:00 DELOVNA SKUPINA ZA DUHOVNO OSKRBO V ZDR. NEGI STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE
SI, NACIONALNI KONGRESI, UČNE DELAVNICE, SEMINARJI
POMEN DUHOVNOSTI IN VPLIV DUHOVNE OSKRBE NA ZDRAVJE POSAMEZNIKA V postopku V postopku V postopku V postopku 42
I-2023-0097-0097 05.12.2023, 16:50 DRUŠTVO MSBZT LJUBLJANA VSEBINE, KI JIH NI MOGOČE OPREDELITI KOT SI
IZPOPOLNJEVANJE S POMOČJO MULTIMEDIJSKIH PROGRAMOV
KOMUNIKACIJA V KONFLIKTNI SITUACIJI 0,00 3,00 5,00 0,00 13
I-2023-0213-0213 07.12.2023 - 14.12.2023 ZBORNICA - ZVEZA VSEBINE, KI JIH NI MOGOČE OPREDELITI KOT SI
SI, NACIONALNI KONGRESI, UČNE DELAVNICE, SEMINARJI
SKRB ZASE - DELAVNICA V DVEH DELIH / 7.12.2023 - IZGORELOST; 14.12.2023 - KAKO SKRBETI ZASE IN IMETI DOBRE ODNOSE Z DRUGIMI 0,00 3,00 0,00 0,00 17
I-2023-0759-0759 12.12.2023 UKC MARIBOR STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE
SI, NACIONALNI KONGRESI, UČNE DELAVNICE, SEMINARJI
NASTAVITEV, ODSTRANITEV ATRAVMATSKE IGLE IN OSKRBA VENSKE VALVULE 0,00 3,00 7,00 0,00 15
I-2023-0214-0214 14.12.2023, 08:00 DRUŠTVO MSBZT LJUBLJANA VSEBINE, KI JIH NI MOGOČE OPREDELITI KOT SI
SI, NACIONALNI KONGRESI, UČNE DELAVNICE, SEMINARJI
RAZUMETI SEBE, DA BOLJE SODELUJEMO Z DRUGIMI 0,00 4,00 6,00 0,00 19
I-2023-0002-0002 15.12.2023, 08:00 DRUŠTVO MSBZT MARIBOR ZAKONODAJA S PODROČJA ZDRAVSTVA IN POKLICNA ETIKA
SI, NACIONALNI KONGRESI, UČNE DELAVNICE, SEMINARJI
POKLICNA ETIKA IN ZAKONODAJA S PODROČJA ZDRAVSTVA: MODUL LICENCA 0,00 8,00 12,00 0,00 17
I-2023-0001-0001 21.12.2023, 16:00 DRUŠTVO MSBZT MARIBOR STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE
SEMINAR, UČNA DELAVNICA, TEČAJ
STROKOVNI KLINIČNI VEČERI / SMEH ZA ZDRAVJE – PRESENEČENJE ZA ČLANE 0,00 4,00 8,00 0,00 68
Verzija: 2023-09-18; dbRegister_ZZ