Kriterij
Organizator: Izbriši organizatorja
Datum od:          
Datum do:
Področja:
 •  
  Evidenca izobraževanj
  • Evidenca izobraževanj
 •  
  Zdravstvena in babiška nega
  • Babiška nega
  • Zdravstvena nega
* Prejete licenčne točke za udeležbo
Izobraževanje Termin Organizator Vsebina Naslov Org.odbor* Pas. udel.* Akt. udel.* Poster* Prosta mesta Član Splošna Predstavitev
I-2018-0000-0462 17.09.2018 DRUŠTVO MSBZT LJUBLJANA TEMELJNI POSTOPKI OŽIVLJANJA TEMELJNI POSTOPKI OŽIVLJANJA Z UPORABO AED 0,00 0,00 0,00 0,00 14
I-2018-0122-0122 18.09.2018 Z-Z, SEKCIJA REŠEVALCEV V ZDRAVSTVU TEMELJNI POSTOPKI OŽIVLJANJA TEMELJNI POSTOPKI OŽIVLJANJA Z UPORABO AED 0,00 7,00 11,00 0,00 23
I-2018-0000-0457 19.09.2018 ZDRAVSTVENI DOM LJUBLJANA SPLOŠNO IZPOPOLNJEVANJE AKTUALNE TEME V OSNOVNEM ZDRAVSTVU 0,00 0,00 0,00 0,00 Neomejeno
I-2018-0000-0478 19.09.2018 Z-Z, SEKCIJA REŠEVALCEV V ZDRAVSTVU SPLOŠNO IZPOPOLNJEVANJE OBRAVNAVA NESREČE S PRISOTNIMI NEVARNIMI SNOVMI 0,00 0,00 0,00 0,00 Neomejeno
I-2018-0000-0439 20.09.2018 DRUŠTVO MSBZT LJUBLJANA STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE VLOGA MEDICINSKE SESTRE PRI OBRAVNAVI PACIENTOV NA CENTRU ZA TOKSIKOLOGIJO IN FARMAKOLOGIJO 0,00 0,00 0,00 0,00 17
I-2018-0058-0058 20.09.2018 DRUŠTVO MSBZT MARIBOR SPLOŠNO IZPOPOLNJEVANJE STROKOVNI KLINIČNI VEČERI / KRONIČNO VNETNE ČREVESNE BOLEZNI; UČIMO SE OD PACIENTOV; ŽIVLJENJE Z BIOLOŠKO TERAPIJO; CROHNOVA BOLEZEN SKOZI OČI ENDOSKOPIJE; KATJINA ZGODBA 0,00 4,00 8,00 0,00 Neomejeno
I-2018-0097-0097 20.09.2018 ZBORNICA - ZVEZA, DELOVNA SKUPINA RSKZN ZA NEGOVALNE DIAGNOZE - SLONDA SPLOŠNO IZPOPOLNJEVANJE UPORABA NEGOVALNIH DIAGNOZ NANDA - INTERNATIONAL V PRAKSI 0,00 2,00 6,00 0,00 14
I-2018-0000-0477 20.09.2018 - 22.09.2018 Z-Z, SEKCIJA REŠEVALCEV V ZDRAVSTVU SPLOŠNO IZPOPOLNJEVANJE XII. STROKOVNO-IZOBRAŽEVALNOO TEKMOVANJE EKIP IZ NMP 0,00 0,00 0,00 0,00 150
I-2017-0531-0531 21.09.2018 DRUŠTVO MSBZT LJUBLJANA SPLOŠNO IZPOPOLNJEVANJE ŠOLA PROTI BOLEČINI V KRIŽU 0,00 5,00 9,00 0,00 5
I-2018-0000-0423 21.09.2018 DRUŠTVO MSBZT PTUJ-ORMOŽ SPLOŠNO IZPOPOLNJEVANJE CELOSTNA OBRAVNAVA BOLNIKA Z VENSKO GOLENJO RAZJEDO 0,00 0,00 0,00 0,00 22
I-2018-0059-0059 21.09.2018 DRUŠTVO MSBZT MARIBOR SPLOŠNO IZPOPOLNJEVANJE ZA OHRANJANJE ZDRAVJA IN DOBREGA POČUTJA / SKRIVNOST JE V ODNOSU 0,00 1,00 5,00 0,00 Neomejeno
I-2018-0000-0451 21.09.2018 - 22.09.2018 Z-Z, SEKCIJA MS IN ZT V MEDICINI DELA, PROMETA IN ŠPORTA SPLOŠNO IZPOPOLNJEVANJE DVODNEVNO STROKOVNO SREČANJE: 1.DAN: PSIHOSOCIALNA TVEGANJA - VZROKI IN POSLEDICE, 2.DAN: PREISKAVA PLJUČNE FUNKCIJE - SPIROMETRIJA Z IZVEDBO DELAVNIC 0,00 0,00 0,00 0,00 Neomejeno
I-2018-0000-0479 26.09.2018 DRUŠTVO MSBZT CELJE SPLOŠNO IZPOPOLNJEVANJE ANALIZA PEDIATRIČNEGA URGENTNEGA CENTRA (PUC) IN NEKAJ NUJNIH STANJ V PEDIATRIJI 0,00 0,00 0,00 0,00 Neomejeno
I-2018-0000-0445 28.09.2018 ZBORNICA - ZVEZA SPLOŠNO IZPOPOLNJEVANJE KAKOVOST IN VARNOST V ZDRAVSTVU: MODUL LICENCA 0,00 0,00 0,00 0,00 20
I-2018-0000-0458 28.09.2018 Z-Z, SEKCIJA MS IN ZT V NEVROLOGIJI SPLOŠNO IZPOPOLNJEVANJE NEVROLOGIJA - IZZIV ZA MEDICINSKE SESTRE 0,00 0,00 0,00 0,00 Neomejeno
I-2018-0000-0471 28.09.2018 Z-Z, SEKCIJA MS IN ZT V PULMOLOGIJI SPLOŠNO IZPOPOLNJEVANJE SPECIALNA OBRAVNAVA PLJUČNEGA BOLNIKA 0,00 0,00 0,00 0,00 Neomejeno
I-2018-0000-0437 02.10.2018 DRUŠTVO MSBZT LJUBLJANA SPLOŠNO IZPOPOLNJEVANJE TEHNIKE ASERTIVNE KOMUNIKACIJE 0,00 1,00 5,00 0,00 6
I-2018-0000-0467 03.10.2018 DRUŠTVO MSBZT CELJE SPLOŠNO IZPOPOLNJEVANJE KAKOVOST IN VARNOST V ZDRAVSTVU: MODUL LICENCA 0,00 0,00 0,00 0,00 Neomejeno
I-2018-0056-0056 04.10.2018 DRUŠTVO MSBZT LJUBLJANA POKLICNA ETIKA POKLICNA ETIKA V DOMOVIH ZA STAREJŠE OBČANE 0,00 8,00 12,00 0,00 28
I-2018-0000-0440 05.10.2018 DRUŠTVO MSBZT LJUBLJANA STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE ČAS ZASE NUJA ALI PRIVILEGIJ? 0,00 0,00 0,00 0,00 23
I-2018-0059-0059 05.10.2018 DRUŠTVO MSBZT MARIBOR SPLOŠNO IZPOPOLNJEVANJE ZA OHRANJANJE ZDRAVJA IN DOBREGA POČUTJA / NESPEČNOST - KAKO DO GLOBOKEGA REGENERATIVNEGA SPANCA? 0,00 1,00 5,00 0,00 Neomejeno
I-2018-0000-0435 05.10.2018 - 06.10.2018 Z-Z, SEKCIJA MS IN ZT V ENDOKRINOLOGIJI SPLOŠNO IZPOPOLNJEVANJE ZGODOVINA ENDOKRINOLOŠKE DEJAVNOSTI V ZN S SLAVNOSTNO AKADEMIJO OB 30. OBLETNICI USTANOVITVE SEKCIJE MS IN ZT V ENDOKRINOLOGIJI 0,00 0,00 0,00 0,00 79
I-2018-0432-0432 06.10.2018 DRUŠTVO MSBZT LJUBLJANA KAKOVOST IN VARNOST V ZDRAVSTVU KAKOVOST IN VARNOST V ZDRAVSTVU - OBVLADOVANJE Z ZDRAVSTVOM POVEZANIH OKUŽB 0,00 8,00 12,00 0,00 39
I-2018-0024-0024 11.10.2018 DRUŠTVO MSBZT KOROŠKE SPLOŠNO IZPOPOLNJEVANJE CIKLUS IZOBRAŽEVANJ / BOLNIŠNIČNE OKUŽBE 0,00 2,00 6,00 0,00 Neomejeno
I-2017-0515-0515 12.10.2018 DRUŠTVO MSBZT LJUBLJANA ZAKONODAJA S PODROČJA ZDRAVSTVA ZAKONODAJA S PODROČJA ZDRAVSTVA 0,00 9,00 13,00 0,00 31
I-2018-0436-0436 12.10.2018 - 13.10.2018 Z-Z, SEKCIJA MS IN ZT V HEMATOLOGIJI SPLOŠNO IZPOPOLNJEVANJE DISEMINIRANI PLAZMOCITOM IN HEMOFILIJA 0,00 9,00 13,00 0,00 Neomejeno
I-2018-0185-0185 17.10.2018 ZBORNICA - ZVEZA SPLOŠNO IZPOPOLNJEVANJE CEPLJENJE PROTI NALEZLJIVIM BOLEZNIM - IMAMO ZDRAVSTVENI DELAVCI ZARES DOVOLJ INFORMACIJ? 0,00 7,00 11,00 0,00 140
I-2018-0058-0058 18.10.2018 DRUŠTVO MSBZT MARIBOR SPLOŠNO IZPOPOLNJEVANJE STROKOVNI KLINIČNI VEČERI / OPERACIJA VDRTIH PRSI; ZDRAVSTVENA NEGA PACIENTA Z VDRTIMI PRSMI 0,00 4,00 8,00 0,00 Neomejeno
I-2018-0432-0432 18.10.2018 DRUŠTVO MSBZT LJUBLJANA KAKOVOST IN VARNOST V ZDRAVSTVU KAKOVOST IN VARNOST V ZDRAVSTVU - OBVLADOVANJE Z ZDRAVSTVOM POVEZANIH OKUŽB 0,00 8,00 12,00 0,00 34
I-2018-0022-0022 19.10.2018 DRUŠTVO MSBZT LJUBLJANA SPLOŠNO IZPOPOLNJEVANJE STANOVALEC Z DEMENCO - NEGOVANJE IN SKRB 0,00 6,00 10,00 0,00 26
I-2018-0075-0075 19.10.2018 DRUŠTVO MSBZT MARIBOR KAKOVOST IN VARNOST V ZDRAVSTVU KAKOVOST IN VARNOST V ZDRAVSTVENI NEGI 0,00 9,00 13,00 0,00 79
I-2018-0000-0463 19.10.2018 - 20.10.2018 DRUŠTVO MSBZT LJUBLJANA STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE ČUSTVENA STANJA - UPRAVLJANJE S ČUSTVENIMI STANJI V PROCESU ZDRAVSTVENE NEGE 0,00 0,00 0,00 0,00 18
I-2018-0026-0026 25.10.2018 DRUŠTVO MSBZT LJUBLJANA SPLOŠNO IZPOPOLNJEVANJE OPOLNOMOČENJE ZAPOSLENIH V ZDRAVSTVU IN SOCIALNEM VARSTVU 0,00 6,00 10,00 0,00 28
I-2018-0097-0097 25.10.2018 ZBORNICA - ZVEZA, DELOVNA SKUPINA RSKZN ZA NEGOVALNE DIAGNOZE - SLONDA SPLOŠNO IZPOPOLNJEVANJE UPORABA NEGOVALNIH DIAGNOZ NANDA - INTERNATIONAL V PRAKSI 0,00 2,00 6,00 0,00 15
I-2018-0000-0454 26.10.2018 DRUŠTVO MSBZT POMURJA SPLOŠNO IZPOPOLNJEVANJE 9. POMURSKI IN 5. MEDNARODNI SIMPOZIJ O KRONIČNI RANI Z NASLOVOM DEJAVNIKI TVEGANJA ZA NASTANEK KRONIČNIH RAN 0,00 0,00 0,00 0,00 Neomejeno
I-2018-0024-0024 08.11.2018 DRUŠTVO MSBZT KOROŠKE SPLOŠNO IZPOPOLNJEVANJE CIKLUS IZOBRAŽEVANJ / PROFESIONALNA ODGOVORNOST STROKOVNJAKOV ZBN 0,00 2,00 6,00 0,00 Neomejeno
I-2018-0059-0059 09.11.2018 DRUŠTVO MSBZT MARIBOR SPLOŠNO IZPOPOLNJEVANJE ZA OHRANJANJE ZDRAVJA IN DOBREGA POČUTJA / NARAVNE REŠITVE ZA REPRODKUKTIVNE ORGANE 0,00 1,00 5,00 0,00 Neomejeno
I-2018-0000-0445 15.11.2018 ZBORNICA - ZVEZA SPLOŠNO IZPOPOLNJEVANJE KAKOVOST IN VARNOST V ZDRAVSTVU: MODUL LICENCA 0,00 0,00 0,00 0,00 50
I-2018-0058-0058 15.11.2018 DRUŠTVO MSBZT MARIBOR SPLOŠNO IZPOPOLNJEVANJE STROKOVNI KLINIČNI VEČERI / DIABETIČNA RETINOPATIJA; OBRAVNAVA PACIENTA Z DIABETIČNO RETINPATIJO Z VIDIKA MEDICINSKE SESTRE 0,00 4,00 8,00 0,00 Neomejeno
Verzija: 2018-08-17; dbRegister_ZZ; dbClani_ZZ