Kriterij
Izbriši organizatorja
Področja:
 •  
  Babiška nega
  • Babiška nega
 •  
  Evidenca izobraževanj
  • Evidenca izobraževanj
 •  
  Strokovno področje - 38.člen ZZDej-K
  • Kombinirana licenca - 2 strokovna področja
  • Kombinirana licenca - 3 strokovna področja
  • ZN internističnega pacienta
  • ZN kirurškega pacienta
  • ZN nevrološkega pacienta
  • ZN onkološkega pacienta
  • ZN ortopedskega pacienta
  • ZN otr. in ml. s pos. potr. na podr. vzg. in izob.
  • ZN otroka in mladostnika
  • ZN pac. na bol. odd. ali pos. enoti s stal. nad.
  • ZN pac. na na bol., klin. oz. negoval. oddel.
  • ZN pac. na podr. dela s citostatiki
  • ZN pac. na podr. dela v oper. dejav. in endosk.
  • ZN pac. na podr. med. dela, prom. in športa
  • ZN pac. na podr. mlad. varstva
  • ZN pac. na podr. nef., dial. in transpl. dejav.
  • ZN pac. na podr. psih. in duš. zdravja
  • ZN pac. s kron., nenalezl. boleznimi
  • ZN pac. s težavami lokomot. sist.
  • ZN pac. v dejavn. otorinolar.
  • ZN pac. v diagn. enotah
  • ZN pac. v dispeč. službi zdrav.
  • ZN pac. v območju ioniz. sevanja
  • ZN pac. v otroš. in mlad. amb.
  • ZN pac. v spec. amb. dejav.
  • ZN pac. z dermatoven. obolenjem
  • ZN pac. z ginek. bolez.
  • ZN pac. z motnjami duš. zdra.
  • ZN pac., druž. in drugih v lokal. skup.
  • ZN pac., odvisnega od prep. drog
  • ZN pacienta na specifičnem oddelku/področju
  • ZN pacienta v AMD
  • ZN pacienta v anesteziologiji
  • ZN pacienta v okulistični dejavnosti
  • ZN pacienta v sterilizaciji
  • ZN pacienta v transfuzijski medicini
  • ZN pacienta v zobozdravstveni dejavnosti
  • ZN pacienta z motnjami v razvoju
  • ZN pacienta z nalezljivo boleznijo
  • ZN porodnice in otročnice
  • ZN upor. na podr. social. varstva
  • ZN upor. s pos.potr. na podr. usp., vod. in varst.
  • ZN žensk in druž. na podr. reprod. in žens. bol.
  • ZN življ. ogroženega pacienta
 •  
  Zdravstvena nega
  • Zdravstvena nega
* Prejete licenčne točke za udeležbo
Izobraževanje I-2024-0313-0313
Prijava
Termin 10.09.2024, 11:00
Organizator UKC MARIBOR
Vsebina / Oblika STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE
INTERNO STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE
Naslov INKONTINENCA IN UPORABA PRIPOMOČKOV PRI INKONTINENCI
Org.odbor* 0,00
Pas. / Dod. * 4,00
Akt. / Prej. * 8,00
Poster* 0,00
Prosta mesta 23
Izobraževanje I-2024-0237-0237
Prijava
Termin 12.09.2024, 14:00
Organizator UKC MARIBOR
Vsebina / Oblika STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE
SEMINAR, UČNA DELAVNICA, TEČAJ
Naslov HIGIENA ROK
Org.odbor* 0,00
Pas. / Dod. * 1,00
Akt. / Prej. * 5,00
Poster* 0,00
Prosta mesta 65
Izobraževanje I-2024-0402-0402
Prijava
Termin 13.09.2024
Organizator SEKCIJA MS IN ZT V REHABILITACIJI IN ZDRAVILIŠKI DEJAVNOSTI
Vsebina / Oblika STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE
SI, NACIONALNI KONGRESI, UČNE DELAVNICE, SEMINARJI
Naslov ZDRAVSTVENA NEGA NEVROLOŠKEGA PACIENTA V REHABILITACIJI-STROKOVO IZOBRAŽEVANJE ZA OBNOVITEV IN PODALJŠANJE VELJAVNOSTI ŽE PRIDOBLJENIH SPECIALNIH ZNAN
Org.odbor* 0,00
Pas. / Dod. * 5,00
Akt. / Prej. * 9,00
Poster* 0,00
Prosta mesta 52
Izobraževanje I-2024-0077-0077
Prijava
Termin 17.09.2024
Organizator SEKCIJA REŠEVALCEV V ZDRAVSTVU
Vsebina / Oblika TEMELJNI POSTOPKI OŽIVLJANJA
SI, NACIONALNI KONGRESI, UČNE DELAVNICE, SEMINARJI
Naslov TEMELJNI POSTOPKI OŽIVLJANJA Z UPORABO AED / V SODELOVANJU Z DMSBZT CELJE
Org.odbor* 0,00
Pas. / Dod. * 7,00
Akt. / Prej. * 11,00
Poster* 0,00
Prosta mesta 12
Izobraževanje I-2024-0057-0057
Prijava
Termin 19.09.2024, 16:50
Organizator DRUŠTVO MSBZT LJUBLJANA
Vsebina / Oblika VSEBINE, KI JIH NI MOGOČE OPREDELITI KOT SI
IZPOPOLNJEVANJE S POMOČJO MULTIMEDIJSKIH PROGRAMOV
Naslov VPLIVNO KOMUNICIRANJE / PREPRIČLJIVA (MOČNA) KOMUNIKACIJA V ZDRAVSTVENI NEGI OZ. PRI DELU S PACIENTI
Org.odbor* 0,00
Pas. / Dod. * 3,00
Akt. / Prej. * 5,00
Poster* 0,00
Prosta mesta 29
Izobraževanje I-2024-0060-0060
Prijava
Termin 19.09.2024, 16:00
Organizator DRUŠTVO MSBZT MARIBOR
Vsebina / Oblika STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE
SI, NACIONALNI KONGRESI, UČNE DELAVNICE, SEMINARJI
Naslov STROKOVNI KLINIČNI VEČERI / STROKOVNI KLINIČNI VEČER V SEPTEMBRU - OBRAVNAVA BOLNIKA S KRONIČNO VNETNO ČREVESNO BOLEZNIJO
Org.odbor* 0,00
Pas. / Dod. * 4,00
Akt. / Prej. * 8,00
Poster* 0,00
Prosta mesta 70
Izobraževanje I-2024-0798-0798
Prijava
Termin 19.09.2024, 07:30 - 20.09.2024
Organizator DRUŠTVO MSBZT LJUBLJANA
Vsebina / Oblika STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE
SI, NACIONALNI KONGRESI, UČNE DELAVNICE, SEMINARJI
Naslov POKLICNA ETIKA V PRAKSI ZDRAVSTVENE IN BABIŠKE NEGE TER ZAKONODAJA S PODROČJA ZDRAVSTVA
Org.odbor* V postopku
Pas. / Dod. * V postopku
Akt. / Prej. * V postopku
Poster* V postopku
Prosta mesta 70
Izobraževanje I-2024-0805-0805
Prijava
Termin 20.09.2024
Organizator SEKCIJA MS V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU
Vsebina / Oblika STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE
SI, NACIONALNI KONGRESI, UČNE DELAVNICE, SEMINARJI
Naslov MOBILNO IZOBRAŽEVANJE EDUCATIONBUS: STROKOVNI OBISK CENTRA ZA OSKRBO OSEB Z DEMENCO BELDEN
Org.odbor* V postopku
Pas. / Dod. * V postopku
Akt. / Prej. * V postopku
Poster* V postopku
Prosta mesta 40
Izobraževanje I-2024-0806-0806
Prijava
Termin 23.09.2024, 07:15
Organizator DRUŠTVO MSBZT LJUBLJANA
Vsebina / Oblika STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE
SI, NACIONALNI KONGRESI, UČNE DELAVNICE, SEMINARJI
Naslov TEMELJNI POSTOPKI OŽIVLJANJA Z UPORABO AED / DOPOLDNE
Org.odbor* V postopku
Pas. / Dod. * V postopku
Akt. / Prej. * V postopku
Poster* V postopku
Prosta mesta 18
Izobraževanje I-2024-0806-0806
Prijava
Termin 23.09.2024, 13:45
Organizator DRUŠTVO MSBZT LJUBLJANA
Vsebina / Oblika STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE
SI, NACIONALNI KONGRESI, UČNE DELAVNICE, SEMINARJI
Naslov TEMELJNI POSTOPKI OŽIVLJANJA Z UPORABO AED / POPOLDNE
Org.odbor* V postopku
Pas. / Dod. * V postopku
Akt. / Prej. * V postopku
Poster* V postopku
Prosta mesta 18
Izobraževanje I-2023-0917-0917
Prijava
Termin 25.09.2024
Organizator DRUŠTVO MSBZT CELJE
Vsebina / Oblika STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE
SI, NACIONALNI KONGRESI, UČNE DELAVNICE, SEMINARJI
Naslov MOBING NA DELOVNEM MESTU
Org.odbor* 0,00
Pas. / Dod. * 4,00
Akt. / Prej. * 8,00
Poster* 0,00
Prosta mesta 21
Izobraževanje I-2024-0035-0035
Prijava
Termin 25.09.2024, 15:00
Organizator UKC MARIBOR
Vsebina / Oblika STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE
SI, NACIONALNI KONGRESI, UČNE DELAVNICE, SEMINARJI
Naslov MODRI UTRINKI / SPOZNAJMO PACIENTA S KVČB; POVEZAVA UTRUJENOSTI IN ANEMIJE PRI KVČB; POMEN ADHERENCE PRI PACIENTIH S KVČB; ENDOSKOPSKI PRIKAZ PACIENTA S KVČB
Org.odbor* 0,00
Pas. / Dod. * 3,00
Akt. / Prej. * 7,00
Poster* 0,00
Prosta mesta 76
Izobraževanje I-2024-0797-0797
Prijava
Termin 26.09.2024, 07:30
Organizator DRUŠTVO MSBZT LJUBLJANA
Vsebina / Oblika STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE
SI, NACIONALNI KONGRESI, UČNE DELAVNICE, SEMINARJI
Naslov KAKOVOST IN VARNOST V ZDRAVSTVU-OBVLADOVANJE Z ZDRAVSTVOM POVEZANIH OKUŽB
Org.odbor* V postopku
Pas. / Dod. * V postopku
Akt. / Prej. * V postopku
Poster* V postopku
Prosta mesta 70
Izobraževanje I-2024-0802-0802
Prijava
Termin 26.09.2024
Organizator SEKCIJA MS V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU
Vsebina / Oblika STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE
IZPOPOLNJEVANJE S POMOČJO MULTIMEDIJSKIH PROGRAMOV
Naslov NAČRTOVANJE KARIERE: KAKO USPEŠNO PRIPRAVITI DIJAKE IN ŠTUDENTE NA PRVO ZAPOSLITEV V ZDRAVSTVENIH/SOCIALNOVARSTVENIH ZAVODIH?
Org.odbor* V postopku
Pas. / Dod. * V postopku
Akt. / Prej. * V postopku
Poster* V postopku
Prosta mesta 90
Izobraževanje I-2024-0059-0059
Prijava
Termin 27.09.2024, 08:00
Organizator DRUŠTVO MSBZT MARIBOR
Vsebina / Oblika KAKOVOST IN VARNOST V ZDRAVSTVU
SI, NACIONALNI KONGRESI, UČNE DELAVNICE, SEMINARJI
Naslov KAKOVOST IN VARNOST V ZDRAVSTVU: MODUL LICENCA
Org.odbor* 0,00
Pas. / Dod. * 8,00
Akt. / Prej. * 12,00
Poster* 0,00
Prosta mesta 8
Izobraževanje I-2024-0737-0737
Prijava
Termin 27.09.2024, 08:00
Organizator DELOVNA SKUPINA ZA NENASILJE V ZDRAVSTVENI NEGI
Vsebina / Oblika STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE
SI, NACIONALNI KONGRESI, UČNE DELAVNICE, SEMINARJI
Naslov OBRAVNAVA NASILJA NA DELOVNEM MESTU
Org.odbor* 0,00
Pas. / Dod. * 7,00
Akt. / Prej. * 11,00
Poster* 0,00
Prosta mesta 42
Izobraževanje I-2024-0693-0693
Prijava
Termin 30.09.2024, 14:30
Organizator DRUŠTVO MSBZT CELJE
Vsebina / Oblika STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE
SI, NACIONALNI KONGRESI, UČNE DELAVNICE, SEMINARJI
Naslov OBRAVNAVA KRVAVITEV V NUJNI MEDICINSKI POMOČI
Org.odbor* 0,00
Pas. / Dod. * 6,00
Akt. / Prej. * 10,00
Poster* 0,00
Prosta mesta 8
Izobraževanje I-2024-0692-0692
Prijava
Termin 02.10.2024, 14:30
Organizator DRUŠTVO MSBZT CELJE
Vsebina / Oblika STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE
SI, NACIONALNI KONGRESI, UČNE DELAVNICE, SEMINARJI
Naslov INTRAOSALNI PRISTOP
Org.odbor* 0,00
Pas. / Dod. * 5,00
Akt. / Prej. * 9,00
Poster* 0,00
Prosta mesta 17
Izobraževanje I-2024-0787-0787
Prijava
Termin 03.10.2024, 16:50
Organizator DRUŠTVO MSBZT LJUBLJANA
Vsebina / Oblika STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE
IZPOPOLNJEVANJE S POMOČJO MULTIMEDIJSKIH PROGRAMOV
Naslov Z UČINKOVITO KOMUNIKACIJ DO USPEŠNEGA SODELOVANJA V ZDRAVSTVENI IN BABIŠKI NEGI
Org.odbor* V postopku
Pas. / Dod. * V postopku
Akt. / Prej. * V postopku
Poster* V postopku
Prosta mesta 32
Izobraževanje I-2024-0793-0793
Prijava
Termin 05.10.2024 - 19.04.2025
Organizator STALNA DELOVNA SKUPINA ZA PALIATIVNO ZDRAVSTVENO NEGO
Vsebina / Oblika STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE
SI, NACIONALNI KONGRESI, UČNE DELAVNICE, SEMINARJI
Naslov IZOBRAŽEVANJE ZA SPECIALNA ZNANJA IZ PALIATIVNE OSKRBE
Org.odbor* V postopku
Pas. / Dod. * V postopku
Akt. / Prej. * V postopku
Poster* V postopku
Prosta mesta 25
Izobraževanje I-2024-0469-0469
Prijava
Termin 08.10.2024, 15:45
Organizator DRUŠTVO MSBZT CELJE
Vsebina / Oblika STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE
IZPOPOLNJEVANJE S POMOČJO MULTIMEDIJSKIH PROGRAMOV
Naslov VSE O DOJENJU: OSNOVE, IZZIVI IN KOMUNIKACIJSKE STRATEGIJE ZA ZDRAVSTVENE DELAVCE
Org.odbor* 0,00
Pas. / Dod. * 5,00
Akt. / Prej. * 9,00
Poster* 0,00
Prosta mesta Neomejeno
Izobraževanje I-2024-0636-0636
Prijava
Termin 09.10.2024
Organizator SEKCIJA MS V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU
Vsebina / Oblika STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE
IZPOPOLNJEVANJE S POMOČJO MULTIMEDIJSKIH PROGRAMOV
Naslov DO BOLJŠIH ODNOSOV IN REZULTATOV NA DELU - DISC FLOW
Org.odbor* 0,00
Pas. / Dod. * 8,00
Akt. / Prej. * 12,00
Poster* 0,00
Prosta mesta 27
Izobraževanje I-2024-0237-0237
Prijava
Termin 10.10.2024, 14:00
Organizator UKC MARIBOR
Vsebina / Oblika STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE
SEMINAR, UČNA DELAVNICA, TEČAJ
Naslov HIGIENA ROK
Org.odbor* 0,00
Pas. / Dod. * 1,00
Akt. / Prej. * 5,00
Poster* 0,00
Prosta mesta 77
Izobraževanje I-2024-0368-0368
Prijava
Termin 10.10.2024, 15:45
Organizator DRUŠTVO MSBZT LJUBLJANA
Vsebina / Oblika VSEBINE, KI JIH NI MOGOČE OPREDELITI KOT SI
SI, NACIONALNI KONGRESI, UČNE DELAVNICE, SEMINARJI
Naslov Z RAZUMEVANJEM GOVORICE TELESA DO BOLJŠIH MEDSEBOJNIH ODNOSOV IN POZITIVNIH NOTRANJIH STANJ
Org.odbor* 0,00
Pas. / Dod. * 3,00
Akt. / Prej. * 5,00
Poster* 0,00
Prosta mesta 29
Izobraževanje I-2024-0758-0758
Prijava
Termin 10.10.2024
Organizator SEKCIJA MS IN ZT V NEFROLOGIJI, DIALIZI IN TRANSPLANTACIJI
Vsebina / Oblika STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE
SI, NACIONALNI KONGRESI, UČNE DELAVNICE, SEMINARJI
Naslov JADRATI SKOZI ŽIVLJENJE V NEVIHTI KRONIČNE LEDVIČNE BOLEZNI - MULTIDISCIPLINARNA OBRAVNAVA PACIENTA
Org.odbor* 0,00
Pas. / Dod. * 6,00
Akt. / Prej. * 10,00
Poster* 0,00
Prosta mesta 42
Izobraževanje I-2024-0780-0780
Prijava
Termin 10.10.2024, 15:00
Organizator DRUŠTVO MSBZT CELJE
Vsebina / Oblika STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE
SI, NACIONALNI KONGRESI, UČNE DELAVNICE, SEMINARJI
Naslov POT DO ŽENSKEGA HORMONSKEGA RAVNOVESJA
Org.odbor* V postopku
Pas. / Dod. * V postopku
Akt. / Prej. * V postopku
Poster* V postopku
Prosta mesta Neomejeno
Izobraževanje I-2024-0804-0804
Prijava
Termin 11.10.2024
Organizator SEKCIJA MS IN ZT V ENDOKRINOLOGIJI
Vsebina / Oblika STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE
SI, NACIONALNI KONGRESI, UČNE DELAVNICE, SEMINARJI
Naslov 7. ENDOKRINOLOŠKI KONGRES ZDRAVSTVENE NEGE
Org.odbor* V postopku
Pas. / Dod. * V postopku
Akt. / Prej. * V postopku
Poster* V postopku
Prosta mesta 120
Izobraževanje I-2023-1030-1030
Prijava
Termin 16.10.2024
Organizator DRUŠTVO MSBZT CELJE
Vsebina / Oblika KAKOVOST IN VARNOST V ZDRAVSTVU
SI, NACIONALNI KONGRESI, UČNE DELAVNICE, SEMINARJI
Naslov KAKOVOST IN VARNOST V ZDRAVSTVU
Org.odbor* 0,00
Pas. / Dod. * 7,00
Akt. / Prej. * 11,00
Poster* 0,00
Prosta mesta Neomejeno
Izobraževanje I-2024-0060-0060
Prijava
Termin 17.10.2024, 16:00
Organizator DRUŠTVO MSBZT MARIBOR
Vsebina / Oblika STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE
SI, NACIONALNI KONGRESI, UČNE DELAVNICE, SEMINARJI
Naslov STROKOVNI KLINIČNI VEČERI / STROKOVNI KLINIČNI VEČER V OKTOBRU - POMEMBNOST NALEZLJIVIH BOLEZNI IN ANALIZA DOSEDANJEGA DELA V ZD MARIBOR
Org.odbor* 0,00
Pas. / Dod. * 4,00
Akt. / Prej. * 8,00
Poster* 0,00
Prosta mesta 70
Izobraževanje I-2024-0783-0783
Prijava
Termin 17.10.2024
Organizator SEKCIJA MS IN ZT V DERMATOVENEROLOGIJI
Vsebina / Oblika STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE
SI, NACIONALNI KONGRESI, UČNE DELAVNICE, SEMINARJI
Naslov DELAVNICE - KOMPRESIJSKA TERAPIJA
Org.odbor* V postopku
Pas. / Dod. * V postopku
Akt. / Prej. * V postopku
Poster* V postopku
Prosta mesta 44
Izobraževanje I-2024-0786-0786
Prijava
Termin 17.10.2024, 15:45
Organizator DRUŠTVO MSBZT LJUBLJANA
Vsebina / Oblika STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE
IZPOPOLNJEVANJE S POMOČJO MULTIMEDIJSKIH PROGRAMOV
Naslov AGILNOST UMA
Org.odbor* V postopku
Pas. / Dod. * V postopku
Akt. / Prej. * V postopku
Poster* V postopku
Prosta mesta 22
Izobraževanje I-2024-0203-0203
Prijava
Termin 18.10.2024, 08:00
Organizator DRUŠTVO MSBZT MARIBOR
Vsebina / Oblika ZAKONODAJA S PODROČJA ZDRAVSTVA IN POKLICNA ETIKA
SI, NACIONALNI KONGRESI, UČNE DELAVNICE, SEMINARJI
Naslov POKLICNA ETIKA IN ZAKONODAJA S PODROČJA ZDRAVSTVA: MODUL LICENCA
Org.odbor* 0,00
Pas. / Dod. * 8,00
Akt. / Prej. * 12,00
Poster* 0,00
Prosta mesta 65
Izobraževanje I-2024-0735-0735
Prijava
Termin 18.10.2024, 07:00
Organizator SEKCIJA MS IN ZT V PSIHIATRIJI
Vsebina / Oblika STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE
SI, NACIONALNI KONGRESI, UČNE DELAVNICE, SEMINARJI
Naslov PSIHOGERIATRIJA: SODOBNI PRISTOPI IN IZZIVI
Org.odbor* 0,00
Pas. / Dod. * 7,00
Akt. / Prej. * 11,00
Poster* 0,00
Prosta mesta 147
Izobraževanje I-2024-0077-0077
Prijava
Termin 19.10.2024
Organizator SEKCIJA REŠEVALCEV V ZDRAVSTVU
Vsebina / Oblika TEMELJNI POSTOPKI OŽIVLJANJA
SI, NACIONALNI KONGRESI, UČNE DELAVNICE, SEMINARJI
Naslov TEMELJNI POSTOPKI OŽIVLJANJA Z UPORABO AED / V SODELOVANJU Z DRUŠTVOM MSBZT PTUJ-ORMOŽ
Org.odbor* 0,00
Pas. / Dod. * 7,00
Akt. / Prej. * 11,00
Poster* 0,00
Prosta mesta 43
Izobraževanje Termin Organizator Vsebina / Oblika Naslov Org.odbor* Pas. / Dod. * Akt. / Prej. * Poster* Prosta mesta Član Splošna Predstavitev
I-2024-0313-0313 10.09.2024, 11:00 UKC MARIBOR STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE
INTERNO STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE
INKONTINENCA IN UPORABA PRIPOMOČKOV PRI INKONTINENCI 0,00 4,00 8,00 0,00 23
I-2024-0237-0237 12.09.2024, 14:00 UKC MARIBOR STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE
SEMINAR, UČNA DELAVNICA, TEČAJ
HIGIENA ROK 0,00 1,00 5,00 0,00 65
I-2024-0402-0402 13.09.2024 SEKCIJA MS IN ZT V REHABILITACIJI IN ZDRAVILIŠKI DEJAVNOSTI STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE
SI, NACIONALNI KONGRESI, UČNE DELAVNICE, SEMINARJI
ZDRAVSTVENA NEGA NEVROLOŠKEGA PACIENTA V REHABILITACIJI-STROKOVO IZOBRAŽEVANJE ZA OBNOVITEV IN PODALJŠANJE VELJAVNOSTI ŽE PRIDOBLJENIH SPECIALNIH ZNAN 0,00 5,00 9,00 0,00 52
I-2024-0077-0077 17.09.2024 SEKCIJA REŠEVALCEV V ZDRAVSTVU TEMELJNI POSTOPKI OŽIVLJANJA
SI, NACIONALNI KONGRESI, UČNE DELAVNICE, SEMINARJI
TEMELJNI POSTOPKI OŽIVLJANJA Z UPORABO AED / V SODELOVANJU Z DMSBZT CELJE 0,00 7,00 11,00 0,00 12
I-2024-0057-0057 19.09.2024, 16:50 DRUŠTVO MSBZT LJUBLJANA VSEBINE, KI JIH NI MOGOČE OPREDELITI KOT SI
IZPOPOLNJEVANJE S POMOČJO MULTIMEDIJSKIH PROGRAMOV
VPLIVNO KOMUNICIRANJE / PREPRIČLJIVA (MOČNA) KOMUNIKACIJA V ZDRAVSTVENI NEGI OZ. PRI DELU S PACIENTI 0,00 3,00 5,00 0,00 29
I-2024-0060-0060 19.09.2024, 16:00 DRUŠTVO MSBZT MARIBOR STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE
SI, NACIONALNI KONGRESI, UČNE DELAVNICE, SEMINARJI
STROKOVNI KLINIČNI VEČERI / STROKOVNI KLINIČNI VEČER V SEPTEMBRU - OBRAVNAVA BOLNIKA S KRONIČNO VNETNO ČREVESNO BOLEZNIJO 0,00 4,00 8,00 0,00 70
I-2024-0798-0798 19.09.2024, 07:30 - 20.09.2024 DRUŠTVO MSBZT LJUBLJANA STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE
SI, NACIONALNI KONGRESI, UČNE DELAVNICE, SEMINARJI
POKLICNA ETIKA V PRAKSI ZDRAVSTVENE IN BABIŠKE NEGE TER ZAKONODAJA S PODROČJA ZDRAVSTVA V postopku V postopku V postopku V postopku 70
I-2024-0805-0805 20.09.2024 SEKCIJA MS V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE
SI, NACIONALNI KONGRESI, UČNE DELAVNICE, SEMINARJI
MOBILNO IZOBRAŽEVANJE EDUCATIONBUS: STROKOVNI OBISK CENTRA ZA OSKRBO OSEB Z DEMENCO BELDEN V postopku V postopku V postopku V postopku 40
I-2024-0806-0806 23.09.2024, 07:15 DRUŠTVO MSBZT LJUBLJANA STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE
SI, NACIONALNI KONGRESI, UČNE DELAVNICE, SEMINARJI
TEMELJNI POSTOPKI OŽIVLJANJA Z UPORABO AED / DOPOLDNE V postopku V postopku V postopku V postopku 18
I-2024-0806-0806 23.09.2024, 13:45 DRUŠTVO MSBZT LJUBLJANA STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE
SI, NACIONALNI KONGRESI, UČNE DELAVNICE, SEMINARJI
TEMELJNI POSTOPKI OŽIVLJANJA Z UPORABO AED / POPOLDNE V postopku V postopku V postopku V postopku 18
I-2023-0917-0917 25.09.2024 DRUŠTVO MSBZT CELJE STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE
SI, NACIONALNI KONGRESI, UČNE DELAVNICE, SEMINARJI
MOBING NA DELOVNEM MESTU 0,00 4,00 8,00 0,00 21
I-2024-0035-0035 25.09.2024, 15:00 UKC MARIBOR STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE
SI, NACIONALNI KONGRESI, UČNE DELAVNICE, SEMINARJI
MODRI UTRINKI / SPOZNAJMO PACIENTA S KVČB; POVEZAVA UTRUJENOSTI IN ANEMIJE PRI KVČB; POMEN ADHERENCE PRI PACIENTIH S KVČB; ENDOSKOPSKI PRIKAZ PACIENTA S KVČB 0,00 3,00 7,00 0,00 76
I-2024-0797-0797 26.09.2024, 07:30 DRUŠTVO MSBZT LJUBLJANA STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE
SI, NACIONALNI KONGRESI, UČNE DELAVNICE, SEMINARJI
KAKOVOST IN VARNOST V ZDRAVSTVU-OBVLADOVANJE Z ZDRAVSTVOM POVEZANIH OKUŽB V postopku V postopku V postopku V postopku 70
I-2024-0802-0802 26.09.2024 SEKCIJA MS V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE
IZPOPOLNJEVANJE S POMOČJO MULTIMEDIJSKIH PROGRAMOV
NAČRTOVANJE KARIERE: KAKO USPEŠNO PRIPRAVITI DIJAKE IN ŠTUDENTE NA PRVO ZAPOSLITEV V ZDRAVSTVENIH/SOCIALNOVARSTVENIH ZAVODIH? V postopku V postopku V postopku V postopku 90
I-2024-0059-0059 27.09.2024, 08:00 DRUŠTVO MSBZT MARIBOR KAKOVOST IN VARNOST V ZDRAVSTVU
SI, NACIONALNI KONGRESI, UČNE DELAVNICE, SEMINARJI
KAKOVOST IN VARNOST V ZDRAVSTVU: MODUL LICENCA 0,00 8,00 12,00 0,00 8
I-2024-0737-0737 27.09.2024, 08:00 DELOVNA SKUPINA ZA NENASILJE V ZDRAVSTVENI NEGI STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE
SI, NACIONALNI KONGRESI, UČNE DELAVNICE, SEMINARJI
OBRAVNAVA NASILJA NA DELOVNEM MESTU 0,00 7,00 11,00 0,00 42
I-2024-0693-0693 30.09.2024, 14:30 DRUŠTVO MSBZT CELJE STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE
SI, NACIONALNI KONGRESI, UČNE DELAVNICE, SEMINARJI
OBRAVNAVA KRVAVITEV V NUJNI MEDICINSKI POMOČI 0,00 6,00 10,00 0,00 8
I-2024-0692-0692 02.10.2024, 14:30 DRUŠTVO MSBZT CELJE STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE
SI, NACIONALNI KONGRESI, UČNE DELAVNICE, SEMINARJI
INTRAOSALNI PRISTOP 0,00 5,00 9,00 0,00 17
I-2024-0787-0787 03.10.2024, 16:50 DRUŠTVO MSBZT LJUBLJANA STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE
IZPOPOLNJEVANJE S POMOČJO MULTIMEDIJSKIH PROGRAMOV
Z UČINKOVITO KOMUNIKACIJ DO USPEŠNEGA SODELOVANJA V ZDRAVSTVENI IN BABIŠKI NEGI V postopku V postopku V postopku V postopku 32
I-2024-0793-0793 05.10.2024 - 19.04.2025 STALNA DELOVNA SKUPINA ZA PALIATIVNO ZDRAVSTVENO NEGO STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE
SI, NACIONALNI KONGRESI, UČNE DELAVNICE, SEMINARJI
IZOBRAŽEVANJE ZA SPECIALNA ZNANJA IZ PALIATIVNE OSKRBE V postopku V postopku V postopku V postopku 25
I-2024-0469-0469 08.10.2024, 15:45 DRUŠTVO MSBZT CELJE STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE
IZPOPOLNJEVANJE S POMOČJO MULTIMEDIJSKIH PROGRAMOV
VSE O DOJENJU: OSNOVE, IZZIVI IN KOMUNIKACIJSKE STRATEGIJE ZA ZDRAVSTVENE DELAVCE 0,00 5,00 9,00 0,00 Neomejeno
I-2024-0636-0636 09.10.2024 SEKCIJA MS V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE
IZPOPOLNJEVANJE S POMOČJO MULTIMEDIJSKIH PROGRAMOV
DO BOLJŠIH ODNOSOV IN REZULTATOV NA DELU - DISC FLOW 0,00 8,00 12,00 0,00 27
I-2024-0237-0237 10.10.2024, 14:00 UKC MARIBOR STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE
SEMINAR, UČNA DELAVNICA, TEČAJ
HIGIENA ROK 0,00 1,00 5,00 0,00 77
I-2024-0368-0368 10.10.2024, 15:45 DRUŠTVO MSBZT LJUBLJANA VSEBINE, KI JIH NI MOGOČE OPREDELITI KOT SI
SI, NACIONALNI KONGRESI, UČNE DELAVNICE, SEMINARJI
Z RAZUMEVANJEM GOVORICE TELESA DO BOLJŠIH MEDSEBOJNIH ODNOSOV IN POZITIVNIH NOTRANJIH STANJ 0,00 3,00 5,00 0,00 29
I-2024-0758-0758 10.10.2024 SEKCIJA MS IN ZT V NEFROLOGIJI, DIALIZI IN TRANSPLANTACIJI STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE
SI, NACIONALNI KONGRESI, UČNE DELAVNICE, SEMINARJI
JADRATI SKOZI ŽIVLJENJE V NEVIHTI KRONIČNE LEDVIČNE BOLEZNI - MULTIDISCIPLINARNA OBRAVNAVA PACIENTA 0,00 6,00 10,00 0,00 42
I-2024-0780-0780 10.10.2024, 15:00 DRUŠTVO MSBZT CELJE STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE
SI, NACIONALNI KONGRESI, UČNE DELAVNICE, SEMINARJI
POT DO ŽENSKEGA HORMONSKEGA RAVNOVESJA V postopku V postopku V postopku V postopku Neomejeno
I-2024-0804-0804 11.10.2024 SEKCIJA MS IN ZT V ENDOKRINOLOGIJI STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE
SI, NACIONALNI KONGRESI, UČNE DELAVNICE, SEMINARJI
7. ENDOKRINOLOŠKI KONGRES ZDRAVSTVENE NEGE V postopku V postopku V postopku V postopku 120
I-2023-1030-1030 16.10.2024 DRUŠTVO MSBZT CELJE KAKOVOST IN VARNOST V ZDRAVSTVU
SI, NACIONALNI KONGRESI, UČNE DELAVNICE, SEMINARJI
KAKOVOST IN VARNOST V ZDRAVSTVU 0,00 7,00 11,00 0,00 Neomejeno
I-2024-0060-0060 17.10.2024, 16:00 DRUŠTVO MSBZT MARIBOR STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE
SI, NACIONALNI KONGRESI, UČNE DELAVNICE, SEMINARJI
STROKOVNI KLINIČNI VEČERI / STROKOVNI KLINIČNI VEČER V OKTOBRU - POMEMBNOST NALEZLJIVIH BOLEZNI IN ANALIZA DOSEDANJEGA DELA V ZD MARIBOR 0,00 4,00 8,00 0,00 70
I-2024-0783-0783 17.10.2024 SEKCIJA MS IN ZT V DERMATOVENEROLOGIJI STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE
SI, NACIONALNI KONGRESI, UČNE DELAVNICE, SEMINARJI
DELAVNICE - KOMPRESIJSKA TERAPIJA V postopku V postopku V postopku V postopku 44
I-2024-0786-0786 17.10.2024, 15:45 DRUŠTVO MSBZT LJUBLJANA STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE
IZPOPOLNJEVANJE S POMOČJO MULTIMEDIJSKIH PROGRAMOV
AGILNOST UMA V postopku V postopku V postopku V postopku 22
I-2024-0203-0203 18.10.2024, 08:00 DRUŠTVO MSBZT MARIBOR ZAKONODAJA S PODROČJA ZDRAVSTVA IN POKLICNA ETIKA
SI, NACIONALNI KONGRESI, UČNE DELAVNICE, SEMINARJI
POKLICNA ETIKA IN ZAKONODAJA S PODROČJA ZDRAVSTVA: MODUL LICENCA 0,00 8,00 12,00 0,00 65
I-2024-0735-0735 18.10.2024, 07:00 SEKCIJA MS IN ZT V PSIHIATRIJI STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE
SI, NACIONALNI KONGRESI, UČNE DELAVNICE, SEMINARJI
PSIHOGERIATRIJA: SODOBNI PRISTOPI IN IZZIVI 0,00 7,00 11,00 0,00 147
I-2024-0077-0077 19.10.2024 SEKCIJA REŠEVALCEV V ZDRAVSTVU TEMELJNI POSTOPKI OŽIVLJANJA
SI, NACIONALNI KONGRESI, UČNE DELAVNICE, SEMINARJI
TEMELJNI POSTOPKI OŽIVLJANJA Z UPORABO AED / V SODELOVANJU Z DRUŠTVOM MSBZT PTUJ-ORMOŽ 0,00 7,00 11,00 0,00 43
Verzija: 2024-06-28; dbRegister_ZZ