Kriterij
Organizator: Izbriši organizatorja
Datum od:          
Datum do:
Področja:
 •  
  Evidenca izobraževanj
  • Evidenca izobraževanj
 •  
  Zdravstvena in babiška nega
  • Babiška nega
  • Zdravstvena nega
* Prejete licenčne točke za udeležbo
Izobraževanje Termin Organizator Vsebina Naslov Org.odbor* Pas. udel.* Akt. udel.* Poster* Prosta mesta Član Splošna Predstavitev
I-2019-0064-0064 22.02.2019, 08:00 DRUŠTVO MSBZT MARIBOR KAKOVOST IN VARNOST V ZDRAVSTVU KAKOVOST IN VARNOST V ZDRAVSTVU 0,00 8,00 12,00 0,00 33
I-2018-0607-0607 26.02.2019 UKC MARIBOR SPLOŠNO IZPOPOLNJEVANJE IZPOPOLNJEVANJE Z UČNO DELAVNICO S PODROČJA OBVLADOVANJA BOLNIŠNIČNIH OKUŽB 0,00 9,00 13,00 0,00 Neomejeno
I-2018-0646-0646 27.02.2019 DRUŠTVO MSBZT CELJE SPLOŠNO IZPOPOLNJEVANJE STROKOVNO POPOLDNE: PREVENTIVA IZGORELOSTI MED ZDRAVSTVENIMI DELAVCI, PRIZMA 0,00 1,00 5,00 0,00 2
I-2019-0043-0043 27.02.2019, 19:00 ZD DR.ADOLFA DROLCA MARIBOR STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE 10 IZZIVOV VODENJA BOLNIKOV Z OSTEOPOROZO V DRUŽINSKIH AMBULANTI 0,00 3,00 7,00 0,00 22
I-2018-0097-0097 28.02.2019 ZBORNICA - ZVEZA, DELOVNA SKUPINA RSKZN ZA NEGOVALNE DIAGNOZE - SLONDA SPLOŠNO IZPOPOLNJEVANJE UPORABA NEGOVALNIH DIAGNOZ NANDA - INTERNATIONAL V PRAKSI / IZVEDBA V UKC MB 0,00 2,00 6,00 0,00 6
I-2018-0122-0122 28.02.2019 Z-Z, SEKCIJA REŠEVALCEV V ZDRAVSTVU TEMELJNI POSTOPKI OŽIVLJANJA TEMELJNI POSTOPKI OŽIVLJANJA Z UPORABO AED / DRUŠTVO MSBZT KOROŠKE 0,00 7,00 11,00 0,00 16
I-2019-0002-0002 28.02.2019, 16:00 DRUŠTVO MSBZT MARIBOR STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE STROKOVNI KLINIČNI VEČER / DEMENCA - KRATEK PREIZKUS SPOZNAVNIH SPOSOBNOSTI (KPSS) IN TEST RISANJA URE (TRU) 0,00 4,00 8,00 0,00 40
I-2018-0607-0607 05.03.2019 UKC MARIBOR SPLOŠNO IZPOPOLNJEVANJE IZPOPOLNJEVANJE Z UČNO DELAVNICO S PODROČJA OBVLADOVANJA BOLNIŠNIČNIH OKUŽB 0,00 9,00 13,00 0,00 Neomejeno
I-2019-0123-0123 05.03.2019 DRUŠTVO MSBZT LJUBLJANA STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE RAZUMETI SEBE, DA BOLJE SODELUJEMO Z DRUGIMI 0,00 1,00 5,00 0,00 7
I-2019-0036-0036 07.03.2019 Z-Z, SEKCIJA MS V MANAGEMENTU SPLOŠNO IZPOPOLNJEVANJE SODELOVANJE KLINIČNO OKOLJE - IZOBRAŽEVALNE INSTITUCIJE 0,00 7,00 11,00 0,00 Neomejeno
I-2019-0127-0127 07.03.2019 DRUŠTVO MSBTZ GORENJSKE SPLOŠNO IZPOPOLNJEVANJE KAKO S PREVENTIVNIMI PROGRAMI ŠE BOLJ POSKRBIMO ZA SVOJE ZDRAVJE 0,00 4,00 8,00 0,00 Neomejeno
I-2018-0122-0122 12.03.2019 Z-Z, SEKCIJA REŠEVALCEV V ZDRAVSTVU TEMELJNI POSTOPKI OŽIVLJANJA TEMELJNI POSTOPKI OŽIVLJANJA Z UPORABO AED 0,00 7,00 11,00 0,00 16
I-2018-0607-0607 12.03.2019 UKC MARIBOR SPLOŠNO IZPOPOLNJEVANJE IZPOPOLNJEVANJE Z UČNO DELAVNICO S PODROČJA OBVLADOVANJA BOLNIŠNIČNIH OKUŽB 0,00 9,00 13,00 0,00 Neomejeno
I-2019-0000-0155 12.03.2019, 14:00 DRUŠTVO MSBZT PTUJ-ORMOŽ STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE KLINIČNI VEČER / DIHALNA POT 0,00 0,00 0,00 0,00 15
I-2019-0109-0109 12.03.2019 - 04.06.2019 Z-Z, SEKCIJA MS IN ZT V REHABILITACIJI IN ZDRAVILIŠKI DEJAVNOSTI SPLOŠNO IZPOPOLNJEVANJE IZOBRAŽEVANJA ZA PRIDOBITEV SPECIALNEGA ZNANJA S PODROČJA ZDRAVSTVENE NEGE PACIENTA Z MOTNJAMI V URINIRANJU 0,00 25,00 25,00 0,00 Neomejeno
I-2018-0709-0709 13.03.2019 ZBORNICA - ZVEZA SPLOŠNO IZPOPOLNJEVANJE PSIHOEDUKATIVNA DELAVNICA - PRIZMA 0,00 4,00 0,00 0,00 23
I-2018-0746-0746 13.03.2019 DRUŠTVO MSBZT CELJE ZAKONODAJA S PODROČJA ZDRAVSTVA IN POKLICNA ETIKA ETIKA IN ZAKONODAJA S PODROČJA ZDRAVSTVA 0,00 8,00 12,00 0,00 Neomejeno
I-2018-0097-0097 14.03.2019 ZBORNICA - ZVEZA, DELOVNA SKUPINA RSKZN ZA NEGOVALNE DIAGNOZE - SLONDA SPLOŠNO IZPOPOLNJEVANJE UPORABA NEGOVALNIH DIAGNOZ NANDA - INTERNATIONAL V PRAKSI / IZVEDBA V UKC MB 0,00 2,00 6,00 0,00 15
I-2019-0021-0021 14.03.2019 Z-Z, SEKCIJA MS IN ZT V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU SPLOŠNO IZPOPOLNJEVANJE ZNANJE ZA BOLJŠE ZDRAVJE - NATANČNA, VARNA IN ODGOVORNA OBRAVNAVA PACIENTOV V ČASU ZDRAVLJENJA, DIAGNOSTIKE IN ZDRAVSTVENE NEGE 0,00 9,00 13,00 0,00 Neomejeno
I-2019-0023-0023 15.03.2019 DRUŠTVO MSBZT LJUBLJANA STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE ODVISNOST IN DELO Z ODVISNIMI 0,00 7,00 11,00 0,00 16
I-2019-0029-0029 15.03.2019 - 16.03.2019 Z-Z, SEKCIJA MS IN ZT V KIRURGIJI SPLOŠNO IZPOPOLNJEVANJE ZDRAVSTVENA NEGA KIRURŠKEGA PACIENTA MED TEORIJO IN INOVATIVNO PRAKSO 0,00 15,00 19,00 0,00 Neomejeno
I-2019-0000-0081 16.03.2019 DRUŠTVO MSBZT PTUJ-ORMOŽ SPLOŠNO IZPOPOLNJEVANJE Z ASERTIVNO KOMUNIKACIJO DO VZAJEMNEGA SPOŠTOVANJA 0,00 0,00 0,00 0,00 39
I-2019-0039-0039 18.03.2019 Z-Z, SEKCIJA MS IN ZT V ENDOSKOPIJI IN GASTROENTEROLOGIJI SPLOŠNO IZPOPOLNJEVANJE REPROCESIRANJE ENDOSKOPOV 0,00 4,00 8,00 0,00 23
I-2018-0607-0607 19.03.2019 UKC MARIBOR SPLOŠNO IZPOPOLNJEVANJE IZPOPOLNJEVANJE Z UČNO DELAVNICO S PODROČJA OBVLADOVANJA BOLNIŠNIČNIH OKUŽB 0,00 9,00 13,00 0,00 Neomejeno
I-2018-0741-0741 19.03.2019 - 20.03.2019 Z-Z, SEKCIJA MS IN ZT NA INTERNISTIČNO- INFEKTOLOŠKEM PODROČJU SPLOŠNO IZPOPOLNJEVANJE ZDRAVSTVENA NEGA BOLNIKA, KI PREJEMA PROTIMIKROBNA ZDRAVILA 0,00 14,00 18,00 0,00 Neomejeno
I-2018-0003-0003 20.03.2019 ZBORNICA - ZVEZA, SEKCIJA MS V PROMOCIJI ZDRAVJA IN ZDRAVSTVENI VZGOJI SPLOŠNO IZPOPOLNJEVANJE TEMELJNI POSTOPKI OŽIVLJANJA IN NUJNA STANJA - UČNA DELAVNICA ZA IZVAJALKE/CE ZDRAVSTVENE VZGOJE V OSNOVNIH ŠOLAH (2. STEBER) 0,00 6,00 10,00 0,00 22
I-2018-0711-0711 20.03.2019 DRUŠTVO MSBZT CELJE SPLOŠNO IZPOPOLNJEVANJE STROKOVNO POPOLDNE: MEDICINSKA HIPNOZA IN POTI IZ STISKE IN ANAFILAKSIJA 0,00 6,00 10,00 0,00 Neomejeno
I-2018-0097-0097 21.03.2019 ZBORNICA - ZVEZA, DELOVNA SKUPINA RSKZN ZA NEGOVALNE DIAGNOZE - SLONDA SPLOŠNO IZPOPOLNJEVANJE UPORABA NEGOVALNIH DIAGNOZ NANDA - INTERNATIONAL V PRAKSI / ZBORNICA - ZVEZA 0,00 2,00 6,00 0,00 15
I-2018-0579-0579 21.03.2019 Z-Z, SEKCIJA REŠEVALCEV V ZDRAVSTVU SPLOŠNO IZPOPOLNJEVANJE INTERPRETACIJA EKG ZAPISA V PREBOLNIŠNIČNEM OKOLJU 0,00 10,00 14,00 0,00 4
I-2019-0002-0002 21.03.2019, 16:00 DRUŠTVO MSBZT MARIBOR STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE STROKOVNI KLINIČNI VEČER / ZDRAVA PREHRANA – NALOŽBA ZA PRIHODNOST IN REDNI LETNI OBČNI ZBOR 0,00 4,00 8,00 0,00 75
I-2019-0000-0132 21.03.2019 - 22.03.2019 Z-Z, SEKCIJA MS IN ZT V DRUŽINSKI MEDICINI SPLOŠNO IZPOPOLNJEVANJE SLADKORNA BOLEZEN - PRIMERI DOBRE PRAKSE V ADM IN VKLJUČITEV CKZ-JEV TER POMEN TRIAŽE V ADM 0,00 0,00 0,00 0,00 Neomejeno
I-2018-0445-0445 22.03.2019 ZBORNICA - ZVEZA KAKOVOST IN VARNOST V ZDRAVSTVU KAKOVOST IN VARNOST V ZDRAVSTVU: MODUL LICENCA 0,00 7,00 11,00 0,00 10
I-2019-0000-0126 22.03.2019, 16:00 DRUŠTVO MSBZT MARIBOR SPLOŠNO IZPOPOLNJEVANJE NOVI POGLEDI NA BOLEČINE / NARAVNE REŠITVE ZA BOLEČINE 0,00 0,00 0,00 0,00 70
I-2019-0000-0155 22.03.2019 DRUŠTVO MSBZT PTUJ-ORMOŽ STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE KLINIČNI VEČER / ANESTEZIJA PRI OTROKU 0,00 0,00 0,00 0,00 15
I-2018-0183-0183 25.03.2019 UKC MARIBOR SPLOŠNO IZPOPOLNJEVANJE PREPREČEVANJE POŠKODB TKIVA ZARADI TLAKA 0,00 10,00 14,00 0,00 Neomejeno
I-2018-0462-0462 25.03.2019 DRUŠTVO MSBZT LJUBLJANA TEMELJNI POSTOPKI OŽIVLJANJA TEMELJNI POSTOPKI OŽIVLJANJA Z UPORABO AED 0,00 7,00 11,00 0,00 4
I-2018-0607-0607 26.03.2019 UKC MARIBOR SPLOŠNO IZPOPOLNJEVANJE IZPOPOLNJEVANJE Z UČNO DELAVNICO S PODROČJA OBVLADOVANJA BOLNIŠNIČNIH OKUŽB 0,00 9,00 13,00 0,00 Neomejeno
I-2019-0082-0082 26.03.2019 DRUŠTVO MSBZT PTUJ-ORMOŽ SPLOŠNO IZPOPOLNJEVANJE OBVLADOVANJE IN PREPREČEVANJE OKUŽB POVEZANIH Z ZDRAVSTVOM 0,00 6,00 10,00 0,00 55
I-2018-0646-0646 27.03.2019 DRUŠTVO MSBZT CELJE SPLOŠNO IZPOPOLNJEVANJE STROKOVNO POPOLDNE: PREVENTIVA IZGORELOSTI MED ZDRAVSTVENIMI DELAVCI, PRIZMA 0,00 1,00 5,00 0,00 20
I-2018-0097-0097 28.03.2019 ZBORNICA - ZVEZA, DELOVNA SKUPINA RSKZN ZA NEGOVALNE DIAGNOZE - SLONDA SPLOŠNO IZPOPOLNJEVANJE UPORABA NEGOVALNIH DIAGNOZ NANDA - INTERNATIONAL V PRAKSI / IZVEDBA V UKC MB 0,00 2,00 6,00 0,00 15
I-2019-0062-0062 28.03.2019 - 29.03.2019 Z-Z, SEKCIJA MS IN ZT V STERILIZACIJI SPLOŠNO IZPOPOLNJEVANJE STERILIZACIJA, NEVIDEN ČLEN ZDRAVSTVA 0,00 13,00 17,00 0,00 Neomejeno
I-2018-0441-0441 29.03.2019, 09:00 ZDRAVSTVENI DOM LJUBLJANA, MEDIACIJSKI CENTER SPLOŠNO IZPOPOLNJEVANJE USPEŠNA KOMUNIKACIJA IN REŠEVANJE NESPORAZUMOV V ZDRAVSTVU 0,00 1,00 5,00 0,00 30
I-2019-0083-0083 29.03.2019 - 30.03.2019 Z-Z, SEKCIJA MS V ENTEROSTOMALNI TERAPIJI STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE IZZIVI MEDICINSKIH SESTER NA PODROČJU ZDRAVSTVENE NEGE IN OSKRBE RANE, INKONTINENCE IN STOME 0,00 12,00 16,00 0,00 Neomejeno
I-2018-0732-0732 30.03.2019 DRUŠTVO MSBZT LJUBLJANA ZAKONODAJA S PODROČJA ZDRAVSTVA ZAKONODAJA S PODROČJA ZDRAVSTVA -MODUL LICENCA 0,00 9,00 13,00 0,00 38
I-2018-0607-0607 02.04.2019 UKC MARIBOR SPLOŠNO IZPOPOLNJEVANJE IZPOPOLNJEVANJE Z UČNO DELAVNICO S PODROČJA OBVLADOVANJA BOLNIŠNIČNIH OKUŽB 0,00 9,00 13,00 0,00 Neomejeno
I-2018-0732-0732 05.04.2019 DRUŠTVO MSBZT LJUBLJANA ZAKONODAJA S PODROČJA ZDRAVSTVA ZAKONODAJA S PODROČJA ZDRAVSTVA -MODUL LICENCA 0,00 9,00 13,00 0,00 58
I-2019-0000-0158 05.04.2019 - 06.04.2019 Z-Z, SEKCIJA MS IN ZT V PULMOLOGIJI SPLOŠNO IZPOPOLNJEVANJE KAJ JE NOVEGA PRI OBRAVNAVI PLJUČNEGA BOLNIKA - STROKOVNO SREČANJE Z DELAVNICO TPO Z AED 0,00 0,00 0,00 0,00 69
I-2019-0088-0088 05.04.2019 - 06.04.2019 Z-Z, SEKCIJA MS IN ZT V HEMATOLOGIJI STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE PREHRANA HEMATO-ONKOLOŠKIH BOLNIKOV 0,00 10,00 14,00 0,00 Neomejeno
I-2019-0000-0087 06.04.2019 DRUŠTVO MSBZT POMURJA STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE POKLICNA ETIKA IN ZAKONODAJA S PODROČJA ZDRAVSTVA 0,00 0,00 0,00 0,00 164
I-2018-0607-0607 09.04.2019 UKC MARIBOR SPLOŠNO IZPOPOLNJEVANJE IZPOPOLNJEVANJE Z UČNO DELAVNICO S PODROČJA OBVLADOVANJA BOLNIŠNIČNIH OKUŽB 0,00 9,00 13,00 0,00 Neomejeno
I-2018-0709-0709 10.04.2019 ZBORNICA - ZVEZA SPLOŠNO IZPOPOLNJEVANJE PSIHOEDUKATIVNA DELAVNICA - PRIZMA 0,00 4,00 0,00 0,00 21
I-2019-0048-0048 10.04.2019 Z-Z, SEKCIJA MS IN ZT V ENDOSKOPIJI IN GASTROENTEROLOGIJI SPLOŠNO IZPOPOLNJEVANJE MIKROBIOLOŠKI NADZOR V ENOSKOPIJI 0,00 4,00 8,00 0,00 25
I-2018-0097-0097 11.04.2019 ZBORNICA - ZVEZA, DELOVNA SKUPINA RSKZN ZA NEGOVALNE DIAGNOZE - SLONDA SPLOŠNO IZPOPOLNJEVANJE UPORABA NEGOVALNIH DIAGNOZ NANDA - INTERNATIONAL V PRAKSI / IZVEDBA V UKC MB 0,00 2,00 6,00 0,00 15
I-2019-0000-0157 11.04.2019 - 12.04.2019 Z-Z, SEKCIJA REŠEVALCEV V ZDRAVSTVU SPLOŠNO IZPOPOLNJEVANJE VARNOST REŠEVALCEV NIKOLI NI BILA SAMOUMEVNA 0,00 0,00 0,00 0,00 Neomejeno
I-2018-0607-0607 16.04.2019 UKC MARIBOR SPLOŠNO IZPOPOLNJEVANJE IZPOPOLNJEVANJE Z UČNO DELAVNICO S PODROČJA OBVLADOVANJA BOLNIŠNIČNIH OKUŽB 0,00 9,00 13,00 0,00 Neomejeno
I-2019-0089-0089 16.04.2019 DRUŠTVO MSBZT POMURJA STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE INTEGRIRAN PRISTOP K OBRAVNAVI NUJNIH STANJ V URGENTNEM CENTRU MURSKA SOBOTA 0,00 5,00 9,00 0,00 66
I-2018-0734-0734 17.04.2019 UKC MARIBOR SPLOŠNO IZPOPOLNJEVANJE IZPOPOLNJEVANJE Z UČNO DELAVNICO S PODROČJA DEESKALACIJSKIH TEHNIK IN POSEBNIH VAROVALNIH UKREPOV 0,00 7,00 11,00 0,00 20
I-2018-0097-0097 18.04.2019 ZBORNICA - ZVEZA, DELOVNA SKUPINA RSKZN ZA NEGOVALNE DIAGNOZE - SLONDA SPLOŠNO IZPOPOLNJEVANJE UPORABA NEGOVALNIH DIAGNOZ NANDA - INTERNATIONAL V PRAKSI / ZBORNICA - ZVEZA 0,00 2,00 6,00 0,00 15
I-2019-0000-0124 18.04.2019 DRUŠTVO MSBZT LJUBLJANA STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE VLOGA MEDICINSKE SESTRE PRI OBRAVNAVI PACIENTA Z MENINGITISOM 0,00 0,00 0,00 0,00 8
I-2019-0002-0002 18.04.2019, 16:00 DRUŠTVO MSBZT MARIBOR STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE STROKOVNI KLINIČNI VEČER / NOVOSTI V PERINATOLOGIJI 0,00 4,00 8,00 0,00 79
I-2019-0026-0026 18.04.2019 DRUŠTVO MSBZT LJUBLJANA STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE STANOVALEC Z DEMENCO NEGOVANJE IN SKRB 0,00 6,00 10,00 0,00 9
I-2019-0000-0140 18.04.2019 - 19.04.2019 Z-Z, SEKCIJA MS IN ZT V PSIHIATRIJI SPLOŠNO IZPOPOLNJEVANJE SVETOVALNE IN MOTIVACIJSKE TEHNIKE ZA DELO S PACIENTI VII. 0,00 0,00 0,00 0,00 90
I-2018-0445-0445 19.04.2019 ZBORNICA - ZVEZA KAKOVOST IN VARNOST V ZDRAVSTVU KAKOVOST IN VARNOST V ZDRAVSTVU: MODUL LICENCA 0,00 7,00 11,00 0,00 39
I-2019-0012-0012 19.04.2019, 08:00 DRUŠTVO MSBZT MARIBOR ZAKONODAJA S PODROČJA ZDRAVSTVA IN POKLICNA ETIKA POKLICNA ETIKA IN ZAKONODAJA S PODROČJA ZDRAVSTVA 0,00 7,00 11,00 0,00 64
I-2018-0646-0646 24.04.2019 DRUŠTVO MSBZT CELJE SPLOŠNO IZPOPOLNJEVANJE STROKOVNO POPOLDNE: PREVENTIVA IZGORELOSTI MED ZDRAVSTVENIMI DELAVCI, PRIZMA 0,00 1,00 5,00 0,00 29
I-2018-0097-0097 25.04.2019 ZBORNICA - ZVEZA, DELOVNA SKUPINA RSKZN ZA NEGOVALNE DIAGNOZE - SLONDA SPLOŠNO IZPOPOLNJEVANJE UPORABA NEGOVALNIH DIAGNOZ NANDA - INTERNATIONAL V PRAKSI / IZVEDBA V UKC MB 0,00 2,00 6,00 0,00 15
I-2018-0000-0687 09.05.2019 - 10.05.2019 ZBORNICA - ZVEZA STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE 12. KONGRES ZDRAVSTVENE IN BABIŠKE NEGE SLOVENIJE 0,00 0,00 0,00 0,00 Neomejeno
I-2018-0709-0709 15.05.2019 ZBORNICA - ZVEZA SPLOŠNO IZPOPOLNJEVANJE PSIHOEDUKATIVNA DELAVNICA - PRIZMA 0,00 4,00 0,00 0,00 25
I-2018-0097-0097 16.05.2019 ZBORNICA - ZVEZA, DELOVNA SKUPINA RSKZN ZA NEGOVALNE DIAGNOZE - SLONDA SPLOŠNO IZPOPOLNJEVANJE UPORABA NEGOVALNIH DIAGNOZ NANDA - INTERNATIONAL V PRAKSI / ZBORNICA - ZVEZA 0,00 2,00 6,00 0,00 15
I-2019-0002-0002 16.05.2019, 16:00 DRUŠTVO MSBZT MARIBOR STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE STROKOVNI KLINIČNI VEČER / ZDRAVLJENJE PACIENTOV Z IMUNOTERAPIJO NA ODDELKU ZA ONKOLOGIJO UKC MARIBOR 0,00 4,00 8,00 0,00 80
Verzija: 2019-01-15; dbRegister_ZZ; dbClani_ZZ