Kriterij
Izbriši organizatorja
Področja:
 •  
  Babiška nega
  • Babiška nega
 •  
  Evidenca izobraževanj
  • Evidenca izobraževanj
 •  
  Strokovno področje - 38.člen ZZDej-K
  • Kombinirana licenca - 2 strokovna področja
  • Kombinirana licenca - 3 strokovna področja
  • ZN internističnega pacienta
  • ZN kirurškega pacienta
  • ZN nevrološkega pacienta
  • ZN onkološkega pacienta
  • ZN ortopedskega pacienta
  • ZN otr. in ml. s pos. potr. na podr. vzg. in izob.
  • ZN otroka in mladostnika
  • ZN pac. na bol. odd. ali pos. enoti s stal. nad.
  • ZN pac. na na bol., klin. oz. negoval. oddel.
  • ZN pac. na podr. dela s citostatiki
  • ZN pac. na podr. dela v oper. dejav. in endosk.
  • ZN pac. na podr. med. dela, prom. in športa
  • ZN pac. na podr. mlad. varstva
  • ZN pac. na podr. nef., dial. in transpl. dejav.
  • ZN pac. na podr. psih. in duš. zdravja
  • ZN pac. s kron., nenalezl. boleznimi
  • ZN pac. s težavami lokomot. sist.
  • ZN pac. v dejavn. otorinolar.
  • ZN pac. v diagn. enotah
  • ZN pac. v dispeč. službi zdrav.
  • ZN pac. v območju ioniz. sevanja
  • ZN pac. v otroš. in mlad. amb.
  • ZN pac. v spec. amb. dejav.
  • ZN pac. z dermatoven. obolenjem
  • ZN pac. z ginek. bolez.
  • ZN pac. z motnjami duš. zdra.
  • ZN pac., druž. in drugih v lokal. skup.
  • ZN pac., odvisnega od prep. drog
  • ZN pacienta na specifičnem oddelku/področju
  • ZN pacienta v AMD
  • ZN pacienta v anesteziologiji
  • ZN pacienta v okulistični dejavnosti
  • ZN pacienta v sterilizaciji
  • ZN pacienta v transfuzijski medicini
  • ZN pacienta v zobozdravstveni dejavnosti
  • ZN pacienta z motnjami v razvoju
  • ZN pacienta z nalezljivo boleznijo
  • ZN porodnice in otročnice
  • ZN upor. na podr. social. varstva
  • ZN upor. s pos.potr. na podr. usp., vod. in varst.
  • ZN žensk in druž. na podr. reprod. in žens. bol.
  • ZN življ. ogroženega pacienta
 •  
  Zdravstvena nega
  • Zdravstvena nega
* Prejete licenčne točke za udeležbo
Izobraževanje I-2024-0501-0501
Prijava
Termin 22.04.2024
Organizator SEKCIJA MS V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU
Vsebina / Oblika STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE
IZPOPOLNJEVANJE S POMOČJO MULTIMEDIJSKIH PROGRAMOV
Naslov ŠKODLJIVI VPLIVI ZASLONOV IN SOCIALNIH OMREŽIJ NA RAZVOJ OTROK IN MLADOSTNIKOV
Org.odbor* V postopku
Pas. / Dod. * V postopku
Akt. / Prej. * V postopku
Poster* V postopku
Prosta mesta 14
Izobraževanje I-2024-0431-0431
Prijava
Termin 23.04.2024
Organizator DRUŠTVO MSBZT POMURJA
Vsebina / Oblika STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE
SI, NACIONALNI KONGRESI, UČNE DELAVNICE, SEMINARJI
Naslov OSKRBA KRONIČNE RANE - DELAVNICA
Org.odbor* 0,00
Pas. / Dod. * 3,00
Akt. / Prej. * 7,00
Poster* 0,00
Prosta mesta 1
Izobraževanje I-2024-0450-0450
Prijava
Termin 23.04.2024
Organizator DRUŠTVO MSBZT KOROŠKE
Vsebina / Oblika STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE
IZPOPOLNJEVANJE S POMOČJO MULTIMEDIJSKIH PROGRAMOV
Naslov PEDOSPIHIATRIČNA OBRAVNAVA OTROK IN MLADOSTNIKOV IN SODELOVANJE MEDICINSKE SESTRE
Org.odbor* V postopku
Pas. / Dod. * V postopku
Akt. / Prej. * V postopku
Poster* V postopku
Prosta mesta Neomejeno
Izobraževanje I-2024-0580-0580
Prijava
Termin 23.04.2024
Organizator SEKCIJA MS IN ZT V ENDOSKOPIJI IN GASTROENTEROLOGIJI
Vsebina / Oblika STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE
IZPOPOLNJEVANJE S POMOČJO MULTIMEDIJSKIH PROGRAMOV
Naslov POT ENDOSKOPSKIH BIOLOŠKIH VZORCEV ZA CITOLOŠKI IN HISTOLOŠKI PREGLED
Org.odbor* V postopku
Pas. / Dod. * V postopku
Akt. / Prej. * V postopku
Poster* V postopku
Prosta mesta Neomejeno
Izobraževanje I-2024-0077-0077
Prijava
Termin 25.04.2024
Organizator SEKCIJA REŠEVALCEV V ZDRAVSTVU
Vsebina / Oblika TEMELJNI POSTOPKI OŽIVLJANJA
SI, NACIONALNI KONGRESI, UČNE DELAVNICE, SEMINARJI
Naslov TEMELJNI POSTOPKI OŽIVLJANJA Z UPORABO AED / V SODELOVANJU Z DMSBZT CELJE
Org.odbor* 0,00
Pas. / Dod. * 7,00
Akt. / Prej. * 11,00
Poster* 0,00
Prosta mesta 4
Izobraževanje I-2024-0316-0316
Prijava
Termin 25.04.2024, 15:00
Organizator DRUŠTVO MSBZT LJUBLJANA
Vsebina / Oblika STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE
SEMINAR, UČNA DELAVNICA, TEČAJ
Naslov ZDRAVSTVENA NEGA IN OBRAVNAVA PACIENTOV V AMBULANTI ZA BOLEZNI ŠČITNICE IN NA KLINIKI ZA NUKLEARNO MEDICINO
Org.odbor* 0,00
Pas. / Dod. * 4,00
Akt. / Prej. * 8,00
Poster* 0,00
Prosta mesta 18
Izobraževanje I-2024-0395-0395
Prijava
Termin 07.05.2024
Organizator DRUŠTVO MSBZT POMURJA
Vsebina / Oblika STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE
SI, NACIONALNI KONGRESI, UČNE DELAVNICE, SEMINARJI
Naslov OKUŽBE POVEZANE Z ZDRAVSTVOM NA PODROČJU ZDRAVSTVENE OSKRBE
Org.odbor* 0,00
Pas. / Dod. * 4,00
Akt. / Prej. * 8,00
Poster* 0,00
Prosta mesta 1
Izobraževanje I-2024-0449-0449
Prijava
Termin 08.05.2024
Organizator DRUŠTVO MSBZT KOROŠKE
Vsebina / Oblika STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE
IZPOPOLNJEVANJE S POMOČJO MULTIMEDIJSKIH PROGRAMOV
Naslov STROKOVNO POPOLDNE 5. MAJ - MEDNARODNI DAN BABIC
Org.odbor* V postopku
Pas. / Dod. * V postopku
Akt. / Prej. * V postopku
Poster* V postopku
Prosta mesta Neomejeno
Izobraževanje I-2024-0167-0167
Prijava
Termin 09.05.2024
Organizator SEKCIJA MS IN ZT V PATRONAŽNI DEJAVNOSTI
Vsebina / Oblika STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE
SI, NACIONALNI KONGRESI, UČNE DELAVNICE, SEMINARJI
Naslov ELEMENTI SENZORNE INTEGRACIJE Z DELAVNICAMI HANDLINGA
Org.odbor* 0,00
Pas. / Dod. * 4,00
Akt. / Prej. * 8,00
Poster* 0,00
Prosta mesta 6
Izobraževanje I-2024-0453-0453
Prijava
Termin 09.05.2024 - 16.05.2024
Organizator ZBORNICA - ZVEZA
Vsebina / Oblika STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE
SI, NACIONALNI KONGRESI, UČNE DELAVNICE, SEMINARJI
Naslov SKRB ZASE - DELAVNICA V DVEH DELIH
Org.odbor* V postopku
Pas. / Dod. * V postopku
Akt. / Prej. * V postopku
Poster* V postopku
Prosta mesta 17
Izobraževanje I-2024-0219-0219
Prijava
Termin 10.05.2024
Organizator ZBORNICA - ZVEZA
Vsebina / Oblika STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE
SI, NACIONALNI KONGRESI, UČNE DELAVNICE, SEMINARJI
Naslov 19. SIMPOZIJ ZDRAVSTVENE IN BABIŠKE NEGE SLOVENIJE: MEDICINSKE SESTRE IN BABICE - GONILNA MOČ ZDRAVSTVENEGA VARSTVA
Org.odbor* 0,00
Pas. / Dod. * 6,00
Akt. / Prej. * 10,00
Poster* 0,00
Prosta mesta 214
Izobraževanje I-2023-0655-0655
Prijava
Termin 13.05.2024
Organizator DARKO ZABUKOVŠEK S.P.
Vsebina / Oblika SPLOŠNO IZPOPOLNJEVANJE
SI, NACIONALNI KONGRESI, UČNE DELAVNICE, SEMINARJI
Naslov PROGRAM PSIHOSOCIALNE PODPORE ZDRAVSTVENIH REŠEVALCEV / V SODELOVANJU Z DRUŠTVOM MSBZT POMURJA
Org.odbor* 0,00
Pas. / Dod. * 4,00
Akt. / Prej. * 8,00
Poster* 0,00
Prosta mesta 1
Izobraževanje I-2024-0565-0565
Prijava
Termin 14.05.2024
Organizator SEKCIJA IZVAJALCEV ZDRAVSTVENE NEGE IN OSKRBE V SOCIALNEM VARSTVU
Vsebina / Oblika STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE
SI, NACIONALNI KONGRESI, UČNE DELAVNICE, SEMINARJI
Naslov ODGOVORNO IZVAJANJE POMOČI PRI OSEBNI NEGI
Org.odbor* 0,00
Pas. / Dod. * 8,00
Akt. / Prej. * 12,00
Poster* 0,00
Prosta mesta 49
Izobraževanje I-2024-0493-0493
Prijava
Termin 14.05.2024 - 15.05.2024
Organizator DRUŠTVO MSBZT CELJE
Vsebina / Oblika STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE
SI, NACIONALNI KONGRESI, UČNE DELAVNICE, SEMINARJI
Naslov IZGORELOST
Org.odbor* V postopku
Pas. / Dod. * V postopku
Akt. / Prej. * V postopku
Poster* V postopku
Prosta mesta 21
Izobraževanje I-2024-0417-0417
Prijava
Termin 15.05.2024
Organizator SEKCIJA MS V MANAGEMENTU
Vsebina / Oblika STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE
SI, NACIONALNI KONGRESI, UČNE DELAVNICE, SEMINARJI
Naslov VODNIK PO GALAKSIJI VODENJA / VEZ MED ZDRAVJEM IN DENARJEM: EKONOMIJA V ZDRAVSTVU
Org.odbor* 0,00
Pas. / Dod. * 6,00
Akt. / Prej. * 10,00
Poster* 0,00
Prosta mesta 41
Izobraževanje I-2024-0060-0060
Prijava
Termin 16.05.2024, 16:00
Organizator DRUŠTVO MSBZT MARIBOR
Vsebina / Oblika STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE
SI, NACIONALNI KONGRESI, UČNE DELAVNICE, SEMINARJI
Naslov STROKOVNI KLINIČNI VEČERI / STROKOVNI KLINIČNI VEČER V MAJU - POROD NA DOMU IN SKRB ZA PREZGODAJ ROJENEGA NOVOROJENČKA
Org.odbor* 0,00
Pas. / Dod. * 4,00
Akt. / Prej. * 8,00
Poster* 0,00
Prosta mesta 65
Izobraževanje I-2024-0307-0307
Prijava
Termin 16.05.2024, 15:30
Organizator DRUŠTVO MSBZT PTUJ-ORMOŽ
Vsebina / Oblika VSEBINE, KI JIH NI MOGOČE OPREDELITI KOT SI
SEMINAR, UČNA DELAVNICA, TEČAJ
Naslov V SKRBI ZA ZDRAVJE ZAPOSLENIH V ZDRAVSTVENI NEGI
Org.odbor* 0,00
Pas. / Dod. * 4,00
Akt. / Prej. * 8,00
Poster* 0,00
Prosta mesta 76
Izobraževanje I-2024-0577-0577
Prijava
Termin 16.05.2024
Organizator DRUŠTVO MSBZT NOVO MESTO
Vsebina / Oblika STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE
SI, NACIONALNI KONGRESI, UČNE DELAVNICE, SEMINARJI
Naslov AMBULANTNA OBRAVNAVA GINEKOLOŠKIH PACIENTK IN NOSEČNIC NA PRIMARNEM NIVOJU
Org.odbor* V postopku
Pas. / Dod. * V postopku
Akt. / Prej. * V postopku
Poster* V postopku
Prosta mesta Neomejeno
Izobraževanje I-2023-0712-0712
Prijava
Termin 17.05.2024, 14:15
Organizator DRUŠTVO MSBZT LJUBLJANA
Vsebina / Oblika TEMELJNI POSTOPKI OŽIVLJANJA
SI, NACIONALNI KONGRESI, UČNE DELAVNICE, SEMINARJI
Naslov TEMELJNI POSTOPKI OŽIVLJANJA Z UPORABO AED
Org.odbor* 0,00
Pas. / Dod. * 7,00
Akt. / Prej. * 11,00
Poster* 0,00
Prosta mesta 50
Izobraževanje I-2024-0203-0203
Prijava
Termin 17.05.2024, 08:00
Organizator DRUŠTVO MSBZT MARIBOR
Vsebina / Oblika ZAKONODAJA S PODROČJA ZDRAVSTVA IN POKLICNA ETIKA
SI, NACIONALNI KONGRESI, UČNE DELAVNICE, SEMINARJI
Naslov POKLICNA ETIKA IN ZAKONODAJA S PODROČJA ZDRAVSTVA: MODUL LICENCA
Org.odbor* 0,00
Pas. / Dod. * 8,00
Akt. / Prej. * 12,00
Poster* 0,00
Prosta mesta 23
Izobraževanje I-2024-0432-0432
Prijava
Termin 17.05.2024
Organizator DRUŠTVO MSBZT POMURJA
Vsebina / Oblika STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE
SI, NACIONALNI KONGRESI, UČNE DELAVNICE, SEMINARJI
Naslov PREDSTAVITEV ZDRAVSTVENE NEGE ZDRAVSTVENEGA DOMA GORNJA RADGONA
Org.odbor* 0,00
Pas. / Dod. * 2,00
Akt. / Prej. * 4,00
Poster* 0,00
Prosta mesta 25
Izobraževanje I-2024-0442-0442
Prijava
Termin 17.05.2024
Organizator SEKCIJA MS IN ZT V MEDICINI DELA,PROMETA IN ŠPORTA
Vsebina / Oblika STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE
SI, NACIONALNI KONGRESI, UČNE DELAVNICE, SEMINARJI
Naslov SPIROMETRIJA V MEDICINI DELA, PROMETA IN ŠPORTA
Org.odbor* 0,00
Pas. / Dod. * 6,00
Akt. / Prej. * 10,00
Poster* 0,00
Prosta mesta 73
Izobraževanje I-2024-0550-0550
Prijava
Termin 17.05.2024, 07:00
Organizator DRUŠTVO MSBZT LJUBLJANA
Vsebina / Oblika STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE
SI, NACIONALNI KONGRESI, UČNE DELAVNICE, SEMINARJI
Naslov ZDRAVSTVENA IN BABIŠKA NEGA V ISKANJU SOŽITJA S SODOBNO TEHNOLOGIJO
Org.odbor* 0,00
Pas. / Dod. * 4,00
Akt. / Prej. * 6,00
Poster* 0,00
Prosta mesta 91
Izobraževanje I-2024-0507-0507
Prijava
Termin 17.05.2024 - 18.05.2024
Organizator SEKCIJA MS IN ZT V KARDIOLOGIJI IN ANGIOLOGIJI
Vsebina / Oblika STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE
SI, NACIONALNI KONGRESI, UČNE DELAVNICE, SEMINARJI
Naslov IZZIVI KARDIOLOŠKE IN ANGIOLOŠKE ZDRAVSTVENE NEGE: MOTNJE RITMA, ATEROSKLEROZA, ANEVRIZME, MOŽGANSKA KAP
Org.odbor* 0,00
Pas. / Dod. * 12,00
Akt. / Prej. * 16,00
Poster* 0,00
Prosta mesta 63
Izobraževanje I-2024-0077-0077
Prijava
Termin 21.05.2024
Organizator SEKCIJA REŠEVALCEV V ZDRAVSTVU
Vsebina / Oblika TEMELJNI POSTOPKI OŽIVLJANJA
SI, NACIONALNI KONGRESI, UČNE DELAVNICE, SEMINARJI
Naslov TEMELJNI POSTOPKI OŽIVLJANJA Z UPORABO AED / V SODELOVANJU Z DMSBZT CELJE
Org.odbor* 0,00
Pas. / Dod. * 7,00
Akt. / Prej. * 11,00
Poster* 0,00
Prosta mesta 8
Izobraževanje I-2024-0595-0595
Prijava
Termin 21.05.2024
Organizator SEKCIJA MS IN ZT V ANESTEZIOLOGIJI, INTENZIVNI TERAPIJI IN TRANSFUZIOLOGIJI
Vsebina / Oblika STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE
SI, NACIONALNI KONGRESI, UČNE DELAVNICE, SEMINARJI
Naslov HEMODINAMSKI MONITORING
Org.odbor* V postopku
Pas. / Dod. * V postopku
Akt. / Prej. * V postopku
Poster* V postopku
Prosta mesta 40
Izobraževanje I-2024-0352-0352
Prijava
Termin 21.05.2024 - 24.05.2024
Organizator SEKCIJA MS IN ZT V ENDOKRINOLOGIJI
Vsebina / Oblika STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE
SI, NACIONALNI KONGRESI, UČNE DELAVNICE, SEMINARJI
Naslov ZOFI & FLORJAN, PREHRANA OB KRONIČNI BOLEZNI
Org.odbor* 0,00
Pas. / Dod. * 15,00
Akt. / Prej. * 19,00
Poster* 0,00
Prosta mesta 34
Izobraževanje I-2024-0035-0035
Prijava
Termin 22.05.2024, 15:00
Organizator UKC MARIBOR
Vsebina / Oblika STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE
SI, NACIONALNI KONGRESI, UČNE DELAVNICE, SEMINARJI
Naslov MODRI UTRINKI / POROD NA DOMU; NAPREDEK ZDRAVSTVENE IN BABIŠKE NEGE PRI SKRBI ZA PREZGODAJ ROJENE NOVOROJENČKE NA ODDELKU ZA PERINATOLOGIJO; MITI IN RESNICE O PLACENT
Org.odbor* 0,00
Pas. / Dod. * 3,00
Akt. / Prej. * 7,00
Poster* 0,00
Prosta mesta 31
Izobraževanje I-2024-0300-0300
Prijava
Termin 22.05.2024
Organizator SEKCIJA REŠEVALCEV V ZDRAVSTVU
Vsebina / Oblika STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE
SI, NACIONALNI KONGRESI, UČNE DELAVNICE, SEMINARJI
Naslov SODOBNA IMOBILIZACIJA V PREDBOLNIŠNIČNEM OKOLJU
Org.odbor* 0,00
Pas. / Dod. * 9,00
Akt. / Prej. * 13,00
Poster* 0,00
Prosta mesta 21
Izobraževanje I-2024-0237-0237
Prijava
Termin 23.05.2024, 14:00
Organizator UKC MARIBOR
Vsebina / Oblika STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE
SEMINAR, UČNA DELAVNICA, TEČAJ
Naslov HIGIENA ROK
Org.odbor* 0,00
Pas. / Dod. * 1,00
Akt. / Prej. * 5,00
Poster* 0,00
Prosta mesta 19
Izobraževanje I-2024-0494-0494
Prijava
Termin 23.05.2024, 07:00
Organizator DRUŠTVO MSBZT LJUBLJANA
Vsebina / Oblika STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE
SI, NACIONALNI KONGRESI, UČNE DELAVNICE, SEMINARJI
Naslov RAZUMETI SEBE, DA BOLJE SODELUJEMO Z DRUGIMI
Org.odbor* V postopku
Pas. / Dod. * V postopku
Akt. / Prej. * V postopku
Poster* V postopku
Prosta mesta 3
Izobraževanje I-2024-0556-0556
Prijava
Termin 23.05.2024
Organizator DRUŠTVO MSBZT KOROŠKE
Vsebina / Oblika STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE
IZPOPOLNJEVANJE S POMOČJO MULTIMEDIJSKIH PROGRAMOV
Naslov PREDSTAVITEV URGENTNEGA CENTRA IN OSKRBE PACIENTA Z MAVČEVO IMOBILIZACIJO
Org.odbor* V postopku
Pas. / Dod. * V postopku
Akt. / Prej. * V postopku
Poster* V postopku
Prosta mesta Neomejeno
Izobraževanje I-2023-0712-0712
Prijava
Termin 27.05.2024, 13:45
Organizator DRUŠTVO MSBZT LJUBLJANA
Vsebina / Oblika TEMELJNI POSTOPKI OŽIVLJANJA
SI, NACIONALNI KONGRESI, UČNE DELAVNICE, SEMINARJI
Naslov TEMELJNI POSTOPKI OŽIVLJANJA Z UPORABO AED / POPOLDNE
Org.odbor* 0,00
Pas. / Dod. * 7,00
Akt. / Prej. * 11,00
Poster* 0,00
Prosta mesta 1
Izobraževanje I-2024-0520-0520
Prijava
Termin 28.05.2024 - 29.05.2024
Organizator SEKCIJA IZVAJALCEV ZDRAVSTVENE NEGE IN OSKRBE V SOCIALNEM VARSTVU
Vsebina / Oblika STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE
SI, NACIONALNI KONGRESI, UČNE DELAVNICE, SEMINARJI
Naslov DRUGA POT DO VRHUNSKE ZDRAVSTVENE NEGE V SOCIALNEM VARSTVU
Org.odbor* 0,00
Pas. / Dod. * 14,00
Akt. / Prej. * 18,00
Poster* 0,00
Prosta mesta 166
Izobraževanje I-2024-0426-0426
Prijava
Termin 29.05.2024
Organizator SEKCIJA MS V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU
Vsebina / Oblika STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE
SI, NACIONALNI KONGRESI, UČNE DELAVNICE, SEMINARJI
Naslov POMAGAJ MI, DA NAREDIM SAM! METODA MONTESSORI ZA STAREJŠE IN OSEBE Z DEMENCO
Org.odbor* 0,00
Pas. / Dod. * 8,00
Akt. / Prej. * 12,00
Poster* 0,00
Prosta mesta 59
Izobraževanje I-2024-0540-0540
Prijava
Termin 29.05.2024, 14:30
Organizator DRUŠTVO MSBZT CELJE
Vsebina / Oblika STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE
SI, NACIONALNI KONGRESI, UČNE DELAVNICE, SEMINARJI
Naslov OBRAVNAVA ANAFILAKSIJE
Org.odbor* V postopku
Pas. / Dod. * V postopku
Akt. / Prej. * V postopku
Poster* V postopku
Prosta mesta 52
Izobraževanje I-2023-0673-0673
Prijava
Termin 30.05.2024, 07:30 - 31.05.2024
Organizator DRUŠTVO MSBZT LJUBLJANA
Vsebina / Oblika ZAKONODAJA S PODROČJA ZDRAVSTVA IN POKLICNA ETIKA
SI, NACIONALNI KONGRESI, UČNE DELAVNICE, SEMINARJI
Naslov POKLICNA ETIKA V PRAKSI ZDRAVSTVENE IN BABIŠKE NEGE TR ZAKONODAJA S PODROČJA ZDRAVSTVA - MODUL LICENCA
Org.odbor* 0,00
Pas. / Dod. * 15,00
Akt. / Prej. * 19,00
Poster* 0,00
Prosta mesta 45
Izobraževanje I-2024-0264-0264
Prijava
Termin 30.05.2024, 07:45 - 31.05.2024
Organizator SEKCIJA MS IN ZT V PSIHIATRIJI
Vsebina / Oblika STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE
SEMINAR, UČNA DELAVNICA, TEČAJ
Naslov SVETOVALNE IN MOTIVACIJSKE TEHNIKE ZA DELO S PACIENTI X. DEL
Org.odbor* 0,00
Pas. / Dod. * 13,00
Akt. / Prej. * 17,00
Poster* 0,00
Prosta mesta 2
Izobraževanje I-2024-0191-0191
Prijava
Termin 04.06.2024, 11:00
Organizator UKC MARIBOR
Vsebina / Oblika STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE
SI, NACIONALNI KONGRESI, UČNE DELAVNICE, SEMINARJI
Naslov MENTORSTVO V KLINIČNEM OKOLJU
Org.odbor* 0,00
Pas. / Dod. * 4,00
Akt. / Prej. * 8,00
Poster* 0,00
Prosta mesta 87
Izobraževanje I-2024-0234-0234
Prijava
Termin 04.06.2024, 09:00
Organizator DRUŠTVO MSBZT PTUJ-ORMOŽ
Vsebina / Oblika STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE
SI, NACIONALNI KONGRESI, UČNE DELAVNICE, SEMINARJI
Naslov NASILJE NA DELOVNEM MESTU
Org.odbor* 0,00
Pas. / Dod. * 5,00
Akt. / Prej. * 9,00
Poster* 0,00
Prosta mesta 75
Izobraževanje I-2024-0417-0417
Prijava
Termin 05.06.2024
Organizator SEKCIJA MS V MANAGEMENTU
Vsebina / Oblika STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE
SI, NACIONALNI KONGRESI, UČNE DELAVNICE, SEMINARJI
Naslov VODNIK PO GALAKSIJI VODENJA / VODENJE IN RAZVIJANJE KADROV ZA PRIHODNOST
Org.odbor* 0,00
Pas. / Dod. * 8,00
Akt. / Prej. * 12,00
Poster* 0,00
Prosta mesta 37
Izobraževanje I-2024-0453-0453
Prijava
Termin 06.06.2024 - 13.06.2024
Organizator ZBORNICA - ZVEZA
Vsebina / Oblika STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE
SI, NACIONALNI KONGRESI, UČNE DELAVNICE, SEMINARJI
Naslov SKRB ZASE - DELAVNICA V DVEH DELIH
Org.odbor* 0,00
Pas. / Dod. * 0,00
Akt. / Prej. * 0,00
Poster* 0,00
Prosta mesta 19
Izobraževanje I-2023-0739-0739
Prijava
Termin 08.06.2024
Organizator DRUŠTVO MSBZT POMURJA
Vsebina / Oblika ZAKONODAJA S PODROČJA ZDRAVSTVA IN POKLICNA ETIKA
SI, NACIONALNI KONGRESI, UČNE DELAVNICE, SEMINARJI
Naslov ZAKONODAJA S PODROČJA ZDRAVSTVA IN POKLICNA ETIKA: MODUL LICENCA
Org.odbor* 0,00
Pas. / Dod. * 8,00
Akt. / Prej. * 12,00
Poster* 0,00
Prosta mesta 44
Izobraževanje I-2024-0594-0594
Prijava
Termin 08.06.2024
Organizator DRUŠTVO MSBZT NOVA GORICA
Vsebina / Oblika STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE
SI, NACIONALNI KONGRESI, UČNE DELAVNICE, SEMINARJI
Naslov ZAKONODAJA S PODROČJA ZDRAVSTVA IN POKLICNA ETIKA: MODUL LICENCA
Org.odbor* V postopku
Pas. / Dod. * V postopku
Akt. / Prej. * V postopku
Poster* V postopku
Prosta mesta Neomejeno
Izobraževanje I-2023-0655-0655
Prijava
Termin 10.06.2024
Organizator DARKO ZABUKOVŠEK S.P.
Vsebina / Oblika SPLOŠNO IZPOPOLNJEVANJE
SI, NACIONALNI KONGRESI, UČNE DELAVNICE, SEMINARJI
Naslov PROGRAM PSIHOSOCIALNE PODPORE ZDRAVSTVENIH REŠEVALCEV / V SODELOVANJU Z DRUŠTVOM MSBZT POMURJA
Org.odbor* 0,00
Pas. / Dod. * 4,00
Akt. / Prej. * 8,00
Poster* 0,00
Prosta mesta 8
Izobraževanje I-2024-0035-0035
Prijava
Termin 12.06.2024, 15:00
Organizator UKC MARIBOR
Vsebina / Oblika STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE
SI, NACIONALNI KONGRESI, UČNE DELAVNICE, SEMINARJI
Naslov MODRI UTRINKI / PREDANALITSKE SPREMEMBE LABORATORIJSKIH VZORCEV; VODENJE IN UPRAVLJANJE S ČAKALNIMI SEZNAMI; MEHANSKA VENTILACIJA
Org.odbor* 0,00
Pas. / Dod. * 3,00
Akt. / Prej. * 7,00
Poster* 0,00
Prosta mesta 81
Izobraževanje I-2024-0077-0077
Prijava
Termin 14.06.2024
Organizator SEKCIJA REŠEVALCEV V ZDRAVSTVU
Vsebina / Oblika TEMELJNI POSTOPKI OŽIVLJANJA
SI, NACIONALNI KONGRESI, UČNE DELAVNICE, SEMINARJI
Naslov TEMELJNI POSTOPKI OŽIVLJANJA Z UPORABO AED / V SODELOVANJU Z DRUŠTVOM MSBZT MARIBOR
Org.odbor* 0,00
Pas. / Dod. * 7,00
Akt. / Prej. * 11,00
Poster* 0,00
Prosta mesta 29
Izobraževanje I-2024-0077-0077
Prijava
Termin 20.06.2024
Organizator SEKCIJA REŠEVALCEV V ZDRAVSTVU
Vsebina / Oblika TEMELJNI POSTOPKI OŽIVLJANJA
SI, NACIONALNI KONGRESI, UČNE DELAVNICE, SEMINARJI
Naslov TEMELJNI POSTOPKI OŽIVLJANJA Z UPORABO AED / V SODELOVANJU Z DMSBZT CELJE
Org.odbor* 0,00
Pas. / Dod. * 7,00
Akt. / Prej. * 11,00
Poster* 0,00
Prosta mesta 21
Izobraževanje I-2024-0237-0237
Prijava
Termin 27.06.2024, 14:00
Organizator UKC MARIBOR
Vsebina / Oblika STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE
SEMINAR, UČNA DELAVNICA, TEČAJ
Naslov HIGIENA ROK
Org.odbor* 0,00
Pas. / Dod. * 1,00
Akt. / Prej. * 5,00
Poster* 0,00
Prosta mesta 92
Izobraževanje Termin Organizator Vsebina / Oblika Naslov Org.odbor* Pas. / Dod. * Akt. / Prej. * Poster* Prosta mesta Član Splošna Predstavitev
I-2024-0501-0501 22.04.2024 SEKCIJA MS V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE
IZPOPOLNJEVANJE S POMOČJO MULTIMEDIJSKIH PROGRAMOV
ŠKODLJIVI VPLIVI ZASLONOV IN SOCIALNIH OMREŽIJ NA RAZVOJ OTROK IN MLADOSTNIKOV V postopku V postopku V postopku V postopku 14
I-2024-0431-0431 23.04.2024 DRUŠTVO MSBZT POMURJA STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE
SI, NACIONALNI KONGRESI, UČNE DELAVNICE, SEMINARJI
OSKRBA KRONIČNE RANE - DELAVNICA 0,00 3,00 7,00 0,00 1
I-2024-0450-0450 23.04.2024 DRUŠTVO MSBZT KOROŠKE STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE
IZPOPOLNJEVANJE S POMOČJO MULTIMEDIJSKIH PROGRAMOV
PEDOSPIHIATRIČNA OBRAVNAVA OTROK IN MLADOSTNIKOV IN SODELOVANJE MEDICINSKE SESTRE V postopku V postopku V postopku V postopku Neomejeno
I-2024-0580-0580 23.04.2024 SEKCIJA MS IN ZT V ENDOSKOPIJI IN GASTROENTEROLOGIJI STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE
IZPOPOLNJEVANJE S POMOČJO MULTIMEDIJSKIH PROGRAMOV
POT ENDOSKOPSKIH BIOLOŠKIH VZORCEV ZA CITOLOŠKI IN HISTOLOŠKI PREGLED V postopku V postopku V postopku V postopku Neomejeno
I-2024-0077-0077 25.04.2024 SEKCIJA REŠEVALCEV V ZDRAVSTVU TEMELJNI POSTOPKI OŽIVLJANJA
SI, NACIONALNI KONGRESI, UČNE DELAVNICE, SEMINARJI
TEMELJNI POSTOPKI OŽIVLJANJA Z UPORABO AED / V SODELOVANJU Z DMSBZT CELJE 0,00 7,00 11,00 0,00 4
I-2024-0316-0316 25.04.2024, 15:00 DRUŠTVO MSBZT LJUBLJANA STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE
SEMINAR, UČNA DELAVNICA, TEČAJ
ZDRAVSTVENA NEGA IN OBRAVNAVA PACIENTOV V AMBULANTI ZA BOLEZNI ŠČITNICE IN NA KLINIKI ZA NUKLEARNO MEDICINO 0,00 4,00 8,00 0,00 18
I-2024-0395-0395 07.05.2024 DRUŠTVO MSBZT POMURJA STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE
SI, NACIONALNI KONGRESI, UČNE DELAVNICE, SEMINARJI
OKUŽBE POVEZANE Z ZDRAVSTVOM NA PODROČJU ZDRAVSTVENE OSKRBE 0,00 4,00 8,00 0,00 1
I-2024-0449-0449 08.05.2024 DRUŠTVO MSBZT KOROŠKE STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE
IZPOPOLNJEVANJE S POMOČJO MULTIMEDIJSKIH PROGRAMOV
STROKOVNO POPOLDNE 5. MAJ - MEDNARODNI DAN BABIC V postopku V postopku V postopku V postopku Neomejeno
I-2024-0167-0167 09.05.2024 SEKCIJA MS IN ZT V PATRONAŽNI DEJAVNOSTI STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE
SI, NACIONALNI KONGRESI, UČNE DELAVNICE, SEMINARJI
ELEMENTI SENZORNE INTEGRACIJE Z DELAVNICAMI HANDLINGA 0,00 4,00 8,00 0,00 6
I-2024-0453-0453 09.05.2024 - 16.05.2024 ZBORNICA - ZVEZA STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE
SI, NACIONALNI KONGRESI, UČNE DELAVNICE, SEMINARJI
SKRB ZASE - DELAVNICA V DVEH DELIH V postopku V postopku V postopku V postopku 17
I-2024-0219-0219 10.05.2024 ZBORNICA - ZVEZA STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE
SI, NACIONALNI KONGRESI, UČNE DELAVNICE, SEMINARJI
19. SIMPOZIJ ZDRAVSTVENE IN BABIŠKE NEGE SLOVENIJE: MEDICINSKE SESTRE IN BABICE - GONILNA MOČ ZDRAVSTVENEGA VARSTVA 0,00 6,00 10,00 0,00 214
I-2023-0655-0655 13.05.2024 DARKO ZABUKOVŠEK S.P. SPLOŠNO IZPOPOLNJEVANJE
SI, NACIONALNI KONGRESI, UČNE DELAVNICE, SEMINARJI
PROGRAM PSIHOSOCIALNE PODPORE ZDRAVSTVENIH REŠEVALCEV / V SODELOVANJU Z DRUŠTVOM MSBZT POMURJA 0,00 4,00 8,00 0,00 1
I-2024-0565-0565 14.05.2024 SEKCIJA IZVAJALCEV ZDRAVSTVENE NEGE IN OSKRBE V SOCIALNEM VARSTVU STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE
SI, NACIONALNI KONGRESI, UČNE DELAVNICE, SEMINARJI
ODGOVORNO IZVAJANJE POMOČI PRI OSEBNI NEGI 0,00 8,00 12,00 0,00 49
I-2024-0493-0493 14.05.2024 - 15.05.2024 DRUŠTVO MSBZT CELJE STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE
SI, NACIONALNI KONGRESI, UČNE DELAVNICE, SEMINARJI
IZGORELOST V postopku V postopku V postopku V postopku 21
I-2024-0417-0417 15.05.2024 SEKCIJA MS V MANAGEMENTU STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE
SI, NACIONALNI KONGRESI, UČNE DELAVNICE, SEMINARJI
VODNIK PO GALAKSIJI VODENJA / VEZ MED ZDRAVJEM IN DENARJEM: EKONOMIJA V ZDRAVSTVU 0,00 6,00 10,00 0,00 41
I-2024-0060-0060 16.05.2024, 16:00 DRUŠTVO MSBZT MARIBOR STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE
SI, NACIONALNI KONGRESI, UČNE DELAVNICE, SEMINARJI
STROKOVNI KLINIČNI VEČERI / STROKOVNI KLINIČNI VEČER V MAJU - POROD NA DOMU IN SKRB ZA PREZGODAJ ROJENEGA NOVOROJENČKA 0,00 4,00 8,00 0,00 65
I-2024-0307-0307 16.05.2024, 15:30 DRUŠTVO MSBZT PTUJ-ORMOŽ VSEBINE, KI JIH NI MOGOČE OPREDELITI KOT SI
SEMINAR, UČNA DELAVNICA, TEČAJ
V SKRBI ZA ZDRAVJE ZAPOSLENIH V ZDRAVSTVENI NEGI 0,00 4,00 8,00 0,00 76
I-2024-0577-0577 16.05.2024 DRUŠTVO MSBZT NOVO MESTO STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE
SI, NACIONALNI KONGRESI, UČNE DELAVNICE, SEMINARJI
AMBULANTNA OBRAVNAVA GINEKOLOŠKIH PACIENTK IN NOSEČNIC NA PRIMARNEM NIVOJU V postopku V postopku V postopku V postopku Neomejeno
I-2023-0712-0712 17.05.2024, 14:15 DRUŠTVO MSBZT LJUBLJANA TEMELJNI POSTOPKI OŽIVLJANJA
SI, NACIONALNI KONGRESI, UČNE DELAVNICE, SEMINARJI
TEMELJNI POSTOPKI OŽIVLJANJA Z UPORABO AED 0,00 7,00 11,00 0,00 50
I-2024-0203-0203 17.05.2024, 08:00 DRUŠTVO MSBZT MARIBOR ZAKONODAJA S PODROČJA ZDRAVSTVA IN POKLICNA ETIKA
SI, NACIONALNI KONGRESI, UČNE DELAVNICE, SEMINARJI
POKLICNA ETIKA IN ZAKONODAJA S PODROČJA ZDRAVSTVA: MODUL LICENCA 0,00 8,00 12,00 0,00 23
I-2024-0432-0432 17.05.2024 DRUŠTVO MSBZT POMURJA STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE
SI, NACIONALNI KONGRESI, UČNE DELAVNICE, SEMINARJI
PREDSTAVITEV ZDRAVSTVENE NEGE ZDRAVSTVENEGA DOMA GORNJA RADGONA 0,00 2,00 4,00 0,00 25
I-2024-0442-0442 17.05.2024 SEKCIJA MS IN ZT V MEDICINI DELA,PROMETA IN ŠPORTA STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE
SI, NACIONALNI KONGRESI, UČNE DELAVNICE, SEMINARJI
SPIROMETRIJA V MEDICINI DELA, PROMETA IN ŠPORTA 0,00 6,00 10,00 0,00 73
I-2024-0550-0550 17.05.2024, 07:00 DRUŠTVO MSBZT LJUBLJANA STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE
SI, NACIONALNI KONGRESI, UČNE DELAVNICE, SEMINARJI
ZDRAVSTVENA IN BABIŠKA NEGA V ISKANJU SOŽITJA S SODOBNO TEHNOLOGIJO 0,00 4,00 6,00 0,00 91
I-2024-0507-0507 17.05.2024 - 18.05.2024 SEKCIJA MS IN ZT V KARDIOLOGIJI IN ANGIOLOGIJI STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE
SI, NACIONALNI KONGRESI, UČNE DELAVNICE, SEMINARJI
IZZIVI KARDIOLOŠKE IN ANGIOLOŠKE ZDRAVSTVENE NEGE: MOTNJE RITMA, ATEROSKLEROZA, ANEVRIZME, MOŽGANSKA KAP 0,00 12,00 16,00 0,00 63
I-2024-0077-0077 21.05.2024 SEKCIJA REŠEVALCEV V ZDRAVSTVU TEMELJNI POSTOPKI OŽIVLJANJA
SI, NACIONALNI KONGRESI, UČNE DELAVNICE, SEMINARJI
TEMELJNI POSTOPKI OŽIVLJANJA Z UPORABO AED / V SODELOVANJU Z DMSBZT CELJE 0,00 7,00 11,00 0,00 8
I-2024-0595-0595 21.05.2024 SEKCIJA MS IN ZT V ANESTEZIOLOGIJI, INTENZIVNI TERAPIJI IN TRANSFUZIOLOGIJI STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE
SI, NACIONALNI KONGRESI, UČNE DELAVNICE, SEMINARJI
HEMODINAMSKI MONITORING V postopku V postopku V postopku V postopku 40
I-2024-0352-0352 21.05.2024 - 24.05.2024 SEKCIJA MS IN ZT V ENDOKRINOLOGIJI STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE
SI, NACIONALNI KONGRESI, UČNE DELAVNICE, SEMINARJI
ZOFI & FLORJAN, PREHRANA OB KRONIČNI BOLEZNI 0,00 15,00 19,00 0,00 34
I-2024-0035-0035 22.05.2024, 15:00 UKC MARIBOR STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE
SI, NACIONALNI KONGRESI, UČNE DELAVNICE, SEMINARJI
MODRI UTRINKI / POROD NA DOMU; NAPREDEK ZDRAVSTVENE IN BABIŠKE NEGE PRI SKRBI ZA PREZGODAJ ROJENE NOVOROJENČKE NA ODDELKU ZA PERINATOLOGIJO; MITI IN RESNICE O PLACENT 0,00 3,00 7,00 0,00 31
I-2024-0300-0300 22.05.2024 SEKCIJA REŠEVALCEV V ZDRAVSTVU STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE
SI, NACIONALNI KONGRESI, UČNE DELAVNICE, SEMINARJI
SODOBNA IMOBILIZACIJA V PREDBOLNIŠNIČNEM OKOLJU 0,00 9,00 13,00 0,00 21
I-2024-0237-0237 23.05.2024, 14:00 UKC MARIBOR STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE
SEMINAR, UČNA DELAVNICA, TEČAJ
HIGIENA ROK 0,00 1,00 5,00 0,00 19
I-2024-0494-0494 23.05.2024, 07:00 DRUŠTVO MSBZT LJUBLJANA STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE
SI, NACIONALNI KONGRESI, UČNE DELAVNICE, SEMINARJI
RAZUMETI SEBE, DA BOLJE SODELUJEMO Z DRUGIMI V postopku V postopku V postopku V postopku 3
I-2024-0556-0556 23.05.2024 DRUŠTVO MSBZT KOROŠKE STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE
IZPOPOLNJEVANJE S POMOČJO MULTIMEDIJSKIH PROGRAMOV
PREDSTAVITEV URGENTNEGA CENTRA IN OSKRBE PACIENTA Z MAVČEVO IMOBILIZACIJO V postopku V postopku V postopku V postopku Neomejeno
I-2023-0712-0712 27.05.2024, 13:45 DRUŠTVO MSBZT LJUBLJANA TEMELJNI POSTOPKI OŽIVLJANJA
SI, NACIONALNI KONGRESI, UČNE DELAVNICE, SEMINARJI
TEMELJNI POSTOPKI OŽIVLJANJA Z UPORABO AED / POPOLDNE 0,00 7,00 11,00 0,00 1
I-2024-0520-0520 28.05.2024 - 29.05.2024 SEKCIJA IZVAJALCEV ZDRAVSTVENE NEGE IN OSKRBE V SOCIALNEM VARSTVU STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE
SI, NACIONALNI KONGRESI, UČNE DELAVNICE, SEMINARJI
DRUGA POT DO VRHUNSKE ZDRAVSTVENE NEGE V SOCIALNEM VARSTVU 0,00 14,00 18,00 0,00 166
I-2024-0426-0426 29.05.2024 SEKCIJA MS V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE
SI, NACIONALNI KONGRESI, UČNE DELAVNICE, SEMINARJI
POMAGAJ MI, DA NAREDIM SAM! METODA MONTESSORI ZA STAREJŠE IN OSEBE Z DEMENCO 0,00 8,00 12,00 0,00 59
I-2024-0540-0540 29.05.2024, 14:30 DRUŠTVO MSBZT CELJE STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE
SI, NACIONALNI KONGRESI, UČNE DELAVNICE, SEMINARJI
OBRAVNAVA ANAFILAKSIJE V postopku V postopku V postopku V postopku 52
I-2023-0673-0673 30.05.2024, 07:30 - 31.05.2024 DRUŠTVO MSBZT LJUBLJANA ZAKONODAJA S PODROČJA ZDRAVSTVA IN POKLICNA ETIKA
SI, NACIONALNI KONGRESI, UČNE DELAVNICE, SEMINARJI
POKLICNA ETIKA V PRAKSI ZDRAVSTVENE IN BABIŠKE NEGE TR ZAKONODAJA S PODROČJA ZDRAVSTVA - MODUL LICENCA 0,00 15,00 19,00 0,00 45
I-2024-0264-0264 30.05.2024, 07:45 - 31.05.2024 SEKCIJA MS IN ZT V PSIHIATRIJI STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE
SEMINAR, UČNA DELAVNICA, TEČAJ
SVETOVALNE IN MOTIVACIJSKE TEHNIKE ZA DELO S PACIENTI X. DEL 0,00 13,00 17,00 0,00 2
I-2024-0191-0191 04.06.2024, 11:00 UKC MARIBOR STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE
SI, NACIONALNI KONGRESI, UČNE DELAVNICE, SEMINARJI
MENTORSTVO V KLINIČNEM OKOLJU 0,00 4,00 8,00 0,00 87
I-2024-0234-0234 04.06.2024, 09:00 DRUŠTVO MSBZT PTUJ-ORMOŽ STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE
SI, NACIONALNI KONGRESI, UČNE DELAVNICE, SEMINARJI
NASILJE NA DELOVNEM MESTU 0,00 5,00 9,00 0,00 75
I-2024-0417-0417 05.06.2024 SEKCIJA MS V MANAGEMENTU STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE
SI, NACIONALNI KONGRESI, UČNE DELAVNICE, SEMINARJI
VODNIK PO GALAKSIJI VODENJA / VODENJE IN RAZVIJANJE KADROV ZA PRIHODNOST 0,00 8,00 12,00 0,00 37
I-2024-0453-0453 06.06.2024 - 13.06.2024 ZBORNICA - ZVEZA STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE
SI, NACIONALNI KONGRESI, UČNE DELAVNICE, SEMINARJI
SKRB ZASE - DELAVNICA V DVEH DELIH 0,00 0,00 0,00 0,00 19
I-2023-0739-0739 08.06.2024 DRUŠTVO MSBZT POMURJA ZAKONODAJA S PODROČJA ZDRAVSTVA IN POKLICNA ETIKA
SI, NACIONALNI KONGRESI, UČNE DELAVNICE, SEMINARJI
ZAKONODAJA S PODROČJA ZDRAVSTVA IN POKLICNA ETIKA: MODUL LICENCA 0,00 8,00 12,00 0,00 44
I-2024-0594-0594 08.06.2024 DRUŠTVO MSBZT NOVA GORICA STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE
SI, NACIONALNI KONGRESI, UČNE DELAVNICE, SEMINARJI
ZAKONODAJA S PODROČJA ZDRAVSTVA IN POKLICNA ETIKA: MODUL LICENCA V postopku V postopku V postopku V postopku Neomejeno
I-2023-0655-0655 10.06.2024 DARKO ZABUKOVŠEK S.P. SPLOŠNO IZPOPOLNJEVANJE
SI, NACIONALNI KONGRESI, UČNE DELAVNICE, SEMINARJI
PROGRAM PSIHOSOCIALNE PODPORE ZDRAVSTVENIH REŠEVALCEV / V SODELOVANJU Z DRUŠTVOM MSBZT POMURJA 0,00 4,00 8,00 0,00 8
I-2024-0035-0035 12.06.2024, 15:00 UKC MARIBOR STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE
SI, NACIONALNI KONGRESI, UČNE DELAVNICE, SEMINARJI
MODRI UTRINKI / PREDANALITSKE SPREMEMBE LABORATORIJSKIH VZORCEV; VODENJE IN UPRAVLJANJE S ČAKALNIMI SEZNAMI; MEHANSKA VENTILACIJA 0,00 3,00 7,00 0,00 81
I-2024-0077-0077 14.06.2024 SEKCIJA REŠEVALCEV V ZDRAVSTVU TEMELJNI POSTOPKI OŽIVLJANJA
SI, NACIONALNI KONGRESI, UČNE DELAVNICE, SEMINARJI
TEMELJNI POSTOPKI OŽIVLJANJA Z UPORABO AED / V SODELOVANJU Z DRUŠTVOM MSBZT MARIBOR 0,00 7,00 11,00 0,00 29
I-2024-0077-0077 20.06.2024 SEKCIJA REŠEVALCEV V ZDRAVSTVU TEMELJNI POSTOPKI OŽIVLJANJA
SI, NACIONALNI KONGRESI, UČNE DELAVNICE, SEMINARJI
TEMELJNI POSTOPKI OŽIVLJANJA Z UPORABO AED / V SODELOVANJU Z DMSBZT CELJE 0,00 7,00 11,00 0,00 21
I-2024-0237-0237 27.06.2024, 14:00 UKC MARIBOR STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE
SEMINAR, UČNA DELAVNICA, TEČAJ
HIGIENA ROK 0,00 1,00 5,00 0,00 92
Verzija: 2024-04-05; dbRegister_ZZ