Kriterij
Organizator: Izbriši organizatorja
Datum od:          
Datum do:
Področja:
 •  
  Evidenca izobraževanj
  • Evidenca izobraževanj
 •  
  Zdravstvena in babiška nega
  • Babiška nega
  • Zdravstvena nega
* Prejete licenčne točke za udeležbo
Izobraževanje Termin Organizator Vsebina Naslov Org.odbor* Pas. udel.* Akt. udel.* Poster* Prosta mesta Član Splošna Predstavitev
I-2018-0000-0129 26.02.2018 Z-Z, SEKCIJA MS IN ZT V ENDOSKOPIJI IN GASTROENTEROLOGIJI SPLOŠNO IZPOPOLNJEVANJE PERKUTANA ENDOSKOPSKA GASTROSTOMA - UČNA DELAVNICA 0,00 0,00 0,00 0,00 9
I-2018-0000-0097 28.02.2018 ZBORNICA - ZVEZA, DELOVNA SKUPINA RSKZN ZA NEGOVALNE DIAGNOZE - SLONDA SPLOŠNO IZPOPOLNJEVANJE UPORABA NEGOVALNIH DIAGNOZ NANDA - INTERNATIONAL V PRAKSI 0,00 2,00 6,00 0,00 15
I-2018-0056-0056 01.03.2018 DRUŠTVO MSBZT LJUBLJANA POKLICNA ETIKA POKLICNA ETIKA V DOMOVIH ZA STAREJŠE OBČANE 0,00 8,00 12,00 0,00 10
I-2017-0320-0320 05.03.2018 DRUŠTVO MSBZT LJUBLJANA TEMELJNI POSTOPKI OŽIVLJANJA TEMELJNI POSTOPKI OŽIVLJANJA Z UPORABO AED 0,00 7,00 11,00 0,00 10
I-2017-0408-0408 06.03.2018 ZDRAVNIŠKA ZBORNICA SLOVENIJE SPLOŠNO IZPOPOLNJEVANJE POND - PREPOZNAVA IN OBRAVNAVA ŽRTEV NASILJA V DRUŽINI V OKVIRU ZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI 0,00 10,00 14,00 0,00 Neomejeno
I-2018-0023-0023 06.03.2018 - 07.03.2018 DRUŠTVO MSBZT LJUBLJANA SPLOŠNO IZPOPOLNJEVANJE TUDI BESEDA JE ZDRAVILO 0,00 2,00 6,00 0,00 1
I-2017-0201-0201 07.03.2018 DRUŠTVO MSBZT VELENJE KAKOVOST IN VARNOST V ZDRAVSTVU KAKOVOST IN VARNOST V ZDRAVSTVU 0,00 6,00 10,00 0,00 Neomejeno
I-2018-0000-0151 08.03.2018 DRUŠTVO MSBTZ GORENJSKE SPLOŠNO IZPOPOLNJEVANJE GIBANJE, KREPITEV MIŠIC IN ZDRAV ŽIVLJENJSKI SLOG 0,00 0,00 0,00 0,00 89
I-2018-0000-0112 09.03.2018, 09:30 DRUŠTVO MSBZT LJUBLJANA SPLOŠNO IZPOPOLNJEVANJE STROKOVNO SREČANJE GLAVNIH MEDICINSKIH SESTER ZDRAVSTVENIH IN SOCIALNIH ZAVODOV V LJUBLJANSKI REGIJI 0,00 0,00 0,00 0,00 30
I-2018-0059-0059 09.03.2018 DRUŠTVO MSBZT MARIBOR SPLOŠNO IZPOPOLNJEVANJE ZA OHRANJANJE ZDRAVJA IN DOBREGA POČUTJA / KAKO DOBITI 1000 KRAT VEČ OD ZDRAVILNIH RASTLIN? 0,00 1,00 5,00 0,00 Neomejeno
I-2018-0000-0102 09.03.2018 - 10.03.2018 Z-Z, SEKCIJA MS IN ZT V PEDIATRIJI SPLOŠNO IZPOPOLNJEVANJE ZNANJE OMOGOČA MEDICINSKI SESTRI V PEDIATRIJI PRAVILNE ODLOČITVE IN ODGOVORNO RAVNANJE 0,00 13,00 17,00 0,00 34
I-2018-0000-0109 09.03.2018 - 10.03.2018 Z-Z, SEKCIJA MS IN ZT V DRUŽINSKI MEDICINI SPLOŠNO IZPOPOLNJEVANJE SKRB ZA LASTNO ZDRAVJE 0,00 0,00 0,00 0,00 63
I-2018-0000-0106 13.03.2018 Z-Z, SEKCIJA MS IN ZT NA INTERNISTIČNO- INFEKTOLOŠKEM PODROČJU SPLOŠNO IZPOPOLNJEVANJE SODELOVANJE RAZLIČNIH STROK PRI OBRAVNAVI BOLNIKA Z OKUŽBO 0,00 8,00 12,00 0,00 Neomejeno
I-2018-0000-0137 15.03.2018 DRUŠTVO MSBZT CELJE SPLOŠNO IZPOPOLNJEVANJE STROKOVNO POPOLDNE: KOMUNIKACIJA IN BONTON NA DELOVNEM MESTU 0,00 0,00 0,00 0,00 29
I-2018-0058-0058 15.03.2018 DRUŠTVO MSBZT MARIBOR SPLOŠNO IZPOPOLNJEVANJE STROKOVNI KLINIČNI VEČERI / SODOBNI PRISTOPI MEDICINSKE SESTRE PRI ZDRAVLJENJU MULTIPLE SKLEROZE 0,00 4,00 8,00 0,00 Neomejeno
I-2018-0002-0002 16.03.2018 Z-Z, SEKCIJA MS V ENTEROSTOMALNI TERAPIJI SPLOŠNO IZPOPOLNJEVANJE ZDRAVSTVENA NEGA PACIENTA Z NEFROSTOMO IN IZLOČALNO STOMO - UČNE DELAVNICE 0,00 4,00 8,00 0,00 11
I-2018-0000-0122 17.03.2018 Z-Z, SEKCIJA REŠEVALCEV V ZDRAVSTVU SPLOŠNO IZPOPOLNJEVANJE TEMELJNI POSTOPKI OŽIVLJANJA Z UPORABO AED / DRUŠTVO MSBZT PTUJ - ORMOŽ 0,00 0,00 0,00 0,00 1
I-2018-0052-0052 20.03.2018 Z-Z, SEKCIJA MS IN ZT V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU SPLOŠNO IZPOPOLNJEVANJE Z ZNANJEM DO VARNE IN KOMPETENTNE ZDRAVSTVENE NEGE IN OSKRBE 0,00 10,00 14,00 0,00 42
I-2018-0000-0127 21.03.2018 DRUŠTVO MSBZT CELJE SPLOŠNO IZPOPOLNJEVANJE STROKOVNO POPOLDNE: PRIPOROČILA ZA UKREPANJE ZDRAVSTVA OB AKTIVNIH ŽIVLJENJU NEVARNIH DOGODKIH 0,00 0,00 0,00 0,00 18
I-2018-0000-0097 22.03.2018 ZBORNICA - ZVEZA, DELOVNA SKUPINA RSKZN ZA NEGOVALNE DIAGNOZE - SLONDA SPLOŠNO IZPOPOLNJEVANJE UPORABA NEGOVALNIH DIAGNOZ NANDA - INTERNATIONAL V PRAKSI 0,00 2,00 6,00 0,00 10
I-2018-0026-0026 22.03.2018 DRUŠTVO MSBZT LJUBLJANA SPLOŠNO IZPOPOLNJEVANJE OPOLNOMOČENJE ZAPOSLENIH V ZDRAVSTVU IN SOCIALNEM VARSTVU 0,00 6,00 10,00 0,00 20
I-2018-0000-0119 22.03.2018 - 23.03.2018 Z-Z, SEKCIJA MS IN ZT V PSIHIATRIJI SPLOŠNO IZPOPOLNJEVANJE SVETOVALNE IN MOTIVACIJSKE TEHNIKE ZA DELO S PACIENTI VI. DEL 0,00 0,00 0,00 0,00 49
I-2017-0320-0320 24.03.2018 DRUŠTVO MSBZT LJUBLJANA TEMELJNI POSTOPKI OŽIVLJANJA TEMELJNI POSTOPKI OŽIVLJANJA Z UPORABO AED 0,00 7,00 11,00 0,00 13
I-2017-0320-0320 26.03.2018 DRUŠTVO MSBZT LJUBLJANA TEMELJNI POSTOPKI OŽIVLJANJA TEMELJNI POSTOPKI OŽIVLJANJA Z UPORABO AED 0,00 7,00 11,00 0,00 4
I-2018-0000-0135 27.03.2018 - 05.06.2018 Z-Z, SEKCIJA MS IN ZT V REHABILITACIJI IN ZDRAVILIŠKI DEJAVNOSTI SPLOŠNO IZPOPOLNJEVANJE IZOBRAŽEVANJE ZA PRIDOBITEV SPECIALNIH ZNANJ S PODROČJA ZDRAVSTVENE NEGE PACIENTOV Z MOTNJAMI V URINIRANJU 0,00 0,00 0,00 0,00 19
I-2018-0059-0059 30.03.2018 DRUŠTVO MSBZT MARIBOR SPLOŠNO IZPOPOLNJEVANJE ZA OHRANJANJE ZDRAVJA IN DOBREGA POČUTJA / SEVANJA, KI SMO JIH V MEDICINI IZPOSTAVLJENI IN KAKO SE OBVAROVATI 0,00 1,00 5,00 0,00 Neomejeno
I-2017-0186-0186 05.04.2018 DRUŠTVO MSBTZ GORENJSKE ZAKONODAJA S PODROČJA ZDRAVSTVA IN POKLICNA ETIKA POKLICNA ETIKA IN ZAKONODAJA S PODROČJA ZDRAVSTVENE IN BABIŠKE NEGE 0,00 6,00 10,00 0,00 Neomejeno
I-2017-0515-0515 06.04.2018 DRUŠTVO MSBZT LJUBLJANA ZAKONODAJA S PODROČJA ZDRAVSTVA ZAKONODAJA S PODROČJA ZDRAVSTVA 0,00 9,00 13,00 0,00 13
I-2018-0000-0130 06.04.2018 - 07.04.2018 Z-Z, SEKCIJA MS V ENTEROSTOMALNI TERAPIJI SPLOŠNO IZPOPOLNJEVANJE INKONTINENCA IN RANE - OD PREVENITVE DO KURATIVE 0,00 0,00 0,00 0,00 98
I-2018-0000-0152 06.04.2018 - 07.04.2018 Z-Z, SEKCIJA MS IN ZT V ZOBOZDRAVSTVU SPLOŠNO IZPOPOLNJEVANJE ZDRAVA USTA ZA ZDRAVO TELO 0,00 0,00 0,00 0,00 196
I-2017-0310-0310 09.04.2018 DRUŠTVO MSBZT LJUBLJANA SPLOŠNO IZPOPOLNJEVANJE PET KLJUČNIH DEJAVNIKOV DO BOLJŠIH MEDSEBOJNIH ODNOSOV 0,00 0,00 0,00 0,00 8
I-2018-0000-0122 10.04.2018 Z-Z, SEKCIJA REŠEVALCEV V ZDRAVSTVU SPLOŠNO IZPOPOLNJEVANJE TEMELJNI POSTOPKI OŽIVLJANJA Z UPORABO AED / DRUŠTVO MSBZT CELJE 0,00 0,00 0,00 0,00 19
I-2018-0000-0136 12.04.2018 Z-Z, SEKCIJA MS IN ZT V SOCIALNIH ZAVODIH SPLOŠNO IZPOPOLNJEVANJE USMERJENI V STROKO ZDRAVSTVENE NEGE IN OSKRBE - USMERJENI V POTREBE BOLNIKOV 0,00 0,00 0,00 0,00 98
I-2018-0024-0024 12.04.2018 DRUŠTVO MSBZT KOROŠKE SPLOŠNO IZPOPOLNJEVANJE CIKLUS IZOBRAŽEVANJ / STALIŠČA IN ZNANJA ZDRAVSTVENIH DELAVCEV O PALIATIVNI OSKRBI 0,00 2,00 6,00 0,00 Neomejeno
I-2018-0000-0146 13.04.2018 - 14.04.2018 Z-Z, SEKCIJA MS IN ZT V HEMATOLOGIJI SPLOŠNO IZPOPOLNJEVANJE HEMATOLOŠKI BOLNIK - TRANSPLANTACIJA KOSTNEGA MOZGA 0,00 0,00 0,00 0,00 70
I-2018-0000-0108 14.04.2018 DRUŠTVO MSBZT POMURJA SPLOŠNO IZPOPOLNJEVANJE POKLICNA ETIKA IN ZAKONODAJA V ZDRAVSTVU 0,00 0,00 0,00 0,00 172
I-2018-0000-0138 18.04.2018 DRUŠTVO MSBZT CELJE SPLOŠNO IZPOPOLNJEVANJE STROKOVNO POPOLDNE: PRISTOP K OTROKU Z VROČINO 0,00 0,00 0,00 0,00 35
I-2018-0000-0097 19.04.2018 ZBORNICA - ZVEZA, DELOVNA SKUPINA RSKZN ZA NEGOVALNE DIAGNOZE - SLONDA SPLOŠNO IZPOPOLNJEVANJE UPORABA NEGOVALNIH DIAGNOZ NANDA - INTERNATIONAL V PRAKSI 0,00 2,00 6,00 0,00 15
I-2018-0058-0058 19.04.2018 DRUŠTVO MSBZT MARIBOR SPLOŠNO IZPOPOLNJEVANJE STROKOVNI KLINIČNI VEČERI / ASERTIVNI PACIENT - KDAJ SO PRAVICE VIR AGRESIJE; OZAVEŠČANJE ZDRAVSTVENIH DELAVCEV O UVELJAVLJANJU NIČELNE TOLERANCE DO NASILJA V ZDRAVSTVENIH USTANO 0,00 4,00 8,00 0,00 Neomejeno
I-2018-0000-0131 20.04.2018 Z-Z, SEKCIJA MS IN BABIC SPLOŠNO IZPOPOLNJEVANJE POMEN ZNANJA ZA KAKOVOSTNO OBRAVNAVO OTROK, ŽENSK IN DRUŽINE 0,00 0,00 0,00 0,00 92
I-2018-0022-0022 20.04.2018 DRUŠTVO MSBZT LJUBLJANA SPLOŠNO IZPOPOLNJEVANJE STANOVALEC Z DEMENCO - NEGOVANJE IN SKRB 0,00 6,00 10,00 0,00 21
I-2018-0061-0061 20.04.2018 DRUŠTVO MSBZT MARIBOR ZAKONODAJA S PODROČJA ZDRAVSTVA IN POKLICNA ETIKA POKLICNA ETIKA IN ZAKONODAJA S PODROČJA ZDRAVSTVA 0,00 9,00 13,00 0,00 Neomejeno
I-2017-0320-0320 23.04.2018 DRUŠTVO MSBZT LJUBLJANA TEMELJNI POSTOPKI OŽIVLJANJA TEMELJNI POSTOPKI OŽIVLJANJA Z UPORABO AED 0,00 7,00 11,00 0,00 31
I-2017-0408-0408 09.05.2018 ZDRAVNIŠKA ZBORNICA SLOVENIJE SPLOŠNO IZPOPOLNJEVANJE POND - PREPOZNAVA IN OBRAVNAVA ŽRTEV NASILJA V DRUŽINI V OKVIRU ZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI 0,00 10,00 14,00 0,00 Neomejeno
I-2018-0000-0097 17.05.2018 ZBORNICA - ZVEZA, DELOVNA SKUPINA RSKZN ZA NEGOVALNE DIAGNOZE - SLONDA SPLOŠNO IZPOPOLNJEVANJE UPORABA NEGOVALNIH DIAGNOZ NANDA - INTERNATIONAL V PRAKSI 0,00 2,00 6,00 0,00 15
I-2018-0058-0058 17.05.2018 DRUŠTVO MSBZT MARIBOR SPLOŠNO IZPOPOLNJEVANJE STROKOVNI KLINIČNI VEČERI / PALIATIVNA OSKRBA; PREDSTAVITEV RADIOTERAPIJE; OSKRBA BOLNIKA Z RADIODERMATITISOM; PRIPRAVA IN APLIKACIJA CITOSTATSKE TERAPIJE PRI BOLNIKU Z RAKOM NA 0,00 4,00 8,00 0,00 Neomejeno
I-2018-0000-0147 23.05.2018 DRUŠTVO MSBZT CELJE SPLOŠNO IZPOPOLNJEVANJE STROKOVNO POPOLDNE: VLOGA DIETETIKA V ZDRAVSTVU 0,00 0,00 0,00 0,00 44
I-2017-0336-0336 24.05.2018 DRUŠTVO MSBZT LJUBLJANA KAKOVOST IN VARNOST V ZDRAVSTVU KAKOVOST IN VARNOST V ZDRAVSTVU - OBVLADOVANJE Z ZDRAVSTVOM POVEZANIH OKUŽB 0,00 8,00 12,00 0,00 18
I-2018-0075-0075 25.05.2018 DRUŠTVO MSBZT MARIBOR KAKOVOST IN VARNOST V ZDRAVSTVU KAKOVOST IN VARNOST V ZDRAVSTVENI NEGI 0,00 9,00 13,00 0,00 80
Verzija: 2018-01-19; dbRegister_ZZ; dbClani_ZZ