Kriterij
Organizator: Izbriši organizatorja
Datum od:          
Datum do:
Področja:
 •  
  Evidenca izobraževanj
  • Evidenca izobraževanj
 •  
  Zdravstvena in babiška nega
  • Babiška nega
  • Zdravstvena nega
* Prejete licenčne točke za udeležbo
Izobraževanje Termin Organizator Vsebina Naslov Org.odbor* Pas. udel.* Akt. udel.* Poster* Prosta mesta Član Splošna Predstavitev
I-2017-0362-0362 18.10.2017 DRUŠTVO MSBZT NOVA GORICA SPLOŠNO IZPOPOLNJEVANJE VPLIV PSORIAZE IN SPONDILOARTRITISA NA KAKOVOST ŽIVLJENJA PACIENTA 0,00 4,00 8,00 0,00 2
I-2017-0012-0012 19.10.2017 DRUŠTVO MSBZT MARIBOR SPLOŠNO IZPOPOLNJEVANJE STROKOVNI KLINIČNI VEČERI 2017 / OBRAVNAVA PACEINTA S SLADKORNO BOLEZNIJO NA PRIMARNI RAVNI ZDRAVSTVSTVENEGA VARSTVA; V DIABETOLOŠKI AMBULANTI; 0,00 4,00 8,00 0,00 52
I-2017-0064-0064 19.10.2017 Z-Z, SEKCIJA REŠEVALCEV V ZDRAVSTVU TEMELJNI POSTOPKI OŽIVLJANJA TEMELJNI POSTOPKI OŽIVLJANJA Z UPORABO AED / DRUŠTVO MSBZT GORENJSKE 0,00 7,00 11,00 0,00 Neomejeno
I-2017-0351-0351 19.10.2017 - 20.10.2017 Z-Z, SEKCIJA MS IN ZT V URGENCI SPLOŠNO IZPOPOLNJEVANJE URGENTNI PACIENT - OD GENERACIJE DO GENERACIJE 0,00 15,00 19,00 0,00 Neomejeno
I-2016-0457-0457 20.10.2017 DRUŠTVO MSBZT LJUBLJANA SPLOŠNO IZPOPOLNJEVANJE OPOLNOMOČENJE ZAPOSLENIH V ZDRAVSTVU IN SOCIALNEM VARSTVU 0,00 6,00 10,00 0,00 2
I-2017-0342-0342 20.10.2017 Z-Z, SEKCIJA MS IN BABIC SPLOŠNO IZPOPOLNJEVANJE NOVOSTI PRI OBRAVNAVI ŽENSK IN DRUŽIN V REPRODUKTIVNEM OBDOBJU 0,00 6,00 10,00 0,00 Neomejeno
I-2017-0389-0389 20.10.2017 Z-Z, SEKCIJA MS IN ZT V DRUŽINSKI MEDICINI SPLOŠNO IZPOPOLNJEVANJE PREPREČEVANJE OKUŽB NA PRIMARNI RAVNI ZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI 0,00 6,00 10,00 0,00 58
I-2017-0299-0299 20.10.2017 - 21.10.2017 Z-Z, SEKCIJA MS IN ZT V ENDOKRINOLOGIJI SPLOŠNO IZPOPOLNJEVANJE OBVLADOVANJE SLADKORNE BOLEZNI IN RAZLIČNIH VIDIKOV 0,00 11,00 15,00 0,00 Neomejeno
I-2017-0379-0379 24.10.2017 Z-Z, DELOVNA SKUPINA ZA NENASILJE V ZDRAV. NEGI SPLOŠNO IZPOPOLNJEVANJE SOOČANJE Z NASILJEM NA DELOVNEM MESTU - KAKO POSKRBETI ZASE 0,00 4,00 8,00 0,00 20
I-2017-0409-0409 25.10.2017 - 26.10.2017 Z-Z, SEKCIJA MS IN ZT V PATRONAŽNI DEJAVNOSTI SPLOŠNO IZPOPOLNJEVANJE TIMSKO DELO IN MEDSEBOJNO SODELOVANJE - IZZIV ZA KAKOVOSTNO ZDRAVSTVENO OBRAVNAVO NA PACIENTOVEM DOMU 0,00 17,00 21,00 0,00 30
I-2017-0399-0399 09.11.2017 Z-Z, SEKCIJA MS IN ZT V SOCIALNIH ZAVODIH SPLOŠNO IZPOPOLNJEVANJE V ZNANJU JE MOČ 0,00 5,00 9,00 0,00 Neomejeno
I-2017-0344-0344 10.11.2017 - 11.11.2017 DRUŠTVO MSBZT LJUBLJANA SPLOŠNO IZPOPOLNJEVANJE POSTANITE GOSPODAR SVOJEGA ČASA IN SVOJEGA ŽIVLJENJA 0,00 2,00 6,00 0,00 3
I-2017-0370-0370 10.11.2017 - 11.11.2017 Z-Z, SEKCIJA MS IN ZT V OPERATIVNI DEJAVNOSTI SPLOŠNO IZPOPOLNJEVANJE UČINKOVIT PRENOS ZNANJA, VEŠČIN IN KOMPETENC V OPERACIJSKI ZDRAVSTVENI NEGI 0,00 13,00 17,00 0,00 Neomejeno
I-2017-0407-0407 11.11.2017 DRUŠTVO MSBZT NOVO MESTO KAKOVOST IN VARNOST V ZDRAVSTVU KAKOVOST IN VARNOST V ZDRAVSTVU 0,00 7,00 11,00 0,00 Neomejeno
I-2017-0307-0307 14.11.2017 DRUŠTVO MSBZT POMURJA SPLOŠNO IZPOPOLNJEVANJE 2. KONFERENCA INTEGRITETA V ZDRAVSTVU 0,00 8,00 12,00 0,00 Neomejeno
I-2017-0380-0380 14.11.2017 Z-Z, DELOVNA SKUPINA ZA NENASILJE V ZDRAV. NEGI SPLOŠNO IZPOPOLNJEVANJE (NE)RAZUMLJENI NE?! SPOLNO NADLEGOVANJE NA DELOVNEM MESTU 0,00 4,00 8,00 0,00 25
I-2017-0012-0012 16.11.2017 DRUŠTVO MSBZT MARIBOR SPLOŠNO IZPOPOLNJEVANJE STROKOVNI KLINIČNI VEČERI 2017 / ZDRAVLJENJE S SPECIFIČNO IMUNOTERAPIJO PRI RAZLIČNIH ALERGIJAH 0,00 4,00 8,00 0,00 56
I-2017-0348-0348 17.11.2017 ZBORNICA - ZVEZA KAKOVOST IN VARNOST V ZDRAVSTVU KAKOVOST IN VARNOST V ZDRAVSTVU: MODUL LICENCA 0,00 7,00 11,00 0,00 20
I-2017-0413-0413 17.11.2017 DRUŠTVO MSBZT LJUBLJANA SPLOŠNO IZPOPOLNJEVANJE DIMENZIJE DOSTOJANSTVA 0,00 0,00 0,00 0,00 64
I-2017-0061-0061 24.11.2017 Z-Z, SEKCIJA REŠEVALCEV V ZDRAVSTVU SPLOŠNO IZPOPOLNJEVANJE INTERPRETACIJA EKG ZAPISA V PREDBOLNIŠNIČNEM OKOLJU 0,00 10,00 14,00 0,00 40
I-2017-0201-0201 25.11.2017 DRUŠTVO MSBZT VELENJE KAKOVOST IN VARNOST V ZDRAVSTVU KAKOVOST IN VARNOST V ZDRAVSTVU / DRUŠTVO MSBZT PTUJ-ORMOŽ 0,00 6,00 10,00 0,00 12
I-2017-0337-0337 27.11.2017 - 29.11.2017 ZBORNICA - ZVEZA SPLOŠNO IZPOPOLNJEVANJE 11. KONGRES ZDRAVSTVENE IN BABIŠKE NEGE SLOVENIJE: MEDICINSKE SESTER IN BABICE - KLJUČNE ZA ZDRAVSTVENI SISTEM 0,00 22,00 25,00 0,00 Neomejeno
I-2017-0420-0420 28.11.2017 DRUŠTVO MSBZT LJUBLJANA SPLOŠNO IZPOPOLNJEVANJE TEMELJNI POSTOPKI OŽIVLJANJA Z UPORABO AED 0,00 0,00 0,00 0,00 4
I-2017-0336-0336 30.11.2017 DRUŠTVO MSBZT LJUBLJANA KAKOVOST IN VARNOST V ZDRAVSTVU KAKOVOST IN VARNOST V ZDRAVSTVU - OBVLADOVANJE Z ZDRAVSTVOM POVEZANIH OKUŽB 0,00 8,00 12,00 0,00 16
I-2016-0433-0433 01.12.2017 DRUŠTVO MSBZT LJUBLJANA ZAKONODAJA S PODROČJA ZDRAVSTVA ZAKONODAJA S PODROČJA ZDRAVSTVA 0,00 9,00 13,00 0,00 11
I-2017-0348-0348 08.12.2017 ZBORNICA - ZVEZA KAKOVOST IN VARNOST V ZDRAVSTVU KAKOVOST IN VARNOST V ZDRAVSTVU: MODUL LICENCA 0,00 7,00 11,00 0,00 41
I-2017-0408-0408 15.12.2017 ZDRAVNIŠKA ZBORNICA SLOVENIJE SPLOŠNO IZPOPOLNJEVANJE POND - PREPOZNAVA IN OBRAVNAVA ŽRTEV NASILJA V DRUŽINI V OKVIRU ZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI 0,00 10,00 14,00 0,00 Neomejeno
I-2017-0012-0012 21.12.2017 DRUŠTVO MSBZT MARIBOR SPLOŠNO IZPOPOLNJEVANJE STROKOVNI KLINIČNI VEČERI 2017 / PREHRANA IN GIBANJE SKOZI ZRELO OBDOBJE 0,00 4,00 8,00 0,00 59
Verzija: 2017-10-16; dbRegister_ZZ; dbClani_ZZ