Kriterij
Organizator: Izbriši organizatorja
Datum od:          
Datum do:
Področja:
 •  
  Evidenca izobraževanj
  • Evidenca izobraževanj
 •  
  Zdravstvena in babiška nega
  • Babiška nega
  • Zdravstvena nega
* Prejete licenčne točke za udeležbo
Izobraževanje Termin Organizator Vsebina Naslov Org.odbor* Pas. udel.* Akt. udel.* Poster* Prosta mesta Član Splošna Predstavitev
I-2018-0646-0646 24.04.2019 DRUŠTVO MSBZT CELJE SPLOŠNO IZPOPOLNJEVANJE STROKOVNO POPOLDNE: PREVENTIVA IZGORELOSTI MED ZDRAVSTVENIMI DELAVCI, PRIZMA 0,00 1,00 5,00 0,00 13
I-2019-0277-0277 25.04.2019 DRUŠTVO MSBTZ GORENJSKE SPLOŠNO IZPOPOLNJEVANJE POMEN IN MOŽNOSTI SODELOVANJA AMBULANT DRUŽINSKE MEDICINE NA VSEH NIVOJIH ZDRAVSTVENEGA VARSTVA 0,00 3,00 7,00 0,00 Neomejeno
I-2018-0732-0732 26.04.2019 DRUŠTVO MSBZT LJUBLJANA ZAKONODAJA S PODROČJA ZDRAVSTVA ZAKONODAJA S PODROČJA ZDRAVSTVA -MODUL LICENCA 0,00 9,00 13,00 0,00 5
I-2019-0259-0259 26.04.2019 Z-Z, SEKCIJA MS V ENTEROSTOMALNI TERAPIJI SPLOŠNO IZPOPOLNJEVANJE ZDRAVSTVENA NEGA PACIENTA Z NEFROSTOMO IN IZLOČALNO STOMO 0,00 4,00 8,00 0,00 Neomejeno
I-2019-0247-0247 06.05.2019 DRUŠTVO MSBZT POMURJA STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE ČISTA ROKA JE VARNA ROKA 2019 0,00 3,00 7,00 0,00 28
I-2018-0607-0607 07.05.2019 UKC MARIBOR SPLOŠNO IZPOPOLNJEVANJE IZPOPOLNJEVANJE Z UČNO DELAVNICO S PODROČJA OBVLADOVANJA BOLNIŠNIČNIH OKUŽB 0,00 9,00 13,00 0,00 32
I-2019-0000-0126 09.05.2019, 16:00 DRUŠTVO MSBZT MARIBOR SPLOŠNO IZPOPOLNJEVANJE NOVI POGLEDI NA BOLEČINE / OHRANJANJE ZDRAVJA OB IZPOSTAVLJENOSTI ELEKTROMAGNETNEMU SEVANJU: KAKO ZMANJŠATI IZPOSTAVLJENOST 0,00 0,00 0,00 0,00 70
I-2018-0000-0687 09.05.2019 - 10.05.2019 ZBORNICA - ZVEZA STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE 12. KONGRES ZDRAVSTVENE IN BABIŠKE NEGE SLOVENIJE 0,00 0,00 0,00 0,00 Neomejeno
I-2018-0607-0607 14.05.2019 UKC MARIBOR SPLOŠNO IZPOPOLNJEVANJE IZPOPOLNJEVANJE Z UČNO DELAVNICO S PODROČJA OBVLADOVANJA BOLNIŠNIČNIH OKUŽB 0,00 9,00 13,00 0,00 40
I-2019-0353-0353 14.05.2019, 15:00 DRUŠTVO MSBZT PTUJ-ORMOŽ STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE SPOZNAJMO VNETNE REVMATIČNE BOLEZNI 0,00 4,00 8,00 0,00 51
I-2018-0709-0709 15.05.2019 ZBORNICA - ZVEZA SPLOŠNO IZPOPOLNJEVANJE PSIHOEDUKATIVNA DELAVNICA - PRIZMA 0,00 4,00 0,00 0,00 18
I-2018-0097-0097 16.05.2019 ZBORNICA - ZVEZA, DELOVNA SKUPINA RSKZN ZA NEGOVALNE DIAGNOZE - SLONDA SPLOŠNO IZPOPOLNJEVANJE UPORABA NEGOVALNIH DIAGNOZ NANDA - INTERNATIONAL V PRAKSI / ZBORNICA - ZVEZA 0,00 2,00 6,00 0,00 10
I-2018-0747-0747 16.05.2019 DRUŠTVO MSBZT LJUBLJANA STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE POKLICNA ETIKA V DOMOVIH ZA STAREJŠE OBČANE 0,00 7,00 11,00 0,00 30
I-2019-0002-0002 16.05.2019, 16:00 DRUŠTVO MSBZT MARIBOR STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE STROKOVNI KLINIČNI VEČER / ZDRAVLJENJE PACIENTOV Z IMUNOTERAPIJO NA ODDELKU ZA ONKOLOGIJO UKC MARIBOR 0,00 4,00 8,00 0,00 73
I-2019-0205-0205 16.05.2019 Z-Z, SEKCIJA MS IN ZT V ENDOKRINOLOGIJI SPLOŠNO IZPOPOLNJEVANJE NOSEČNOSTNA SLADKORNA BOLEZEN 0,00 8,00 12,00 0,00 58
I-2019-0377-0377 16.05.2019 DRUŠTVO MSBZT NOVO MESTO SPLOŠNO IZPOPOLNJEVANJE MEDICINSKA SESTRA NA KIRURŠKI MISIJI ZDRAVNIKI BREZ MEJA 0,00 4,00 8,00 0,00 Neomejeno
I-2019-0253-0253 17.05.2019 Z-Z, SEKCIJA MS IN ZT V OFTALMOLOGIJI SPLOŠNO IZPOPOLNJEVANJE OČESNA VNETJA 0,00 7,00 11,00 0,00 39
I-2019-0325-0325 17.05.2019, 08:30 DRUŠTVO MSBZT MARIBOR STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE ENODNEVNI SEMINAR Z UČNIMI DELAVNICAMI OB EVROPSKEM DNEVU ONKOLOŠKIH MEDICINSKIH SESTER / ONKOLOŠKA ZDRAVSTVENA NEGA – PRAZNOVANJE NAŠE 0,00 12,00 16,00 0,00 28
I-2019-0371-0371 17.05.2019, 08:00 Z-Z, SEKCIJA MS IN ZT V ANESTEZIOLOGIJI, INTENZIVNI TERAPIJI IN TRANSFUZIOLOGIJI STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE PRIMERI POVEZOVANJA MED DELOVNIMI SKUPINAMI IN DOBRE KLINIČNE PRAKSE 0,00 4,00 8,00 0,00 Neomejeno
I-2019-0286-0286 20.05.2019 Z-Z, SEKCIJA MS IN ZT V SOCIALNIH ZAVODIH SPLOŠNO IZPOPOLNJEVANJE IZZIVI V OBRAVNAVI NEVROLOŠKEGA PACIENTA 0,00 8,00 12,00 0,00 Neomejeno
I-2018-0607-0607 21.05.2019 UKC MARIBOR SPLOŠNO IZPOPOLNJEVANJE IZPOPOLNJEVANJE Z UČNO DELAVNICO S PODROČJA OBVLADOVANJA BOLNIŠNIČNIH OKUŽB 0,00 9,00 13,00 0,00 38
I-2019-0352-0352 21.05.2019, 15:00 DRUŠTVO MSBZT PTUJ-ORMOŽ STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE ALERGIJE TEŽAVE DANAŠNJEGA ČASA 0,00 5,00 9,00 0,00 46
I-2019-0000-0330 22.05.2019 DRUŠTVO MSBZT CELJE STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE STROKOVNO POPOLDNE DMSBZT CELJE, ZDRAVSTVENA NEGA PACIENTA S PERKUTANO NEFROSTOMO IN SMERNICE PREVENTIVE IN OBRAVNAVE RZP 0,00 7,00 11,00 0,00 Neomejeno
I-2019-0323-0323 22.05.2019, 08:15 DRUŠTVO MSBZT MARIBOR STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE 2. STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE Z UČNIMI DELAVNICAMI OB DNEVU EVROPSKIH ONKOLOŠKIH MEDICINSKIH SESTER 0,00 9,00 13,00 0,00 109
I-2019-0319-0319 23.05.2019 Z-Z, SEKCIJA MS V MANAGEMENTU SPLOŠNO IZPOPOLNJEVANJE RAVNANJE Z LJUDMI PRI DELU 0,00 8,00 12,00 0,00 Neomejeno
I-2019-0064-0064 24.05.2019, 08:00 DRUŠTVO MSBZT MARIBOR KAKOVOST IN VARNOST V ZDRAVSTVU KAKOVOST IN VARNOST V ZDRAVSTVU 0,00 8,00 12,00 0,00 46
I-2019-0030-0030 24.05.2019 - 25.05.2019 UKC MARIBOR SPLOŠNO IZPOPOLNJEVANJE 12. BEDJANIČEV SIMPOZIJ - 90 LET ODDELKA PROTIMIKROBNEM ZDRAVLJENJU 0,00 13,00 17,00 0,00 100
I-2019-0381-0381 24.05.2019 - 25.05.2019 Z-Z, SEKCIJA MS IN ZT V ENDOSKOPIJI IN GASTROENTEROLOGIJI SPLOŠNO IZPOPOLNJEVANJE TERAPEVTSKI POSEGI V ENDOSKOPIJI 0,00 11,00 15,00 0,00 Neomejeno
I-2018-0462-0462 27.05.2019 DRUŠTVO MSBZT LJUBLJANA TEMELJNI POSTOPKI OŽIVLJANJA TEMELJNI POSTOPKI OŽIVLJANJA Z UPORABO AED 0,00 7,00 11,00 0,00 24
I-2018-0607-0607 28.05.2019 UKC MARIBOR SPLOŠNO IZPOPOLNJEVANJE IZPOPOLNJEVANJE Z UČNO DELAVNICO S PODROČJA OBVLADOVANJA BOLNIŠNIČNIH OKUŽB 0,00 9,00 13,00 0,00 44
I-2019-0000-0380 29.05.2019, 19:00 ZD DR.ADOLFA DROLCA MARIBOR STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE NOVE KLINIČNE POTI DO UREJENIH LIPIDOV 0,00 2,00 6,00 0,00 Neomejeno
I-2019-0341-0341 29.05.2019, 14:15 Z-Z,SEKCIJA ŠTUDENTOV ZDRAVSTVENE NEGE IN BABIŠTVA STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE 1. ŠTUDENTSKI BABIŠKI KONGRES / POSTOPKI MED PORODOM - ALI JE TO RES POTREBNO 0,00 4,00 8,00 0,00 110
I-2019-0343-0343 29.05.2019 Z-Z, SEKCIJA MS IN ZT V ONKOLOGIJI SPLOŠNO IZPOPOLNJEVANJE CELOSTNA OBRAVNAVA KOT ODGOVOR NA POTREBE ONKOLOŠKIH BOLNIKOV V SODOBNI DRUŽBI 0,00 7,00 11,00 0,00 Neomejeno
I-2019-0351-0351 30.05.2019, 07:45 Z-Z, SEKCIJA MS IN ZT V PSIHIATRIJI STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE SKUPNOSTNA PSIHIATRIČNA OBRAVNAVA DANES IN JUTRI 0,00 6,00 10,00 0,00 77
I-2019-0361-0361 30.05.2019 DRUŠTVO MSBTZ GORENJSKE SPLOŠNO IZPOPOLNJEVANJE KAKOVOST IN VARNOST V ZDRAVSTVU 0,00 6,00 10,00 0,00 Neomejeno
I-2018-0445-0445 31.05.2019 ZBORNICA - ZVEZA KAKOVOST IN VARNOST V ZDRAVSTVU KAKOVOST IN VARNOST V ZDRAVSTVU: MODUL LICENCA 0,00 7,00 11,00 0,00 44
I-2018-0730-0730 31.05.2019 DRUŠTVO MSBZT LJUBLJANA STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE ŠOLA PROTI BOLEČINI V KRIŽU 0,00 5,00 9,00 0,00 8
I-2019-0337-0337 31.05.2019 - 01.06.2019 Z-Z, SEKCIJA MS IN ZT V KARDIOLOGIJI IN ANGIOLOGIJI STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE KARDIOLOŠKO-ANGIOLOŠKE SMERNICE IN UMETNOST KOMUNIKACIJE V ZDRAVSTVENI NEGI 0,00 10,00 14,00 0,00 96
I-2018-0607-0607 04.06.2019 UKC MARIBOR SPLOŠNO IZPOPOLNJEVANJE IZPOPOLNJEVANJE Z UČNO DELAVNICO S PODROČJA OBVLADOVANJA BOLNIŠNIČNIH OKUŽB 0,00 9,00 13,00 0,00 60
I-2018-0462-0462 10.06.2019 DRUŠTVO MSBZT LJUBLJANA TEMELJNI POSTOPKI OŽIVLJANJA TEMELJNI POSTOPKI OŽIVLJANJA Z UPORABO AED 0,00 7,00 11,00 0,00 30
I-2018-0607-0607 11.06.2019 UKC MARIBOR SPLOŠNO IZPOPOLNJEVANJE IZPOPOLNJEVANJE Z UČNO DELAVNICO S PODROČJA OBVLADOVANJA BOLNIŠNIČNIH OKUŽB 0,00 9,00 13,00 0,00 59
I-2018-0709-0709 12.06.2019 ZBORNICA - ZVEZA SPLOŠNO IZPOPOLNJEVANJE PSIHOEDUKATIVNA DELAVNICA - PRIZMA 0,00 4,00 0,00 0,00 20
I-2018-0432-0432 13.06.2019 DRUŠTVO MSBZT LJUBLJANA KAKOVOST IN VARNOST V ZDRAVSTVU KAKOVOST IN VARNOST V ZDRAVSTVU - OBVLADOVANJE Z ZDRAVSTVOM POVEZANIH OKUŽB 0,00 8,00 12,00 0,00 46
I-2019-0000-0387 13.06.2019 DRUŠTVO MSBZT LJUBLJANA STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE UČINKOVITA KOMUNIKACIJA PRI SOOČANJU S TEŽAVNIMI SOGOVORNIKI 0,00 1,00 0,00 0,00 18
I-2018-0445-0445 21.06.2019 ZBORNICA - ZVEZA KAKOVOST IN VARNOST V ZDRAVSTVU KAKOVOST IN VARNOST V ZDRAVSTVU: MODUL LICENCA 0,00 7,00 11,00 0,00 34
Verzija: 2019-01-15; dbRegister_ZZ; dbClani_ZZ