Kriterij
Organizator: Izbriši organizatorja
Datum od:          
Datum do:
Področja:
 •  
  Evidenca izobraževanj
  • Evidenca izobraževanj
 •  
  Zdravstvena in babiška nega
  • Babiška nega
  • Zdravstvena nega
* Prejete licenčne točke za udeležbo
Izobraževanje Termin Organizator Vsebina Naslov Org.odbor* Pas. udel.* Akt. udel.* Poster* Prosta mesta Član Splošna Predstavitev
I-2019-0264-0264 10.09.2019 Z-Z, SEKCIJA REŠEVALCEV V ZDRAVSTVU TEMELJNI POSTOPKI OŽIVLJANJA TEMELJNI POSTOPKI OŽIVLJANJA Z UPORABO AED 0,00 7,00 11,00 0,00 27
I-2018-0734-0734 13.09.2019 UKC MARIBOR SPLOŠNO IZPOPOLNJEVANJE IZPOPOLNJEVANJE Z UČNO DELAVNICO S PODROČJA DEESKALACIJSKIH TEHNIK IN POSEBNIH VAROVALNIH UKREPOV 0,00 7,00 11,00 0,00 20
I-2018-0646-0646 18.09.2019 DRUŠTVO MSBZT CELJE SPLOŠNO IZPOPOLNJEVANJE STROKOVNO POPOLDNE: PREVENTIVA IZGORELOSTI MED ZDRAVSTVENIMI DELAVCI, PRIZMA 0,00 1,00 5,00 0,00 21
I-2019-0529-0529 18.09.2019, 08:00 ZDRAVSTVENI DOM LJUBLJANA, SIMULACIJSKI CENTER STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE SPOROČANJE SLABE NOVICE 0,00 0,00 0,00 0,00 12
I-2018-0686-0686 19.09.2019 DRUŠTVO MSBZT LJUBLJANA POKLICNA ETIKA POKLICNA ETIKA V PRAKSI ZDRAVSTVENE IN BABIŠKE NEGE - MODUL LICENCA 0,00 7,00 11,00 0,00 6
I-2019-0002-0002 19.09.2019, 16:00 DRUŠTVO MSBZT MARIBOR STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE STROKOVNI KLINIČNI VEČER / NADGRAJENE PREVENTIVNE OBRAVNAVE V PATRONAŽNEM VARSTVU 0,00 4,00 8,00 0,00 79
I-2019-0000-0511 20.09.2019, 08:00 DRUŠTVO MSBZT PTUJ-ORMOŽ STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE SODOBNI PRISTOPI OBRAVNAVE BOLNIKOV S KRONIČNIMI RANAMI 0,00 8,00 12,00 0,00 38
I-2019-0026-0026 20.09.2019 DRUŠTVO MSBZT LJUBLJANA STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE STANOVALEC Z DEMENCO NEGOVANJE IN SKRB 0,00 6,00 10,00 0,00 24
I-2019-0531-0531 20.09.2019 Z-Z, SEKCIJA MS IN ZT V MEDICINI DELA, PROMETA IN ŠPORTA STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE SKRB ZA LASTNO ZDRAVJE IN DOBRO POČUTJE PRI ZDRAVSTVENIH DELAVCIH 0,00 0,00 0,00 0,00 Neomejeno
I-2019-0532-0532 20.09.2019 Z-Z, SEKCIJA MS IN ZT V OTORINOLARINGOLOGIJI SPLOŠNO IZPOPOLNJEVANJE OTROK V OTORINOLARINGOLOGIJI 0,00 8,00 12,00 0,00 Neomejeno
I-2019-0361-0361 23.09.2019 DRUŠTVO MSBTZ GORENJSKE KAKOVOST IN VARNOST V ZDRAVSTVU KAKOVOST IN VARNOST V ZDRAVSTVU 0,00 6,00 10,00 0,00 94
I-2019-0512-0512 23.09.2019 DRUŠTVO MSBZT LJUBLJANA TEMELJNI POSTOPKI OŽIVLJANJA TEMELJNI POSTOPKI OŽIVLJANJA Z UPORABO AED 0,00 7,00 11,00 0,00 23
I-2019-0489-0489 25.09.2019 DRUŠTVO MSBZT CELJE STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE DEMENCA, IZZIVI DANAŠNJEGA ČASA, ZDRUŽENJE ZAHODNO ŠTAJERSKE POKRAJINE ZA POMOČ PRI DEMENCI, MOJCA STOPAR, SMS, ORG.SOC., PREDSEDNICA SPOMINČICE ŠENTJ 0,00 5,00 9,00 0,00 Neomejeno
I-2019-0501-0501 26.09.2019 DRUŠTVO MSBZT LJUBLJANA STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE ENDOMETRIOZA 0,00 4,00 8,00 0,00 3
I-2019-0527-0527 27.09.2019, 09:00 ZDRAVSTVENI DOM LJUBLJANA, SIMULACIJSKI CENTER STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE USPEŠNA KOMUNIKACIJA IN REŠEVANJE NESPORAZUMOV V ZDRAVSTVU 0,00 0,00 0,00 0,00 30
I-2019-0126-0126 03.10.2019, 16:00 DRUŠTVO MSBZT MARIBOR SPLOŠNO IZPOPOLNJEVANJE NOVI POGLEDI NA BOLEČINE / ZAKAJ SMO UTRUJENI IN KAJ LAHKO STORIMO ZA HITRO IN VARNO OBNOVO ENERGIJE? 0,00 0,00 0,00 0,00 70
I-2019-0493-0493 09.10.2019 DRUŠTVO MSBZT CELJE KAKOVOST IN VARNOST V ZDRAVSTVU KAKOVOST IN VARNOST V ZDRAVSTVU: MODUL LICENCA 0,00 7,00 11,00 0,00 Neomejeno
I-2019-0514-0514 10.10.2019 DRUŠTVO MSBZT LJUBLJANA KAKOVOST IN VARNOST V ZDRAVSTVU KAKOVOST IN VARNOST V ZDRAVSTVU-OBVLADOVANJE Z ZDRAVSTVOM POVEZANIH OKUŽB - MODUL LICENCA 0,00 8,00 12,00 0,00 53
I-2018-0732-0732 11.10.2019 DRUŠTVO MSBZT LJUBLJANA ZAKONODAJA S PODROČJA ZDRAVSTVA ZAKONODAJA S PODROČJA ZDRAVSTVA -MODUL LICENCA 0,00 9,00 13,00 0,00 62
I-2019-0064-0064 11.10.2019, 08:00 DRUŠTVO MSBZT MARIBOR KAKOVOST IN VARNOST V ZDRAVSTVU KAKOVOST IN VARNOST V ZDRAVSTVU 0,00 8,00 12,00 0,00 69
I-2019-0523-0523 16.10.2019 DRUŠTVO MSBZT CELJE SPLOŠNO IZPOPOLNJEVANJE STROKOVNO POPOLDNE DMSBZT CELJE: DOJENJE POMEMBEN ZAČETEK ŽIVLJENJA 0,00 6,00 10,00 0,00 Neomejeno
Verzija: 2019-01-15; dbRegister_ZZ; dbClani_ZZ