Kriterij
Organizator: Izbriši organizatorja
Datum od:          
Datum do:
Področja:
 •  
  Evidenca izobraževanj
  • Evidenca izobraževanj
 •  
  Strokovno področje - 38.člen ZZDej-K
  • Kombinirana licenca - 2 strokovna področja
  • Kombinirana licenca - 3 strokovna področja
  • ZN internističnega pacienta
  • ZN kirurškega pacienta
  • ZN nevrološkega pacienta
  • ZN onkološkega pacienta
  • ZN ortopedskega pacienta
  • ZN otr. in ml. s pos. potr. na podr. vzg. in izob.
  • ZN otroka in mladostnika
  • ZN pac. na bol. odd. ali pos. enoti s stal. nad.
  • ZN pac. na na bol., klin. oz. negoval. oddel.
  • ZN pac. na podr. dela s citostatiki
  • ZN pac. na podr. dela v oper. dejav. in endosk.
  • ZN pac. na podr. med. dela, prom. in športa
  • ZN pac. na podr. mlad. varstva
  • ZN pac. na podr. nef., dial. in transpl. dejav.
  • ZN pac. na podr. psih. in duš. zdravja
  • ZN pac. s kron., nenalezl. boleznimi
  • ZN pac. s težavami lokomot. sist.
  • ZN pac. v dejavn. otorinolar.
  • ZN pac. v diagn. enotah
  • ZN pac. v dispeč. službi zdrav.
  • ZN pac. v območju ioniz. sevanja
  • ZN pac. v otroš. in mlad. amb.
  • ZN pac. v spec. amb. dejav.
  • ZN pac. z dermatoven. obolenjem
  • ZN pac. z ginek. bolez.
  • ZN pac. z motnjami duš. zdra.
  • ZN pac., druž. in drugih v lokal. skup.
  • ZN pac., odvisnega od prep. drog
  • ZN pacienta na specifičnem oddelku/področju
  • ZN pacienta v AMD
  • ZN pacienta v anesteziologiji
  • ZN pacienta v okulistični dejavnosti
  • ZN pacienta v sterilizaciji
  • ZN pacienta v transfuzijski medicini
  • ZN pacienta v zobozdravstveni dejavnosti
  • ZN pacienta z motnjami v razvoju
  • ZN pacienta z nalezljivo boleznijo
  • ZN porodnice in otročnice
  • ZN upor. na podr. social. varstva
  • ZN upor. s pos.potr. na podr. usp., vod. in varst.
  • ZN žensk in druž. na podr. reprod. in žens. bol.
  • ZN življ. ogroženega pacienta
 •  
  Zdravstvena in babiška nega
  • Babiška nega
  • Zdravstvena nega
* Prejete licenčne točke za udeležbo
Izobraževanje Termin Organizator Vsebina Naslov Org.odbor* Pas. / Dod. * Akt. / Prej. * Poster* Prosta mesta Član Splošna Predstavitev
I-2022-0340-0340 01.04.2022 - 31.12.2022 DOCTRINA D.O.O. STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE POWERCLASS DEBELOST: SKLOP KRAJŠIH IZOBRAŽEVANJ 0,00 5,00 9,00 0,00 Neomejeno
I-2022-0341-0341 28.04.2022 - 31.12.2022 DOCTRINA D.O.O. STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE POWERCLASS ADHERENCA: SKLOP KRAJŠIH IZOBRAŽEVANJ 0,00 3,00 7,00 0,00 Neomejeno
I-2021-0607-0607 24.05.2022 DRUŠTVO MSBZT CELJE VSEBINE, KI JIH NI MOGOČE OPREDELITI KOT SI VAROVANJE IN KREPITEV DELOVNIH ODNOSOV ZAPOSLENIH V ZDRAVSTVENI NEGI 0,00 3,00 7,00 0,00 Neomejeno
I-2022-0352-0352 24.05.2022 DRUŠTVO MSBZT KOROŠKE STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE STROKOVNO SREČANJE SDMBZT KOROŠKE IN PROGRAMA SVIT 0,00 2,00 6,00 0,00 Neomejeno
I-2022-0059-0059 25.05.2022 ZBORNICA - ZVEZA VSEBINE, KI JIH NI MOGOČE OPREDELITI KOT SI PSIHOEDUKATIVNA DELAVNICA: PREVENTIVA IZGORELOSTI MED ZDRAVSTVENIMI DELAVCI - PRIZMA 0,00 2,00 6,00 0,00 134
I-2022-0277-0277 26.05.2022 ZBORNICA - ZVEZA STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE UVAJALNI SEMINAR O PREIZKUSU STROKOVNE USPOSOBLJENOSTI ZA IZVAJALCE IZ 38/2. ČLENA ZZDEJ-K 0,00 0,00 0,00 0,00 70
I-2022-0094-0094 27.05.2022 SEKCIJA MS IN ZT V OFTALMOLOGIJI STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE MS IN ZT V OFTALMOLOGIJI ŽE 40 LET 0,00 6,00 10,00 0,00 5
I-2022-0343-0343 27.05.2022 SEKCIJA MS IN ZT V URGENCI STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE 11. SEMINAR: PREPOZNAVA ŽIVLJENJSKO OGROŽENEGA PACIENTA IN REANIMACIJA V postopku V postopku V postopku V postopku 35
I-2022-0204-0204 27.05.2022 - 28.05.2022 SEKCIJA MS IN ZT V ENDOSKOPIJI IN GASTROENTEROLOGIJI STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE 30. STROKOVNI SEMINAR: SEDACIJA - ANASTEZIJA MED ENDOSKOPSKIMI POSEGI 0,00 8,00 12,00 0,00 28
I-2022-0283-0283 27.05.2022 - 28.05.2022 SEKCIJA MS IN ZT V KARDIOLOGIJI IN ANGIOLOGIJI STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE NUJNA STANJA KARDIOLOŠKO-ANGIOLOŠKEGA PACIENTA IN UPORABA NEINVAZIVNE VENTILACIJE 0,00 10,00 14,00 0,00 Neomejeno
I-2022-0328-0328 31.05.2022 DRUŠTVO MSBZT POMURJA STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE ZDRAVSTVENA NEGA IN OSKRBA KRONIČNIH RAN UČINKOVITA PREVENTIVA IN SODOBNI PRISTOPI OSKRBE RANE 0,00 3,00 7,00 0,00 17
I-2022-0397-0397 31.05.2022 SEKCIJA MS V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE OCENJEVANJE KLINIČNIH VEŠČIN ŠTUDENTOV ZDRAVSTVENE NEGE PO METODI OSCE V postopku V postopku V postopku V postopku 29
I-2022-0244-0244 31.05.2022 - 07.06.2022 ZBORNICA - ZVEZA VSEBINE, KI JIH NI MOGOČE OPREDELITI KOT SI SKRB ZASE - DELAVNICA V DVEH DELIH / 31.5.2022 - IZGORELOST; 7.6.2022 - KAKO SKRBETI ZASE IN IMETI DOBRE ODNOSE Z DRUGIMI 0,00 3,00 0,00 0,00 15
I-2022-0199-0199 02.06.2022, 15:30 DRUŠTVO MSBZT LJUBLJANA STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE ETIČNO KLINIČNO POPOLDNE O AVTONOMIJI V PRAKSI ZDRAVSTVENE IN BABIŠKE NEGE - PRAVICA PACIENTOV DO SAMOODLOČANJA 0,00 4,00 8,00 0,00 84
I-2022-0360-0360 03.06.2022, 15:45 SEKCIJA MS IN ZT V ZOBOZDRAVSTVU STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE NACIONALNI PROTOKOLI V ZOBOZDRAVSTVU 0,00 4,00 8,00 0,00 Neomejeno
I-2022-0383-0383 03.06.2022 - 04.06.2022 SEKCIJA MS IN ZT V NEFROLOGIJI, DIALIZI IN TRANSPLANTACIJI STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE SPOMLADANSKO SREČANJE SLOVENKSEGA NEFROLOŠKEGA DRUŠTVA IN SEKCIJE MEDICINSKIH SESTER IN ZDRAVSTVENIH TEHNIKOV V NEFROLOGIJI, DIALIZI IN TRANSPLANTACIJ V postopku V postopku V postopku V postopku Neomejeno
I-2022-0403-0403 07.06.2022 DRUŠTVO MSBTZ GORENJSKE STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE (NE) NASILNA KOMUNIKACIJA NA DELOVNEM MESTU V postopku V postopku V postopku V postopku 212
I-2021-0335-0335 09.06.2022, 07:15 DRUŠTVO MSBZT LJUBLJANA TEMELJNI POSTOPKI OŽIVLJANJA TEMELJNI POSTOPKI OŽIVLJANJA Z UPORABO AED/TPO / TEMELJNI POSTOPKI OŽIVLJANJA Z UPORABO AED /TPO OD 07.15 DO 13.30/ 0,00 7,00 11,00 0,00 6
I-2021-0335-0335 09.06.2022, 13:45 DRUŠTVO MSBZT LJUBLJANA TEMELJNI POSTOPKI OŽIVLJANJA TEMELJNI POSTOPKI OŽIVLJANJA Z UPORABO AED/TPO / TEMELJNI POSTOPKI OŽIVLJANJA Z UPORABO AED /TPO OD 13:45 DO 20:00/ 0,00 7,00 11,00 0,00 8
I-2022-0382-0382 09.06.2022 - 10.06.2022 SEKCIJA MS IN ZT V STERILIZACIJI STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE POENOTIMO REPROCESIRANJE NA VSEH NIVOJIH ZDRAVSTVENEGA VARSTVA V postopku V postopku V postopku V postopku Neomejeno
I-2022-0350-0350 10.06.2022 SEKCIJA MS IN ZT V DRUŽINSKI MEDICINI STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE IZZIVI PONOVNEGA ZAGONA PREVENTIVE V AMUBLANTI DRUŽINSKE MEDICINE 0,00 8,00 12,00 0,00 40
I-2022-0331-0331 11.06.2022 DRUŠTVO MSBZT POMURJA ZAKONODAJA S PODROČJA ZDRAVSTVA IN POKLICNA ETIKA POKLICNA ETIKA IN ZAKONODAJA V ZDRAVSTVU 0,00 0,00 0,00 0,00 77
I-2021-0168-0168 16.06.2022, 08:00 - 17.06.2022 DRUŠTVO MSBZT LJUBLJANA ZAKONODAJA S PODROČJA ZDRAVSTVA IN POKLICNA ETIKA POKLICNA ETIKA V PRAKSI ZDRAVSTVENE IN BABIŠKE NEGE TER ZAKONODAJA S PODROČJA ZDRAVSTVA 0,00 15,00 19,00 0,00 47
I-2022-0059-0059 22.06.2022 ZBORNICA - ZVEZA VSEBINE, KI JIH NI MOGOČE OPREDELITI KOT SI PSIHOEDUKATIVNA DELAVNICA: PREVENTIVA IZGORELOSTI MED ZDRAVSTVENIMI DELAVCI - PRIZMA 0,00 2,00 6,00 0,00 205
I-2022-0277-0277 23.06.2022 ZBORNICA - ZVEZA STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE UVAJALNI SEMINAR O PREIZKUSU STROKOVNE USPOSOBLJENOSTI ZA IZVAJALCE IZ 38/2. ČLENA ZZDEJ-K 0,00 0,00 0,00 0,00 228
I-2022-0396-0396 01.07.2022 SEKCIJA MS V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE INOVATIVNA UČNA OKOLJA IN PRISTOPI MOTIVIRANJA DIJAKOV IN ŠTUDENTOV ZDRAVSTVENE NEGE V postopku V postopku V postopku V postopku 30
Verzija: 2022-05-03; dbRegister_ZZ; dbClani_ZZ