Kriterij
Organizator: Izbriši organizatorja
Datum od:          
Datum do:
Področja:
 •  
  Babiška nega
  • Babiška nega
 •  
  Evidenca izobraževanj
  • Evidenca izobraževanj
 •  
  Strokovno področje - 38.člen ZZDej-K
  • Kombinirana licenca - 2 strokovna področja
  • Kombinirana licenca - 3 strokovna področja
  • ZN internističnega pacienta
  • ZN kirurškega pacienta
  • ZN nevrološkega pacienta
  • ZN onkološkega pacienta
  • ZN ortopedskega pacienta
  • ZN otr. in ml. s pos. potr. na podr. vzg. in izob.
  • ZN otroka in mladostnika
  • ZN pac. na bol. odd. ali pos. enoti s stal. nad.
  • ZN pac. na na bol., klin. oz. negoval. oddel.
  • ZN pac. na podr. dela s citostatiki
  • ZN pac. na podr. dela v oper. dejav. in endosk.
  • ZN pac. na podr. med. dela, prom. in športa
  • ZN pac. na podr. mlad. varstva
  • ZN pac. na podr. nef., dial. in transpl. dejav.
  • ZN pac. na podr. psih. in duš. zdravja
  • ZN pac. s kron., nenalezl. boleznimi
  • ZN pac. s težavami lokomot. sist.
  • ZN pac. v dejavn. otorinolar.
  • ZN pac. v diagn. enotah
  • ZN pac. v dispeč. službi zdrav.
  • ZN pac. v območju ioniz. sevanja
  • ZN pac. v otroš. in mlad. amb.
  • ZN pac. v spec. amb. dejav.
  • ZN pac. z dermatoven. obolenjem
  • ZN pac. z ginek. bolez.
  • ZN pac. z motnjami duš. zdra.
  • ZN pac., druž. in drugih v lokal. skup.
  • ZN pac., odvisnega od prep. drog
  • ZN pacienta na specifičnem oddelku/področju
  • ZN pacienta v AMD
  • ZN pacienta v anesteziologiji
  • ZN pacienta v okulistični dejavnosti
  • ZN pacienta v sterilizaciji
  • ZN pacienta v transfuzijski medicini
  • ZN pacienta v zobozdravstveni dejavnosti
  • ZN pacienta z motnjami v razvoju
  • ZN pacienta z nalezljivo boleznijo
  • ZN porodnice in otročnice
  • ZN upor. na podr. social. varstva
  • ZN upor. s pos.potr. na podr. usp., vod. in varst.
  • ZN žensk in druž. na podr. reprod. in žens. bol.
  • ZN življ. ogroženega pacienta
 •  
  Zdravstvena nega
  • Zdravstvena nega
* Prejete licenčne točke za udeležbo
Izobraževanje Termin Organizator Vsebina Naslov Org.odbor* Pas. / Dod. * Akt. / Prej. * Poster* Prosta mesta Član Splošna Predstavitev
I-2022-0340-0340 01.04.2022 - 31.12.2022 DOCTRINA D.O.O. STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE POWERCLASS DEBELOST: SKLOP KRAJŠIH IZOBRAŽEVANJ 0,00 5,00 9,00 0,00 Neomejeno
I-2022-0341-0341 28.04.2022 - 31.12.2022 DOCTRINA D.O.O. STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE POWERCLASS ADHERENCA: SKLOP KRAJŠIH IZOBRAŽEVANJ 0,00 4,00 8,00 0,00 Neomejeno
I-2022-0331-0331 26.11.2022 DRUŠTVO MSBZT POMURJA ZAKONODAJA S PODROČJA ZDRAVSTVA IN POKLICNA ETIKA POKLICNA ETIKA IN ZAKONODAJA V ZDRAVSTVU 0,00 8,00 12,00 0,00 13
I-2022-0755-0755 30.11.2022 ZBORNICA - ZVEZA STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE OKUŽBE, POVEZANE Z ZDRAVSTVOM - IZBRANA POGLAVJA ZA SPECIFIČNA PODROČJA NA PRIMARNI RAVNI ZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI 0,00 9,00 13,00 0,00 225
I-2022-0238-0238 01.12.2022 UKC MARIBOR STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE 3. SEMINAR OB EVROPSKEM DNEVU ONKOLOŠKIH MEDICINSKIH SESTER: PODPORA ONKOLOŠKIM MEDICINSKIM SESTRAM OB SKRBI ZASE IN ZA BOLNIKE 0,00 8,00 12,00 0,00 30
I-2022-0102-0102 02.12.2022, 13:15 SEKCIJA REŠEVALCEV V ZDRAVSTVU TEMELJNI POSTOPKI OŽIVLJANJA TEMELJNI POSTOPKI OŽIVLJANJA Z UPORABO AED / V SODELOVANJU Z DRUŠTVOM MSBZT POMURJA 0,00 8,00 12,00 0,00 2
I-2022-0806-0806 02.12.2022 DRUŠTVO MSBZT NOVA GORICA STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE ETIKA IN ZAKONODAJA S PODROČJA ZDRAVSTVA: MODUL LICENCA 0,00 8,00 12,00 0,00 Neomejeno
I-2022-0102-0102 03.12.2022, 07:15 SEKCIJA REŠEVALCEV V ZDRAVSTVU TEMELJNI POSTOPKI OŽIVLJANJA TEMELJNI POSTOPKI OŽIVLJANJA Z UPORABO AED / V SODELOVANJU Z DRUŠTVOM MSBZT POMURJE 0,00 8,00 12,00 0,00 3
I-2022-0754-0754 05.12.2022 ZBORNICA - ZVEZA STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE PRIMERNA OBRAVNAVA TRANSSPOLNIH OSEB - IZOBRAŽEVANJE ZA ZAPOSLENE V ZDRAVSTVU (ON-LINE) 0,00 5,00 9,00 0,00 120
I-2022-0763-0763 05.12.2022 ZBORNICA - ZVEZA STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE PRIMERNA OBRAVNAVA TRANSSPOLNIH OSEB - IZOBRAŽEVANJE ZA ZAPOSLENE V ZDRAVSTVU (V ŽIVO) 0,00 4,00 8,00 0,00 114
I-2022-0244-0244 08.12.2022 - 15.12.2022 ZBORNICA - ZVEZA VSEBINE, KI JIH NI MOGOČE OPREDELITI KOT SI SKRB ZASE - DELAVNICA V DVEH DELIH / 08.12.2022 - IZGORELOST; 15.12.2022 - KAKO SKRBETI ZASE IN IMETI DOBRE ODNOSE Z DRUGIMI 0,00 3,00 0,00 0,00 14
I-2022-0059-0059 09.12.2022, 17:30 ZBORNICA - ZVEZA VSEBINE, KI JIH NI MOGOČE OPREDELITI KOT SI PSIHOEDUKATIVNA DELAVNICA: PREVENTIVA IZGORELOSTI MED ZDRAVSTVENIMI DELAVCI - PRIZMA 0,00 2,00 6,00 0,00 152
I-2022-0277-0277 13.12.2022 ZBORNICA - ZVEZA STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE UVAJALNI SEMINAR O PREIZKUSU STROKOVNE USPOSOBLJENOSTI ZA IZVAJALCE IZ 38/2. ČLENA ZZDEJ-K 0,00 0,00 0,00 0,00 237
I-2022-0096-0096 15.12.2022, 16:00 DRUŠTVO MSBZT MARIBOR STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE STROKOVNI KLINIČNI VEČER / PALIATIVNI MOBILNI TIM 0,00 4,00 8,00 0,00 52
I-2022-0610-0610 16.12.2022 SEKCIJA MS IN ZT V REHABILITACIJI IN ZDRAVILIŠKI D DEJAVNOSTI STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE ZDRAVSTVENA NEGA V REHABILITACIJI - IZZIVI IN MULTIDISCIPLINAREN PRISTOP 0,00 8,00 12,00 0,00 62
I-2022-0775-0775 10.01.2023, 13:30 DRUŠTVO MSBZT PTUJ-ORMOŽ STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE HIGIENA ROK Z UČNIMI DELAVNICAMI 0,00 2,00 6,00 0,00 12
I-2022-0817-0817 12.01.2023, 15:30 - 15.04.2023 SEKCIJA MS IN ZT V PSIHIATRIJI STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE SPECIALNO ZNANJE IZ ZDRAVSTVENE NEGE NA PODROČJU DUŠEVNEGA ZDRAVJA IN PSIHIATRIJE 0,00 25,00 25,00 0,00 11
I-2022-0810-0810 16.01.2023 DRUŠTVO MSBZT CELJE STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE VOTLE IGLE 0,00 5,00 9,00 0,00 Neomejeno
I-2022-0809-0809 06.02.2023 DRUŠTVO MSBZT CELJE STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE INTRAOPERATIVNI POLOŽAJI PACIENTA IN PERIFERNI ŽIVCI 0,00 7,00 11,00 0,00 Neomejeno
I-2022-0730-0730 17.02.2023 - 18.02.2023 SEKCIJA MS IN ZT V ENDOKRINOLOGIJI STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE SLADKI FEBRUAR 2023: SMO DOVOLJ AKTIVNI? 0,00 10,00 14,00 0,00 99
I-2022-0568-0568 24.02.2023, 08:00 EDMED-DRUŠTVO ZA STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE V MEDICINI IN V ZDRAVSTVU STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE MALA ŠOLA DIABETESA 2022 / Z ROKO V ROKI VODIMO SLADKORNO BOLEZEN 0,00 5,00 9,00 0,00 20
Verzija: 2022-05-03; dbRegister_ZZ; dbClani_ZZ