Kriterij
Izbriši organizatorja
Področja:
 •  
  Babiška nega
  • Babiška nega
 •  
  Evidenca izobraževanj
  • Evidenca izobraževanj
 •  
  Strokovno področje - 38.člen ZZDej-K
  • Kombinirana licenca - 2 strokovna področja
  • Kombinirana licenca - 3 strokovna področja
  • ZN internističnega pacienta
  • ZN kirurškega pacienta
  • ZN nevrološkega pacienta
  • ZN onkološkega pacienta
  • ZN ortopedskega pacienta
  • ZN otr. in ml. s pos. potr. na podr. vzg. in izob.
  • ZN otroka in mladostnika
  • ZN pac. na bol. odd. ali pos. enoti s stal. nad.
  • ZN pac. na na bol., klin. oz. negoval. oddel.
  • ZN pac. na podr. dela s citostatiki
  • ZN pac. na podr. dela v oper. dejav. in endosk.
  • ZN pac. na podr. med. dela, prom. in športa
  • ZN pac. na podr. mlad. varstva
  • ZN pac. na podr. nef., dial. in transpl. dejav.
  • ZN pac. na podr. psih. in duš. zdravja
  • ZN pac. s kron., nenalezl. boleznimi
  • ZN pac. s težavami lokomot. sist.
  • ZN pac. v dejavn. otorinolar.
  • ZN pac. v diagn. enotah
  • ZN pac. v dispeč. službi zdrav.
  • ZN pac. v območju ioniz. sevanja
  • ZN pac. v otroš. in mlad. amb.
  • ZN pac. v spec. amb. dejav.
  • ZN pac. z dermatoven. obolenjem
  • ZN pac. z ginek. bolez.
  • ZN pac. z motnjami duš. zdra.
  • ZN pac., druž. in drugih v lokal. skup.
  • ZN pac., odvisnega od prep. drog
  • ZN pacienta na specifičnem oddelku/področju
  • ZN pacienta v AMD
  • ZN pacienta v anesteziologiji
  • ZN pacienta v okulistični dejavnosti
  • ZN pacienta v sterilizaciji
  • ZN pacienta v transfuzijski medicini
  • ZN pacienta v zobozdravstveni dejavnosti
  • ZN pacienta z motnjami v razvoju
  • ZN pacienta z nalezljivo boleznijo
  • ZN porodnice in otročnice
  • ZN upor. na podr. social. varstva
  • ZN upor. s pos.potr. na podr. usp., vod. in varst.
  • ZN žensk in druž. na podr. reprod. in žens. bol.
  • ZN življ. ogroženega pacienta
 •  
  Zdravstvena nega
  • Zdravstvena nega
* Prejete licenčne točke za udeležbo
Izobraževanje I-2024-0733-0733
Prijava
Termin 18.06.2024, 10:00
Organizator ALEKSANDER ONIŠAK S.P.
Vsebina / Oblika STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE
SI, NACIONALNI KONGRESI, UČNE DELAVNICE, SEMINARJI
Naslov TERAPIJE Z ROČNIMI LUTKAMI AKTIVACIJE PO METODI KOMI
Org.odbor* V postopku
Pas. / Dod. * V postopku
Akt. / Prej. * V postopku
Poster* V postopku
Prosta mesta 6
Izobraževanje I-2024-0077-0077
Prijava
Termin 20.06.2024
Organizator SEKCIJA REŠEVALCEV V ZDRAVSTVU
Vsebina / Oblika TEMELJNI POSTOPKI OŽIVLJANJA
SI, NACIONALNI KONGRESI, UČNE DELAVNICE, SEMINARJI
Naslov TEMELJNI POSTOPKI OŽIVLJANJA Z UPORABO AED / V SODELOVANJU Z DMSBZT CELJE
Org.odbor* 0,00
Pas. / Dod. * 7,00
Akt. / Prej. * 11,00
Poster* 0,00
Prosta mesta 14
Izobraževanje I-2024-0541-0541
Prijava
Termin 20.06.2024
Organizator UKC MARIBOR
Vsebina / Oblika VSEBINE, KI JIH NI MOGOČE OPREDELITI KOT SI
SI, NACIONALNI KONGRESI, UČNE DELAVNICE, SEMINARJI
Naslov UČINKOVITO SODELOVANJE Z ZAHTEVNIMI IN TEŽAVNIMI LJUDMI - SIMULACIJSKO-IZKUSTVENA DELAVNICA
Org.odbor* 0,00
Pas. / Dod. * 2,00
Akt. / Prej. * 6,00
Poster* 0,00
Prosta mesta 4
Izobraževanje I-2024-0750-0750
Prijava
Termin 20.06.2024
Organizator DRUŠTVO MSBZT KOPER
Vsebina / Oblika STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE
SI, NACIONALNI KONGRESI, UČNE DELAVNICE, SEMINARJI
Naslov IZZIVI ZDRAVSTVENE IN BABIŠKE NEGE XII. - PREDSTAVITEV PREVENTIVNIH PROGRAMOV ZA OTROKE IN ODRASLO POPULACIJO
Org.odbor* V postopku
Pas. / Dod. * V postopku
Akt. / Prej. * V postopku
Poster* V postopku
Prosta mesta 101
Izobraževanje I-2024-0237-0237
Prijava
Termin 27.06.2024, 14:00
Organizator UKC MARIBOR
Vsebina / Oblika STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE
SEMINAR, UČNA DELAVNICA, TEČAJ
Naslov HIGIENA ROK
Org.odbor* 0,00
Pas. / Dod. * 1,00
Akt. / Prej. * 5,00
Poster* 0,00
Prosta mesta 14
Izobraževanje I-2024-0313-0313
Prijava
Termin 10.09.2024, 11:00
Organizator UKC MARIBOR
Vsebina / Oblika STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE
INTERNO STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE
Naslov INKONTINENCA IN UPORABA PRIPOMOČKOV PRI INKONTINENCI
Org.odbor* 0,00
Pas. / Dod. * 4,00
Akt. / Prej. * 8,00
Poster* 0,00
Prosta mesta 27
Izobraževanje I-2024-0237-0237
Prijava
Termin 12.09.2024, 14:00
Organizator UKC MARIBOR
Vsebina / Oblika STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE
SEMINAR, UČNA DELAVNICA, TEČAJ
Naslov HIGIENA ROK
Org.odbor* 0,00
Pas. / Dod. * 1,00
Akt. / Prej. * 5,00
Poster* 0,00
Prosta mesta 76
Izobraževanje I-2024-0402-0402
Prijava
Termin 13.09.2024
Organizator SEKCIJA MS IN ZT V REHABILITACIJI IN ZDRAVILIŠKI DEJAVNOSTI
Vsebina / Oblika STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE
SI, NACIONALNI KONGRESI, UČNE DELAVNICE, SEMINARJI
Naslov ZDRAVSTVENA NEGA NEVROLOŠKEGA PACIENTA V REHABILITACIJI-STROKOVO IZOBRAŽEVANJE ZA OBNOVITEV IN PODALJŠANJE VELJAVNOSTI ŽE PRIDOBLJENIH SPECIALNIH ZNAN
Org.odbor* 0,00
Pas. / Dod. * 5,00
Akt. / Prej. * 9,00
Poster* 0,00
Prosta mesta 55
Izobraževanje Termin Organizator Vsebina / Oblika Naslov Org.odbor* Pas. / Dod. * Akt. / Prej. * Poster* Prosta mesta Član Splošna Predstavitev
I-2024-0733-0733 18.06.2024, 10:00 ALEKSANDER ONIŠAK S.P. STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE
SI, NACIONALNI KONGRESI, UČNE DELAVNICE, SEMINARJI
TERAPIJE Z ROČNIMI LUTKAMI AKTIVACIJE PO METODI KOMI V postopku V postopku V postopku V postopku 6
I-2024-0077-0077 20.06.2024 SEKCIJA REŠEVALCEV V ZDRAVSTVU TEMELJNI POSTOPKI OŽIVLJANJA
SI, NACIONALNI KONGRESI, UČNE DELAVNICE, SEMINARJI
TEMELJNI POSTOPKI OŽIVLJANJA Z UPORABO AED / V SODELOVANJU Z DMSBZT CELJE 0,00 7,00 11,00 0,00 14
I-2024-0541-0541 20.06.2024 UKC MARIBOR VSEBINE, KI JIH NI MOGOČE OPREDELITI KOT SI
SI, NACIONALNI KONGRESI, UČNE DELAVNICE, SEMINARJI
UČINKOVITO SODELOVANJE Z ZAHTEVNIMI IN TEŽAVNIMI LJUDMI - SIMULACIJSKO-IZKUSTVENA DELAVNICA 0,00 2,00 6,00 0,00 4
I-2024-0750-0750 20.06.2024 DRUŠTVO MSBZT KOPER STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE
SI, NACIONALNI KONGRESI, UČNE DELAVNICE, SEMINARJI
IZZIVI ZDRAVSTVENE IN BABIŠKE NEGE XII. - PREDSTAVITEV PREVENTIVNIH PROGRAMOV ZA OTROKE IN ODRASLO POPULACIJO V postopku V postopku V postopku V postopku 101
I-2024-0237-0237 27.06.2024, 14:00 UKC MARIBOR STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE
SEMINAR, UČNA DELAVNICA, TEČAJ
HIGIENA ROK 0,00 1,00 5,00 0,00 14
I-2024-0313-0313 10.09.2024, 11:00 UKC MARIBOR STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE
INTERNO STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE
INKONTINENCA IN UPORABA PRIPOMOČKOV PRI INKONTINENCI 0,00 4,00 8,00 0,00 27
I-2024-0237-0237 12.09.2024, 14:00 UKC MARIBOR STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE
SEMINAR, UČNA DELAVNICA, TEČAJ
HIGIENA ROK 0,00 1,00 5,00 0,00 76
I-2024-0402-0402 13.09.2024 SEKCIJA MS IN ZT V REHABILITACIJI IN ZDRAVILIŠKI DEJAVNOSTI STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE
SI, NACIONALNI KONGRESI, UČNE DELAVNICE, SEMINARJI
ZDRAVSTVENA NEGA NEVROLOŠKEGA PACIENTA V REHABILITACIJI-STROKOVO IZOBRAŽEVANJE ZA OBNOVITEV IN PODALJŠANJE VELJAVNOSTI ŽE PRIDOBLJENIH SPECIALNIH ZNAN 0,00 5,00 9,00 0,00 55
Verzija: 2024-04-25; dbRegister_ZZ