Kriterij
Organizator: Izbriši organizatorja
Datum od:          
Datum do:
Področja:
 •  
  Evidenca izobraževanj
  • Evidenca izobraževanj
 •  
  Zdravstvena in babiška nega
  • Babiška nega
  • Zdravstvena nega
* Prejete licenčne točke za udeležbo
Izobraževanje Termin Organizator Vsebina Naslov Org.odbor* Pas. udel.* Akt. udel.* Poster* Prosta mesta Član Splošna Predstavitev
I-2018-0183-0183 25.03.2019 UKC MARIBOR SPLOŠNO IZPOPOLNJEVANJE PREPREČEVANJE POŠKODB TKIVA ZARADI TLAKA 0,00 10,00 14,00 0,00 Neomejeno
I-2018-0607-0607 26.03.2019 UKC MARIBOR SPLOŠNO IZPOPOLNJEVANJE IZPOPOLNJEVANJE Z UČNO DELAVNICO S PODROČJA OBVLADOVANJA BOLNIŠNIČNIH OKUŽB 0,00 9,00 13,00 0,00 1
I-2018-0646-0646 27.03.2019 DRUŠTVO MSBZT CELJE SPLOŠNO IZPOPOLNJEVANJE STROKOVNO POPOLDNE: PREVENTIVA IZGORELOSTI MED ZDRAVSTVENIMI DELAVCI, PRIZMA 0,00 1,00 5,00 0,00 7
I-2019-0062-0062 28.03.2019 - 29.03.2019 Z-Z, SEKCIJA MS IN ZT V STERILIZACIJI SPLOŠNO IZPOPOLNJEVANJE STERILIZACIJA, NEVIDEN ČLEN ZDRAVSTVA 0,00 13,00 17,00 0,00 Neomejeno
I-2018-0441-0441 29.03.2019, 09:00 ZDRAVSTVENI DOM LJUBLJANA, MEDIACIJSKI CENTER SPLOŠNO IZPOPOLNJEVANJE USPEŠNA KOMUNIKACIJA IN REŠEVANJE NESPORAZUMOV V ZDRAVSTVU 0,00 1,00 5,00 0,00 30
I-2019-0083-0083 29.03.2019 - 30.03.2019 Z-Z, SEKCIJA MS V ENTEROSTOMALNI TERAPIJI STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE IZZIVI MEDICINSKIH SESTER NA PODROČJU ZDRAVSTVENE NEGE IN OSKRBE RANE, INKONTINENCE IN STOME 0,00 12,00 16,00 0,00 Neomejeno
I-2019-0197-0197 01.04.2019 Z-Z, SEKCIJA MS IN ZT V PATRONAŽNI DEJAVNOSTI SPLOŠNO IZPOPOLNJEVANJE MALA ŠOLA DERMATOLOGIJE - NAMENJENA MEDICINSKIM SESTRAM V PATRONAŽNI DEJAVNOSTI 0,00 4,00 8,00 0,00 Neomejeno
I-2018-0607-0607 02.04.2019 UKC MARIBOR SPLOŠNO IZPOPOLNJEVANJE IZPOPOLNJEVANJE Z UČNO DELAVNICO S PODROČJA OBVLADOVANJA BOLNIŠNIČNIH OKUŽB 0,00 9,00 13,00 0,00 30
I-2019-0197-0197 04.04.2019 Z-Z, SEKCIJA MS IN ZT V PATRONAŽNI DEJAVNOSTI SPLOŠNO IZPOPOLNJEVANJE MALA ŠOLA DERMATOLOGIJE - NAMENJENA MEDICINSKIM SESTRAM V PATRONAŽNI DEJAVNOSTI 0,00 4,00 8,00 0,00 Neomejeno
I-2018-0732-0732 05.04.2019 DRUŠTVO MSBZT LJUBLJANA ZAKONODAJA S PODROČJA ZDRAVSTVA ZAKONODAJA S PODROČJA ZDRAVSTVA -MODUL LICENCA 0,00 9,00 13,00 0,00 20
I-2019-0195-0195 05.04.2019 Z-Z, SEKCIJA MS IN BABIC SPLOŠNO IZPOPOLNJEVANJE BABIŠTVO V TEORIJI IN PRAKSI 0,00 8,00 12,00 0,00 Neomejeno
I-2019-0225-0225 05.04.2019 Z-Z, SEKCIJA MS IN ZT V URGENCI TEMELJNI POSTOPKI OŽIVLJANJA 10. SEMINAR - PREPOZNAVA ŽIVLJENSKO OGROŽENEGA PACIENTA IN REANIMACIJA 0,00 8,00 12,00 0,00 39
I-2019-0088-0088 05.04.2019 - 06.04.2019 Z-Z, SEKCIJA MS IN ZT V HEMATOLOGIJI STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE PREHRANA HEMATO-ONKOLOŠKIH BOLNIKOV 0,00 10,00 14,00 0,00 Neomejeno
I-2019-0158-0158 05.04.2019 - 06.04.2019 Z-Z, SEKCIJA MS IN ZT V PULMOLOGIJI SPLOŠNO IZPOPOLNJEVANJE KAJ JE NOVEGA PRI OBRAVNAVI PLJUČNEGA BOLNIKA - STROKOVNO SREČANJE Z DELAVNICO TPO Z AED 0,00 16,00 20,00 0,00 28
I-2019-0179-0179 05.04.2019 - 06.04.2019 Z-Z, SEKCIJA MS IN ZT V ZOBOZDRAVSTVU SPLOŠNO IZPOPOLNJEVANJE ZDRAVA USTA ZA ZDRAVO TELO 0,00 11,00 15,00 0,00 Neomejeno
I-2019-0087-0087 06.04.2019 DRUŠTVO MSBZT POMURJA STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE POKLICNA ETIKA IN ZAKONODAJA S PODROČJA ZDRAVSTVA 0,00 8,00 12,00 0,00 64
I-2019-0011-0011 08.04.2019 DRUŠTVO MSBZT MARIBOR KAKOVOST IN VARNOST V ZDRAVSTVU KAKOVOST IN VARNOST V ZDRAVSTVU / DMSBZT MARIBOR V SODELOVANJU Z UKC MARIBOR 0,00 8,00 12,00 0,00 Neomejeno
I-2018-0607-0607 09.04.2019 UKC MARIBOR SPLOŠNO IZPOPOLNJEVANJE IZPOPOLNJEVANJE Z UČNO DELAVNICO S PODROČJA OBVLADOVANJA BOLNIŠNIČNIH OKUŽB 0,00 9,00 13,00 0,00 33
I-2019-0279-0279 09.04.2019 Z-Z, SEKCIJA MS IN ZT V DRUŽINSKI MEDICINI SPLOŠNO IZPOPOLNJEVANJE POMEN POVEZOVANJA VSEH DELEŽNIKOV ZN ZNOTRAJ PRIMARNEGA ZDRAVSTVENEGA VARSTVA - MULTIDISCIPLINARNOST, VARNOST IN KOMPETENCE 0,00 0,00 0,00 0,00 Neomejeno
I-2018-0709-0709 10.04.2019 ZBORNICA - ZVEZA SPLOŠNO IZPOPOLNJEVANJE PSIHOEDUKATIVNA DELAVNICA - PRIZMA 0,00 4,00 0,00 0,00 21
I-2019-0000-0239 10.04.2019, 19:00 ZD DR.ADOLFA DROLCA MARIBOR STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE KLINIČNA PREHRANA KOT MEDICINSKA TERAPIJA / OBRAVNAVA PREHRANJENOSTI BOLNIKA S STRANI DIETTETIKA 0,00 0,00 0,00 0,00 Neomejeno
I-2019-0048-0048 10.04.2019 Z-Z, SEKCIJA MS IN ZT V ENDOSKOPIJI IN GASTROENTEROLOGIJI SPLOŠNO IZPOPOLNJEVANJE MIKROBIOLOŠKI NADZOR V ENOSKOPIJI 0,00 4,00 8,00 0,00 16
I-2019-0223-0223 11.04.2019 DRUŠTVO MSBZT LJUBLJANA STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE OBRAVNAVA PACIENTOV NA CENTRU ZA KLINIČNO TOKSIKOLOGIJO IN FARMAKOLOGIJO 0,00 5,00 9,00 0,00 37
I-2019-0244-0244 11.04.2019 Z-Z, SEKCIJA MS IN ZT V PSIHIATRIJI SPLOŠNO IZPOPOLNJEVANJE OBRAVNAVA AGRESIVNEGA VEDENJA STANOVALCEV IN UPORABA DEESKALACIJSKIH TEHNIK KOMUNIKACIJE 0,00 3,00 7,00 0,00 Neomejeno
I-2019-0252-0252 11.04.2019 Z-Z, SEKCIJA MS IN ZT V PATRONAŽNI DEJAVNOSTI SPLOŠNO IZPOPOLNJEVANJE 13. REDNI POSVET VODIJ PATRONAŽNIH SLUŽB 0,00 6,00 10,00 0,00 Neomejeno
I-2019-0267-0267 11.04.2019 SPLOŠNA BOLNIŠNICA JESENICE SPLOŠNO IZPOPOLNJEVANJE 12. DAN ANGELE BOŠKIN - MULTIDISCIPLINARNOST, KOMPETENCE, KULTURA VARNOSTI 0,00 8,00 12,00 0,00 Neomejeno
I-2019-0157-0157 11.04.2019 - 12.04.2019 Z-Z, SEKCIJA REŠEVALCEV V ZDRAVSTVU SPLOŠNO IZPOPOLNJEVANJE VARNOST REŠEVALCEV NIKOLI NI BILA SAMOUMEVNA 0,00 16,00 20,00 0,00 Neomejeno
I-2019-0276-0276 12.04.2019 Z-Z, SEKCIJA MS IN ZT V DERMATOVENEROLOGIJI SPLOŠNO IZPOPOLNJEVANJE POSEBNE BOLEZNI V DERMATOVENEROLOGIJI 0,00 7,00 11,00 0,00 Neomejeno
I-2019-0238-0238 12.04.2019, 17:00 - 14.04.2019 Z-Z,SEKCIJA ŠTUDENTOV ZDRAVSTVENE NEGE IN BABIŠTVA STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE ŠTUDENTSKI ZDRAVSTVENI KAMP 0,00 13,00 17,00 0,00 1
I-2019-0185-0185 13.04.2019 Z-Z, SEKCIJA MS IN ZT V KARDIOLOGIJI IN ANGIOLOGIJI SPLOŠNO IZPOPOLNJEVANJE FARMAKOLOŠKO ZDRAVLJENJE BOLNIKOV S SRČNIM POPUŠČANJEM 0,00 7,00 11,00 0,00 Neomejeno
I-2019-0274-0274 13.04.2019 DRUŠTVO MSBZT NOVO MESTO SPLOŠNO IZPOPOLNJEVANJE POKLICNA ETIKA IN ZAKONODAJA S PODROČJA ZDRAVSTVA 0,00 0,00 0,00 0,00 53
I-2018-0607-0607 16.04.2019 UKC MARIBOR SPLOŠNO IZPOPOLNJEVANJE IZPOPOLNJEVANJE Z UČNO DELAVNICO S PODROČJA OBVLADOVANJA BOLNIŠNIČNIH OKUŽB 0,00 9,00 13,00 0,00 46
I-2018-0734-0734 17.04.2019 UKC MARIBOR SPLOŠNO IZPOPOLNJEVANJE IZPOPOLNJEVANJE Z UČNO DELAVNICO S PODROČJA DEESKALACIJSKIH TEHNIK IN POSEBNIH VAROVALNIH UKREPOV 0,00 7,00 11,00 0,00 17
I-2019-0000-0262 17.04.2019 DRUŠTVO MSBZT LJUBLJANA STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE "DOSTOJANSTVO - PROFESIONALNA VREDNOTA IN TEMELJNA ČLOVEKOVA PRAVICA" 0,00 0,00 0,00 0,00 17
I-2019-0200-0200 17.04.2019 DRUŠTVO MSBZT CELJE STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE ERGONOMIJA V ZDRAVSTVENI NEGI IN OSKRBI 0,00 6,00 10,00 0,00 Neomejeno
I-2018-0097-0097 18.04.2019 ZBORNICA - ZVEZA, DELOVNA SKUPINA RSKZN ZA NEGOVALNE DIAGNOZE - SLONDA SPLOŠNO IZPOPOLNJEVANJE UPORABA NEGOVALNIH DIAGNOZ NANDA - INTERNATIONAL V PRAKSI / ZBORNICA - ZVEZA 0,00 2,00 6,00 0,00 15
I-2019-0002-0002 18.04.2019, 16:00 DRUŠTVO MSBZT MARIBOR STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE STROKOVNI KLINIČNI VEČER / NOVOSTI V PERINATOLOGIJI 0,00 4,00 8,00 0,00 78
I-2019-0212-0212 18.04.2019 Z-Z, SEKCIJA MS IN ZT V ONKOLOGIJI SPLOŠNO IZPOPOLNJEVANJE IZBRANE VSEBINE IZ PODROČJA ZDRAVSTVENE NEGE ONKOLOŠKEGA BOLNIKA Z BOLEČINO 0,00 4,00 8,00 0,00 Neomejeno
I-2019-0140-0140 18.04.2019 - 19.04.2019 Z-Z, SEKCIJA MS IN ZT V PSIHIATRIJI SPLOŠNO IZPOPOLNJEVANJE SVETOVALNE IN MOTIVACIJSKE TEHNIKE ZA DELO S PACIENTI VII. 0,00 15,00 19,00 0,00 29
I-2018-0445-0445 19.04.2019 ZBORNICA - ZVEZA KAKOVOST IN VARNOST V ZDRAVSTVU KAKOVOST IN VARNOST V ZDRAVSTVU: MODUL LICENCA 0,00 7,00 11,00 0,00 1
I-2019-0012-0012 19.04.2019, 08:00 DRUŠTVO MSBZT MARIBOR ZAKONODAJA S PODROČJA ZDRAVSTVA IN POKLICNA ETIKA POKLICNA ETIKA IN ZAKONODAJA S PODROČJA ZDRAVSTVA 0,00 7,00 11,00 0,00 37
I-2018-0462-0462 23.04.2019 DRUŠTVO MSBZT LJUBLJANA TEMELJNI POSTOPKI OŽIVLJANJA TEMELJNI POSTOPKI OŽIVLJANJA Z UPORABO AED 0,00 7,00 11,00 0,00 13
I-2018-0646-0646 24.04.2019 DRUŠTVO MSBZT CELJE SPLOŠNO IZPOPOLNJEVANJE STROKOVNO POPOLDNE: PREVENTIVA IZGORELOSTI MED ZDRAVSTVENIMI DELAVCI, PRIZMA 0,00 1,00 5,00 0,00 22
I-2019-0277-0277 25.04.2019 DRUŠTVO MSBTZ GORENJSKE SPLOŠNO IZPOPOLNJEVANJE POMEN IN MOŽNOSTI SODELOVANJA AMBULANT DRUŽINSKE MEDICINE NA VSEH NIVOJIH ZDRAVSTVENEGA VARSTVA 0,00 0,00 0,00 0,00 Neomejeno
I-2018-0732-0732 26.04.2019 DRUŠTVO MSBZT LJUBLJANA ZAKONODAJA S PODROČJA ZDRAVSTVA ZAKONODAJA S PODROČJA ZDRAVSTVA -MODUL LICENCA 0,00 9,00 13,00 0,00 55
I-2019-0259-0259 26.04.2019 Z-Z, SEKCIJA MS V ENTEROSTOMALNI TERAPIJI SPLOŠNO IZPOPOLNJEVANJE ZDRAVSTVENA NEGA PACIENTA Z NEFROSTOMO IN IZLOČALNO STOMO 0,00 4,00 8,00 0,00 Neomejeno
I-2019-0247-0247 06.05.2019 DRUŠTVO MSBZT POMURJA STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE ČISTA ROKA JE VARNA ROKA 2019 0,00 3,00 7,00 0,00 77
I-2018-0000-0687 09.05.2019 - 10.05.2019 ZBORNICA - ZVEZA STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE 12. KONGRES ZDRAVSTVENE IN BABIŠKE NEGE SLOVENIJE 0,00 0,00 0,00 0,00 Neomejeno
I-2018-0709-0709 15.05.2019 ZBORNICA - ZVEZA SPLOŠNO IZPOPOLNJEVANJE PSIHOEDUKATIVNA DELAVNICA - PRIZMA 0,00 4,00 0,00 0,00 25
I-2018-0097-0097 16.05.2019 ZBORNICA - ZVEZA, DELOVNA SKUPINA RSKZN ZA NEGOVALNE DIAGNOZE - SLONDA SPLOŠNO IZPOPOLNJEVANJE UPORABA NEGOVALNIH DIAGNOZ NANDA - INTERNATIONAL V PRAKSI / ZBORNICA - ZVEZA 0,00 2,00 6,00 0,00 15
I-2019-0002-0002 16.05.2019, 16:00 DRUŠTVO MSBZT MARIBOR STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE STROKOVNI KLINIČNI VEČER / ZDRAVLJENJE PACIENTOV Z IMUNOTERAPIJO NA ODDELKU ZA ONKOLOGIJO UKC MARIBOR 0,00 4,00 8,00 0,00 77
I-2019-0205-0205 16.05.2019 Z-Z, SEKCIJA MS IN ZT V ENDOKRINOLOGIJI SPLOŠNO IZPOPOLNJEVANJE NOSEČNOSTNA SLADKORNA BOLEZEN 0,00 8,00 12,00 0,00 Neomejeno
I-2019-0246-0246 16.05.2019 DRUŠTVO MSBZT LJUBLJANA STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE OBRAVNAVA BOLNIKOV Z OBOLENJEM ŠČITNICE NA KLINIKI ZA NUKLEARNO MEDICINO (KNM) 0,00 4,00 8,00 0,00 13
I-2019-0253-0253 17.05.2019 Z-Z, SEKCIJA MS IN ZT V OFTALMOLOGIJI SPLOŠNO IZPOPOLNJEVANJE OČESNA VNETJA 0,00 7,00 11,00 0,00 Neomejeno
I-2019-0286-0286 20.05.2019 Z-Z, SEKCIJA MS IN ZT V SOCIALNIH ZAVODIH SPLOŠNO IZPOPOLNJEVANJE IZZIVI V OBRAVNAVI NEVROLOŠKEGA PACIENTA 0,00 0,00 0,00 0,00 Neomejeno
I-2018-0445-0445 24.05.2019 ZBORNICA - ZVEZA KAKOVOST IN VARNOST V ZDRAVSTVU KAKOVOST IN VARNOST V ZDRAVSTVU: MODUL LICENCA 0,00 7,00 11,00 0,00 26
I-2019-0064-0064 24.05.2019, 08:00 DRUŠTVO MSBZT MARIBOR KAKOVOST IN VARNOST V ZDRAVSTVU KAKOVOST IN VARNOST V ZDRAVSTVU 0,00 8,00 12,00 0,00 65
I-2019-0030-0030 24.05.2019 - 25.05.2019 UKC MARIBOR SPLOŠNO IZPOPOLNJEVANJE 12. BEDJANIČEV SIMPOZIJ - 90 LET ODDELKA PROTIMIKROBNEM ZDRAVLJENJU 0,00 13,00 17,00 0,00 100
I-2018-0686-0686 06.06.2019 DRUŠTVO MSBZT LJUBLJANA POKLICNA ETIKA POKLICNA ETIKA V PRAKSI ZDRAVSTVENE IN BABIŠKE NEGE - MODUL LICENCA 0,00 7,00 11,00 0,00 24
I-2018-0709-0709 12.06.2019 ZBORNICA - ZVEZA SPLOŠNO IZPOPOLNJEVANJE PSIHOEDUKATIVNA DELAVNICA - PRIZMA 0,00 4,00 0,00 0,00 25
I-2018-0432-0432 13.06.2019 DRUŠTVO MSBZT LJUBLJANA KAKOVOST IN VARNOST V ZDRAVSTVU KAKOVOST IN VARNOST V ZDRAVSTVU - OBVLADOVANJE Z ZDRAVSTVOM POVEZANIH OKUŽB 0,00 8,00 12,00 0,00 59
I-2018-0097-0097 20.06.2019 ZBORNICA - ZVEZA, DELOVNA SKUPINA RSKZN ZA NEGOVALNE DIAGNOZE - SLONDA SPLOŠNO IZPOPOLNJEVANJE UPORABA NEGOVALNIH DIAGNOZ NANDA - INTERNATIONAL V PRAKSI / ZBORNICA - ZVEZA 0,00 2,00 6,00 0,00 15
I-2018-0445-0445 21.06.2019 ZBORNICA - ZVEZA KAKOVOST IN VARNOST V ZDRAVSTVU KAKOVOST IN VARNOST V ZDRAVSTVU: MODUL LICENCA 0,00 7,00 11,00 0,00 48
Verzija: 2019-01-15; dbRegister_ZZ; dbClani_ZZ