Kriterij
Organizator: Izbriši organizatorja
Datum od:          
Datum do:
Področja:
 •  
  Evidenca izobraževanj
  • Evidenca izobraževanj
 •  
  Strokovno področje - 38.člen ZZDej-K
  • ZN internističnega pacienta
  • ZN kirurškega pacienta
  • ZN nevrološkega pacienta
  • ZN onkološkega pacienta
  • ZN ortopedskega pacienta
  • ZN otr. in ml. s pos. potr. na podr. vzg. in izob.
  • ZN otroka in mladostnika
  • ZN pac. na bol. odd. ali pos. enoti s stal. nad.
  • ZN pac. na na bol., klin. oz. negoval. oddel.
  • ZN pac. na podr. dela s citostatiki
  • ZN pac. na podr. dela v oper. dejav. in endosk.
  • ZN pac. na podr. med. dela, prom. in športa
  • ZN pac. na podr. mlad. varstva
  • ZN pac. na podr. nef., dial. in transpl. dejav.
  • ZN pac. na podr. psih. in duš. zdravja
  • ZN pac. s kron., nenalezl. boleznimi
  • ZN pac. s težavami lokomot. sist.
  • ZN pac. v dejavn. otorinolar.
  • ZN pac. v diagn. enotah
  • ZN pac. v dispeč. službi zdrav.
  • ZN pac. v območju ioniz. sevanja
  • ZN pac. v otroš. in mlad. amb.
  • ZN pac. v spec. amb. dejav.
  • ZN pac. z dermatoven. obolenjem
  • ZN pac. z ginek. bolez.
  • ZN pac. z motnjami duš. zdra.
  • ZN pac., druž. in drugih v lokal. skup.
  • ZN pac., odvisnega od prep. drog
  • ZN pacienta na specifičnem oddelku/področju
  • ZN pacienta v AMD
  • ZN pacienta v anesteziologiji
  • ZN pacienta v okulistični dejavnosti
  • ZN pacienta v sterilizaciji
  • ZN pacienta v transfuzijski medicini
  • ZN pacienta z motnjami v razvoju
  • ZN pacienta z nalezljivo boleznijo
  • ZN porodnice in otročnice
  • ZN upor. na podr. social. varstva
  • ZN upor. na podr. uspos. in varov.
  • ZN žensk in druž. na podr. reprod. in žens. bol.
  • ZN življ. ogroženega pacienta
 •  
  Zdravstvena in babiška nega
  • Babiška nega
  • Zdravstvena nega
* Prejete licenčne točke za udeležbo
Izobraževanje Termin Organizator Vsebina Naslov Org.odbor* Pas. udel.* Akt. udel.* Poster* Prosta mesta Izvajalec Splošna Predstavitev
I-2020-0334-0334 03.12.2020 DRUŠTVO MSBZT NOVO MESTO STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE HIGIENA ROK, UPORABA OVO, SPREMLJANJE MDRO, RAVNANJE Z ODPADKI 0,00 2,00 6,00 0,00 19
I-2020-0494-0494 03.12.2020, 09:00 ZBORNICA - ZVEZA STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE PREPREČEVANJE IN OBVLADOVANJE OKUŽB Z VIRUSOM SARS-COV-2 Z UPORABO OSEBNE VAROVALNE OPREME 0,00 0,00 0,00 0,00 15
I-2020-0239-0239 08.12.2020, 16:30 ZBORNICA - ZVEZA STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE PSIHOEDUKATIVNA DELAVNICA: PREVENTIVA IZGORELOSTI MED ZDRAVSTVENIMI DELAVCI - PRIZMA / E-IZOBRAŽEVANJE: ZOOM 0,00 4,00 8,00 0,00 Neomejeno
I-2020-0494-0494 08.12.2020, 15:00 ZBORNICA - ZVEZA STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE PREPREČEVANJE IN OBVLADOVANJE OKUŽB Z VIRUSOM SARS-COV-2 Z UPORABO OSEBNE VAROVALNE OPREME 0,00 0,00 0,00 0,00 20
I-2019-0731-0731 09.12.2020 DRUŠTVO MSBZT CELJE STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE PREVENTIVA ZOPER IZGORELOST MED ZDRAVSTVENIMI DELAVCI / MI STRES LAHKO POMAGA? 0,00 4,00 8,00 0,00 10
I-2020-0334-0334 10.12.2020 DRUŠTVO MSBZT NOVO MESTO STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE HIGIENA ROK, UPORABA OVO, SPREMLJANJE MDRO, RAVNANJE Z ODPADKI 0,00 2,00 6,00 0,00 15
I-2020-0494-0494 10.12.2020, 09:00 ZBORNICA - ZVEZA STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE PREPREČEVANJE IN OBVLADOVANJE OKUŽB Z VIRUSOM SARS-COV-2 Z UPORABO OSEBNE VAROVALNE OPREME 0,00 0,00 0,00 0,00 19
I-2020-0041-0041 11.12.2020, 08:00 DRUŠTVO MSBZT MARIBOR KAKOVOST IN VARNOST V ZDRAVSTVU KAKOVOST IN VARNOST V ZDRAVTVU: MODUL LICENCA 0,00 8,00 12,00 0,00 22
I-2020-0350-0350 11.12.2020 ZBORNICA - ZVEZA KAKOVOST IN VARNOST V ZDRAVSTVU KAKOVOST IN VARNOST V ZDRAVSTVU: MODUL LICENCA / SPLETNO OKOLJE MS TEAMS 0,00 7,00 11,00 0,00 Neomejeno
I-2020-0505-0505 11.12.2020 Z-Z, SEKCIJA MS IN ZT V PULMOLOGIJI STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE 7. SLOVENSKI PULMOLOŠKI, ALERGOLOŠKI IN IMUNOLOŠKI KONGRES 0,00 0,00 0,00 0,00 Neomejeno
I-2020-0507-0507 12.12.2020 Z-Z, SEKCIJA MS IN ZT V ANESTEZIOLOGIJI, INTENZIVNI TERAPIJI IN TRANSFUZIOLOGIJI STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE INTERDISCIPLINARNI PRISTOP OBRAVNAVE BOLNIKA Z BOLEČINO - MALA ŠOLA BOLEČINE ZA ZDRAVSTVENO NEGO, 1. DEL Z MEDNARODNO UDELEŽBO 0,00 0,00 0,00 0,00 Neomejeno
I-2020-0494-0494 15.12.2020, 09:00 ZBORNICA - ZVEZA STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE PREPREČEVANJE IN OBVLADOVANJE OKUŽB Z VIRUSOM SARS-COV-2 Z UPORABO OSEBNE VAROVALNE OPREME 0,00 0,00 0,00 0,00 18
I-2019-0983-0983 17.12.2020 DRUŠTVO MSBTZ GORENJSKE ZAKONODAJA S PODROČJA ZDRAVSTVA IN POKLICNA ETIKA POKLICNA ETIKA IN ZAKONODAJA S PODROČJA ZDRAVSTVENE IN BABIŠKE NEGE: MODUL LICENCA / E-IZOBRAŽEVANJE 0,00 6,00 10,00 0,00 Neomejeno
I-2020-0023-0023 17.12.2020, 16:00 DRUŠTVO MSBZT MARIBOR STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE STROKOVNI KLINIČNI VEČERI / STROKOVNI KLINIČNI VEČER V DECEMBRU 0,00 1,00 5,00 0,00 16
I-2020-0334-0334 17.12.2020 DRUŠTVO MSBZT NOVO MESTO STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE HIGIENA ROK, UPORABA OVO, SPREMLJANJE MDRO, RAVNANJE Z ODPADKI 0,00 2,00 6,00 0,00 9
I-2020-0494-0494 18.12.2020, 09:00 ZBORNICA - ZVEZA STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE PREPREČEVANJE IN OBVLADOVANJE OKUŽB Z VIRUSOM SARS-COV-2 Z UPORABO OSEBNE VAROVALNE OPREME 0,00 0,00 0,00 0,00 18
I-2020-0473-0473 20.01.2021 DRUŠTVO MSBZT CELJE KAKOVOST IN VARNOST V ZDRAVSTVU KAKOVOST IN VARNOST V ZDRAVSTVU: MODUL LICENCA 0,00 6,00 10,00 0,00 47
I-2020-0458-0458 26.01.2021 DRUŠTVO MSBZT CELJE STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE PREVENTIVA ZOPER IZGORELOST MED ZDRAVSTVENIMI DELAVCI 0,00 1,00 0,00 0,00 45
I-2020-0458-0458 23.02.2021 DRUŠTVO MSBZT CELJE STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE PREVENTIVA ZOPER IZGORELOST MED ZDRAVSTVENIMI DELAVCI 0,00 1,00 0,00 0,00 45
Verzija: 2019-10-06; dbRegister_ZZ; dbClani_ZZ