Kriterij
Izbriši organizatorja
Področja:
 •  
  Babiška nega
  • Babiška nega
 •  
  Evidenca izobraževanj
  • Evidenca izobraževanj
 •  
  Strokovno področje - 38.člen ZZDej-K
  • Kombinirana licenca - 2 strokovna področja
  • Kombinirana licenca - 3 strokovna področja
  • ZN internističnega pacienta
  • ZN kirurškega pacienta
  • ZN nevrološkega pacienta
  • ZN onkološkega pacienta
  • ZN ortopedskega pacienta
  • ZN otr. in ml. s pos. potr. na podr. vzg. in izob.
  • ZN otroka in mladostnika
  • ZN pac. na bol. odd. ali pos. enoti s stal. nad.
  • ZN pac. na na bol., klin. oz. negoval. oddel.
  • ZN pac. na podr. dela s citostatiki
  • ZN pac. na podr. dela v oper. dejav. in endosk.
  • ZN pac. na podr. med. dela, prom. in športa
  • ZN pac. na podr. mlad. varstva
  • ZN pac. na podr. nef., dial. in transpl. dejav.
  • ZN pac. na podr. psih. in duš. zdravja
  • ZN pac. s kron., nenalezl. boleznimi
  • ZN pac. s težavami lokomot. sist.
  • ZN pac. v dejavn. otorinolar.
  • ZN pac. v diagn. enotah
  • ZN pac. v dispeč. službi zdrav.
  • ZN pac. v območju ioniz. sevanja
  • ZN pac. v otroš. in mlad. amb.
  • ZN pac. v spec. amb. dejav.
  • ZN pac. z dermatoven. obolenjem
  • ZN pac. z ginek. bolez.
  • ZN pac. z motnjami duš. zdra.
  • ZN pac., druž. in drugih v lokal. skup.
  • ZN pac., odvisnega od prep. drog
  • ZN pacienta na specifičnem oddelku/področju
  • ZN pacienta v AMD
  • ZN pacienta v anesteziologiji
  • ZN pacienta v okulistični dejavnosti
  • ZN pacienta v sterilizaciji
  • ZN pacienta v transfuzijski medicini
  • ZN pacienta v zobozdravstveni dejavnosti
  • ZN pacienta z motnjami v razvoju
  • ZN pacienta z nalezljivo boleznijo
  • ZN porodnice in otročnice
  • ZN upor. na podr. social. varstva
  • ZN upor. s pos.potr. na podr. usp., vod. in varst.
  • ZN žensk in druž. na podr. reprod. in žens. bol.
  • ZN življ. ogroženega pacienta
 •  
  Zdravstvena nega
  • Zdravstvena nega
* Prejete licenčne točke za udeležbo
Izobraževanje I-2024-0167-0167
Prijava
Termin 22.02.2024
Organizator SEKCIJA MS IN ZT V PATRONAŽNI DEJAVNOSTI
Vsebina / Oblika STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE
SI, NACIONALNI KONGRESI, UČNE DELAVNICE, SEMINARJI
Naslov ELEMENTI SENZORNE INTEGRACIJE Z DELAVNICAMI HANDLINGA
Org.odbor* 0,00
Pas. / Dod. * 4,00
Akt. / Prej. * 8,00
Poster* 0,00
Prosta mesta 3
Izobraževanje I-2024-0202-0202
Prijava
Termin 22.02.2024, 16:00
Organizator DRUŠTVO MSBZT MARIBOR
Vsebina / Oblika STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE
SI, NACIONALNI KONGRESI, UČNE DELAVNICE, SEMINARJI
Naslov RAVNANJE Z ŽILNIMI DOSTOPI / STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE IN UČNA DELAVNICA V DVEH DELIH
Org.odbor* 0,00
Pas. / Dod. * 5,00
Akt. / Prej. * 9,00
Poster* 0,00
Prosta mesta 12
Izobraževanje I-2024-0178-0178
Prijava
Termin 23.02.2024, 07:30
Organizator UKC MARIBOR
Vsebina / Oblika STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE
SI, NACIONALNI KONGRESI, UČNE DELAVNICE, SEMINARJI
Naslov RAVNANJE Z ŽILNIMI DOSTOPI
Org.odbor* 0,00
Pas. / Dod. * 6,00
Akt. / Prej. * 10,00
Poster* 0,00
Prosta mesta 22
Izobraževanje I-2024-0171-0171
Prijava
Termin 27.02.2024
Organizator DRUŠTVO MSBZT KOROŠKE
Vsebina / Oblika VSEBINE, KI JIH NI MOGOČE OPREDELITI KOT SI
IZPOPOLNJEVANJE S POMOČJO MULTIMEDIJSKIH PROGRAMOV
Naslov MODRI TOREK: SREČA, KJE SI?
Org.odbor* 0,00
Pas. / Dod. * 0,50
Akt. / Prej. * 4,50
Poster* 0,00
Prosta mesta Neomejeno
Izobraževanje I-2023-0919-0919
Prijava
Termin 28.02.2024
Organizator DRUŠTVO MSBZT CELJE
Vsebina / Oblika VSEBINE, KI JIH NI MOGOČE OPREDELITI KOT SI
SI, NACIONALNI KONGRESI, UČNE DELAVNICE, SEMINARJI
Naslov RAVNANJE S ČUSTVI
Org.odbor* 0,00
Pas. / Dod. * 2,00
Akt. / Prej. * 4,00
Poster* 0,00
Prosta mesta 5
Izobraževanje I-2024-0254-0254
Prijava
Termin 29.02.2024
Organizator DRUŠTVO MSBTZ GORENJSKE
Vsebina / Oblika STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE
IZPOPOLNJEVANJE S POMOČJO MULTIMEDIJSKIH PROGRAMOV
Naslov KAKO PRIPRAVITI PACIENTA NA MR PREISKAVO?
Org.odbor* V postopku
Pas. / Dod. * V postopku
Akt. / Prej. * V postopku
Poster* V postopku
Prosta mesta Neomejeno
Izobraževanje I-2024-0231-0231
Prijava
Termin 02.03.2024
Organizator DRUŠTVO MSBZT KOPER
Vsebina / Oblika STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE
SEMINAR, UČNA DELAVNICA, TEČAJ
Naslov TEMELJNI POSTOPKI OŽIVLJANJA Z VKLJUČENIM AED
Org.odbor* V postopku
Pas. / Dod. * V postopku
Akt. / Prej. * V postopku
Poster* V postopku
Prosta mesta 10
Izobraževanje I-2024-0206-0206
Prijava
Termin 05.03.2024
Organizator DRUŠTVO MSBZT NOVO MESTO
Vsebina / Oblika STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE
SI, NACIONALNI KONGRESI, UČNE DELAVNICE, SEMINARJI
Naslov DELO MEDICINSKE SESTRE V PEDIATRIČNI DEJAVNOSTI NA PRIMARNEM NIVOJU
Org.odbor* V postopku
Pas. / Dod. * V postopku
Akt. / Prej. * V postopku
Poster* V postopku
Prosta mesta 72
Izobraževanje I-2024-0072-0072
Prijava
Termin 06.03.2024
Organizator DRUŠTVO MSBTZ GORENJSKE
Vsebina / Oblika STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE
SI, NACIONALNI KONGRESI, UČNE DELAVNICE, SEMINARJI
Naslov PREPOZNAVANJE IN UKREPANJE OB ALERGIJAH
Org.odbor* 0,00
Pas. / Dod. * 4,00
Akt. / Prej. * 8,00
Poster* 0,00
Prosta mesta 56
Izobraževanje I-2024-0251-0251
Prijava
Termin 06.03.2024
Organizator DRUŠTVO MSBZT KOROŠKE
Vsebina / Oblika STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE
IZPOPOLNJEVANJE S POMOČJO MULTIMEDIJSKIH PROGRAMOV
Naslov PREPOZNAVA IN OSKRBA PACIENTA Z AKUTNIM KORONARNIM SINDROMOM
Org.odbor* V postopku
Pas. / Dod. * V postopku
Akt. / Prej. * V postopku
Poster* V postopku
Prosta mesta Neomejeno
Izobraževanje I-2024-0261-0261
Prijava
Termin 06.03.2024
Organizator DRUŠTVO MSBZT CELJE
Vsebina / Oblika STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE
SEMINAR, UČNA DELAVNICA, TEČAJ
Naslov TEČAJ VARNOST IN SAMOOBRAMBA NA DELOVNEM MESTU
Org.odbor* V postopku
Pas. / Dod. * V postopku
Akt. / Prej. * V postopku
Poster* V postopku
Prosta mesta Neomejeno
Izobraževanje I-2024-0288-0288
Prijava
Termin 06.03.2024
Organizator DRUŠTVO MSBZT CELJE
Vsebina / Oblika STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE
SI, NACIONALNI KONGRESI, UČNE DELAVNICE, SEMINARJI
Naslov VARNOST IN SAMOOBRAMBA NA DELOVNEM MESTU
Org.odbor* V postopku
Pas. / Dod. * V postopku
Akt. / Prej. * V postopku
Poster* V postopku
Prosta mesta Neomejeno
Izobraževanje I-2024-0145-0145
Prijava
Termin 07.03.2024
Organizator SEKCIJA MEDICINSKIH SESTER V PROMOCIJI ZDRAVJA IN ZDRAVSTVENI VZGOJI
Vsebina / Oblika STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE
SI, NACIONALNI KONGRESI, UČNE DELAVNICE, SEMINARJI
Naslov KAKO "PRODATI" PREVENTIVO?
Org.odbor* 0,00
Pas. / Dod. * 5,00
Akt. / Prej. * 9,00
Poster* 0,00
Prosta mesta 70
Izobraževanje I-2024-0202-0202
Prijava
Termin 07.03.2024, 16:00
Organizator DRUŠTVO MSBZT MARIBOR
Vsebina / Oblika STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE
SI, NACIONALNI KONGRESI, UČNE DELAVNICE, SEMINARJI
Naslov RAVNANJE Z ŽILNIMI DOSTOPI / STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE IN UČNA DELAVNICA 2. DEL
Org.odbor* 0,00
Pas. / Dod. * 5,00
Akt. / Prej. * 9,00
Poster* 0,00
Prosta mesta 40
Izobraževanje I-2024-0204-0204
Prijava
Termin 07.03.2024
Organizator DRUŠTVO MSBZT NOVO MESTO
Vsebina / Oblika ZAKONODAJA S PODROČJA ZDRAVSTVA IN POKLICNA ETIKA
SI, NACIONALNI KONGRESI, UČNE DELAVNICE, SEMINARJI
Naslov ZAKONODAJA S PODROČJA ZDRAVSTVA IN POKLICNA ETIKA; MODUL LICENCA
Org.odbor* 0,00
Pas. / Dod. * 9,00
Akt. / Prej. * 13,00
Poster* 0,00
Prosta mesta 120
Izobraževanje I-2024-0266-0266
Prijava
Termin 07.03.2024, 18:00
Organizator ZD DR.ADOLFA DROLCA MARIBOR
Vsebina / Oblika STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE
INTERNO STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE
Naslov ZDRAVLJENJE BOLEČINE / PRILOGA VABILO
Org.odbor* V postopku
Pas. / Dod. * V postopku
Akt. / Prej. * V postopku
Poster* V postopku
Prosta mesta Neomejeno
Izobraževanje I-2024-0238-0238
Prijava
Termin 09.03.2024
Organizator DRUŠTVO MSBZT NOVA GORICA
Vsebina / Oblika STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE
SI, NACIONALNI KONGRESI, UČNE DELAVNICE, SEMINARJI
Naslov OBČNI ZBOR IN 1. SIMPOZIJ DMSBZT NOVA GORICA ˝V SKRBI ZASE SKRBIM ZA DRUGE!˝
Org.odbor* V postopku
Pas. / Dod. * V postopku
Akt. / Prej. * V postopku
Poster* V postopku
Prosta mesta 61
Izobraževanje I-2024-0262-0262
Prijava
Termin 12.03.2024
Organizator SEKCIJA MS IN ZT V DRUŽINSKI MEDICINI
Vsebina / Oblika STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE
SI, NACIONALNI KONGRESI, UČNE DELAVNICE, SEMINARJI
Naslov STROKOVNO SREČANJE - KOMPETENCE, ODGOVORNOSTI IN IZZIVI MEDICINSKIH SESTER V PRIMARNEM ZDRAVSTVENEM VARSTVU
Org.odbor* 0,00
Pas. / Dod. * 4,00
Akt. / Prej. * 8,00
Poster* 0,00
Prosta mesta 71
Izobraževanje I-2023-1029-1029
Prijava
Termin 13.03.2024
Organizator DRUŠTVO MSBZT CELJE
Vsebina / Oblika ZAKONODAJA S PODROČJA ZDRAVSTVA IN POKLICNA ETIKA
IZPOPOLNJEVANJE S POMOČJO MULTIMEDIJSKIH PROGRAMOV
Naslov ETIKA IN ZAKONODAJA V ZDRAVSTVU - OBVEZNE VSEBINE
Org.odbor* 0,00
Pas. / Dod. * 8,00
Akt. / Prej. * 12,00
Poster* 0,00
Prosta mesta Neomejeno
Izobraževanje I-2024-0167-0167
Prijava
Termin 14.03.2024
Organizator SEKCIJA MS IN ZT V PATRONAŽNI DEJAVNOSTI
Vsebina / Oblika STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE
SI, NACIONALNI KONGRESI, UČNE DELAVNICE, SEMINARJI
Naslov ELEMENTI SENZORNE INTEGRACIJE Z DELAVNICAMI HANDLINGA
Org.odbor* 0,00
Pas. / Dod. * 4,00
Akt. / Prej. * 8,00
Poster* 0,00
Prosta mesta 25
Izobraževanje I-2024-0256-0256
Prijava
Termin 14.03.2024
Organizator SEKCIJA MS IN ZT V URGENCI
Vsebina / Oblika STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE
SI, NACIONALNI KONGRESI, UČNE DELAVNICE, SEMINARJI
Naslov 8. STROKOVNO SREČANJE TRIAŽNIH MEDICINSKIH SESTER/ZDRAVSTVENIKOV
Org.odbor* V postopku
Pas. / Dod. * V postopku
Akt. / Prej. * V postopku
Poster* V postopku
Prosta mesta Neomejeno
Izobraževanje I-2024-0292-0292
Prijava
Termin 14.03.2024
Organizator DRUŠTVO MSBZT PTUJ-ORMOŽ
Vsebina / Oblika STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE
SI, NACIONALNI KONGRESI, UČNE DELAVNICE, SEMINARJI
Naslov STANDARDNI UKREPI ZA PREPREČEVANJE OKUŽB POVEZANIH Z ZDRAVSTVOM
Org.odbor* V postopku
Pas. / Dod. * V postopku
Akt. / Prej. * V postopku
Poster* V postopku
Prosta mesta Neomejeno
Izobraževanje I-2024-0239-0239
Prijava
Termin 14.03.2024 - 15.03.2024
Organizator SEKCIJA MS IN ZT V STERILIZACIJI
Vsebina / Oblika STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE
SI, NACIONALNI KONGRESI, UČNE DELAVNICE, SEMINARJI
Naslov NA PRETEKLOSTI GRADIMO PRIHODNOST
Org.odbor* V postopku
Pas. / Dod. * V postopku
Akt. / Prej. * V postopku
Poster* V postopku
Prosta mesta Neomejeno
Izobraževanje I-2024-0226-0226
Prijava
Termin 14.03.2024, 16:00 - 16.03.2024
Organizator DRUŠTVO MSBZT MARIBOR
Vsebina / Oblika STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE
SI, NACIONALNI KONGRESI, UČNE DELAVNICE, SEMINARJI
Naslov DIHALNE KANILE: VLOGA MEDICINSKE SESTRE PRI ZDRAVSTVENI NEGI PACIENTA S TRAHEOSTOMO / UČNA DELAVNICA
Org.odbor* 0,00
Pas. / Dod. * 5,00
Akt. / Prej. * 9,00
Poster* 0,00
Prosta mesta 18
Izobraževanje I-2023-0213-0213
Prijava
Termin 14.03.2024 - 21.03.2024
Organizator ZBORNICA - ZVEZA
Vsebina / Oblika VSEBINE, KI JIH NI MOGOČE OPREDELITI KOT SI
SI, NACIONALNI KONGRESI, UČNE DELAVNICE, SEMINARJI
Naslov SKRB ZASE - DELAVNICA V DVEH DELIH / 14.3.2024 - IZGORELOST; 21.3.2023 - KAKO SKRBETI ZASE IN IMETI DOBRE ODNOSE Z DRUGIMI
Org.odbor* 0,00
Pas. / Dod. * 3,00
Akt. / Prej. * 0,00
Poster* 0,00
Prosta mesta 1
Izobraževanje I-2024-0077-0077
Prijava
Termin 15.03.2024, 13:00
Organizator SEKCIJA REŠEVALCEV V ZDRAVSTVU
Vsebina / Oblika TEMELJNI POSTOPKI OŽIVLJANJA
SI, NACIONALNI KONGRESI, UČNE DELAVNICE, SEMINARJI
Naslov TEMELJNI POSTOPKI OŽIVLJANJA Z UPORABO AED / V SODELOVANJU Z DRUŠTVOM MSBZT KOROŠKE
Org.odbor* 0,00
Pas. / Dod. * 7,00
Akt. / Prej. * 11,00
Poster* 0,00
Prosta mesta 13
Izobraževanje I-2023-0712-0712
Prijava
Termin 18.03.2024, 13:45
Organizator DRUŠTVO MSBZT LJUBLJANA
Vsebina / Oblika TEMELJNI POSTOPKI OŽIVLJANJA
SI, NACIONALNI KONGRESI, UČNE DELAVNICE, SEMINARJI
Naslov TEMELJNI POSTOPKI OŽIVLJANJA Z UPORABO AED / POPOLDNE
Org.odbor* 0,00
Pas. / Dod. * 7,00
Akt. / Prej. * 11,00
Poster* 0,00
Prosta mesta 5
Izobraževanje I-2024-0077-0077
Prijava
Termin 19.03.2024
Organizator SEKCIJA REŠEVALCEV V ZDRAVSTVU
Vsebina / Oblika TEMELJNI POSTOPKI OŽIVLJANJA
SI, NACIONALNI KONGRESI, UČNE DELAVNICE, SEMINARJI
Naslov TEMELJNI POSTOPKI OŽIVLJANJA Z UPORABO AED / V SODELOVANJU Z DMSBZT CELJE
Org.odbor* 0,00
Pas. / Dod. * 7,00
Akt. / Prej. * 11,00
Poster* 0,00
Prosta mesta 24
Izobraževanje I-2024-0293-0293
Prijava
Termin 19.03.2024
Organizator DRUŠTVO MSBZT PTUJ-ORMOŽ
Vsebina / Oblika STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE
SI, NACIONALNI KONGRESI, UČNE DELAVNICE, SEMINARJI
Naslov POSEBNOSTI V OBRAVNAVI IN PREHRANI OSEB S SLADKORNO BOLEZNIJO
Org.odbor* V postopku
Pas. / Dod. * V postopku
Akt. / Prej. * V postopku
Poster* V postopku
Prosta mesta Neomejeno
Izobraževanje I-2023-1040-1040
Prijava
Termin 21.03.2024
Organizator SEKCIJA MS IN ZT V REHABILITACIJI IN ZDRAVILIŠKI DEJAVNOSTI
Vsebina / Oblika STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE
SI, NACIONALNI KONGRESI, UČNE DELAVNICE, SEMINARJI
Naslov ZDRAVSTVENA NEGA V REHABILITACIJI PACIENTA PO AMPUTACIJI UDA
Org.odbor* 0,00
Pas. / Dod. * 8,00
Akt. / Prej. * 12,00
Poster* 0,00
Prosta mesta 8
Izobraževanje I-2024-0060-0060
Prijava
Termin 21.03.2024, 16:00
Organizator DRUŠTVO MSBZT MARIBOR
Vsebina / Oblika STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE
SI, NACIONALNI KONGRESI, UČNE DELAVNICE, SEMINARJI
Naslov STROKOVNI KLINIČNI VEČERI / STROKOVNI KLINIČNI VEČER V MARCU -POMEN HORMONOV ZA ŽIVLJENJE- ODPOVED NADLEDVIČNIH ŽLEZ IN IZGORELOST - SKRITO BREME SODOBNEGA ŽIVLJENJA
Org.odbor* 0,00
Pas. / Dod. * 4,00
Akt. / Prej. * 8,00
Poster* 0,00
Prosta mesta 57
Izobraževanje I-2024-0203-0203
Prijava
Termin 21.03.2024, 08:00
Organizator DRUŠTVO MSBZT MARIBOR
Vsebina / Oblika ZAKONODAJA S PODROČJA ZDRAVSTVA IN POKLICNA ETIKA
SI, NACIONALNI KONGRESI, UČNE DELAVNICE, SEMINARJI
Naslov POKLICNA ETIKA IN ZAKONODAJA S PODROČJA ZDRAVSTVA: MODUL LICENCA
Org.odbor* 0,00
Pas. / Dod. * 8,00
Akt. / Prej. * 12,00
Poster* 0,00
Prosta mesta 2
Izobraževanje I-2024-0252-0252
Prijava
Termin 21.03.2024
Organizator DRUŠTVO MSBZT KOROŠKE
Vsebina / Oblika STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE
IZPOPOLNJEVANJE S POMOČJO MULTIMEDIJSKIH PROGRAMOV
Naslov CENTRALNA STERILIZACIJA - SRCE BOLNIŠNICE
Org.odbor* V postopku
Pas. / Dod. * V postopku
Akt. / Prej. * V postopku
Poster* V postopku
Prosta mesta Neomejeno
Izobraževanje I-2023-1106-1106
Prijava
Termin 21.03.2024 - 22.03.2024
Organizator SEKCIJA MS IN ZT V KIRURGIJI
Vsebina / Oblika STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE
SI, NACIONALNI KONGRESI, UČNE DELAVNICE, SEMINARJI
Naslov POMEMBNOST PREPOZNAVANJA NUJNIH STANJ V KIRURŠKI ZDRAVSTVENI NEGI
Org.odbor* 0,00
Pas. / Dod. * 14,00
Akt. / Prej. * 18,00
Poster* 0,00
Prosta mesta 65
Izobraževanje I-2024-0065-0065
Prijava
Termin 21.03.2024 - 22.03.2024
Organizator SEKCIJA REŠEVALCEV V ZDRAVSTVU
Vsebina / Oblika STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE
SI, NACIONALNI KONGRESI, UČNE DELAVNICE, SEMINARJI
Naslov CELOSTNA OSKRBA ODRASLIH PACIENTOV V ZUNAJBOLNIŠNIČNI NMP
Org.odbor* 0,00
Pas. / Dod. * 18,00
Akt. / Prej. * 22,00
Poster* 0,00
Prosta mesta 109
Izobraževanje I-2024-0064-0064
Prijava
Termin 22.03.2024
Organizator SEKCIJA MS IN ZT V OFTALMOLOGIJI
Vsebina / Oblika STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE
SI, NACIONALNI KONGRESI, UČNE DELAVNICE, SEMINARJI
Naslov ZDRAVSTVENA NEGA OFTALMOLOŠKEGA PACIENTA OD OTROKA DO STAROSTNIKA
Org.odbor* 0,00
Pas. / Dod. * 8,00
Akt. / Prej. * 12,00
Poster* 0,00
Prosta mesta 39
Izobraževanje I-2024-0139-0139
Prijava
Termin 22.03.2024, 08:00
Organizator DRUŠTVO MSBZT LJUBLJANA
Vsebina / Oblika VSEBINE, KI JIH NI MOGOČE OPREDELITI KOT SI
SI, NACIONALNI KONGRESI, UČNE DELAVNICE, SEMINARJI
Naslov ČUSTVA V ZDRAVSTVENI IN BABIŠKI NEGI - STRAH
Org.odbor* 0,00
Pas. / Dod. * 4,00
Akt. / Prej. * 6,00
Poster* 0,00
Prosta mesta 26
Izobraževanje I-2024-0212-0212
Prijava
Termin 22.03.2024
Organizator SEKCIJA MEDICINSKIH SESTER IN BABIC
Vsebina / Oblika STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE
SI, NACIONALNI KONGRESI, UČNE DELAVNICE, SEMINARJI
Naslov NOSEČNOST IN POROD - NOVA DOGNANJA
Org.odbor* V postopku
Pas. / Dod. * V postopku
Akt. / Prej. * V postopku
Poster* V postopku
Prosta mesta 94
Izobraževanje I-2024-0234-0234
Prijava
Termin 22.03.2024, 09:00
Organizator DRUŠTVO MSBZT PTUJ-ORMOŽ
Vsebina / Oblika STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE
SEMINAR, UČNA DELAVNICA, TEČAJ
Naslov NASILJE NA DELOVNEM MESTU
Org.odbor* V postopku
Pas. / Dod. * V postopku
Akt. / Prej. * V postopku
Poster* V postopku
Prosta mesta 89
Izobraževanje I-2024-0294-0294
Prijava
Termin 22.03.2024
Organizator DRUŠTVO MSBZT PTUJ-ORMOŽ
Vsebina / Oblika STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE
SI, NACIONALNI KONGRESI, UČNE DELAVNICE, SEMINARJI
Naslov NASILJE NA DELOVNEM MESTU
Org.odbor* V postopku
Pas. / Dod. * V postopku
Akt. / Prej. * V postopku
Poster* V postopku
Prosta mesta Neomejeno
Izobraževanje I-2024-0293-0293
Prijava
Termin 26.03.2024
Organizator DRUŠTVO MSBZT PTUJ-ORMOŽ
Vsebina / Oblika STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE
SI, NACIONALNI KONGRESI, UČNE DELAVNICE, SEMINARJI
Naslov POSEBNOSTI V OBRAVNAVI IN PREHRANI OSEB S SLADKORNO BOLEZNIJO
Org.odbor* V postopku
Pas. / Dod. * V postopku
Akt. / Prej. * V postopku
Poster* V postopku
Prosta mesta Neomejeno
Izobraževanje I-2024-0035-0035
Prijava
Termin 27.03.2024, 15:00
Organizator UKC MARIBOR
Vsebina / Oblika STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE
SI, NACIONALNI KONGRESI, UČNE DELAVNICE, SEMINARJI
Naslov MODRI UTRINKI / IZOLACIJSKI UKREPI; VLOGA FIZIOTERAPEVTA NA KLINIKI ZA INTERNO MEDICINO
Org.odbor* 0,00
Pas. / Dod. * 3,00
Akt. / Prej. * 7,00
Poster* 0,00
Prosta mesta 78
Izobraževanje I-2024-0205-0205
Prijava
Termin 27.03.2024
Organizator DRUŠTVO MSBZT NOVO MESTO
Vsebina / Oblika STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE
SI, NACIONALNI KONGRESI, UČNE DELAVNICE, SEMINARJI
Naslov UPORABA INZULINSKE ČRPALKE IN GLUKOZNEGA SENZORJA PRI ZDRAVLJENJU SLADKORNE BOLEZNI
Org.odbor* V postopku
Pas. / Dod. * V postopku
Akt. / Prej. * V postopku
Poster* V postopku
Prosta mesta 46
Izobraževanje I-2024-0077-0077
Prijava
Termin 28.03.2024
Organizator SEKCIJA REŠEVALCEV V ZDRAVSTVU
Vsebina / Oblika TEMELJNI POSTOPKI OŽIVLJANJA
SI, NACIONALNI KONGRESI, UČNE DELAVNICE, SEMINARJI
Naslov TEMELJNI POSTOPKI OŽIVLJANJA Z UPORABO AED
Org.odbor* 0,00
Pas. / Dod. * 7,00
Akt. / Prej. * 11,00
Poster* 0,00
Prosta mesta 14
Izobraževanje I-2024-0140-0140
Prijava
Termin 28.03.2024, 07:00
Organizator DRUŠTVO MSBZT LJUBLJANA
Vsebina / Oblika VSEBINE, KI JIH NI MOGOČE OPREDELITI KOT SI
SI, NACIONALNI KONGRESI, UČNE DELAVNICE, SEMINARJI
Naslov RAZUMETI SEBE, DA BOLJE SODELUJEMO Z DRUGIMI
Org.odbor* 0,00
Pas. / Dod. * 4,00
Akt. / Prej. * 6,00
Poster* 0,00
Prosta mesta 20
Izobraževanje I-2024-0166-0166
Prijava
Termin 28.03.2024, 15:00
Organizator DRUŠTVO MSBZT LJUBLJANA
Vsebina / Oblika STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE
SI, NACIONALNI KONGRESI, UČNE DELAVNICE, SEMINARJI
Naslov ZDRAVSTVENA NEGA PACIENTOV NA KNM
Org.odbor* 0,00
Pas. / Dod. * 5,00
Akt. / Prej. * 9,00
Poster* 0,00
Prosta mesta 27
Izobraževanje I-2023-1006-1006
Prijava
Termin 04.04.2024
Organizator SEKCIJA REŠEVALCEV V ZDRAVSTVU
Vsebina / Oblika STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE
SI, NACIONALNI KONGRESI, UČNE DELAVNICE, SEMINARJI
Naslov INTERPRETACIJA EKG ZAPISA V PREDBOLNIŠNIČNEM OKOLJU
Org.odbor* 0,00
Pas. / Dod. * 10,00
Akt. / Prej. * 14,00
Poster* 0,00
Prosta mesta 33
Izobraževanje I-2024-0189-0189
Prijava
Termin 04.04.2024
Organizator DRUŠTVO MSBTZ GORENJSKE
Vsebina / Oblika ZAKONODAJA S PODROČJA ZDRAVSTVA IN POKLICNA ETIKA
SI, NACIONALNI KONGRESI, UČNE DELAVNICE, SEMINARJI
Naslov ZAKONODAJA S PODROČJA ZDRAVSTVA IN POKLICNA ETIKA: MODUL LICENCA
Org.odbor* 0,00
Pas. / Dod. * 7,00
Akt. / Prej. * 11,00
Poster* 0,00
Prosta mesta 64
Izobraževanje I-2024-0077-0077
Prijava
Termin 05.04.2024
Organizator SEKCIJA REŠEVALCEV V ZDRAVSTVU
Vsebina / Oblika TEMELJNI POSTOPKI OŽIVLJANJA
SI, NACIONALNI KONGRESI, UČNE DELAVNICE, SEMINARJI
Naslov TEMELJNI POSTOPKI OŽIVLJANJA Z UPORABO AED / V SODELOVANJU Z DRUŠTVOM MSBZT PTUJ-ORMOŽ
Org.odbor* 0,00
Pas. / Dod. * 7,00
Akt. / Prej. * 11,00
Poster* 0,00
Prosta mesta 37
Izobraževanje I-2024-0092-0092
Prijava
Termin 05.04.2024 - 06.04.2024
Organizator SEKCIJA MS IN ZT V DERMATOVENEROLOGIJI
Vsebina / Oblika STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE
SI, NACIONALNI KONGRESI, UČNE DELAVNICE, SEMINARJI
Naslov DERMATOVENEROLOGIJA V SLOVENIJI DANES -SODOBNI PRISTOPI IN IZZIVI
Org.odbor* 0,00
Pas. / Dod. * 14,00
Akt. / Prej. * 18,00
Poster* 0,00
Prosta mesta Neomejeno
Izobraževanje I-2024-0278-0278
Prijava
Termin 09.04.2024
Organizator DRUŠTVO MSBZT KOROŠKE
Vsebina / Oblika STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE
IZPOPOLNJEVANJE S POMOČJO MULTIMEDIJSKIH PROGRAMOV
Naslov PREDSTAVITEV CENTRA ZA DIAGNOSTIKO IN ZDRAVLJENJE FABRYJEVE BOLEZNI
Org.odbor* V postopku
Pas. / Dod. * V postopku
Akt. / Prej. * V postopku
Poster* V postopku
Prosta mesta Neomejeno
Izobraževanje I-2024-0142-0142
Prijava
Termin 11.04.2024, 12:15
Organizator UKC MARIBOR
Vsebina / Oblika STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE
SI, NACIONALNI KONGRESI, UČNE DELAVNICE, SEMINARJI
Naslov MOTNJE URINIRANJA IN DELAVNICA UVAJANJA TRAJNEGA URINSKEGA KATETRA
Org.odbor* 0,00
Pas. / Dod. * 3,00
Akt. / Prej. * 7,00
Poster* 0,00
Prosta mesta 6
Izobraževanje I-2024-0296-0296
Prijava
Termin 11.04.2024
Organizator DRUŠTVO MSBZT PTUJ-ORMOŽ
Vsebina / Oblika STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE
SI, NACIONALNI KONGRESI, UČNE DELAVNICE, SEMINARJI
Naslov IZOLACIJSKI UKREPI
Org.odbor* V postopku
Pas. / Dod. * V postopku
Akt. / Prej. * V postopku
Poster* V postopku
Prosta mesta Neomejeno
Izobraževanje I-2024-0163-0163
Prijava
Termin 12.04.2024 - 13.04.2024
Organizator SEKCIJA MS IN ZT V ZOBOZDRAVSTVU
Vsebina / Oblika STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE
SI, NACIONALNI KONGRESI, UČNE DELAVNICE, SEMINARJI
Naslov ZNANJE - TEMELJ KAKOVOSTI ZDRAVSTVENE NEGE V ZOBOZDRAVSTVU
Org.odbor* 0,00
Pas. / Dod. * 8,00
Akt. / Prej. * 12,00
Poster* 0,00
Prosta mesta 99
Izobraževanje I-2024-0035-0035
Prijava
Termin 16.04.2024, 15:00
Organizator UKC MARIBOR
Vsebina / Oblika STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE
SI, NACIONALNI KONGRESI, UČNE DELAVNICE, SEMINARJI
Naslov MODRI UTRINKI / ZDRAVSTVENA NEGA PACIENTA PRI MINIMALNI INVAZIVNIH POSEGIH V KARDIOKIRURGIJI; SODELOVANJE IZVAJALCEV ZDRAVSTVENE NEGE PRI ZDRAVLJENJU POOPERATIVNIH RA
Org.odbor* 0,00
Pas. / Dod. * 3,00
Akt. / Prej. * 7,00
Poster* 0,00
Prosta mesta 89
Izobraževanje I-2023-0759-0759
Prijava
Termin 18.04.2024
Organizator UKC MARIBOR
Vsebina / Oblika STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE
SI, NACIONALNI KONGRESI, UČNE DELAVNICE, SEMINARJI
Naslov NASTAVITEV, ODSTRANITEV ATRAVMATSKE IGLE IN OSKRBA VENSKE VALVULE
Org.odbor* 0,00
Pas. / Dod. * 3,00
Akt. / Prej. * 7,00
Poster* 0,00
Prosta mesta 15
Izobraževanje I-2024-0060-0060
Prijava
Termin 18.04.2024, 16:00
Organizator DRUŠTVO MSBZT MARIBOR
Vsebina / Oblika STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE
SI, NACIONALNI KONGRESI, UČNE DELAVNICE, SEMINARJI
Naslov STROKOVNI KLINIČNI VEČERI / STROKOVNI KLINIČNI VEČER V APRILU - NOVOSTI ZDRAVLJENJA NA PODROČJU ONKOLOGIJE
Org.odbor* 0,00
Pas. / Dod. * 4,00
Akt. / Prej. * 8,00
Poster* 0,00
Prosta mesta 65
Izobraževanje I-2024-0059-0059
Prijava
Termin 19.04.2024, 08:00
Organizator DRUŠTVO MSBZT MARIBOR
Vsebina / Oblika KAKOVOST IN VARNOST V ZDRAVSTVU
SI, NACIONALNI KONGRESI, UČNE DELAVNICE, SEMINARJI
Naslov KAKOVOST IN VARNOST V ZDRAVSTVU: MODUL LICENCA
Org.odbor* 0,00
Pas. / Dod. * 8,00
Akt. / Prej. * 12,00
Poster* 0,00
Prosta mesta 52
Izobraževanje I-2024-0075-0075
Prijava
Termin 19.04.2024 - 20.04.2024
Organizator SEKCIJA MS V ENTEROSTOMALNI TERAPIJI
Vsebina / Oblika STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE
SI, NACIONALNI KONGRESI, UČNE DELAVNICE, SEMINARJI
Naslov KOMPLEKSNOST MULTIDISCIPLINARNE OBRAVNAVE V ENTEROSTOMALNI TERAPIJI - RANE, INKONTINENCA, STOME
Org.odbor* 0,00
Pas. / Dod. * 12,00
Akt. / Prej. * 16,00
Poster* 0,00
Prosta mesta 139
Izobraževanje I-2023-0918-0918
Prijava
Termin 24.04.2024
Organizator DRUŠTVO MSBZT CELJE
Vsebina / Oblika VSEBINE, KI JIH NI MOGOČE OPREDELITI KOT SI
SI, NACIONALNI KONGRESI, UČNE DELAVNICE, SEMINARJI
Naslov MEDOSEBNI ODNOSI NA DELOVNEM MESTU
Org.odbor* 0,00
Pas. / Dod. * 2,00
Akt. / Prej. * 4,00
Poster* 0,00
Prosta mesta 22
Izobraževanje I-2024-0077-0077
Prijava
Termin 25.04.2024
Organizator SEKCIJA REŠEVALCEV V ZDRAVSTVU
Vsebina / Oblika TEMELJNI POSTOPKI OŽIVLJANJA
SI, NACIONALNI KONGRESI, UČNE DELAVNICE, SEMINARJI
Naslov TEMELJNI POSTOPKI OŽIVLJANJA Z UPORABO AED / V SODELOVANJU Z DMSBZT CELJE
Org.odbor* 0,00
Pas. / Dod. * 7,00
Akt. / Prej. * 11,00
Poster* 0,00
Prosta mesta 23
Izobraževanje I-2024-0219-0219
Prijava
Termin 10.05.2024
Organizator ZBORNICA - ZVEZA
Vsebina / Oblika STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE
SI, NACIONALNI KONGRESI, UČNE DELAVNICE, SEMINARJI
Naslov 19. SIMPOZIJ ZDRAVSTVENE IN BABIŠKE NEGE SLOVENIJE: MEDICINSKE SESTRE IN BABICE - GONILNA MOČ ZDRAVSTVENEGA VARSTVA
Org.odbor* V postopku
Pas. / Dod. * V postopku
Akt. / Prej. * V postopku
Poster* V postopku
Prosta mesta 296
Izobraževanje I-2023-0759-0759
Prijava
Termin 16.05.2024
Organizator UKC MARIBOR
Vsebina / Oblika STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE
SI, NACIONALNI KONGRESI, UČNE DELAVNICE, SEMINARJI
Naslov NASTAVITEV, ODSTRANITEV ATRAVMATSKE IGLE IN OSKRBA VENSKE VALVULE
Org.odbor* 0,00
Pas. / Dod. * 3,00
Akt. / Prej. * 7,00
Poster* 0,00
Prosta mesta 14
Izobraževanje I-2024-0060-0060
Prijava
Termin 16.05.2024, 16:00
Organizator DRUŠTVO MSBZT MARIBOR
Vsebina / Oblika STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE
SI, NACIONALNI KONGRESI, UČNE DELAVNICE, SEMINARJI
Naslov STROKOVNI KLINIČNI VEČERI / STROKOVNI KLINIČNI VEČER V MAJU - POROD NA DOMU IN SKRB ZA PREZGODAJ ROJENEGA NOVOROJENČKA
Org.odbor* 0,00
Pas. / Dod. * 4,00
Akt. / Prej. * 8,00
Poster* 0,00
Prosta mesta 70
Izobraževanje I-2024-0154-0154
Prijava
Termin 16.05.2024 - 17.05.2024
Organizator SEKCIJA MS IN ZT V REHABILITACIJI IN ZDRAVILIŠKI DEJAVNOSTI
Vsebina / Oblika STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE
SI, NACIONALNI KONGRESI, UČNE DELAVNICE, SEMINARJI
Naslov ZDRAVSTVENA NEGA PACIENTA Z MOTNJAMI URINIRANJA - STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE ZA OBNOVITEV IN PODALJŠANJE VELJAVNOSTI ŽE PRIDOBLJENIH SPECIALNIH ZNANJ
Org.odbor* 0,00
Pas. / Dod. * 11,00
Akt. / Prej. * 15,00
Poster* 0,00
Prosta mesta 49
Izobraževanje I-2024-0203-0203
Prijava
Termin 17.05.2024, 08:00
Organizator DRUŠTVO MSBZT MARIBOR
Vsebina / Oblika ZAKONODAJA S PODROČJA ZDRAVSTVA IN POKLICNA ETIKA
SI, NACIONALNI KONGRESI, UČNE DELAVNICE, SEMINARJI
Naslov POKLICNA ETIKA IN ZAKONODAJA S PODROČJA ZDRAVSTVA: MODUL LICENCA
Org.odbor* 0,00
Pas. / Dod. * 8,00
Akt. / Prej. * 12,00
Poster* 0,00
Prosta mesta 69
Izobraževanje I-2024-0077-0077
Prijava
Termin 21.05.2024
Organizator SEKCIJA REŠEVALCEV V ZDRAVSTVU
Vsebina / Oblika TEMELJNI POSTOPKI OŽIVLJANJA
SI, NACIONALNI KONGRESI, UČNE DELAVNICE, SEMINARJI
Naslov TEMELJNI POSTOPKI OŽIVLJANJA Z UPORABO AED / V SODELOVANJU Z DMSBZT CELJE
Org.odbor* 0,00
Pas. / Dod. * 7,00
Akt. / Prej. * 11,00
Poster* 0,00
Prosta mesta 25
Izobraževanje I-2024-0035-0035
Prijava
Termin 22.05.2024, 15:00
Organizator UKC MARIBOR
Vsebina / Oblika STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE
SI, NACIONALNI KONGRESI, UČNE DELAVNICE, SEMINARJI
Naslov MODRI UTRINKI / POROD NA DOMU; NAPREDEK ZDRAVSTVENE IN BABIŠKE NEGE PRI SKRBI ZA PREZGODAJ ROJENE NOVOROJENČKE NA ODDELKU ZA PERINATOLOGIJO; MITI IN RESNICE O PLACENT
Org.odbor* 0,00
Pas. / Dod. * 3,00
Akt. / Prej. * 7,00
Poster* 0,00
Prosta mesta 80
Izobraževanje I-2024-0300-0300
Prijava
Termin 22.05.2024
Organizator SEKCIJA REŠEVALCEV V ZDRAVSTVU
Vsebina / Oblika STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE
SI, NACIONALNI KONGRESI, UČNE DELAVNICE, SEMINARJI
Naslov SODOBNA IMOBILIZACIJA V PREDBOLNIŠNIČNEM OKOLJU
Org.odbor* V postopku
Pas. / Dod. * V postopku
Akt. / Prej. * V postopku
Poster* V postopku
Prosta mesta Neomejeno
Izobraževanje Termin Organizator Vsebina / Oblika Naslov Org.odbor* Pas. / Dod. * Akt. / Prej. * Poster* Prosta mesta Član Splošna Predstavitev
I-2024-0167-0167 22.02.2024 SEKCIJA MS IN ZT V PATRONAŽNI DEJAVNOSTI STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE
SI, NACIONALNI KONGRESI, UČNE DELAVNICE, SEMINARJI
ELEMENTI SENZORNE INTEGRACIJE Z DELAVNICAMI HANDLINGA 0,00 4,00 8,00 0,00 3
I-2024-0202-0202 22.02.2024, 16:00 DRUŠTVO MSBZT MARIBOR STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE
SI, NACIONALNI KONGRESI, UČNE DELAVNICE, SEMINARJI
RAVNANJE Z ŽILNIMI DOSTOPI / STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE IN UČNA DELAVNICA V DVEH DELIH 0,00 5,00 9,00 0,00 12
I-2024-0178-0178 23.02.2024, 07:30 UKC MARIBOR STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE
SI, NACIONALNI KONGRESI, UČNE DELAVNICE, SEMINARJI
RAVNANJE Z ŽILNIMI DOSTOPI 0,00 6,00 10,00 0,00 22
I-2024-0171-0171 27.02.2024 DRUŠTVO MSBZT KOROŠKE VSEBINE, KI JIH NI MOGOČE OPREDELITI KOT SI
IZPOPOLNJEVANJE S POMOČJO MULTIMEDIJSKIH PROGRAMOV
MODRI TOREK: SREČA, KJE SI? 0,00 0,50 4,50 0,00 Neomejeno
I-2023-0919-0919 28.02.2024 DRUŠTVO MSBZT CELJE VSEBINE, KI JIH NI MOGOČE OPREDELITI KOT SI
SI, NACIONALNI KONGRESI, UČNE DELAVNICE, SEMINARJI
RAVNANJE S ČUSTVI 0,00 2,00 4,00 0,00 5
I-2024-0254-0254 29.02.2024 DRUŠTVO MSBTZ GORENJSKE STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE
IZPOPOLNJEVANJE S POMOČJO MULTIMEDIJSKIH PROGRAMOV
KAKO PRIPRAVITI PACIENTA NA MR PREISKAVO? V postopku V postopku V postopku V postopku Neomejeno
I-2024-0231-0231 02.03.2024 DRUŠTVO MSBZT KOPER STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE
SEMINAR, UČNA DELAVNICA, TEČAJ
TEMELJNI POSTOPKI OŽIVLJANJA Z VKLJUČENIM AED V postopku V postopku V postopku V postopku 10
I-2024-0206-0206 05.03.2024 DRUŠTVO MSBZT NOVO MESTO STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE
SI, NACIONALNI KONGRESI, UČNE DELAVNICE, SEMINARJI
DELO MEDICINSKE SESTRE V PEDIATRIČNI DEJAVNOSTI NA PRIMARNEM NIVOJU V postopku V postopku V postopku V postopku 72
I-2024-0072-0072 06.03.2024 DRUŠTVO MSBTZ GORENJSKE STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE
SI, NACIONALNI KONGRESI, UČNE DELAVNICE, SEMINARJI
PREPOZNAVANJE IN UKREPANJE OB ALERGIJAH 0,00 4,00 8,00 0,00 56
I-2024-0251-0251 06.03.2024 DRUŠTVO MSBZT KOROŠKE STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE
IZPOPOLNJEVANJE S POMOČJO MULTIMEDIJSKIH PROGRAMOV
PREPOZNAVA IN OSKRBA PACIENTA Z AKUTNIM KORONARNIM SINDROMOM V postopku V postopku V postopku V postopku Neomejeno
I-2024-0261-0261 06.03.2024 DRUŠTVO MSBZT CELJE STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE
SEMINAR, UČNA DELAVNICA, TEČAJ
TEČAJ VARNOST IN SAMOOBRAMBA NA DELOVNEM MESTU V postopku V postopku V postopku V postopku Neomejeno
I-2024-0288-0288 06.03.2024 DRUŠTVO MSBZT CELJE STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE
SI, NACIONALNI KONGRESI, UČNE DELAVNICE, SEMINARJI
VARNOST IN SAMOOBRAMBA NA DELOVNEM MESTU V postopku V postopku V postopku V postopku Neomejeno
I-2024-0145-0145 07.03.2024 SEKCIJA MEDICINSKIH SESTER V PROMOCIJI ZDRAVJA IN ZDRAVSTVENI VZGOJI STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE
SI, NACIONALNI KONGRESI, UČNE DELAVNICE, SEMINARJI
KAKO "PRODATI" PREVENTIVO? 0,00 5,00 9,00 0,00 70
I-2024-0202-0202 07.03.2024, 16:00 DRUŠTVO MSBZT MARIBOR STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE
SI, NACIONALNI KONGRESI, UČNE DELAVNICE, SEMINARJI
RAVNANJE Z ŽILNIMI DOSTOPI / STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE IN UČNA DELAVNICA 2. DEL 0,00 5,00 9,00 0,00 40
I-2024-0204-0204 07.03.2024 DRUŠTVO MSBZT NOVO MESTO ZAKONODAJA S PODROČJA ZDRAVSTVA IN POKLICNA ETIKA
SI, NACIONALNI KONGRESI, UČNE DELAVNICE, SEMINARJI
ZAKONODAJA S PODROČJA ZDRAVSTVA IN POKLICNA ETIKA; MODUL LICENCA 0,00 9,00 13,00 0,00 120
I-2024-0266-0266 07.03.2024, 18:00 ZD DR.ADOLFA DROLCA MARIBOR STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE
INTERNO STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE
ZDRAVLJENJE BOLEČINE / PRILOGA VABILO V postopku V postopku V postopku V postopku Neomejeno
I-2024-0238-0238 09.03.2024 DRUŠTVO MSBZT NOVA GORICA STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE
SI, NACIONALNI KONGRESI, UČNE DELAVNICE, SEMINARJI
OBČNI ZBOR IN 1. SIMPOZIJ DMSBZT NOVA GORICA ˝V SKRBI ZASE SKRBIM ZA DRUGE!˝ V postopku V postopku V postopku V postopku 61
I-2024-0262-0262 12.03.2024 SEKCIJA MS IN ZT V DRUŽINSKI MEDICINI STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE
SI, NACIONALNI KONGRESI, UČNE DELAVNICE, SEMINARJI
STROKOVNO SREČANJE - KOMPETENCE, ODGOVORNOSTI IN IZZIVI MEDICINSKIH SESTER V PRIMARNEM ZDRAVSTVENEM VARSTVU 0,00 4,00 8,00 0,00 71
I-2023-1029-1029 13.03.2024 DRUŠTVO MSBZT CELJE ZAKONODAJA S PODROČJA ZDRAVSTVA IN POKLICNA ETIKA
IZPOPOLNJEVANJE S POMOČJO MULTIMEDIJSKIH PROGRAMOV
ETIKA IN ZAKONODAJA V ZDRAVSTVU - OBVEZNE VSEBINE 0,00 8,00 12,00 0,00 Neomejeno
I-2024-0167-0167 14.03.2024 SEKCIJA MS IN ZT V PATRONAŽNI DEJAVNOSTI STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE
SI, NACIONALNI KONGRESI, UČNE DELAVNICE, SEMINARJI
ELEMENTI SENZORNE INTEGRACIJE Z DELAVNICAMI HANDLINGA 0,00 4,00 8,00 0,00 25
I-2024-0256-0256 14.03.2024 SEKCIJA MS IN ZT V URGENCI STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE
SI, NACIONALNI KONGRESI, UČNE DELAVNICE, SEMINARJI
8. STROKOVNO SREČANJE TRIAŽNIH MEDICINSKIH SESTER/ZDRAVSTVENIKOV V postopku V postopku V postopku V postopku Neomejeno
I-2024-0292-0292 14.03.2024 DRUŠTVO MSBZT PTUJ-ORMOŽ STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE
SI, NACIONALNI KONGRESI, UČNE DELAVNICE, SEMINARJI
STANDARDNI UKREPI ZA PREPREČEVANJE OKUŽB POVEZANIH Z ZDRAVSTVOM V postopku V postopku V postopku V postopku Neomejeno
I-2024-0239-0239 14.03.2024 - 15.03.2024 SEKCIJA MS IN ZT V STERILIZACIJI STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE
SI, NACIONALNI KONGRESI, UČNE DELAVNICE, SEMINARJI
NA PRETEKLOSTI GRADIMO PRIHODNOST V postopku V postopku V postopku V postopku Neomejeno
I-2024-0226-0226 14.03.2024, 16:00 - 16.03.2024 DRUŠTVO MSBZT MARIBOR STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE
SI, NACIONALNI KONGRESI, UČNE DELAVNICE, SEMINARJI
DIHALNE KANILE: VLOGA MEDICINSKE SESTRE PRI ZDRAVSTVENI NEGI PACIENTA S TRAHEOSTOMO / UČNA DELAVNICA 0,00 5,00 9,00 0,00 18
I-2023-0213-0213 14.03.2024 - 21.03.2024 ZBORNICA - ZVEZA VSEBINE, KI JIH NI MOGOČE OPREDELITI KOT SI
SI, NACIONALNI KONGRESI, UČNE DELAVNICE, SEMINARJI
SKRB ZASE - DELAVNICA V DVEH DELIH / 14.3.2024 - IZGORELOST; 21.3.2023 - KAKO SKRBETI ZASE IN IMETI DOBRE ODNOSE Z DRUGIMI 0,00 3,00 0,00 0,00 1
I-2024-0077-0077 15.03.2024, 13:00 SEKCIJA REŠEVALCEV V ZDRAVSTVU TEMELJNI POSTOPKI OŽIVLJANJA
SI, NACIONALNI KONGRESI, UČNE DELAVNICE, SEMINARJI
TEMELJNI POSTOPKI OŽIVLJANJA Z UPORABO AED / V SODELOVANJU Z DRUŠTVOM MSBZT KOROŠKE 0,00 7,00 11,00 0,00 13
I-2023-0712-0712 18.03.2024, 13:45 DRUŠTVO MSBZT LJUBLJANA TEMELJNI POSTOPKI OŽIVLJANJA
SI, NACIONALNI KONGRESI, UČNE DELAVNICE, SEMINARJI
TEMELJNI POSTOPKI OŽIVLJANJA Z UPORABO AED / POPOLDNE 0,00 7,00 11,00 0,00 5
I-2024-0077-0077 19.03.2024 SEKCIJA REŠEVALCEV V ZDRAVSTVU TEMELJNI POSTOPKI OŽIVLJANJA
SI, NACIONALNI KONGRESI, UČNE DELAVNICE, SEMINARJI
TEMELJNI POSTOPKI OŽIVLJANJA Z UPORABO AED / V SODELOVANJU Z DMSBZT CELJE 0,00 7,00 11,00 0,00 24
I-2024-0293-0293 19.03.2024 DRUŠTVO MSBZT PTUJ-ORMOŽ STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE
SI, NACIONALNI KONGRESI, UČNE DELAVNICE, SEMINARJI
POSEBNOSTI V OBRAVNAVI IN PREHRANI OSEB S SLADKORNO BOLEZNIJO V postopku V postopku V postopku V postopku Neomejeno
I-2023-1040-1040 21.03.2024 SEKCIJA MS IN ZT V REHABILITACIJI IN ZDRAVILIŠKI DEJAVNOSTI STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE
SI, NACIONALNI KONGRESI, UČNE DELAVNICE, SEMINARJI
ZDRAVSTVENA NEGA V REHABILITACIJI PACIENTA PO AMPUTACIJI UDA 0,00 8,00 12,00 0,00 8
I-2024-0060-0060 21.03.2024, 16:00 DRUŠTVO MSBZT MARIBOR STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE
SI, NACIONALNI KONGRESI, UČNE DELAVNICE, SEMINARJI
STROKOVNI KLINIČNI VEČERI / STROKOVNI KLINIČNI VEČER V MARCU -POMEN HORMONOV ZA ŽIVLJENJE- ODPOVED NADLEDVIČNIH ŽLEZ IN IZGORELOST - SKRITO BREME SODOBNEGA ŽIVLJENJA 0,00 4,00 8,00 0,00 57
I-2024-0203-0203 21.03.2024, 08:00 DRUŠTVO MSBZT MARIBOR ZAKONODAJA S PODROČJA ZDRAVSTVA IN POKLICNA ETIKA
SI, NACIONALNI KONGRESI, UČNE DELAVNICE, SEMINARJI
POKLICNA ETIKA IN ZAKONODAJA S PODROČJA ZDRAVSTVA: MODUL LICENCA 0,00 8,00 12,00 0,00 2
I-2024-0252-0252 21.03.2024 DRUŠTVO MSBZT KOROŠKE STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE
IZPOPOLNJEVANJE S POMOČJO MULTIMEDIJSKIH PROGRAMOV
CENTRALNA STERILIZACIJA - SRCE BOLNIŠNICE V postopku V postopku V postopku V postopku Neomejeno
I-2023-1106-1106 21.03.2024 - 22.03.2024 SEKCIJA MS IN ZT V KIRURGIJI STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE
SI, NACIONALNI KONGRESI, UČNE DELAVNICE, SEMINARJI
POMEMBNOST PREPOZNAVANJA NUJNIH STANJ V KIRURŠKI ZDRAVSTVENI NEGI 0,00 14,00 18,00 0,00 65
I-2024-0065-0065 21.03.2024 - 22.03.2024 SEKCIJA REŠEVALCEV V ZDRAVSTVU STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE
SI, NACIONALNI KONGRESI, UČNE DELAVNICE, SEMINARJI
CELOSTNA OSKRBA ODRASLIH PACIENTOV V ZUNAJBOLNIŠNIČNI NMP 0,00 18,00 22,00 0,00 109
I-2024-0064-0064 22.03.2024 SEKCIJA MS IN ZT V OFTALMOLOGIJI STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE
SI, NACIONALNI KONGRESI, UČNE DELAVNICE, SEMINARJI
ZDRAVSTVENA NEGA OFTALMOLOŠKEGA PACIENTA OD OTROKA DO STAROSTNIKA 0,00 8,00 12,00 0,00 39
I-2024-0139-0139 22.03.2024, 08:00 DRUŠTVO MSBZT LJUBLJANA VSEBINE, KI JIH NI MOGOČE OPREDELITI KOT SI
SI, NACIONALNI KONGRESI, UČNE DELAVNICE, SEMINARJI
ČUSTVA V ZDRAVSTVENI IN BABIŠKI NEGI - STRAH 0,00 4,00 6,00 0,00 26
I-2024-0212-0212 22.03.2024 SEKCIJA MEDICINSKIH SESTER IN BABIC STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE
SI, NACIONALNI KONGRESI, UČNE DELAVNICE, SEMINARJI
NOSEČNOST IN POROD - NOVA DOGNANJA V postopku V postopku V postopku V postopku 94
I-2024-0234-0234 22.03.2024, 09:00 DRUŠTVO MSBZT PTUJ-ORMOŽ STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE
SEMINAR, UČNA DELAVNICA, TEČAJ
NASILJE NA DELOVNEM MESTU V postopku V postopku V postopku V postopku 89
I-2024-0294-0294 22.03.2024 DRUŠTVO MSBZT PTUJ-ORMOŽ STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE
SI, NACIONALNI KONGRESI, UČNE DELAVNICE, SEMINARJI
NASILJE NA DELOVNEM MESTU V postopku V postopku V postopku V postopku Neomejeno
I-2024-0293-0293 26.03.2024 DRUŠTVO MSBZT PTUJ-ORMOŽ STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE
SI, NACIONALNI KONGRESI, UČNE DELAVNICE, SEMINARJI
POSEBNOSTI V OBRAVNAVI IN PREHRANI OSEB S SLADKORNO BOLEZNIJO V postopku V postopku V postopku V postopku Neomejeno
I-2024-0035-0035 27.03.2024, 15:00 UKC MARIBOR STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE
SI, NACIONALNI KONGRESI, UČNE DELAVNICE, SEMINARJI
MODRI UTRINKI / IZOLACIJSKI UKREPI; VLOGA FIZIOTERAPEVTA NA KLINIKI ZA INTERNO MEDICINO 0,00 3,00 7,00 0,00 78
I-2024-0205-0205 27.03.2024 DRUŠTVO MSBZT NOVO MESTO STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE
SI, NACIONALNI KONGRESI, UČNE DELAVNICE, SEMINARJI
UPORABA INZULINSKE ČRPALKE IN GLUKOZNEGA SENZORJA PRI ZDRAVLJENJU SLADKORNE BOLEZNI V postopku V postopku V postopku V postopku 46
I-2024-0077-0077 28.03.2024 SEKCIJA REŠEVALCEV V ZDRAVSTVU TEMELJNI POSTOPKI OŽIVLJANJA
SI, NACIONALNI KONGRESI, UČNE DELAVNICE, SEMINARJI
TEMELJNI POSTOPKI OŽIVLJANJA Z UPORABO AED 0,00 7,00 11,00 0,00 14
I-2024-0140-0140 28.03.2024, 07:00 DRUŠTVO MSBZT LJUBLJANA VSEBINE, KI JIH NI MOGOČE OPREDELITI KOT SI
SI, NACIONALNI KONGRESI, UČNE DELAVNICE, SEMINARJI
RAZUMETI SEBE, DA BOLJE SODELUJEMO Z DRUGIMI 0,00 4,00 6,00 0,00 20
I-2024-0166-0166 28.03.2024, 15:00 DRUŠTVO MSBZT LJUBLJANA STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE
SI, NACIONALNI KONGRESI, UČNE DELAVNICE, SEMINARJI
ZDRAVSTVENA NEGA PACIENTOV NA KNM 0,00 5,00 9,00 0,00 27
I-2023-1006-1006 04.04.2024 SEKCIJA REŠEVALCEV V ZDRAVSTVU STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE
SI, NACIONALNI KONGRESI, UČNE DELAVNICE, SEMINARJI
INTERPRETACIJA EKG ZAPISA V PREDBOLNIŠNIČNEM OKOLJU 0,00 10,00 14,00 0,00 33
I-2024-0189-0189 04.04.2024 DRUŠTVO MSBTZ GORENJSKE ZAKONODAJA S PODROČJA ZDRAVSTVA IN POKLICNA ETIKA
SI, NACIONALNI KONGRESI, UČNE DELAVNICE, SEMINARJI
ZAKONODAJA S PODROČJA ZDRAVSTVA IN POKLICNA ETIKA: MODUL LICENCA 0,00 7,00 11,00 0,00 64
I-2024-0077-0077 05.04.2024 SEKCIJA REŠEVALCEV V ZDRAVSTVU TEMELJNI POSTOPKI OŽIVLJANJA
SI, NACIONALNI KONGRESI, UČNE DELAVNICE, SEMINARJI
TEMELJNI POSTOPKI OŽIVLJANJA Z UPORABO AED / V SODELOVANJU Z DRUŠTVOM MSBZT PTUJ-ORMOŽ 0,00 7,00 11,00 0,00 37
I-2024-0092-0092 05.04.2024 - 06.04.2024 SEKCIJA MS IN ZT V DERMATOVENEROLOGIJI STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE
SI, NACIONALNI KONGRESI, UČNE DELAVNICE, SEMINARJI
DERMATOVENEROLOGIJA V SLOVENIJI DANES -SODOBNI PRISTOPI IN IZZIVI 0,00 14,00 18,00 0,00 Neomejeno
I-2024-0278-0278 09.04.2024 DRUŠTVO MSBZT KOROŠKE STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE
IZPOPOLNJEVANJE S POMOČJO MULTIMEDIJSKIH PROGRAMOV
PREDSTAVITEV CENTRA ZA DIAGNOSTIKO IN ZDRAVLJENJE FABRYJEVE BOLEZNI V postopku V postopku V postopku V postopku Neomejeno
I-2024-0142-0142 11.04.2024, 12:15 UKC MARIBOR STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE
SI, NACIONALNI KONGRESI, UČNE DELAVNICE, SEMINARJI
MOTNJE URINIRANJA IN DELAVNICA UVAJANJA TRAJNEGA URINSKEGA KATETRA 0,00 3,00 7,00 0,00 6
I-2024-0296-0296 11.04.2024 DRUŠTVO MSBZT PTUJ-ORMOŽ STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE
SI, NACIONALNI KONGRESI, UČNE DELAVNICE, SEMINARJI
IZOLACIJSKI UKREPI V postopku V postopku V postopku V postopku Neomejeno
I-2024-0163-0163 12.04.2024 - 13.04.2024 SEKCIJA MS IN ZT V ZOBOZDRAVSTVU STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE
SI, NACIONALNI KONGRESI, UČNE DELAVNICE, SEMINARJI
ZNANJE - TEMELJ KAKOVOSTI ZDRAVSTVENE NEGE V ZOBOZDRAVSTVU 0,00 8,00 12,00 0,00 99
I-2024-0035-0035 16.04.2024, 15:00 UKC MARIBOR STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE
SI, NACIONALNI KONGRESI, UČNE DELAVNICE, SEMINARJI
MODRI UTRINKI / ZDRAVSTVENA NEGA PACIENTA PRI MINIMALNI INVAZIVNIH POSEGIH V KARDIOKIRURGIJI; SODELOVANJE IZVAJALCEV ZDRAVSTVENE NEGE PRI ZDRAVLJENJU POOPERATIVNIH RA 0,00 3,00 7,00 0,00 89
I-2023-0759-0759 18.04.2024 UKC MARIBOR STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE
SI, NACIONALNI KONGRESI, UČNE DELAVNICE, SEMINARJI
NASTAVITEV, ODSTRANITEV ATRAVMATSKE IGLE IN OSKRBA VENSKE VALVULE 0,00 3,00 7,00 0,00 15
I-2024-0060-0060 18.04.2024, 16:00 DRUŠTVO MSBZT MARIBOR STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE
SI, NACIONALNI KONGRESI, UČNE DELAVNICE, SEMINARJI
STROKOVNI KLINIČNI VEČERI / STROKOVNI KLINIČNI VEČER V APRILU - NOVOSTI ZDRAVLJENJA NA PODROČJU ONKOLOGIJE 0,00 4,00 8,00 0,00 65
I-2024-0059-0059 19.04.2024, 08:00 DRUŠTVO MSBZT MARIBOR KAKOVOST IN VARNOST V ZDRAVSTVU
SI, NACIONALNI KONGRESI, UČNE DELAVNICE, SEMINARJI
KAKOVOST IN VARNOST V ZDRAVSTVU: MODUL LICENCA 0,00 8,00 12,00 0,00 52
I-2024-0075-0075 19.04.2024 - 20.04.2024 SEKCIJA MS V ENTEROSTOMALNI TERAPIJI STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE
SI, NACIONALNI KONGRESI, UČNE DELAVNICE, SEMINARJI
KOMPLEKSNOST MULTIDISCIPLINARNE OBRAVNAVE V ENTEROSTOMALNI TERAPIJI - RANE, INKONTINENCA, STOME 0,00 12,00 16,00 0,00 139
I-2023-0918-0918 24.04.2024 DRUŠTVO MSBZT CELJE VSEBINE, KI JIH NI MOGOČE OPREDELITI KOT SI
SI, NACIONALNI KONGRESI, UČNE DELAVNICE, SEMINARJI
MEDOSEBNI ODNOSI NA DELOVNEM MESTU 0,00 2,00 4,00 0,00 22
I-2024-0077-0077 25.04.2024 SEKCIJA REŠEVALCEV V ZDRAVSTVU TEMELJNI POSTOPKI OŽIVLJANJA
SI, NACIONALNI KONGRESI, UČNE DELAVNICE, SEMINARJI
TEMELJNI POSTOPKI OŽIVLJANJA Z UPORABO AED / V SODELOVANJU Z DMSBZT CELJE 0,00 7,00 11,00 0,00 23
I-2024-0219-0219 10.05.2024 ZBORNICA - ZVEZA STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE
SI, NACIONALNI KONGRESI, UČNE DELAVNICE, SEMINARJI
19. SIMPOZIJ ZDRAVSTVENE IN BABIŠKE NEGE SLOVENIJE: MEDICINSKE SESTRE IN BABICE - GONILNA MOČ ZDRAVSTVENEGA VARSTVA V postopku V postopku V postopku V postopku 296
I-2023-0759-0759 16.05.2024 UKC MARIBOR STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE
SI, NACIONALNI KONGRESI, UČNE DELAVNICE, SEMINARJI
NASTAVITEV, ODSTRANITEV ATRAVMATSKE IGLE IN OSKRBA VENSKE VALVULE 0,00 3,00 7,00 0,00 14
I-2024-0060-0060 16.05.2024, 16:00 DRUŠTVO MSBZT MARIBOR STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE
SI, NACIONALNI KONGRESI, UČNE DELAVNICE, SEMINARJI
STROKOVNI KLINIČNI VEČERI / STROKOVNI KLINIČNI VEČER V MAJU - POROD NA DOMU IN SKRB ZA PREZGODAJ ROJENEGA NOVOROJENČKA 0,00 4,00 8,00 0,00 70
I-2024-0154-0154 16.05.2024 - 17.05.2024 SEKCIJA MS IN ZT V REHABILITACIJI IN ZDRAVILIŠKI DEJAVNOSTI STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE
SI, NACIONALNI KONGRESI, UČNE DELAVNICE, SEMINARJI
ZDRAVSTVENA NEGA PACIENTA Z MOTNJAMI URINIRANJA - STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE ZA OBNOVITEV IN PODALJŠANJE VELJAVNOSTI ŽE PRIDOBLJENIH SPECIALNIH ZNANJ 0,00 11,00 15,00 0,00 49
I-2024-0203-0203 17.05.2024, 08:00 DRUŠTVO MSBZT MARIBOR ZAKONODAJA S PODROČJA ZDRAVSTVA IN POKLICNA ETIKA
SI, NACIONALNI KONGRESI, UČNE DELAVNICE, SEMINARJI
POKLICNA ETIKA IN ZAKONODAJA S PODROČJA ZDRAVSTVA: MODUL LICENCA 0,00 8,00 12,00 0,00 69
I-2024-0077-0077 21.05.2024 SEKCIJA REŠEVALCEV V ZDRAVSTVU TEMELJNI POSTOPKI OŽIVLJANJA
SI, NACIONALNI KONGRESI, UČNE DELAVNICE, SEMINARJI
TEMELJNI POSTOPKI OŽIVLJANJA Z UPORABO AED / V SODELOVANJU Z DMSBZT CELJE 0,00 7,00 11,00 0,00 25
I-2024-0035-0035 22.05.2024, 15:00 UKC MARIBOR STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE
SI, NACIONALNI KONGRESI, UČNE DELAVNICE, SEMINARJI
MODRI UTRINKI / POROD NA DOMU; NAPREDEK ZDRAVSTVENE IN BABIŠKE NEGE PRI SKRBI ZA PREZGODAJ ROJENE NOVOROJENČKE NA ODDELKU ZA PERINATOLOGIJO; MITI IN RESNICE O PLACENT 0,00 3,00 7,00 0,00 80
I-2024-0300-0300 22.05.2024 SEKCIJA REŠEVALCEV V ZDRAVSTVU STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE
SI, NACIONALNI KONGRESI, UČNE DELAVNICE, SEMINARJI
SODOBNA IMOBILIZACIJA V PREDBOLNIŠNIČNEM OKOLJU V postopku V postopku V postopku V postopku Neomejeno
Verzija: 2023-10-19; dbRegister_ZZ