Kriterij
Izbriši organizatorja
Področja:
 •  
  Babiška nega
  • Babiška nega
 •  
  Evidenca izobraževanj
  • Evidenca izobraževanj
 •  
  Strokovno področje - 38.člen ZZDej-K
  • Kombinirana licenca - 2 strokovna področja
  • Kombinirana licenca - 3 strokovna področja
  • ZN internističnega pacienta
  • ZN kirurškega pacienta
  • ZN nevrološkega pacienta
  • ZN onkološkega pacienta
  • ZN ortopedskega pacienta
  • ZN otr. in ml. s pos. potr. na podr. vzg. in izob.
  • ZN otroka in mladostnika
  • ZN pac. na bol. odd. ali pos. enoti s stal. nad.
  • ZN pac. na na bol., klin. oz. negoval. oddel.
  • ZN pac. na podr. dela s citostatiki
  • ZN pac. na podr. dela v oper. dejav. in endosk.
  • ZN pac. na podr. med. dela, prom. in športa
  • ZN pac. na podr. mlad. varstva
  • ZN pac. na podr. nef., dial. in transpl. dejav.
  • ZN pac. na podr. psih. in duš. zdravja
  • ZN pac. s kron., nenalezl. boleznimi
  • ZN pac. s težavami lokomot. sist.
  • ZN pac. v dejavn. otorinolar.
  • ZN pac. v diagn. enotah
  • ZN pac. v dispeč. službi zdrav.
  • ZN pac. v območju ioniz. sevanja
  • ZN pac. v otroš. in mlad. amb.
  • ZN pac. v spec. amb. dejav.
  • ZN pac. z dermatoven. obolenjem
  • ZN pac. z ginek. bolez.
  • ZN pac. z motnjami duš. zdra.
  • ZN pac., druž. in drugih v lokal. skup.
  • ZN pac., odvisnega od prep. drog
  • ZN pacienta na specifičnem oddelku/področju
  • ZN pacienta v AMD
  • ZN pacienta v anesteziologiji
  • ZN pacienta v okulistični dejavnosti
  • ZN pacienta v sterilizaciji
  • ZN pacienta v transfuzijski medicini
  • ZN pacienta v zobozdravstveni dejavnosti
  • ZN pacienta z motnjami v razvoju
  • ZN pacienta z nalezljivo boleznijo
  • ZN porodnice in otročnice
  • ZN upor. na podr. social. varstva
  • ZN upor. s pos.potr. na podr. usp., vod. in varst.
  • ZN žensk in druž. na podr. reprod. in žens. bol.
  • ZN življ. ogroženega pacienta
 •  
  Zdravstvena nega
  • Zdravstvena nega
* Prejete licenčne točke za udeležbo
Izobraževanje I-2023-0098-0098
Prijava
Termin 28.03.2023
Organizator UKC MARIBOR
Vsebina / Oblika STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE
SEMINAR, UČNA DELAVNICA, TEČAJ
Naslov INKONTINENCA IN UPORABA PRIPOMOČKOV
Org.odbor* 0,00
Pas. / Dod. * 4,00
Akt. / Prej. * 8,00
Poster* 0,00
Prosta mesta 35
Izobraževanje I-2023-0268-0268
Prijava
Termin 29.03.2023
Organizator DRUŠTVO MSBZT NOVO MESTO
Vsebina / Oblika STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE
SI, NACIONALNI KONGRESI, UČNE DELAVNICE, SEMINARJI
Naslov OPRAVLJATI POKLIC BABIVCE JE POSLANSTVO
Org.odbor* 0,00
Pas. / Dod. * 2,00
Akt. / Prej. * 6,00
Poster* 0,00
Prosta mesta 37
Izobraževanje I-2023-0248-0248
Prijava
Termin 30.03.2023, 15:30 - 01.04.2023
Organizator SEKCIJA MS IN ZT V PSIHIATRIJI
Vsebina / Oblika STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE
IZPOPOLNJEVANJE S POMOČJO MULTIMEDIJSKIH PROGRAMOV
Naslov FORENZIČNA PSIHIATRIJA
Org.odbor* 0,00
Pas. / Dod. * 17,00
Akt. / Prej. * 21,00
Poster* 0,00
Prosta mesta Neomejeno
Izobraževanje I-2023-0254-0254
Prijava
Termin 31.03.2023
Organizator SEKCIJA MS IN ZT V KARDIOLOGIJI IN ANGIOLOGIJI
Vsebina / Oblika STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE
SI, NACIONALNI KONGRESI, UČNE DELAVNICE, SEMINARJI
Naslov INVAZIVNO ZDRAVLJENJE SRČNO-ŽILNIH OBOLENJ
Org.odbor* 0,00
Pas. / Dod. * 8,00
Akt. / Prej. * 12,00
Poster* 0,00
Prosta mesta 6
Izobraževanje I-2023-0103-0103
Prijava
Termin 31.03.2023 - 01.04.2023
Organizator SEKCIJA MS IN ZT V OPERATIVNI DEJAVNOSTI
Vsebina / Oblika STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE
SI, NACIONALNI KONGRESI, UČNE DELAVNICE, SEMINARJI
Naslov Z NAPREDNIMI ZNANJI DO KAKOVOSTI IN ODLIČNOSTI V PERIOPERATIVNI ZDRAVSTVENI NEGI
Org.odbor* 0,00
Pas. / Dod. * 13,00
Akt. / Prej. * 17,00
Poster* 0,00
Prosta mesta 26
Izobraževanje I-2023-0204-0204
Prijava
Termin 01.04.2023
Organizator DRUŠTVO MSBZT POMURJA
Vsebina / Oblika KAKOVOST IN VARNOST V ZDRAVSTVU
SI, NACIONALNI KONGRESI, UČNE DELAVNICE, SEMINARJI
Naslov KAKOVOST IN VARNOST V ZDRAVSTVU
Org.odbor* 0,00
Pas. / Dod. * 7,00
Akt. / Prej. * 11,00
Poster* 0,00
Prosta mesta 18
Izobraževanje I-2023-0343-0343
Prijava
Termin 04.04.2023
Organizator DRUŠTVO MSBZT NOVO MESTO
Vsebina / Oblika STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE
SI, NACIONALNI KONGRESI, UČNE DELAVNICE, SEMINARJI
Naslov ENOTA ZA INTERVENCIJSKO KARDIOLOGIJO - KDO SMO IN KAJ DELAMO
Org.odbor* 0,00
Pas. / Dod. * 2,00
Akt. / Prej. * 6,00
Poster* 0,00
Prosta mesta 30
Izobraževanje I-2022-0583-0583
Prijava
Termin 11.04.2023
Organizator UKC MARIBOR
Vsebina / Oblika STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE
SI, NACIONALNI KONGRESI, UČNE DELAVNICE, SEMINARJI
Naslov NASTAVITEV, ODSTRANITEV ATRAVMATSKE IGLE IN OSKRBA VENSKE VALVULE
Org.odbor* 0,00
Pas. / Dod. * 3,00
Akt. / Prej. * 7,00
Poster* 0,00
Prosta mesta 17
Izobraževanje I-2023-0098-0098
Prijava
Termin 11.04.2023
Organizator UKC MARIBOR
Vsebina / Oblika STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE
SEMINAR, UČNA DELAVNICA, TEČAJ
Naslov INKONTINENCA IN UPORABA PRIPOMOČKOV
Org.odbor* 0,00
Pas. / Dod. * 4,00
Akt. / Prej. * 8,00
Poster* 0,00
Prosta mesta 43
Izobraževanje I-2023-0335-0335
Prijava
Termin 11.04.2023
Organizator DRUŠTVO MSBZT KOROŠKE
Vsebina / Oblika STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE
IZPOPOLNJEVANJE S POMOČJO MULTIMEDIJSKIH PROGRAMOV
Naslov ŠOKOVNA STANJA (ZNANJE ZA ZAPOSLENE V ZDRAVSTVENI NEGI)
Org.odbor* 0,00
Pas. / Dod. * 2,00
Akt. / Prej. * 6,00
Poster* 0,00
Prosta mesta Neomejeno
Izobraževanje I-2023-0009-0009
Prijava
Termin 12.04.2023
Organizator UKC MARIBOR
Vsebina / Oblika STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE
SI, NACIONALNI KONGRESI, UČNE DELAVNICE, SEMINARJI
Naslov MODRI UTRINKI / PROFESIONALNA KOMUNIKACIJA PRAVILA PROFESIONALNEGA VEDENJE IN BONTON
Org.odbor* 0,00
Pas. / Dod. * 3,00
Akt. / Prej. * 7,00
Poster* 0,00
Prosta mesta 62
Izobraževanje I-2023-0253-0253
Prijava
Termin 12.04.2023
Organizator DRUŠTVO MSBZT NOVO MESTO
Vsebina / Oblika KAKOVOST IN VARNOST V ZDRAVSTVU
SI, NACIONALNI KONGRESI, UČNE DELAVNICE, SEMINARJI
Naslov KAKOVOST IN VARNOST V ZDRAVSTVENI NEGI
Org.odbor* 0,00
Pas. / Dod. * 8,00
Akt. / Prej. * 12,00
Poster* 0,00
Prosta mesta 3
Izobraževanje I-2023-0398-0398
Prijava
Termin 13.04.2023
Organizator SEKCIJA MS IN ZT V PATRONAŽNI DEJAVNOSTI
Vsebina / Oblika STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE
SI, NACIONALNI KONGRESI, UČNE DELAVNICE, SEMINARJI
Naslov 17. REDNI POSVET VODIJ PATRONAŽNIH SLUŽB S STROKOVNIMI VSEBINAMI
Org.odbor* V postopku
Pas. / Dod. * V postopku
Akt. / Prej. * V postopku
Poster* V postopku
Prosta mesta Neomejeno
Izobraževanje I-2022-0450-0450
Prijava
Termin 14.04.2023
Organizator ZBORNICA - ZVEZA
Vsebina / Oblika STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE
IZPOPOLNJEVANJE S POMOČJO MULTIMEDIJSKIH PROGRAMOV
Naslov NUJNA STANJA PRI ONKOLOŠKIH PACIENTIH
Org.odbor* 0,00
Pas. / Dod. * 6,00
Akt. / Prej. * 10,00
Poster* 0,00
Prosta mesta 161
Izobraževanje I-2023-0113-0113
Prijava
Termin 14.04.2023
Organizator SEKCIJA REŠEVALCEV V ZDRAVSTVU
Vsebina / Oblika TEMELJNI POSTOPKI OŽIVLJANJA
SI, NACIONALNI KONGRESI, UČNE DELAVNICE, SEMINARJI
Naslov TEMELJNI POSTOPKI OŽIVLJANJA Z UPORABO AED / V SODELOVANJU Z DRUŠTVOM MSBZT PTUJ-ORMOŽ
Org.odbor* 0,00
Pas. / Dod. * 7,00
Akt. / Prej. * 11,00
Poster* 0,00
Prosta mesta 13
Izobraževanje I-2023-0297-0297
Prijava
Termin 14.04.2023
Organizator SEKCIJA MS IN ZT V DERMATOVENEROLOGIJI
Vsebina / Oblika STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE
SI, NACIONALNI KONGRESI, UČNE DELAVNICE, SEMINARJI
Naslov POŠKODOVANA KOŽA IN PARAZITI
Org.odbor* 0,00
Pas. / Dod. * 5,00
Akt. / Prej. * 9,00
Poster* 0,00
Prosta mesta 23
Izobraževanje I-2023-0155-0155
Prijava
Termin 14.04.2023 - 15.04.2023
Organizator SEKCIJA MS IN ZT V ZOBOZDRAVSTVU
Vsebina / Oblika STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE
SI, NACIONALNI KONGRESI, UČNE DELAVNICE, SEMINARJI
Naslov S SPREMEMBAMI DO SVETLEJŠE PRIHODNOSTI V ZOBOZDRAVSTVU
Org.odbor* 0,00
Pas. / Dod. * 11,00
Akt. / Prej. * 15,00
Poster* 0,00
Prosta mesta Neomejeno
Izobraževanje I-2023-0315-0315
Prijava
Termin 14.04.2023 - 15.04.2023
Organizator SEKCIJA MS IN ZT V HEMATOLOGIJI
Vsebina / Oblika STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE
SI, NACIONALNI KONGRESI, UČNE DELAVNICE, SEMINARJI
Naslov HEMATOLOGIJA IN HEMATOLOGIJI SORODNE TEME
Org.odbor* 0,00
Pas. / Dod. * 11,00
Akt. / Prej. * 15,00
Poster* 0,00
Prosta mesta 52
Izobraževanje I-2023-0319-0319
Prijava
Termin 15.04.2023
Organizator DRUŠTVO MSBTZ GORENJSKE
Vsebina / Oblika KAKOVOST IN VARNOST V ZDRAVSTVU
IZPOPOLNJEVANJE S POMOČJO MULTIMEDIJSKIH PROGRAMOV
Naslov KAKOVOST IN VARNOST V ZDRAVSTVU
Org.odbor* 0,00
Pas. / Dod. * 8,00
Akt. / Prej. * 12,00
Poster* 0,00
Prosta mesta Neomejeno
Izobraževanje I-2023-0113-0113
Prijava
Termin 18.04.2023
Organizator SEKCIJA REŠEVALCEV V ZDRAVSTVU
Vsebina / Oblika TEMELJNI POSTOPKI OŽIVLJANJA
SI, NACIONALNI KONGRESI, UČNE DELAVNICE, SEMINARJI
Naslov TEMELJNI POSTOPKI OŽIVLJANJA Z UPORABO AED / V SODELOVANJU Z DMSBZT CELJE
Org.odbor* 0,00
Pas. / Dod. * 7,00
Akt. / Prej. * 11,00
Poster* 0,00
Prosta mesta 9
Izobraževanje I-2023-0205-0205
Prijava
Termin 18.04.2023
Organizator DRUŠTVO MSBZT POMURJA
Vsebina / Oblika STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE
SI, NACIONALNI KONGRESI, UČNE DELAVNICE, SEMINARJI
Naslov NOVE VSEBINE CENTRA ZA KREPITEV ZDRAVJA V ZDRAVSTVENEM DOMU MURSKA SOBOTA: V SKRBI ZA BOLJŠE ZDRAVJE VSEH
Org.odbor* 0,00
Pas. / Dod. * 5,00
Akt. / Prej. * 9,00
Poster* 0,00
Prosta mesta 59
Izobraževanje I-2023-0001-0001
Prijava
Termin 20.04.2023, 16:00
Organizator DRUŠTVO MSBZT MARIBOR
Vsebina / Oblika STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE
SEMINAR, UČNA DELAVNICA, TEČAJ
Naslov STROKOVNI KLINIČNI VEČERI / PSIHOTERAPIJA SODOBNEGA ČLOVEKA
Org.odbor* 0,00
Pas. / Dod. * 4,00
Akt. / Prej. * 8,00
Poster* 0,00
Prosta mesta 50
Izobraževanje I-2023-0095-0095
Prijava
Termin 20.04.2023, 15:45
Organizator DRUŠTVO MSBZT LJUBLJANA
Vsebina / Oblika STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE
SI, NACIONALNI KONGRESI, UČNE DELAVNICE, SEMINARJI
Naslov URGENTNA STANJA V PEDIATRIJI
Org.odbor* 0,00
Pas. / Dod. * 4,00
Akt. / Prej. * 8,00
Poster* 0,00
Prosta mesta 8
Izobraževanje I-2023-0217-0217
Prijava
Termin 20.04.2023
Organizator SEKCIJA MS V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU
Vsebina / Oblika STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE
SI, NACIONALNI KONGRESI, UČNE DELAVNICE, SEMINARJI
Naslov SENZORIČNO GLEDALIŠČE KOT METODA SIMULACIJSKEGA UČENJA
Org.odbor* 0,00
Pas. / Dod. * 4,00
Akt. / Prej. * 8,00
Poster* 0,00
Prosta mesta 13
Izobraževanje I-2023-0269-0269
Prijava
Termin 20.04.2023
Organizator DRUŠTVO MSBZT NOVO MESTO
Vsebina / Oblika STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE
SI, NACIONALNI KONGRESI, UČNE DELAVNICE, SEMINARJI
Naslov VLOGA REFERENČNIH AMBULANT ZA IZBOLJŠANJE ZDRAVJA
Org.odbor* 0,00
Pas. / Dod. * 2,00
Akt. / Prej. * 6,00
Poster* 0,00
Prosta mesta 58
Izobraževanje I-2023-0334-0334
Prijava
Termin 20.04.2023
Organizator DRUŠTVO MSBZT KOROŠKE
Vsebina / Oblika STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE
IZPOPOLNJEVANJE S POMOČJO MULTIMEDIJSKIH PROGRAMOV
Naslov AKTIVNOSTI ZDRAVSTVENE NEGE V ZVEZI Z CENTRALNIM VENSKIM IN ARTERIJSKIM KATETROM
Org.odbor* 0,00
Pas. / Dod. * 3,00
Akt. / Prej. * 7,00
Poster* 0,00
Prosta mesta Neomejeno
Izobraževanje I-2022-0031-0031
Prijava
Termin 21.04.2023, 08:00
Organizator DRUŠTVO MSBZT LJUBLJANA
Vsebina / Oblika STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE
IZPOPOLNJEVANJE S POMOČJO MULTIMEDIJSKIH PROGRAMOV
Naslov MEJNA OSEBNOSTNA MOTNJA / MEJNA OSEBNOSTNA MOTNJA - BORDERLINE
Org.odbor* 0,00
Pas. / Dod. * 7,00
Akt. / Prej. * 11,00
Poster* 0,00
Prosta mesta 28
Izobraževanje I-2023-0011-0011
Prijava
Termin 21.04.2023, 08:00
Organizator DRUŠTVO MSBZT MARIBOR
Vsebina / Oblika KAKOVOST IN VARNOST V ZDRAVSTVU
SI, NACIONALNI KONGRESI, UČNE DELAVNICE, SEMINARJI
Naslov KAKOVOST IN VARNOST V ZDRAVSTVU: MODUL LICENCA
Org.odbor* 0,00
Pas. / Dod. * 8,00
Akt. / Prej. * 12,00
Poster* 0,00
Prosta mesta 42
Izobraževanje I-2023-0301-0301
Prijava
Termin 21.04.2023
Organizator SEKCIJA MS IN ZT V NEVROLOGIJI
Vsebina / Oblika STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE
SI, NACIONALNI KONGRESI, UČNE DELAVNICE, SEMINARJI
Naslov ZDRAVSTVENA NEGA IN OSKRBA V OBRAVNAVI IN ZDRAVLJENJU NAPREDOVALE PARKINSONOVE BOLEZNI
Org.odbor* 0,00
Pas. / Dod. * 6,00
Akt. / Prej. * 10,00
Poster* 0,00
Prosta mesta 23
Izobraževanje I-2023-0339-0339
Prijava
Termin 21.04.2023
Organizator SEKCIJA MS IN ZT V ONKOLOGIJI
Vsebina / Oblika STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE
SI, NACIONALNI KONGRESI, UČNE DELAVNICE, SEMINARJI
Naslov DIMENZIJE KAKOVOSTI IN VARNOSTI V ONKOLOŠKI ZDRAVSTVENI NEGI
Org.odbor* 0,00
Pas. / Dod. * 7,00
Akt. / Prej. * 11,00
Poster* 0,00
Prosta mesta 93
Izobraževanje I-2023-0344-0344
Prijava
Termin 21.04.2023 - 22.04.2023
Organizator SEKCIJA MS IN ZT V PULMOLOGIJI
Vsebina / Oblika STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE
SI, NACIONALNI KONGRESI, UČNE DELAVNICE, SEMINARJI
Naslov TRANZICIJA PULMOLOŠKIH IN ALERGOLOŠKIH BOLNIKOV IZ PEDIATRIČNE V OBRAVNAVO ZA ODRASLE
Org.odbor* V postopku
Pas. / Dod. * V postopku
Akt. / Prej. * V postopku
Poster* V postopku
Prosta mesta 87
Izobraževanje I-2023-0113-0113
Prijava
Termin 22.04.2023
Organizator SEKCIJA REŠEVALCEV V ZDRAVSTVU
Vsebina / Oblika TEMELJNI POSTOPKI OŽIVLJANJA
SI, NACIONALNI KONGRESI, UČNE DELAVNICE, SEMINARJI
Naslov TEMELJNI POSTOPKI OŽIVLJANJA Z UPORABO AED / V SODELOVANJU Z DRUŠTVOM MSBZT POMURJA
Org.odbor* 0,00
Pas. / Dod. * 7,00
Akt. / Prej. * 11,00
Poster* 0,00
Prosta mesta 10
Izobraževanje I-2023-0098-0098
Prijava
Termin 25.04.2023
Organizator UKC MARIBOR
Vsebina / Oblika STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE
SEMINAR, UČNA DELAVNICA, TEČAJ
Naslov INKONTINENCA IN UPORABA PRIPOMOČKOV
Org.odbor* 0,00
Pas. / Dod. * 4,00
Akt. / Prej. * 8,00
Poster* 0,00
Prosta mesta 46
Izobraževanje I-2022-0583-0583
Prijava
Termin 09.05.2023
Organizator UKC MARIBOR
Vsebina / Oblika STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE
SI, NACIONALNI KONGRESI, UČNE DELAVNICE, SEMINARJI
Naslov NASTAVITEV, ODSTRANITEV ATRAVMATSKE IGLE IN OSKRBA VENSKE VALVULE
Org.odbor* 0,00
Pas. / Dod. * 3,00
Akt. / Prej. * 7,00
Poster* 0,00
Prosta mesta 20
Izobraževanje I-2023-0099-0099
Prijava
Termin 11.05.2023 - 12.05.2023
Organizator ZBORNICA - ZVEZA
Vsebina / Oblika STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE
SI, NACIONALNI KONGRESI, UČNE DELAVNICE, SEMINARJI
Naslov 14. KONGRES ZDRAVSTVENE IN BABIŠKE NEGE SLOVENIJE: MEDICINSKE SESTRE IN BABICE SKUPAJ ZA ZDRAVJE LJUDI
Org.odbor* 0,00
Pas. / Dod. * 17,00
Akt. / Prej. * 21,00
Poster* 0,00
Prosta mesta 322
Izobraževanje I-2023-0298-0298
Prijava
Termin 12.05.2023
Organizator SEKCIJA MS IN ZT V OFTALMOLOGIJI
Vsebina / Oblika STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE
SI, NACIONALNI KONGRESI, UČNE DELAVNICE, SEMINARJI
Naslov 14. SLOVENSKI OFTALMOLOŠKI KONGRES
Org.odbor* 0,00
Pas. / Dod. * 5,00
Akt. / Prej. * 9,00
Poster* 0,00
Prosta mesta 10
Izobraževanje I-2023-0300-0300
Prijava
Termin 15.05.2023
Organizator DELOVNA SKUPINA ZA DUHOVNO OSKRBO V ZDR. NEGI
Vsebina / Oblika STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE
SI, NACIONALNI KONGRESI, UČNE DELAVNICE, SEMINARJI
Naslov DUHOVNOST IN DUHOVNA OSKRBA V ZDRAVSTVENI IN BABIŠKI NEGI / 1. SKLOP: POMEN IN VPLIV DUHOVNOSTI V ZDRAVSTVENI IN BABIŠKI NEGI
Org.odbor* 0,00
Pas. / Dod. * 5,00
Akt. / Prej. * 9,00
Poster* 0,00
Prosta mesta 19
Izobraževanje I-2023-0388-0388
Prijava
Termin 16.05.2023
Organizator SEKCIJA MS IN ZT V URGENCI
Vsebina / Oblika STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE
SI, NACIONALNI KONGRESI, UČNE DELAVNICE, SEMINARJI
Naslov 12. SEMINAR: PREPOZNAVA ŽIVLJENJSKO OGROŽENEGA PACIENTA IN REANIMACIJA
Org.odbor* V postopku
Pas. / Dod. * V postopku
Akt. / Prej. * V postopku
Poster* V postopku
Prosta mesta 50
Izobraževanje I-2023-0001-0001
Prijava
Termin 18.05.2023, 16:00
Organizator DRUŠTVO MSBZT MARIBOR
Vsebina / Oblika STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE
SEMINAR, UČNA DELAVNICA, TEČAJ
Naslov STROKOVNI KLINIČNI VEČERI / SPREJEMANJE ODLOČITEV V BABIŠTVU
Org.odbor* 0,00
Pas. / Dod. * 4,00
Akt. / Prej. * 8,00
Poster* 0,00
Prosta mesta 68
Izobraževanje I-2023-0140-0140
Prijava
Termin 18.05.2023, 08:15 - 19.05.2023
Organizator SEKCIJA MS IN ZT V PSIHIATRIJI
Vsebina / Oblika STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE
SEMINAR, UČNA DELAVNICA, TEČAJ
Naslov SVETOVALNE IN MOTIVACIJSKE TEHNIKE ZA DELO S PACIENTI IX. DEL
Org.odbor* 0,00
Pas. / Dod. * 12,00
Akt. / Prej. * 16,00
Poster* 0,00
Prosta mesta 47
Izobraževanje I-2023-0213-0213
Prijava
Termin 18.05.2023 - 25.05.2023
Organizator ZBORNICA - ZVEZA
Vsebina / Oblika VSEBINE, KI JIH NI MOGOČE OPREDELITI KOT SI
SI, NACIONALNI KONGRESI, UČNE DELAVNICE, SEMINARJI
Naslov SKRB ZASE - DELAVNICA V DVEH DELIH / 18.5.2023 - IZGORELOST; 25.5.2023 - KAKO SKRBETI ZASE IN IMETI DOBRE ODNOSE Z DRUGIMI
Org.odbor* 0,00
Pas. / Dod. * 3,00
Akt. / Prej. * 0,00
Poster* 0,00
Prosta mesta 9
Izobraževanje I-2023-0358-0358
Prijava
Termin 19.05.2023 - 20.05.2023
Organizator SEKCIJA MS IN ZT V ENDOSKOPIJI IN GASTROENTEROLOGIJI
Vsebina / Oblika STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE
SI, NACIONALNI KONGRESI, UČNE DELAVNICE, SEMINARJI
Naslov 31. STROKOVNI SEMINAR: VSE TO JE ENDOSKOPIJA IN GASTROENTEROLOGIJA
Org.odbor* 0,00
Pas. / Dod. * 12,00
Akt. / Prej. * 16,00
Poster* 0,00
Prosta mesta 98
Izobraževanje I-2022-0566-0566
Prijava
Termin 22.05.2023, 13:45
Organizator DRUŠTVO MSBZT LJUBLJANA
Vsebina / Oblika TEMELJNI POSTOPKI OŽIVLJANJA
SEMINAR, UČNA DELAVNICA, TEČAJ
Naslov TEMELJNI POSTOPKI OŽIVLJANJA Z UPORABO AED/TPO / TEMELJNI POSTOPKI OŽIVLJANJA Z UPORABO AED /TPO OD 13.45 DO 20.00/
Org.odbor* 0,00
Pas. / Dod. * 7,00
Akt. / Prej. * 11,00
Poster* 0,00
Prosta mesta 3
Izobraževanje I-2023-0113-0113
Prijava
Termin 23.05.2023
Organizator SEKCIJA REŠEVALCEV V ZDRAVSTVU
Vsebina / Oblika TEMELJNI POSTOPKI OŽIVLJANJA
SI, NACIONALNI KONGRESI, UČNE DELAVNICE, SEMINARJI
Naslov TEMELJNI POSTOPKI OŽIVLJANJA Z UPORABO AED / V SODELOVANJU Z DMSBZT CELJE
Org.odbor* 0,00
Pas. / Dod. * 7,00
Akt. / Prej. * 11,00
Poster* 0,00
Prosta mesta 21
Izobraževanje I-2023-0009-0009
Prijava
Termin 24.05.2023
Organizator UKC MARIBOR
Vsebina / Oblika STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE
SI, NACIONALNI KONGRESI, UČNE DELAVNICE, SEMINARJI
Naslov MODRI UTRINKI / BREZ HORMONOV NI ŽIVLJENJA
Org.odbor* 0,00
Pas. / Dod. * 3,00
Akt. / Prej. * 7,00
Poster* 0,00
Prosta mesta 98
Izobraževanje I-2022-0449-0449
Prijava
Termin 25.05.2023, 07:30
Organizator DRUŠTVO MSBZT LJUBLJANA
Vsebina / Oblika KAKOVOST IN VARNOST V ZDRAVSTVU
SEMINAR, UČNA DELAVNICA, TEČAJ
Naslov KAKOVOST IN VARNOST V ZDRAVSTVU - OBVLADOVANJE Z ZDRAVSTVOM POVEZANIH OKUŽB: MODUL LICENCA
Org.odbor* 0,00
Pas. / Dod. * 9,00
Akt. / Prej. * 13,00
Poster* 0,00
Prosta mesta 33
Izobraževanje I-2023-0002-0002
Prijava
Termin 26.05.2023, 08:00
Organizator DRUŠTVO MSBZT MARIBOR
Vsebina / Oblika ZAKONODAJA S PODROČJA ZDRAVSTVA IN POKLICNA ETIKA
SI, NACIONALNI KONGRESI, UČNE DELAVNICE, SEMINARJI
Naslov POKLICNA ETIKA IN ZAKONODAJA S PODROČJA ZDRAVSTVA: MODUL LICENCA / POKLICNA ETIKA IN ZAKONODAJA S PODROČJA ZDRAVSTVA: MODUL LICENCA
Org.odbor* 0,00
Pas. / Dod. * 8,00
Akt. / Prej. * 12,00
Poster* 0,00
Prosta mesta 45
Izobraževanje I-2023-0192-0192
Prijava
Termin 26.05.2023
Organizator SEKCIJA MS IN ZT V OFTALMOLOGIJI
Vsebina / Oblika STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE
SI, NACIONALNI KONGRESI, UČNE DELAVNICE, SEMINARJI
Naslov OBRAVNAVA OFTALMOLOŠKEGA PACIENTA SKOZI PANEL SPECIALISTIČNIH DEJAVNOSTI
Org.odbor* 0,00
Pas. / Dod. * 7,00
Akt. / Prej. * 11,00
Poster* 0,00
Prosta mesta 69
Izobraževanje I-2023-0366-0366
Prijava
Termin 26.05.2023, 08:00
Organizator DRUŠTVO MSBZT LJUBLJANA
Vsebina / Oblika STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE
SI, NACIONALNI KONGRESI, UČNE DELAVNICE, SEMINARJI
Naslov KONCEPT EKOLOGIJE V ZDRAVSTVU
Org.odbor* V postopku
Pas. / Dod. * V postopku
Akt. / Prej. * V postopku
Poster* V postopku
Prosta mesta 30
Izobraževanje I-2023-0351-0351
Prijava
Termin 26.05.2023 - 27.05.2023
Organizator SEKCIJA MS IN ZT V ENDOKRINOLOGIJI
Vsebina / Oblika STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE
SI, NACIONALNI KONGRESI, UČNE DELAVNICE, SEMINARJI
Naslov ZOFI & FLORJAN - NIČ VEČ DIETA!
Org.odbor* 0,00
Pas. / Dod. * 13,00
Akt. / Prej. * 17,00
Poster* 0,00
Prosta mesta 79
Izobraževanje I-2023-0300-0300
Prijava
Termin 29.05.2023
Organizator DELOVNA SKUPINA ZA DUHOVNO OSKRBO V ZDR. NEGI
Vsebina / Oblika STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE
SI, NACIONALNI KONGRESI, UČNE DELAVNICE, SEMINARJI
Naslov DUHOVNOST IN DUHOVNA OSKRBA V ZDRAVSTVENI IN BABIŠKI NEGI / 2. SKLOP: OCENJEVANJE DUHOVNIH POTREB IN ZAGOTAVLJANJE DUHOVNE OSKRBE
Org.odbor* 0,00
Pas. / Dod. * 5,00
Akt. / Prej. * 9,00
Poster* 0,00
Prosta mesta 19
Izobraževanje I-2023-0213-0213
Prijava
Termin 08.06.2023 - 15.06.2023
Organizator ZBORNICA - ZVEZA
Vsebina / Oblika VSEBINE, KI JIH NI MOGOČE OPREDELITI KOT SI
SI, NACIONALNI KONGRESI, UČNE DELAVNICE, SEMINARJI
Naslov SKRB ZASE - DELAVNICA V DVEH DELIH / 8.6.2023 - IZGORELOST; 15.6.2023 - KAKO SKRBETI ZASE IN IMETI DOBRE ODNOSE Z DRUGIMI
Org.odbor* 0,00
Pas. / Dod. * 3,00
Akt. / Prej. * 0,00
Poster* 0,00
Prosta mesta 20
Izobraževanje I-2022-0583-0583
Prijava
Termin 13.06.2023
Organizator UKC MARIBOR
Vsebina / Oblika STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE
SI, NACIONALNI KONGRESI, UČNE DELAVNICE, SEMINARJI
Naslov NASTAVITEV, ODSTRANITEV ATRAVMATSKE IGLE IN OSKRBA VENSKE VALVULE
Org.odbor* 0,00
Pas. / Dod. * 3,00
Akt. / Prej. * 7,00
Poster* 0,00
Prosta mesta 20
Izobraževanje I-2023-0214-0214
Prijava
Termin 13.06.2023, 08:00
Organizator DRUŠTVO MSBZT LJUBLJANA
Vsebina / Oblika VSEBINE, KI JIH NI MOGOČE OPREDELITI KOT SI
SI, NACIONALNI KONGRESI, UČNE DELAVNICE, SEMINARJI
Naslov RAZUMETI SEBE, DA BOLJE SODELUJEMO Z DRUGIMI
Org.odbor* 0,00
Pas. / Dod. * 4,00
Akt. / Prej. * 6,00
Poster* 0,00
Prosta mesta 16
Izobraževanje I-2023-0009-0009
Prijava
Termin 14.06.2023
Organizator UKC MARIBOR
Vsebina / Oblika STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE
SI, NACIONALNI KONGRESI, UČNE DELAVNICE, SEMINARJI
Naslov MODRI UTRINKI / NOVOSTI NA PODROČJU STERILIZACIJE; TRANSPORT BIOLOŠKEGA MATERIALA S PNEVMATSKO POŠTO
Org.odbor* 0,00
Pas. / Dod. * 3,00
Akt. / Prej. * 7,00
Poster* 0,00
Prosta mesta 98
Izobraževanje Termin Organizator Vsebina / Oblika Naslov Org.odbor* Pas. / Dod. * Akt. / Prej. * Poster* Prosta mesta Član Splošna Predstavitev
I-2023-0098-0098 28.03.2023 UKC MARIBOR STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE
SEMINAR, UČNA DELAVNICA, TEČAJ
INKONTINENCA IN UPORABA PRIPOMOČKOV 0,00 4,00 8,00 0,00 35
I-2023-0268-0268 29.03.2023 DRUŠTVO MSBZT NOVO MESTO STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE
SI, NACIONALNI KONGRESI, UČNE DELAVNICE, SEMINARJI
OPRAVLJATI POKLIC BABIVCE JE POSLANSTVO 0,00 2,00 6,00 0,00 37
I-2023-0248-0248 30.03.2023, 15:30 - 01.04.2023 SEKCIJA MS IN ZT V PSIHIATRIJI STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE
IZPOPOLNJEVANJE S POMOČJO MULTIMEDIJSKIH PROGRAMOV
FORENZIČNA PSIHIATRIJA 0,00 17,00 21,00 0,00 Neomejeno
I-2023-0254-0254 31.03.2023 SEKCIJA MS IN ZT V KARDIOLOGIJI IN ANGIOLOGIJI STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE
SI, NACIONALNI KONGRESI, UČNE DELAVNICE, SEMINARJI
INVAZIVNO ZDRAVLJENJE SRČNO-ŽILNIH OBOLENJ 0,00 8,00 12,00 0,00 6
I-2023-0103-0103 31.03.2023 - 01.04.2023 SEKCIJA MS IN ZT V OPERATIVNI DEJAVNOSTI STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE
SI, NACIONALNI KONGRESI, UČNE DELAVNICE, SEMINARJI
Z NAPREDNIMI ZNANJI DO KAKOVOSTI IN ODLIČNOSTI V PERIOPERATIVNI ZDRAVSTVENI NEGI 0,00 13,00 17,00 0,00 26
I-2023-0204-0204 01.04.2023 DRUŠTVO MSBZT POMURJA KAKOVOST IN VARNOST V ZDRAVSTVU
SI, NACIONALNI KONGRESI, UČNE DELAVNICE, SEMINARJI
KAKOVOST IN VARNOST V ZDRAVSTVU 0,00 7,00 11,00 0,00 18
I-2023-0343-0343 04.04.2023 DRUŠTVO MSBZT NOVO MESTO STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE
SI, NACIONALNI KONGRESI, UČNE DELAVNICE, SEMINARJI
ENOTA ZA INTERVENCIJSKO KARDIOLOGIJO - KDO SMO IN KAJ DELAMO 0,00 2,00 6,00 0,00 30
I-2022-0583-0583 11.04.2023 UKC MARIBOR STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE
SI, NACIONALNI KONGRESI, UČNE DELAVNICE, SEMINARJI
NASTAVITEV, ODSTRANITEV ATRAVMATSKE IGLE IN OSKRBA VENSKE VALVULE 0,00 3,00 7,00 0,00 17
I-2023-0098-0098 11.04.2023 UKC MARIBOR STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE
SEMINAR, UČNA DELAVNICA, TEČAJ
INKONTINENCA IN UPORABA PRIPOMOČKOV 0,00 4,00 8,00 0,00 43
I-2023-0335-0335 11.04.2023 DRUŠTVO MSBZT KOROŠKE STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE
IZPOPOLNJEVANJE S POMOČJO MULTIMEDIJSKIH PROGRAMOV
ŠOKOVNA STANJA (ZNANJE ZA ZAPOSLENE V ZDRAVSTVENI NEGI) 0,00 2,00 6,00 0,00 Neomejeno
I-2023-0009-0009 12.04.2023 UKC MARIBOR STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE
SI, NACIONALNI KONGRESI, UČNE DELAVNICE, SEMINARJI
MODRI UTRINKI / PROFESIONALNA KOMUNIKACIJA PRAVILA PROFESIONALNEGA VEDENJE IN BONTON 0,00 3,00 7,00 0,00 62
I-2023-0253-0253 12.04.2023 DRUŠTVO MSBZT NOVO MESTO KAKOVOST IN VARNOST V ZDRAVSTVU
SI, NACIONALNI KONGRESI, UČNE DELAVNICE, SEMINARJI
KAKOVOST IN VARNOST V ZDRAVSTVENI NEGI 0,00 8,00 12,00 0,00 3
I-2023-0398-0398 13.04.2023 SEKCIJA MS IN ZT V PATRONAŽNI DEJAVNOSTI STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE
SI, NACIONALNI KONGRESI, UČNE DELAVNICE, SEMINARJI
17. REDNI POSVET VODIJ PATRONAŽNIH SLUŽB S STROKOVNIMI VSEBINAMI V postopku V postopku V postopku V postopku Neomejeno
I-2022-0450-0450 14.04.2023 ZBORNICA - ZVEZA STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE
IZPOPOLNJEVANJE S POMOČJO MULTIMEDIJSKIH PROGRAMOV
NUJNA STANJA PRI ONKOLOŠKIH PACIENTIH 0,00 6,00 10,00 0,00 161
I-2023-0113-0113 14.04.2023 SEKCIJA REŠEVALCEV V ZDRAVSTVU TEMELJNI POSTOPKI OŽIVLJANJA
SI, NACIONALNI KONGRESI, UČNE DELAVNICE, SEMINARJI
TEMELJNI POSTOPKI OŽIVLJANJA Z UPORABO AED / V SODELOVANJU Z DRUŠTVOM MSBZT PTUJ-ORMOŽ 0,00 7,00 11,00 0,00 13
I-2023-0297-0297 14.04.2023 SEKCIJA MS IN ZT V DERMATOVENEROLOGIJI STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE
SI, NACIONALNI KONGRESI, UČNE DELAVNICE, SEMINARJI
POŠKODOVANA KOŽA IN PARAZITI 0,00 5,00 9,00 0,00 23
I-2023-0155-0155 14.04.2023 - 15.04.2023 SEKCIJA MS IN ZT V ZOBOZDRAVSTVU STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE
SI, NACIONALNI KONGRESI, UČNE DELAVNICE, SEMINARJI
S SPREMEMBAMI DO SVETLEJŠE PRIHODNOSTI V ZOBOZDRAVSTVU 0,00 11,00 15,00 0,00 Neomejeno
I-2023-0315-0315 14.04.2023 - 15.04.2023 SEKCIJA MS IN ZT V HEMATOLOGIJI STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE
SI, NACIONALNI KONGRESI, UČNE DELAVNICE, SEMINARJI
HEMATOLOGIJA IN HEMATOLOGIJI SORODNE TEME 0,00 11,00 15,00 0,00 52
I-2023-0319-0319 15.04.2023 DRUŠTVO MSBTZ GORENJSKE KAKOVOST IN VARNOST V ZDRAVSTVU
IZPOPOLNJEVANJE S POMOČJO MULTIMEDIJSKIH PROGRAMOV
KAKOVOST IN VARNOST V ZDRAVSTVU 0,00 8,00 12,00 0,00 Neomejeno
I-2023-0113-0113 18.04.2023 SEKCIJA REŠEVALCEV V ZDRAVSTVU TEMELJNI POSTOPKI OŽIVLJANJA
SI, NACIONALNI KONGRESI, UČNE DELAVNICE, SEMINARJI
TEMELJNI POSTOPKI OŽIVLJANJA Z UPORABO AED / V SODELOVANJU Z DMSBZT CELJE 0,00 7,00 11,00 0,00 9
I-2023-0205-0205 18.04.2023 DRUŠTVO MSBZT POMURJA STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE
SI, NACIONALNI KONGRESI, UČNE DELAVNICE, SEMINARJI
NOVE VSEBINE CENTRA ZA KREPITEV ZDRAVJA V ZDRAVSTVENEM DOMU MURSKA SOBOTA: V SKRBI ZA BOLJŠE ZDRAVJE VSEH 0,00 5,00 9,00 0,00 59
I-2023-0001-0001 20.04.2023, 16:00 DRUŠTVO MSBZT MARIBOR STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE
SEMINAR, UČNA DELAVNICA, TEČAJ
STROKOVNI KLINIČNI VEČERI / PSIHOTERAPIJA SODOBNEGA ČLOVEKA 0,00 4,00 8,00 0,00 50
I-2023-0095-0095 20.04.2023, 15:45 DRUŠTVO MSBZT LJUBLJANA STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE
SI, NACIONALNI KONGRESI, UČNE DELAVNICE, SEMINARJI
URGENTNA STANJA V PEDIATRIJI 0,00 4,00 8,00 0,00 8
I-2023-0217-0217 20.04.2023 SEKCIJA MS V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE
SI, NACIONALNI KONGRESI, UČNE DELAVNICE, SEMINARJI
SENZORIČNO GLEDALIŠČE KOT METODA SIMULACIJSKEGA UČENJA 0,00 4,00 8,00 0,00 13
I-2023-0269-0269 20.04.2023 DRUŠTVO MSBZT NOVO MESTO STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE
SI, NACIONALNI KONGRESI, UČNE DELAVNICE, SEMINARJI
VLOGA REFERENČNIH AMBULANT ZA IZBOLJŠANJE ZDRAVJA 0,00 2,00 6,00 0,00 58
I-2023-0334-0334 20.04.2023 DRUŠTVO MSBZT KOROŠKE STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE
IZPOPOLNJEVANJE S POMOČJO MULTIMEDIJSKIH PROGRAMOV
AKTIVNOSTI ZDRAVSTVENE NEGE V ZVEZI Z CENTRALNIM VENSKIM IN ARTERIJSKIM KATETROM 0,00 3,00 7,00 0,00 Neomejeno
I-2022-0031-0031 21.04.2023, 08:00 DRUŠTVO MSBZT LJUBLJANA STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE
IZPOPOLNJEVANJE S POMOČJO MULTIMEDIJSKIH PROGRAMOV
MEJNA OSEBNOSTNA MOTNJA / MEJNA OSEBNOSTNA MOTNJA - BORDERLINE 0,00 7,00 11,00 0,00 28
I-2023-0011-0011 21.04.2023, 08:00 DRUŠTVO MSBZT MARIBOR KAKOVOST IN VARNOST V ZDRAVSTVU
SI, NACIONALNI KONGRESI, UČNE DELAVNICE, SEMINARJI
KAKOVOST IN VARNOST V ZDRAVSTVU: MODUL LICENCA 0,00 8,00 12,00 0,00 42
I-2023-0301-0301 21.04.2023 SEKCIJA MS IN ZT V NEVROLOGIJI STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE
SI, NACIONALNI KONGRESI, UČNE DELAVNICE, SEMINARJI
ZDRAVSTVENA NEGA IN OSKRBA V OBRAVNAVI IN ZDRAVLJENJU NAPREDOVALE PARKINSONOVE BOLEZNI 0,00 6,00 10,00 0,00 23
I-2023-0339-0339 21.04.2023 SEKCIJA MS IN ZT V ONKOLOGIJI STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE
SI, NACIONALNI KONGRESI, UČNE DELAVNICE, SEMINARJI
DIMENZIJE KAKOVOSTI IN VARNOSTI V ONKOLOŠKI ZDRAVSTVENI NEGI 0,00 7,00 11,00 0,00 93
I-2023-0344-0344 21.04.2023 - 22.04.2023 SEKCIJA MS IN ZT V PULMOLOGIJI STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE
SI, NACIONALNI KONGRESI, UČNE DELAVNICE, SEMINARJI
TRANZICIJA PULMOLOŠKIH IN ALERGOLOŠKIH BOLNIKOV IZ PEDIATRIČNE V OBRAVNAVO ZA ODRASLE V postopku V postopku V postopku V postopku 87
I-2023-0113-0113 22.04.2023 SEKCIJA REŠEVALCEV V ZDRAVSTVU TEMELJNI POSTOPKI OŽIVLJANJA
SI, NACIONALNI KONGRESI, UČNE DELAVNICE, SEMINARJI
TEMELJNI POSTOPKI OŽIVLJANJA Z UPORABO AED / V SODELOVANJU Z DRUŠTVOM MSBZT POMURJA 0,00 7,00 11,00 0,00 10
I-2023-0098-0098 25.04.2023 UKC MARIBOR STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE
SEMINAR, UČNA DELAVNICA, TEČAJ
INKONTINENCA IN UPORABA PRIPOMOČKOV 0,00 4,00 8,00 0,00 46
I-2022-0583-0583 09.05.2023 UKC MARIBOR STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE
SI, NACIONALNI KONGRESI, UČNE DELAVNICE, SEMINARJI
NASTAVITEV, ODSTRANITEV ATRAVMATSKE IGLE IN OSKRBA VENSKE VALVULE 0,00 3,00 7,00 0,00 20
I-2023-0099-0099 11.05.2023 - 12.05.2023 ZBORNICA - ZVEZA STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE
SI, NACIONALNI KONGRESI, UČNE DELAVNICE, SEMINARJI
14. KONGRES ZDRAVSTVENE IN BABIŠKE NEGE SLOVENIJE: MEDICINSKE SESTRE IN BABICE SKUPAJ ZA ZDRAVJE LJUDI 0,00 17,00 21,00 0,00 322
I-2023-0298-0298 12.05.2023 SEKCIJA MS IN ZT V OFTALMOLOGIJI STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE
SI, NACIONALNI KONGRESI, UČNE DELAVNICE, SEMINARJI
14. SLOVENSKI OFTALMOLOŠKI KONGRES 0,00 5,00 9,00 0,00 10
I-2023-0300-0300 15.05.2023 DELOVNA SKUPINA ZA DUHOVNO OSKRBO V ZDR. NEGI STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE
SI, NACIONALNI KONGRESI, UČNE DELAVNICE, SEMINARJI
DUHOVNOST IN DUHOVNA OSKRBA V ZDRAVSTVENI IN BABIŠKI NEGI / 1. SKLOP: POMEN IN VPLIV DUHOVNOSTI V ZDRAVSTVENI IN BABIŠKI NEGI 0,00 5,00 9,00 0,00 19
I-2023-0388-0388 16.05.2023 SEKCIJA MS IN ZT V URGENCI STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE
SI, NACIONALNI KONGRESI, UČNE DELAVNICE, SEMINARJI
12. SEMINAR: PREPOZNAVA ŽIVLJENJSKO OGROŽENEGA PACIENTA IN REANIMACIJA V postopku V postopku V postopku V postopku 50
I-2023-0001-0001 18.05.2023, 16:00 DRUŠTVO MSBZT MARIBOR STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE
SEMINAR, UČNA DELAVNICA, TEČAJ
STROKOVNI KLINIČNI VEČERI / SPREJEMANJE ODLOČITEV V BABIŠTVU 0,00 4,00 8,00 0,00 68
I-2023-0140-0140 18.05.2023, 08:15 - 19.05.2023 SEKCIJA MS IN ZT V PSIHIATRIJI STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE
SEMINAR, UČNA DELAVNICA, TEČAJ
SVETOVALNE IN MOTIVACIJSKE TEHNIKE ZA DELO S PACIENTI IX. DEL 0,00 12,00 16,00 0,00 47
I-2023-0213-0213 18.05.2023 - 25.05.2023 ZBORNICA - ZVEZA VSEBINE, KI JIH NI MOGOČE OPREDELITI KOT SI
SI, NACIONALNI KONGRESI, UČNE DELAVNICE, SEMINARJI
SKRB ZASE - DELAVNICA V DVEH DELIH / 18.5.2023 - IZGORELOST; 25.5.2023 - KAKO SKRBETI ZASE IN IMETI DOBRE ODNOSE Z DRUGIMI 0,00 3,00 0,00 0,00 9
I-2023-0358-0358 19.05.2023 - 20.05.2023 SEKCIJA MS IN ZT V ENDOSKOPIJI IN GASTROENTEROLOGIJI STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE
SI, NACIONALNI KONGRESI, UČNE DELAVNICE, SEMINARJI
31. STROKOVNI SEMINAR: VSE TO JE ENDOSKOPIJA IN GASTROENTEROLOGIJA 0,00 12,00 16,00 0,00 98
I-2022-0566-0566 22.05.2023, 13:45 DRUŠTVO MSBZT LJUBLJANA TEMELJNI POSTOPKI OŽIVLJANJA
SEMINAR, UČNA DELAVNICA, TEČAJ
TEMELJNI POSTOPKI OŽIVLJANJA Z UPORABO AED/TPO / TEMELJNI POSTOPKI OŽIVLJANJA Z UPORABO AED /TPO OD 13.45 DO 20.00/ 0,00 7,00 11,00 0,00 3
I-2023-0113-0113 23.05.2023 SEKCIJA REŠEVALCEV V ZDRAVSTVU TEMELJNI POSTOPKI OŽIVLJANJA
SI, NACIONALNI KONGRESI, UČNE DELAVNICE, SEMINARJI
TEMELJNI POSTOPKI OŽIVLJANJA Z UPORABO AED / V SODELOVANJU Z DMSBZT CELJE 0,00 7,00 11,00 0,00 21
I-2023-0009-0009 24.05.2023 UKC MARIBOR STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE
SI, NACIONALNI KONGRESI, UČNE DELAVNICE, SEMINARJI
MODRI UTRINKI / BREZ HORMONOV NI ŽIVLJENJA 0,00 3,00 7,00 0,00 98
I-2022-0449-0449 25.05.2023, 07:30 DRUŠTVO MSBZT LJUBLJANA KAKOVOST IN VARNOST V ZDRAVSTVU
SEMINAR, UČNA DELAVNICA, TEČAJ
KAKOVOST IN VARNOST V ZDRAVSTVU - OBVLADOVANJE Z ZDRAVSTVOM POVEZANIH OKUŽB: MODUL LICENCA 0,00 9,00 13,00 0,00 33
I-2023-0002-0002 26.05.2023, 08:00 DRUŠTVO MSBZT MARIBOR ZAKONODAJA S PODROČJA ZDRAVSTVA IN POKLICNA ETIKA
SI, NACIONALNI KONGRESI, UČNE DELAVNICE, SEMINARJI
POKLICNA ETIKA IN ZAKONODAJA S PODROČJA ZDRAVSTVA: MODUL LICENCA / POKLICNA ETIKA IN ZAKONODAJA S PODROČJA ZDRAVSTVA: MODUL LICENCA 0,00 8,00 12,00 0,00 45
I-2023-0192-0192 26.05.2023 SEKCIJA MS IN ZT V OFTALMOLOGIJI STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE
SI, NACIONALNI KONGRESI, UČNE DELAVNICE, SEMINARJI
OBRAVNAVA OFTALMOLOŠKEGA PACIENTA SKOZI PANEL SPECIALISTIČNIH DEJAVNOSTI 0,00 7,00 11,00 0,00 69
I-2023-0366-0366 26.05.2023, 08:00 DRUŠTVO MSBZT LJUBLJANA STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE
SI, NACIONALNI KONGRESI, UČNE DELAVNICE, SEMINARJI
KONCEPT EKOLOGIJE V ZDRAVSTVU V postopku V postopku V postopku V postopku 30
I-2023-0351-0351 26.05.2023 - 27.05.2023 SEKCIJA MS IN ZT V ENDOKRINOLOGIJI STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE
SI, NACIONALNI KONGRESI, UČNE DELAVNICE, SEMINARJI
ZOFI & FLORJAN - NIČ VEČ DIETA! 0,00 13,00 17,00 0,00 79
I-2023-0300-0300 29.05.2023 DELOVNA SKUPINA ZA DUHOVNO OSKRBO V ZDR. NEGI STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE
SI, NACIONALNI KONGRESI, UČNE DELAVNICE, SEMINARJI
DUHOVNOST IN DUHOVNA OSKRBA V ZDRAVSTVENI IN BABIŠKI NEGI / 2. SKLOP: OCENJEVANJE DUHOVNIH POTREB IN ZAGOTAVLJANJE DUHOVNE OSKRBE 0,00 5,00 9,00 0,00 19
I-2023-0213-0213 08.06.2023 - 15.06.2023 ZBORNICA - ZVEZA VSEBINE, KI JIH NI MOGOČE OPREDELITI KOT SI
SI, NACIONALNI KONGRESI, UČNE DELAVNICE, SEMINARJI
SKRB ZASE - DELAVNICA V DVEH DELIH / 8.6.2023 - IZGORELOST; 15.6.2023 - KAKO SKRBETI ZASE IN IMETI DOBRE ODNOSE Z DRUGIMI 0,00 3,00 0,00 0,00 20
I-2022-0583-0583 13.06.2023 UKC MARIBOR STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE
SI, NACIONALNI KONGRESI, UČNE DELAVNICE, SEMINARJI
NASTAVITEV, ODSTRANITEV ATRAVMATSKE IGLE IN OSKRBA VENSKE VALVULE 0,00 3,00 7,00 0,00 20
I-2023-0214-0214 13.06.2023, 08:00 DRUŠTVO MSBZT LJUBLJANA VSEBINE, KI JIH NI MOGOČE OPREDELITI KOT SI
SI, NACIONALNI KONGRESI, UČNE DELAVNICE, SEMINARJI
RAZUMETI SEBE, DA BOLJE SODELUJEMO Z DRUGIMI 0,00 4,00 6,00 0,00 16
I-2023-0009-0009 14.06.2023 UKC MARIBOR STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE
SI, NACIONALNI KONGRESI, UČNE DELAVNICE, SEMINARJI
MODRI UTRINKI / NOVOSTI NA PODROČJU STERILIZACIJE; TRANSPORT BIOLOŠKEGA MATERIALA S PNEVMATSKO POŠTO 0,00 3,00 7,00 0,00 98
Verzija: 2023-03-13; dbRegister_ZZ