Kriterij
Organizator: Izbriši organizatorja
Datum od:          
Datum do:
Področja:
 •  
  Evidenca izobraževanj
  • Evidenca izobraževanj
 •  
  Strokovno področje - 38.člen ZZDej-K
  • Kombinirana licenca - 2 strokovna področja
  • Kombinirana licenca - 3 strokovna področja
  • ZN internističnega pacienta
  • ZN kirurškega pacienta
  • ZN nevrološkega pacienta
  • ZN onkološkega pacienta
  • ZN ortopedskega pacienta
  • ZN otr. in ml. s pos. potr. na podr. vzg. in izob.
  • ZN otroka in mladostnika
  • ZN pac. na bol. odd. ali pos. enoti s stal. nad.
  • ZN pac. na na bol., klin. oz. negoval. oddel.
  • ZN pac. na podr. dela s citostatiki
  • ZN pac. na podr. dela v oper. dejav. in endosk.
  • ZN pac. na podr. med. dela, prom. in športa
  • ZN pac. na podr. mlad. varstva
  • ZN pac. na podr. nef., dial. in transpl. dejav.
  • ZN pac. na podr. psih. in duš. zdravja
  • ZN pac. s kron., nenalezl. boleznimi
  • ZN pac. s težavami lokomot. sist.
  • ZN pac. v dejavn. otorinolar.
  • ZN pac. v diagn. enotah
  • ZN pac. v dispeč. službi zdrav.
  • ZN pac. v območju ioniz. sevanja
  • ZN pac. v otroš. in mlad. amb.
  • ZN pac. v spec. amb. dejav.
  • ZN pac. z dermatoven. obolenjem
  • ZN pac. z ginek. bolez.
  • ZN pac. z motnjami duš. zdra.
  • ZN pac., druž. in drugih v lokal. skup.
  • ZN pac., odvisnega od prep. drog
  • ZN pacienta na specifičnem oddelku/področju
  • ZN pacienta v AMD
  • ZN pacienta v anesteziologiji
  • ZN pacienta v okulistični dejavnosti
  • ZN pacienta v sterilizaciji
  • ZN pacienta v transfuzijski medicini
  • ZN pacienta v zobozdravstveni dejavnosti
  • ZN pacienta z motnjami v razvoju
  • ZN pacienta z nalezljivo boleznijo
  • ZN porodnice in otročnice
  • ZN upor. na podr. social. varstva
  • ZN upor. s pos.potr. na podr. usp., vod. in varst.
  • ZN žensk in druž. na podr. reprod. in žens. bol.
  • ZN življ. ogroženega pacienta
 •  
  Zdravstvena in babiška nega
  • Babiška nega
  • Zdravstvena nega
* Prejete licenčne točke za udeležbo
Izobraževanje Termin Organizator Vsebina Naslov Org.odbor* Pas. / Dod. * Akt. / Prej. * Poster* Prosta mesta Član Splošna Predstavitev
I-2022-0340-0340 01.04.2022 - 31.12.2022 DOCTRINA D.O.O. STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE POWERCLASS DEBELOST: SKLOP KRAJŠIH IZOBRAŽEVANJ 0,00 5,00 9,00 0,00 Neomejeno
I-2022-0341-0341 28.04.2022 - 31.12.2022 DOCTRINA D.O.O. STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE POWERCLASS ADHERENCA: SKLOP KRAJŠIH IZOBRAŽEVANJ 0,00 4,00 8,00 0,00 Neomejeno
I-2022-0507-0507 10.09.2022, 08:30 EDMED-DRUŠTVO ZA STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE V MEDICINI IN V ZDRAVSTVU STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE A B C DIABETES V postopku V postopku V postopku V postopku 30
I-2022-0096-0096 15.09.2022, 16:00 DRUŠTVO MSBZT MARIBOR STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE STROKOVNI KLINIČNI VEČER / PROJEKT USMERJENA INTEGRIRANA OSKRBA DOMA 0,00 4,00 8,00 0,00 65
I-2022-0463-0463 16.09.2022 - 17.09.2022 SEKCIJA MS IN ZT V ENDOKRINOLOGIJI STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE JESENSKA ENDOKRINOLOŠKA SEKCIJA 0,00 14,00 18,00 0,00 88
I-2022-0465-0465 22.09.2022, 08:00 - 23.09.2022 DRUŠTVO MSBZT LJUBLJANA ZAKONODAJA S PODROČJA ZDRAVSTVA IN POKLICNA ETIKA POKLICNA ETIKA V PRAKSI ZDRAVSTVENE IN BABIŠKE NEGE TER ZAKONODAJA S PODROČJA ZDRAVSTVA: MODUL LICENCA 0,00 15,00 19,00 0,00 23
I-2022-0127-0127 23.09.2022, 09:00 DRUŠTVO MSBZT MARIBOR KAKOVOST IN VARNOST V ZDRAVSTVU KAKOVOST IN VARNOST V ZDRAVSTVU 0,00 8,00 12,00 0,00 62
I-2021-0607-0607 28.09.2022 DRUŠTVO MSBZT CELJE VSEBINE, KI JIH NI MOGOČE OPREDELITI KOT SI VAROVANJE IN KREPITEV DELOVNIH ODNOSOV ZAPOSLENIH V ZDRAVSTVENI NEGI 0,00 3,00 7,00 0,00 Neomejeno
I-2022-0505-0505 28.09.2022 SEKCIJA MS IN ZT NA INTERNISTIČNO-INFEKTOLOŠKEM PODROČJU STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE IZZIVI IN IZKUŠNJE INFEKTOLOGIJE PO EPIDEMIJI V postopku V postopku V postopku V postopku 60
I-2022-0449-0449 29.09.2022, 07:30 DRUŠTVO MSBZT LJUBLJANA KAKOVOST IN VARNOST V ZDRAVSTVU KAKOVOST IN VARNOST V ZDRAVSTVU - OBVLADOVANJE Z ZDRAVSTVOM POVEZANIH OKUŽB: MODUL LICENCA 0,00 9,00 13,00 0,00 4
I-2022-0462-0462 29.09.2022, 14:45 DRUŠTVO MSBZT LJUBLJANA STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE KLJUČNI POUDARKI V PROCESU OBVLADOVANJA BOLEČINE 0,00 5,00 9,00 0,00 29
I-2022-0102-0102 30.09.2022 SEKCIJA REŠEVALCEV V ZDRAVSTVU TEMELJNI POSTOPKI OŽIVLJANJA TEMELJNI POSTOPKI OŽIVLJANJA Z UPORABO AED 0,00 8,00 12,00 0,00 26
I-2022-0476-0476 30.09.2022 SEKCIJA MS IN ZT V MEDICINI DELA,PROMETA IN ŠPORTA STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE VLOGA MEDICINE DELA, PROMETA IN ŠPORTA SKOZI EPIDEMIJO COVIDA 0,00 7,00 11,00 0,00 106
I-2022-0515-0515 30.09.2022 - 01.10.2022 DRUŠTVO MSBZT KOROŠKE STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE 13. SIMPOZIJ UROLOŠKE ZDRAVSTVENE NEGE V OKVIRU 8. KONGRESA ZDRUŽENJA UROLOGOV SLOVENIJE, S SODELOVANJEM DMSBZT KOROŠKE V postopku V postopku V postopku V postopku Neomejeno
I-2022-0182-0182 10.10.2022, 15:45 DRUŠTVO MSBZT LJUBLJANA VSEBINE, KI JIH NI MOGOČE OPREDELITI KOT SI Z RAZUMEVANJEM GOVORICE TELESA DO BOLJŠIH MEDSEBOJNIH ODNOSOV IN POZITIVNIH NOTRANJIH STANJ 0,00 3,00 7,00 0,00 20
I-2021-0603-0603 11.10.2022 DRUŠTVO MSBZT CELJE KAKOVOST IN VARNOST V ZDRAVSTVU KAKOVOST IN VARNOST V ZDRAVSTVU: MODUL LICENCA 0,00 7,00 11,00 0,00 Neomejeno
I-2022-0236-0236 14.10.2022, 08:00 DRUŠTVO MSBZT MARIBOR ZAKONODAJA S PODROČJA ZDRAVSTVA IN POKLICNA ETIKA ZAKONODAJA S PODROČJA ZDRAVSTVA IN POKLICNA ETIKA: MODUL LICENCA 0,00 8,00 12,00 0,00 4
I-2021-0607-0607 19.10.2022 DRUŠTVO MSBZT CELJE VSEBINE, KI JIH NI MOGOČE OPREDELITI KOT SI VAROVANJE IN KREPITEV DELOVNIH ODNOSOV ZAPOSLENIH V ZDRAVSTVENI NEGI 0,00 3,00 7,00 0,00 Neomejeno
I-2022-0096-0096 20.10.2022, 16:00 DRUŠTVO MSBZT MARIBOR STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE STROKOVNI KLINIČNI VEČER / ORGANIZACIJA DELA NMP V COVID-19 RAZMERAH 0,00 4,00 8,00 0,00 66
I-2022-0248-0248 21.10.2022, 08:00 DRUŠTVO MSBZT PTUJ-ORMOŽ ZAKONODAJA S PODROČJA ZDRAVSTVA IN POKLICNA ETIKA ZAKONODAJA S PODROČJA ZDRAVSTVENE IN BABIŠKE NEGE IN POKLICNA ETIKA - MODUL LICENCA 0,00 7,00 11,00 0,00 29
I-2022-0514-0514 21.10.2022 SEKCIJA MS V ENTEROSTOMALNI TERAPIJI STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE ENTEROSTOMALNA TERAPIJA IN IZZIVI NAPREDNE OBRAVNAVE PACIENTOV Z RANO IN IZLOČALNO STOMO V postopku V postopku V postopku V postopku Neomejeno
Verzija: 2022-05-03; dbRegister_ZZ; dbClani_ZZ