Kriterij
Organizator: Izbriši organizatorja
Datum od:          
Datum do:
Področja:
 •  
  Evidenca izobraževanj
  • Evidenca izobraževanj
 •  
  Zdravstvena in babiška nega
  • Babiška nega
  • Zdravstvena nega
* Prejete licenčne točke za udeležbo
Izobraževanje Termin Organizator Vsebina Naslov Org.odbor* Pas. udel.* Akt. udel.* Poster* Prosta mesta Član Splošna Predstavitev
I-2018-0562-0562 24.01.2019 ZDRAVSTVENI DOM LJUBLJANA SPLOŠNO IZPOPOLNJEVANJE AKTUALNE TEME V OSNOVNEM ZDRAVSTVU 0,00 4,00 8,00 0,00 Neomejeno
I-2018-0441-0441 25.01.2019 ZDRAVSTVENI DOM LJUBLJANA, MEDIACIJSKI CENTER SPLOŠNO IZPOPOLNJEVANJE USPEŠNA KOMUNIKACIJA IN REŠEVANJE NESPORAZUMOV V ZDRAVSTVU 0,00 1,00 5,00 0,00 Neomejeno
I-2018-0710-0710 25.01.2019 UKC MARIBOR SPLOŠNO IZPOPOLNJEVANJE DNA TESTI V GINEKOLOGIJI IN PERINATOLOGIJI 0,00 10,00 14,00 0,00 Neomejeno
I-2018-0183-0183 28.01.2019 UKC MARIBOR SPLOŠNO IZPOPOLNJEVANJE PREPREČEVANJE POŠKODB TKIVA ZARADI TLAKA 0,00 10,00 14,00 0,00 19
I-2018-0561-0561 28.01.2019 DRUŠTVO MSBTZ GORENJSKE ZAKONODAJA S PODROČJA ZDRAVSTVA IN POKLICNA ETIKA POKLICNA ETIKA IN ZAKONODAJA S PODROČJA ZDRAVSTVENE IN BABIŠKE NEGE 0,00 6,00 10,00 0,00 10
I-2018-0000-0718 31.01.2019 DRUŠTVO MSBZT VELENJE ZAKONODAJA S PODROČJA ZDRAVSTVA IN POKLICNA ETIKA ETIKA IN ZAKONODAJA V ZDRAVSTVU 0,00 7,00 11,00 0,00 Neomejeno
I-2018-0000-0732 01.02.2019 DRUŠTVO MSBZT LJUBLJANA STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE ZAKONODAJA S PODROČJA ZDRAVSTVA -MODUL LICENCA 0,00 9,00 13,00 0,00 27
I-2018-0734-0734 01.02.2019 UKC MARIBOR SPLOŠNO IZPOPOLNJEVANJE IZPOPOLNJEVANJE Z UČNO DELAVNICO S PODROČJA DEESKALACIJSKIH TEHNIK IN POSEBNIH VAROVALNIH UKREPOV 0,00 7,00 11,00 0,00 Neomejeno
I-2018-0723-0723 01.02.2019 - 02.02.2019 Z-Z, SEKCIJA MS IN ZT V ENDOKRINOLOGIJI SPLOŠNO IZPOPOLNJEVANJE SLADKI FEBRUAR 0,00 13,00 17,00 0,00 30
I-2018-0000-0718 02.02.2019 DRUŠTVO MSBZT VELENJE ZAKONODAJA S PODROČJA ZDRAVSTVA IN POKLICNA ETIKA ETIKA IN ZAKONODAJA V ZDRAVSTVU 0,00 7,00 11,00 0,00 26
I-2018-0514-0514 02.02.2019 DRUŠTVO MSBZT POMURJA KAKOVOST IN VARNOST V ZDRAVSTVU KAKOVOST IN VARNOST V ZDRAVSTVU 0,00 7,00 11,00 0,00 92
I-2018-0183-0183 04.02.2019 UKC MARIBOR SPLOŠNO IZPOPOLNJEVANJE PREPREČEVANJE POŠKODB TKIVA ZARADI TLAKA 0,00 10,00 14,00 0,00 19
I-2019-0000-0010 05.02.2019, 15:30 DRUŠTVO MSBZT POMURJA SPLOŠNO IZPOPOLNJEVANJE DOSTOJANSTVO V ZDRAVSTVENI IN BABIŠKI NEGI 0,00 0,00 0,00 0,00 35
I-2018-0697-0697 06.02.2019 DRUŠTVO MSBZT CELJE SPLOŠNO IZPOPOLNJEVANJE STROKOVNO POPOLDNE DMSBZT CELJE: SPOZNAJMO VNETNE REVMATIČNE BOLEZNI 0,00 6,00 10,00 0,00 Neomejeno
I-2018-0432-0432 07.02.2019 DRUŠTVO MSBZT LJUBLJANA KAKOVOST IN VARNOST V ZDRAVSTVU KAKOVOST IN VARNOST V ZDRAVSTVU - OBVLADOVANJE Z ZDRAVSTVOM POVEZANIH OKUŽB 0,00 8,00 12,00 0,00 35
I-2019-0000-0044 07.02.2019 Z-Z, SEKCIJA MS IN ZT V URGENCI SPLOŠNO IZPOPOLNJEVANJE 3. STROKOVNO SREČANJE TRIAŽNIH MEDICINSKIH SESTER/ZDRAVSTVENIKOV 0,00 0,00 0,00 0,00 Neomejeno
I-2019-0000-0037 12.02.2019 DRUŠTVO MSBTZ GORENJSKE SPLOŠNO IZPOPOLNJEVANJE ČAJANKA: NEGOVANJE DEDIŠČINE SKOZI DEVET DESETLETIJ, ORGANIZIRANO DELOVANJE MEDICINSKIH SESTER NA SLOVENSKEM 0,00 0,00 0,00 0,00 Neomejeno
I-2018-0000-0709 13.02.2019 ZBORNICA - ZVEZA SPLOŠNO IZPOPOLNJEVANJE PSIHOEDUKATIVNA DELAVNICA - PRIZMA 0,00 0,00 0,00 0,00 25
I-2018-0696-0696 13.02.2019 DRUŠTVO MSBZT CELJE SPLOŠNO IZPOPOLNJEVANJE STROKOVNO POPOLDNE DMSBZT CELJE: BAKTERIJE, ODPORNE PROTI KARBAPENEMOM 0,00 6,00 10,00 0,00 Neomejeno
I-2019-0000-0042 13.02.2019 DRUŠTVO MSBZT PTUJ-ORMOŽ SPLOŠNO IZPOPOLNJEVANJE MODRA KOMUNIKACIJA S PACIENTI 0,00 0,00 0,00 0,00 65
I-2018-0695-0695 14.02.2019 ZBORNICA - ZVEZA, SEKCIJA MS V PROMOCIJI ZDRAVJA IN ZDRAVSTVENI VZGOJI SPLOŠNO IZPOPOLNJEVANJE VZGOJA ZA ZDRAVO SPOLNOST 0,00 8,00 12,00 0,00 Neomejeno
I-2018-0747-0747 14.02.2019 DRUŠTVO MSBZT LJUBLJANA STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE POKLICNA ETIKA V DOMOVIH ZA STAREJŠE OBČANE 0,00 7,00 11,00 0,00 27
I-2019-0000-0067 14.02.2019 DRUŠTVO MSBZT NOVO MESTO SPLOŠNO IZPOPOLNJEVANJE FOTOGRAFIJA V OFTALMOLOGIJI 0,00 0,00 0,00 0,00 Neomejeno
I-2019-0012-0012 15.02.2019, 08:00 DRUŠTVO MSBZT MARIBOR ZAKONODAJA S PODROČJA ZDRAVSTVA IN POKLICNA ETIKA POKLICNA ETIKA IN ZAKONODAJA S PODROČJA ZDRAVSTVA 0,00 7,00 11,00 0,00 44
I-2019-0000-0031 15.02.2019 - 16.02.2019 UKC MARIBOR SPLOŠNO IZPOPOLNJEVANJE OAA 0,00 0,00 0,00 0,00 100
I-2019-0000-0040 18.02.2019 Z-Z, SEKCIJA MS IN ZT V ENDOSKOPIJI IN GASTROENTEROLOGIJI SPLOŠNO IZPOPOLNJEVANJE PERKUTANA ENDOSKOPSKA GASTROSTOMA 0,00 0,00 0,00 0,00 27
I-2018-0445-0445 22.02.2019 ZBORNICA - ZVEZA KAKOVOST IN VARNOST V ZDRAVSTVU KAKOVOST IN VARNOST V ZDRAVSTVU: MODUL LICENCA 0,00 7,00 11,00 0,00 24
I-2018-0646-0646 22.02.2019 DRUŠTVO MSBZT CELJE SPLOŠNO IZPOPOLNJEVANJE STROKOVNO POPOLDNE: PREVENTIVA IZGORELOSTI MED ZDRAVSTVENIMI DELAVCI, PRIZMA 0,00 1,00 5,00 0,00 14
I-2019-0000-0024 22.02.2019 DRUŠTVO MSBZT LJUBLJANA STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE PREPOZNAVAM ČUSTVA PRI DELU V ZDRAVSTVENI NEGI 0,00 0,00 0,00 0,00 28
I-2019-0000-0064 22.02.2019, 08:00 DRUŠTVO MSBZT MARIBOR KAKOVOST IN VARNOST V ZDRAVSTVU KAKOVOST IN VARNOST V ZDRAVSTVU 0,00 0,00 0,00 0,00 65
I-2019-0000-0002 28.02.2019, 16:00 DRUŠTVO MSBZT MARIBOR STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE STROKOVNI KLINIČNI VEČER / DEMENCA - KRATEK PREIZKUS SPOZNAVNIH SPOSOBNOSTI (KPSS) IN TEST RISANJA URE (TRU) IN REDNI LETNI OBČNI ZBOR 0,00 0,00 0,00 0,00 73
I-2018-0462-0462 04.03.2019 DRUŠTVO MSBZT LJUBLJANA TEMELJNI POSTOPKI OŽIVLJANJA TEMELJNI POSTOPKI OŽIVLJANJA Z UPORABO AED 0,00 7,00 11,00 0,00 24
I-2019-0000-0036 07.03.2019 Z-Z, SEKCIJA MS V MANAGEMENTU SPLOŠNO IZPOPOLNJEVANJE SODELOVANJE KLINIČNO OKOLJE - IZOBRAŽEVALNE INSTITUCIJE 0,00 0,00 0,00 0,00 Neomejeno
I-2018-0000-0709 13.03.2019 ZBORNICA - ZVEZA SPLOŠNO IZPOPOLNJEVANJE PSIHOEDUKATIVNA DELAVNICA - PRIZMA 0,00 0,00 0,00 0,00 25
I-2018-0000-0746 13.03.2019 DRUŠTVO MSBZT CELJE SPLOŠNO IZPOPOLNJEVANJE ETIKA IN ZAKONODAJA S PODROČJA ZDRAVSTVA 0,00 0,00 0,00 0,00 Neomejeno
I-2019-0000-0021 14.03.2019 Z-Z, SEKCIJA MS IN ZT V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU SPLOŠNO IZPOPOLNJEVANJE ZNANJE ZA BOLJŠE ZDRAVJE - NATANČNA, VARNA IN ODGOVORNA OBRAVNAVA PACIENTOV V ČASU ZDRAVLJENJA, DIAGNOSTIKE IN ZDRAVSTVENE NEGE 0,00 0,00 0,00 0,00 Neomejeno
I-2019-0000-0023 15.03.2019 DRUŠTVO MSBZT LJUBLJANA STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE ODVISNOST IN DELO Z ODVISNIMI 0,00 0,00 0,00 0,00 30
I-2019-0000-0029 15.03.2019 - 16.03.2019 Z-Z, SEKCIJA MS IN ZT V KIRURGIJI SPLOŠNO IZPOPOLNJEVANJE ZDRAVSTVENA NEGA KIRURŠKEGA PACIENTA MED TEORIJO IN INOVATIVNO PRAKSO 0,00 0,00 0,00 0,00 Neomejeno
I-2019-0000-0039 18.03.2019 Z-Z, SEKCIJA MS IN ZT V ENDOSKOPIJI IN GASTROENTEROLOGIJI SPLOŠNO IZPOPOLNJEVANJE REPROCESIRANJE ENDOSKOPOV 0,00 0,00 0,00 0,00 30
I-2018-0741-0741 19.03.2019 - 20.03.2019 Z-Z, SEKCIJA MS IN ZT NA INTERNISTIČNO- INFEKTOLOŠKEM PODROČJU SPLOŠNO IZPOPOLNJEVANJE ZDRAVSTVENA NEGA BOLNIKA, KI PREJEMA PROTIMIKROBNA ZDRAVILA 0,00 14,00 18,00 0,00 Neomejeno
I-2018-0711-0711 20.03.2019 DRUŠTVO MSBZT CELJE SPLOŠNO IZPOPOLNJEVANJE STROKOVNO POPOLDNE: MEDICINSKA HIPNOZA IN POTI IZ STISKE IN ANAFILAKSIJA 0,00 6,00 10,00 0,00 Neomejeno
I-2019-0000-0011 20.03.2019, 09:00 DRUŠTVO MSBZT MARIBOR SPLOŠNO IZPOPOLNJEVANJE KAKOVOST IN VARNOST V ZDRAVSTVU / DMSBZT MARIBOR V SODELOVANJU Z UKC MARIBOR 0,00 0,00 0,00 0,00 Neomejeno
I-2019-0000-0002 21.03.2019, 16:00 DRUŠTVO MSBZT MARIBOR STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE STROKOVNI KLINIČNI VEČER / ZDRAVA PREHRANA – NALOŽBA ZA PRIHODNOST 0,00 0,00 0,00 0,00 79
I-2019-0000-0025 21.03.2019 DRUŠTVO MSBZT LJUBLJANA STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE KAKO OHRANITI DUŠEVNO ZDRAVJE ZAPOSLENIH V ZDRAVSTVU? 0,00 0,00 0,00 0,00 19
I-2018-0445-0445 22.03.2019 ZBORNICA - ZVEZA KAKOVOST IN VARNOST V ZDRAVSTVU KAKOVOST IN VARNOST V ZDRAVSTVU: MODUL LICENCA 0,00 7,00 11,00 0,00 40
I-2018-0462-0462 25.03.2019 DRUŠTVO MSBZT LJUBLJANA TEMELJNI POSTOPKI OŽIVLJANJA TEMELJNI POSTOPKI OŽIVLJANJA Z UPORABO AED 0,00 7,00 11,00 0,00 31
I-2018-0646-0646 27.03.2019 DRUŠTVO MSBZT CELJE SPLOŠNO IZPOPOLNJEVANJE STROKOVNO POPOLDNE: PREVENTIVA IZGORELOSTI MED ZDRAVSTVENIMI DELAVCI, PRIZMA 0,00 1,00 5,00 0,00 27
I-2019-0000-0062 28.03.2019 - 29.03.2019 Z-Z, SEKCIJA MS IN ZT V STERILIZACIJI SPLOŠNO IZPOPOLNJEVANJE STERILIZACIJA, NEVIDEN ČLEN ZDRAVSTVA 0,00 0,00 0,00 0,00 Neomejeno
I-2018-0441-0441 29.03.2019 ZDRAVSTVENI DOM LJUBLJANA, MEDIACIJSKI CENTER SPLOŠNO IZPOPOLNJEVANJE USPEŠNA KOMUNIKACIJA IN REŠEVANJE NESPORAZUMOV V ZDRAVSTVU 0,00 1,00 5,00 0,00 Neomejeno
I-2018-0734-0734 29.03.2019 UKC MARIBOR SPLOŠNO IZPOPOLNJEVANJE IZPOPOLNJEVANJE Z UČNO DELAVNICO S PODROČJA DEESKALACIJSKIH TEHNIK IN POSEBNIH VAROVALNIH UKREPOV 0,00 7,00 11,00 0,00 Neomejeno
I-2018-0000-0709 10.04.2019 ZBORNICA - ZVEZA SPLOŠNO IZPOPOLNJEVANJE PSIHOEDUKATIVNA DELAVNICA - PRIZMA 0,00 0,00 0,00 0,00 22
I-2019-0000-0048 10.04.2019 Z-Z, SEKCIJA MS IN ZT V ENDOSKOPIJI IN GASTROENTEROLOGIJI SPLOŠNO IZPOPOLNJEVANJE MIKROBIOLOŠKI NADZOR V ENOSKOPIJI 0,00 0,00 0,00 0,00 29
I-2018-0734-0734 17.04.2019 UKC MARIBOR SPLOŠNO IZPOPOLNJEVANJE IZPOPOLNJEVANJE Z UČNO DELAVNICO S PODROČJA DEESKALACIJSKIH TEHNIK IN POSEBNIH VAROVALNIH UKREPOV 0,00 7,00 11,00 0,00 Neomejeno
I-2019-0000-0002 18.04.2019, 16:00 DRUŠTVO MSBZT MARIBOR STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE STROKOVNI KLINIČNI VEČER / NOVOSTI V PERINATOLOGIJI 0,00 0,00 0,00 0,00 80
I-2019-0000-0026 18.04.2019 DRUŠTVO MSBZT LJUBLJANA STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE STANOVALEC Z DEMENCO NEGOVANJE IN SKRB 0,00 0,00 0,00 0,00 30
I-2018-0445-0445 19.04.2019 ZBORNICA - ZVEZA KAKOVOST IN VARNOST V ZDRAVSTVU KAKOVOST IN VARNOST V ZDRAVSTVU: MODUL LICENCA 0,00 7,00 11,00 0,00 50
I-2019-0012-0012 19.04.2019, 08:00 DRUŠTVO MSBZT MARIBOR ZAKONODAJA S PODROČJA ZDRAVSTVA IN POKLICNA ETIKA POKLICNA ETIKA IN ZAKONODAJA S PODROČJA ZDRAVSTVA 0,00 7,00 11,00 0,00 Neomejeno
I-2018-0646-0646 24.04.2019 DRUŠTVO MSBZT CELJE SPLOŠNO IZPOPOLNJEVANJE STROKOVNO POPOLDNE: PREVENTIVA IZGORELOSTI MED ZDRAVSTVENIMI DELAVCI, PRIZMA 0,00 1,00 5,00 0,00 29
Verzija: 2019-01-15; dbRegister_ZZ; dbClani_ZZ