Kriterij
Organizator: Izbriši organizatorja
Datum od:          
Datum do:
Področja:
 •  
  Evidenca izobraževanj
  • Evidenca izobraževanj
 •  
  Strokovno področje - 38.člen ZZDej-K
  • ZN internističnega pacienta
  • ZN kirurškega pacienta
  • ZN nevrološkega pacienta
  • ZN onkološkega pacienta
  • ZN ortopedskega pacienta
  • ZN otr. in ml. s pos. potr. na podr. vzg. in izob.
  • ZN otroka in mladostnika
  • ZN pac. na bol. odd. ali pos. enoti s stal. nad.
  • ZN pac. na na bol., klin. oz. negoval. oddel.
  • ZN pac. na podr. dela s citostatiki
  • ZN pac. na podr. dela v oper. dejav. in endosk.
  • ZN pac. na podr. med. dela, prom. in športa
  • ZN pac. na podr. mlad. varstva
  • ZN pac. na podr. nef., dial. in transpl. dejav.
  • ZN pac. na podr. psih. in duš. zdravja
  • ZN pac. s kron., nenalezl. boleznimi
  • ZN pac. s težavami lokomot. sist.
  • ZN pac. v dejavn. otorinolar.
  • ZN pac. v diagn. enotah
  • ZN pac. v dispeč. službi zdrav.
  • ZN pac. v območju ioniz. sevanja
  • ZN pac. v otroš. in mlad. amb.
  • ZN pac. v spec. amb. dejav.
  • ZN pac. z dermatoven. obolenjem
  • ZN pac. z ginek. bolez.
  • ZN pac. z motnjami duš. zdra.
  • ZN pac., druž. in drugih v lokal. skup.
  • ZN pac., odvisnega od prep. drog
  • ZN pacienta na specifičnem oddelku/področju
  • ZN pacienta v AMD
  • ZN pacienta v anesteziologiji
  • ZN pacienta v okulistični dejavnosti
  • ZN pacienta v sterilizaciji
  • ZN pacienta v transfuzijski medicini
  • ZN pacienta z motnjami v razvoju
  • ZN pacienta z nalezljivo boleznijo
  • ZN porodnice in otročnice
  • ZN upor. na podr. social. varstva
  • ZN upor. na podr. uspos. in varov.
  • ZN žensk in druž. na podr. reprod. in žens. bol.
  • ZN življ. ogroženega pacienta
 •  
  Zdravstvena in babiška nega
  • Babiška nega
  • Zdravstvena nega
* Prejete licenčne točke za udeležbo
Izobraževanje Termin Organizator Vsebina Naslov Org.odbor* Pas. / Dod. * Akt. / Prej. * Poster* Prosta mesta Član Splošna Predstavitev
I-2021-0205-0205 19.05.2021 Z-Z, SEKCIJA MS IN ZT V ANESTEZIOLOGIJI, INTENZIVNI TERAPIJI IN TRANSFUZIOLOGIJI STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE HEMODINAMSKI MONITORING V postopku V postopku V postopku V postopku 160
I-2020-0458-0458 20.05.2021 DRUŠTVO MSBZT CELJE STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE PREVENTIVA ZOPER IZGORELOST MED ZDRAVSTVENIMI DELAVCI 0,00 4,00 8,00 0,00 9
I-2021-0102-0102 20.05.2021, 16:00 DRUŠTVO MSBZT MARIBOR STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE STROKOVNI KLINIČNI VEČER / OBRAVNAVA PACIENTA NA PODROČJU INTERNISTIČNE NUJNE POMOČI 0,00 4,00 8,00 0,00 35
I-2021-0166-0166 20.05.2021 ZBORNICA - ZVEZA VSEBINE, KI JIH NI MOGOČE OPREDELITI KOT SI UVOD V ACCESS BARS 0,00 1,50 5,50 0,00 89
I-2021-0036-0036 21.05.2021, 09:00 DRUŠTVO MSBZT MARIBOR KAKOVOST IN VARNOST V ZDRAVSTVU KAKOVOST IN VARNOST V ZDRAVTVU: MODUL LICENCA 0,00 8,00 12,00 0,00 4
I-2021-0170-0170 21.05.2021 Z-Z, SEKCIJA MS IN ZT V OFTALMOLOGIJI STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE SODELOVANJE NA 13. ZDRAVNIŠKEM KONGRESU 0,00 3,00 7,00 0,00 113
I-2021-0177-0177 21.05.2021 DRUŠTVO MSBZT LJUBLJANA STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE STANOVALEC Z DEMENCO - NEGOVAN JE IN SKRB V postopku V postopku V postopku V postopku 9
I-2021-0249-0249 24.05.2021 Z-Z, SEKCIJA MS IN ZT V ENDOSKOPIJI IN GASTROENTEROLOGIJI STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE UČNA DELAVNICA - MIKROBIOLOŠKI NADZOR V ENDOSKOPIJI V postopku V postopku V postopku V postopku 186
I-2021-0253-0253 24.05.2021 - 25.05.2021 ZBORNICA - ZVEZA STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE MOJ PACIENT V postopku V postopku V postopku V postopku 169
I-2021-0090-0090 25.05.2021 Z-Z, SEKCIJA REŠEVALCEV V ZDRAVSTVU TEMELJNI POSTOPKI OŽIVLJANJA TEMELJNI POSTOPKI OŽIVLJANJA Z UPORABO AED / DOPOLDNE; V SODELOVANJU Z DRUŠTVOM MSBZT MARIBOR 0,00 7,00 11,00 0,00 13
I-2021-0090-0090 25.05.2021 Z-Z, SEKCIJA REŠEVALCEV V ZDRAVSTVU TEMELJNI POSTOPKI OŽIVLJANJA TEMELJNI POSTOPKI OŽIVLJANJA Z UPORABO AED / POPOLDNE; V SODELOVANJU Z DRUŠTVOM MSBZT MARIBOR 0,00 7,00 11,00 0,00 18
I-2021-0090-0090 27.05.2021 Z-Z, SEKCIJA REŠEVALCEV V ZDRAVSTVU TEMELJNI POSTOPKI OŽIVLJANJA TEMELJNI POSTOPKI OŽIVLJANJA Z UPORABO AED / POPOLDNE; V SODELOVANJU Z DRUŠTVOM MSBZT MARIBOR 0,00 7,00 11,00 0,00 16
I-2021-0090-0090 27.05.2021 Z-Z, SEKCIJA REŠEVALCEV V ZDRAVSTVU TEMELJNI POSTOPKI OŽIVLJANJA TEMELJNI POSTOPKI OŽIVLJANJA Z UPORABO AED / DOPOLDNE; V SODELOVANJU Z DRUŠTVOM MSBZT MARIBOR 0,00 7,00 11,00 0,00 14
I-2021-0224-0224 27.05.2021, 09:00 Z-Z, SEKCIJA MS V MANAGEMENTU STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE KAJ NAS JE NAUČILA EPIDEMIJA V postopku V postopku V postopku V postopku 232
I-2021-0248-0248 27.05.2021 Z-Z, SEKCIJA MS IN ZT V PULMOLOGIJI STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE STROKOVNI POSVET OB SVETOVNEM DNEVU BREZ TOBAKA: NOVI TOBAČNI IZDELKI IN IZDELKI Z NIKOTINOM V postopku V postopku V postopku V postopku 131
I-2021-0090-0090 28.05.2021 Z-Z, SEKCIJA REŠEVALCEV V ZDRAVSTVU TEMELJNI POSTOPKI OŽIVLJANJA TEMELJNI POSTOPKI OŽIVLJANJA Z UPORABO AED / DOPOLDNE; V SODELOVANJU Z DRUŠTVOM MSBZT MARIBOR 0,00 7,00 11,00 0,00 12
I-2021-0090-0090 28.05.2021 Z-Z, SEKCIJA REŠEVALCEV V ZDRAVSTVU TEMELJNI POSTOPKI OŽIVLJANJA TEMELJNI POSTOPKI OŽIVLJANJA Z UPORABO AED / POPOLDNE; V SODELOVANJU Z DRUŠTVOM MSBZT MARIBOR 0,00 7,00 11,00 0,00 15
I-2021-0137-0137 28.05.2021 Z-Z, SEKCIJA MS IN ZT V OFTALMOLOGIJI STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE OKVARA VIDA - TIHA GROŽNJA OSEBAM S SLADKORNO BOLEZNIJO 0,00 6,00 10,00 0,00 156
I-2021-0198-0198 28.05.2021 Z-Z, SEKCIJA MS IN ZT V KARDIOLOGIJI IN ANGIOLOGIJI STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE KARDIOLOŠKI BOLNIK Z ANEMIJO, PLJUČNIM IN REVMATOLOŠKIM OBOLENJEM V postopku V postopku V postopku V postopku 211
I-2021-0223-0223 28.05.2021, 08:30 Z-Z, SEKCIJA MS IN ZT V PSIHIATRIJI STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE DUŠEVNO ZDRAVJE IN ZDRAVSTVENA NEGA V ČASU PANDEMIJE COVIDA-19 V postopku V postopku V postopku V postopku 218
I-2021-0015-0015 02.06.2021, 16:30 ZBORNICA - ZVEZA VSEBINE, KI JIH NI MOGOČE OPREDELITI KOT SI PSIHOEDUKATIVNA DELAVNICA: PREVENTIVA IZGORELOSTI MED ZDRAVSTVENIMI DELAVCI - PRIZMA 0,00 2,00 0,00 0,00 179
I-2021-0168-0168 03.06.2021 - 04.06.2021 DRUŠTVO MSBZT LJUBLJANA STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE POKLICNA ETIKA V PRAKSI ZDRAVSTVENE IN BABIŠKE NEGE TER ZAKONODAJA S PODROČJA ZDRAVSTVA 0,00 15,00 19,00 0,00 187
I-2021-0162-0162 10.06.2021 ZBORNICA - ZVEZA, SEKCIJA MS V PROMOCIJI ZDRAVJA IN ZDRAVSTVENI VZGOJI STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE DRUŽINSKA OBRAVNAVA ZA ZDRAV ŽIVLJENJSKI SLOG 0,00 6,00 10,00 0,00 85
I-2021-0196-0196 10.06.2021 DRUŠTVO MSBTZ GORENJSKE STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE ZAKONODAJA S PODROČJA ZDRAVSTVA IN POKLICNA ETIKA; MODUL LICENCA V postopku V postopku V postopku V postopku 170
I-2021-0090-0090 11.06.2021 Z-Z, SEKCIJA REŠEVALCEV V ZDRAVSTVU TEMELJNI POSTOPKI OŽIVLJANJA TEMELJNI POSTOPKI OŽIVLJANJA Z UPORABO AED / V SODELOVANJU Z DRUŠTVOM MSBZT PTUJ-ORMOŽ, HOTEL ROŠKAR, HAJDOŠE 0,00 7,00 11,00 0,00 45
I-2021-0266-0266 14.06.2021, 17:00 DRUŠTVO MSBZT PTUJ-ORMOŽ STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE NOVOSTI PRI PREHRANI IN OSKRBI OSEB S SLADKORNO BOLEZNIJO V postopku V postopku V postopku V postopku Neomejeno
Verzija: 2021-04-15; dbRegister_ZZ; dbClani_ZZ