Kriterij
Organizator: Izbriši organizatorja
Datum od:          
Datum do:
Področja:
 •  
  Evidenca izobraževanj
  • Evidenca izobraževanj
 •  
  Strokovno področje - 38.člen ZZDej-K
  • Kombinirana licenca - 2 strokovna področja
  • Kombinirana licenca - 3 strokovna področja
  • ZN internističnega pacienta
  • ZN kirurškega pacienta
  • ZN nevrološkega pacienta
  • ZN onkološkega pacienta
  • ZN ortopedskega pacienta
  • ZN otr. in ml. s pos. potr. na podr. vzg. in izob.
  • ZN otroka in mladostnika
  • ZN pac. na bol. odd. ali pos. enoti s stal. nad.
  • ZN pac. na na bol., klin. oz. negoval. oddel.
  • ZN pac. na podr. dela s citostatiki
  • ZN pac. na podr. dela v oper. dejav. in endosk.
  • ZN pac. na podr. med. dela, prom. in športa
  • ZN pac. na podr. mlad. varstva
  • ZN pac. na podr. nef., dial. in transpl. dejav.
  • ZN pac. na podr. psih. in duš. zdravja
  • ZN pac. s kron., nenalezl. boleznimi
  • ZN pac. s težavami lokomot. sist.
  • ZN pac. v dejavn. otorinolar.
  • ZN pac. v diagn. enotah
  • ZN pac. v dispeč. službi zdrav.
  • ZN pac. v območju ioniz. sevanja
  • ZN pac. v otroš. in mlad. amb.
  • ZN pac. v spec. amb. dejav.
  • ZN pac. z dermatoven. obolenjem
  • ZN pac. z ginek. bolez.
  • ZN pac. z motnjami duš. zdra.
  • ZN pac., druž. in drugih v lokal. skup.
  • ZN pac., odvisnega od prep. drog
  • ZN pacienta na specifičnem oddelku/področju
  • ZN pacienta v AMD
  • ZN pacienta v anesteziologiji
  • ZN pacienta v okulistični dejavnosti
  • ZN pacienta v sterilizaciji
  • ZN pacienta v transfuzijski medicini
  • ZN pacienta z motnjami v razvoju
  • ZN pacienta z nalezljivo boleznijo
  • ZN porodnice in otročnice
  • ZN upor. na podr. social. varstva
  • ZN upor. na podr. uspos. in varov.
  • ZN žensk in druž. na podr. reprod. in žens. bol.
  • ZN življ. ogroženega pacienta
 •  
  Zdravstvena in babiška nega
  • Babiška nega
  • Zdravstvena nega
* Prejete licenčne točke za udeležbo
Izobraževanje Termin Organizator Vsebina Naslov Org.odbor* Pas. / Dod. * Akt. / Prej. * Poster* Prosta mesta Član Splošna Predstavitev
I-2021-0324-0324 28.09.2021 - 29.09.2021 Z-Z, SEKCIJA MS IN ZT NA INTERNISTIČNO- INFEKTOLOŠKEM PODROČJU STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE URGENTNA STANJA V INFEKTOLOGIJI 0,00 15,00 19,00 0,00 1
I-2020-0458-0458 29.09.2021 DRUŠTVO MSBZT CELJE STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE PREVENTIVA ZOPER IZGORELOST MED ZDRAVSTVENIMI DELAVCI 0,00 4,00 8,00 0,00 23
I-2021-0168-0168 29.09.2021 - 30.09.2021 DRUŠTVO MSBZT LJUBLJANA ZAKONODAJA S PODROČJA ZDRAVSTVA IN POKLICNA ETIKA POKLICNA ETIKA V PRAKSI ZDRAVSTVENE IN BABIŠKE NEGE TER ZAKONODAJA S PODROČJA ZDRAVSTVA 0,00 15,00 19,00 0,00 112
I-2021-0090-0090 01.10.2021, 13:15 Z-Z, SEKCIJA REŠEVALCEV V ZDRAVSTVU TEMELJNI POSTOPKI OŽIVLJANJA TEMELJNI POSTOPKI OŽIVLJANJA Z UPORABO AED / V SODELOVANJU DRUŠTVOM MSBZT POMURJE 0,00 7,00 11,00 0,00 1
I-2021-0351-0351 05.10.2021 DRUŠTVO MSBZT KOROŠKE STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE ZAČETNI PRISTOP K (POTENCIALNO) KRITIČNO BOLNEMU PACIENTU - ALGORITEM ABCDE 0,00 2,00 6,00 0,00 Neomejeno
I-2021-0432-0432 05.10.2021, 13:00 Z-Z, SEKCIJA MS IN ZT V PSIHIATRIJI STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE OBRAVNAVA AGRESIVNEGA VEDENJA STANOVALCEV IN UPORABA DEESKALACIJSKIH TEHNIK KOMUNIKACIJE V postopku V postopku V postopku V postopku 50
I-2021-0015-0015 06.10.2021 ZBORNICA - ZVEZA VSEBINE, KI JIH NI MOGOČE OPREDELITI KOT SI PSIHOEDUKATIVNA DELAVNICA: PREVENTIVA IZGORELOSTI MED ZDRAVSTVENIMI DELAVCI - PRIZMA 0,00 2,00 0,00 0,00 126
I-2021-0090-0090 08.10.2021 Z-Z, SEKCIJA REŠEVALCEV V ZDRAVSTVU TEMELJNI POSTOPKI OŽIVLJANJA TEMELJNI POSTOPKI OŽIVLJANJA Z UPORABO AED / V SODELOVANJU Z DRUŠTVOM MSBZT MARIBOR 0,00 7,00 11,00 0,00 28
I-2021-0352-0352 08.10.2021, 08:15 Z-Z, SEKCIJA MS IN ZT V PSIHIATRIJI STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE MEDPOKLICNO SODELOVANJE V ZDRAVSTVU 0,00 5,00 9,00 0,00 48
I-2020-0473-0473 13.10.2021 DRUŠTVO MSBZT CELJE KAKOVOST IN VARNOST V ZDRAVSTVU KAKOVOST IN VARNOST V ZDRAVSTVU: MODUL LICENCA 0,00 6,00 10,00 0,00 Neomejeno
I-2021-0102-0102 14.10.2021, 16:00 DRUŠTVO MSBZT MARIBOR STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE STROKOVNI KLINIČNI VEČER / SLOVENSKO DRUŠTVO HOSPIC 0,00 4,00 8,00 0,00 127
I-2021-0111-0111 18.10.2021, 16:45 DRUŠTVO MSBZT LJUBLJANA VSEBINE, KI JIH NI MOGOČE OPREDELITI KOT SI UPRAVLJANJE S KONFLIKTI IN ODZIVANJE V KONFLIKTNIH SITUACIJAH 0,00 2,50 0,00 0,00 13
I-2021-0406-0406 20.10.2021 DRUŠTVO MSBZT CELJE STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE OSKRBA BOLNIKOV S KAMNI V SEČILIH V postopku V postopku V postopku V postopku 134
I-2021-0036-0036 22.10.2021, 08:00 DRUŠTVO MSBZT MARIBOR KAKOVOST IN VARNOST V ZDRAVSTVU KAKOVOST IN VARNOST V ZDRAVTVU: MODUL LICENCA 0,00 8,00 12,00 0,00 117
I-2021-0090-0090 22.10.2021 Z-Z, SEKCIJA REŠEVALCEV V ZDRAVSTVU TEMELJNI POSTOPKI OŽIVLJANJA TEMELJNI POSTOPKI OŽIVLJANJA Z UPORABO AED / V SODELOVANJU Z DRUŠTVOM MSBZT PTUJ-ORMOŽ 0,00 7,00 11,00 0,00 11
I-2021-0090-0090 06.11.2021 Z-Z, SEKCIJA REŠEVALCEV V ZDRAVSTVU TEMELJNI POSTOPKI OŽIVLJANJA TEMELJNI POSTOPKI OŽIVLJANJA Z UPORABO AED / V SODELOVANJU DRUŠTVOM MSBZT POMURJE 0,00 7,00 11,00 0,00 1
I-2021-0428-0428 09.11.2021 DRUŠTVO MSBZT CELJE STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE HITRA INTERPRETACIJA EKG ZAPISA ZA MEDICINSKE SESTRE V postopku V postopku V postopku V postopku Neomejeno
I-2021-0450-0450 11.11.2021, 12:30 Z-Z, SEKCIJA MS V MANAGEMENTU STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE ODGOVORNOST MANAGEMENTA ZA VARNO DELO V postopku V postopku V postopku V postopku Neomejeno
I-2021-0102-0102 18.11.2021, 16:00 DRUŠTVO MSBZT MARIBOR STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE STROKOVNI KLINIČNI VEČER / TIMSKA OBRAVNAVA PACIENTA V AMBULANTI ZA SKUPNOSTNO PSIHIATRIČNO OBRAVNAVO 0,00 4,00 8,00 0,00 139
I-2021-0037-0037 19.11.2021, 08:00 DRUŠTVO MSBZT MARIBOR ZAKONODAJA S PODROČJA ZDRAVSTVA IN POKLICNA ETIKA POKLICNA ETIKA IN ZAKONODAJA V ZDRAVSTVU 0,00 7,00 11,00 0,00 109
I-2021-0111-0111 22.11.2021, 16:45 DRUŠTVO MSBZT LJUBLJANA VSEBINE, KI JIH NI MOGOČE OPREDELITI KOT SI UPRAVLJANJE S KONFLIKTI IN ODZIVANJE V KONFLIKTNIH SITUACIJAH 0,00 2,50 0,00 0,00 14
I-2020-0458-0458 23.11.2021 DRUŠTVO MSBZT CELJE STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE PREVENTIVA ZOPER IZGORELOST MED ZDRAVSTVENIMI DELAVCI 0,00 4,00 8,00 0,00 42
I-2021-0015-0015 24.11.2021 ZBORNICA - ZVEZA VSEBINE, KI JIH NI MOGOČE OPREDELITI KOT SI PSIHOEDUKATIVNA DELAVNICA: PREVENTIVA IZGORELOSTI MED ZDRAVSTVENIMI DELAVCI - PRIZMA 0,00 2,00 0,00 0,00 173
I-2021-0425-0425 25.11.2021, 14:45 DRUŠTVO MSBZT LJUBLJANA STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE OBVLADOVANJE AGRESIJE V ZDRAVSTVENI NEGI V postopku V postopku V postopku V postopku 19
I-2021-0036-0036 10.12.2021, 08:00 DRUŠTVO MSBZT MARIBOR KAKOVOST IN VARNOST V ZDRAVSTVU KAKOVOST IN VARNOST V ZDRAVTVU: MODUL LICENCA 0,00 8,00 12,00 0,00 Neomejeno
I-2021-0015-0015 15.12.2021 ZBORNICA - ZVEZA VSEBINE, KI JIH NI MOGOČE OPREDELITI KOT SI PSIHOEDUKATIVNA DELAVNICA: PREVENTIVA IZGORELOSTI MED ZDRAVSTVENIMI DELAVCI - PRIZMA 0,00 2,00 0,00 0,00 184
I-2021-0102-0102 16.12.2021, 16:00 DRUŠTVO MSBZT MARIBOR STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE STROKOVNI KLINIČNI VEČER / BONTON IN KOMUNIKACIJA NA DELOVNEM MESTU 0,00 2,00 6,00 0,00 Neomejeno
Verzija: 2021-04-15; dbRegister_ZZ; dbClani_ZZ