Kriterij
Organizator: Izbriši organizatorja
Datum od:          
Datum do:
Področja:
 •  
  Evidenca izobraževanj
  • Evidenca izobraževanj
 •  
  Strokovno področje - 38.člen ZZDej-K
  • ZN internističnega pacienta
  • ZN kirurškega pacienta
  • ZN nevrološkega pacienta
  • ZN onkološkega pacienta
  • ZN ortopedskega pacienta
  • ZN otr. in ml. s pos. potr. na podr. vzg. in izob.
  • ZN otroka in mladostnika
  • ZN pac. na bol. odd. ali pos. enoti s stal. nad.
  • ZN pac. na na bol., klin. oz. negoval. oddel.
  • ZN pac. na podr. dela s citostatiki
  • ZN pac. na podr. dela v oper. dejav. in endosk.
  • ZN pac. na podr. med. dela, prom. in športa
  • ZN pac. na podr. mlad. varstva
  • ZN pac. na podr. nef., dial. in transpl. dejav.
  • ZN pac. na podr. psih. in duš. zdravja
  • ZN pac. s kron., nenalezl. boleznimi
  • ZN pac. s težavami lokomot. sist.
  • ZN pac. v dejavn. otorinolar.
  • ZN pac. v diagn. enotah
  • ZN pac. v dispeč. službi zdrav.
  • ZN pac. v območju ioniz. sevanja
  • ZN pac. v otroš. in mlad. amb.
  • ZN pac. v spec. amb. dejav.
  • ZN pac. z dermatoven. obolenjem
  • ZN pac. z ginek. bolez.
  • ZN pac. z motnjami duš. zdra.
  • ZN pac., druž. in drugih v lokal. skup.
  • ZN pac., odvisnega od prep. drog
  • ZN pacienta na specifičnem oddelku/področju
  • ZN pacienta v AMD
  • ZN pacienta v anesteziologiji
  • ZN pacienta v okulistični dejavnosti
  • ZN pacienta v sterilizaciji
  • ZN pacienta v transfuzijski medicini
  • ZN pacienta z motnjami v razvoju
  • ZN pacienta z nalezljivo boleznijo
  • ZN porodnice in otročnice
  • ZN upor. na podr. social. varstva
  • ZN upor. na podr. uspos. in varov.
  • ZN žensk in druž. na podr. reprod. in žens. bol.
  • ZN življ. ogroženega pacienta
 •  
  Zdravstvena in babiška nega
  • Babiška nega
  • Zdravstvena nega
* Prejete licenčne točke za udeležbo
Izobraževanje Termin Organizator Vsebina Naslov Org.odbor* Pas. udel.* Akt. udel.* Poster* Prosta mesta Izvajalec Splošna Predstavitev
I-2021-0042-0042 25.02.2021 DRUŠTVO MSBZT CELJE STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE VPLIV ZASVOJENOSTI STARŠEV NA NJIHOVE OTROKE 0,00 0,00 0,00 0,00 Neomejeno
I-2021-0035-0035 04.03.2021 Z-Z, SEKCIJA MS IN ZT V STERILIZACIJI STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE ALI JE EPIDEMIJA COVID-19 SPREMENILA OSEBNO VAROVALNO OPREMO ZAPOSLENIH PRI PROCESIRANJU MEDICINSKO TEHNIČNIH PRIPOMOČKOV 0,00 0,00 0,00 0,00 Neomejeno
I-2020-0494-0494 09.03.2021, 09:00 ZBORNICA - ZVEZA STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE PREPREČEVANJE IN OBVLADOVANJE OKUŽB Z VIRUSOM SARS-COV-2 Z UPORABO OSEBNE VAROVALNE OPREME 0,00 0,00 0,00 0,00 6
I-2021-0015-0015 10.03.2021, 16:30 ZBORNICA - ZVEZA STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE PSIHOEDUKATIVNA DELAVNICA: PREVENTIVA IZGORELOSTI MED ZDRAVSTVENIMI DELAVCI - PRIZMA 0,00 0,00 0,00 0,00 Neomejeno
I-2021-0053-0053 11.03.2021 DRUŠTVO MSBTZ GORENJSKE STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE LITERARNI VEČER Z BRONJO ŽAKELJ: BELO SE PERE NA DEVETDESET 0,00 0,00 0,00 0,00 156
I-2021-0061-0061 11.03.2021 Z-Z, SEKCIJA MS V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE PODOBA IZVAJALCEV ZDRAVSTVENE IN BABIŠKE NEGE TER OSKRBE V SODOBNEM ČASU 0,00 0,00 0,00 0,00 186
I-2020-0350-0350 12.03.2021 ZBORNICA - ZVEZA KAKOVOST IN VARNOST V ZDRAVSTVU KAKOVOST IN VARNOST V ZDRAVSTVU: MODUL LICENCA 0,00 7,00 11,00 0,00 Neomejeno
I-2020-0378-0378 13.03.2021 DRUŠTVO MSBTZ GORENJSKE KAKOVOST IN VARNOST V ZDRAVSTVU KAKOVOST IN VARNOST V ZDRAVSTVU: MODUL LICENCA 0,00 6,00 10,00 0,00 213
I-2021-0088-0088 15.03.2021 Z-Z, SEKCIJA MS IN ZT V ENDOSKOPIJI IN GASTROENTEROLOGIJI STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE REPROCESIRANJE ENDOSKOPOV - UČNA DELAVNICA 0,00 0,00 0,00 0,00 240
I-2021-0054-0054 17.03.2021 Z-Z, SEKCIJA MS IN ZT V ANESTEZIOLOGIJI, INTENZIVNI TERAPIJI IN TRANSFUZIOLOGIJI STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE INTERDISCIPLINARNI PRISTOP OBRAVNAVE BOLNIKA Z BOLEČINO - MALA ŠOLA BOLEČINE ZA ZDRAVSTVENO NEGO 4. DEL, NADZOR ANALGEZIJE IN PODPORA BOLNIKU 0,00 0,00 0,00 0,00 221
I-2021-0051-0051 18.03.2021 Z-Z, SEKCIJA MS IN ZT V PEDIATRIJI STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE VLOGA MEDICINSKE SESTRE PRI IZVAJANJU PREVENTIVNEGA ZDRAVSTVENEGA VARSTVA PRI OTROCIH IN MLADOSTNIKIH 0,00 0,00 0,00 0,00 205
I-2020-0135-0135 19.03.2021 ZBORNICA - ZVEZA ZAKONODAJA S PODROČJA ZDRAVSTVA IN POKLICNA ETIKA ZAKONODAJA S PODROČJA ZDRAVSTVA IN POKLICNA ETIKA: MODUL LICENCA 0,00 8,00 12,00 0,00 Neomejeno
I-2021-0036-0036 19.03.2021, 09:00 DRUŠTVO MSBZT MARIBOR STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE KAKOVOST IN VARNOST V ZDRAVTVU: MODUL LICENCA 0,00 0,00 0,00 0,00 288
I-2021-0065-0065 25.03.2021 Z-Z, SEKCIJA MS IN ZT V ONKOLOGIJI STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE STANDARDNI POSEGI V ZVEZI Z V CELOTI IMPLANTIRANIM OSREDNJIM VENSKIM KATETROM S PODKOŽNIM PREKATOM - VENSKO VALVULO IN OSREDNJIM PERIFERNIM VENSKIM / KATETROM (PICC) PRI BOLNIKU Z RAKOM 0,00 0,00 0,00 0,00 Neomejeno
I-2021-0064-0064 01.04.2021 Z-Z, SEKCIJA MS IN ZT V OFTALMOLOGIJI STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE OČESNE OKVARE 0,00 0,00 0,00 0,00 180
I-2021-0015-0015 07.04.2021, 16:30 ZBORNICA - ZVEZA STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE PSIHOEDUKATIVNA DELAVNICA: PREVENTIVA IZGORELOSTI MED ZDRAVSTVENIMI DELAVCI - PRIZMA 0,00 0,00 0,00 0,00 Neomejeno
I-2021-0060-0060 08.04.2021 Z-Z, SEKCIJA MS IN ZT V ENDOKRINOLOGIJI STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE KAJ IMAJO SKUPNEGA SLAB SPANEC, EPIGENETIKA IN SLADKORNA BOLEZEN? 0,00 0,00 0,00 0,00 188
I-2020-0444-0444 08.04.2021 - 09.04.2021 Z-Z, SEKCIJA MS IN ZT V PSIHIATRIJI STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE SVETOVALNE IN MOTIVACIJSKE TEHNIKE ZA DELO S PACIENTI VIII. DEL 0,00 14,00 18,00 0,00 4
I-2020-0458-0458 14.04.2021 DRUŠTVO MSBZT CELJE STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE PREVENTIVA ZOPER IZGORELOST MED ZDRAVSTVENIMI DELAVCI 0,00 1,00 0,00 0,00 36
I-2021-0063-0063 15.04.2021 DRUŠTVO MSBTZ GORENJSKE STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE KLINIČNO POPOLDNE: OSKRBA STAREJŠIH - SEDANJOST IN VIZIJA PRIHODNOSTI 0,00 0,00 0,00 0,00 Neomejeno
I-2021-0037-0037 16.04.2021, 08:00 DRUŠTVO MSBZT MARIBOR STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE POKLICNA ETIKA IN ZAKONODAJA V ZDRAVSTVU 0,00 0,00 0,00 0,00 Neomejeno
I-2021-0062-0062 06.05.2021 Z-Z, SEKCIJA MS V MANAGEMENTU STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE KAKO ZGRADITI DOBER TIM 0,00 0,00 0,00 0,00 229
I-2021-0015-0015 12.05.2021, 16:30 ZBORNICA - ZVEZA STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE PSIHOEDUKATIVNA DELAVNICA: PREVENTIVA IZGORELOSTI MED ZDRAVSTVENIMI DELAVCI - PRIZMA 0,00 0,00 0,00 0,00 Neomejeno
I-2020-0458-0458 18.05.2021 DRUŠTVO MSBZT CELJE STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE PREVENTIVA ZOPER IZGORELOST MED ZDRAVSTVENIMI DELAVCI 0,00 1,00 0,00 0,00 45
I-2021-0036-0036 21.05.2021, 09:00 DRUŠTVO MSBZT MARIBOR STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE KAKOVOST IN VARNOST V ZDRAVTVU: MODUL LICENCA 0,00 0,00 0,00 0,00 Neomejeno
Verzija: 2019-10-06; dbRegister_ZZ; dbClani_ZZ