Kriterij
Organizator: Izbriši organizatorja
Datum od:          
Datum do:
Področja:
 •  
  Evidenca izobraževanj
  • Evidenca izobraževanj
 •  
  Strokovno področje - 38.člen ZZDej-K
  • Kombinirana licenca - 2 strokovna področja
  • Kombinirana licenca - 3 strokovna področja
  • ZN internističnega pacienta
  • ZN kirurškega pacienta
  • ZN nevrološkega pacienta
  • ZN onkološkega pacienta
  • ZN ortopedskega pacienta
  • ZN otr. in ml. s pos. potr. na podr. vzg. in izob.
  • ZN otroka in mladostnika
  • ZN pac. na bol. odd. ali pos. enoti s stal. nad.
  • ZN pac. na na bol., klin. oz. negoval. oddel.
  • ZN pac. na podr. dela s citostatiki
  • ZN pac. na podr. dela v oper. dejav. in endosk.
  • ZN pac. na podr. med. dela, prom. in športa
  • ZN pac. na podr. mlad. varstva
  • ZN pac. na podr. nef., dial. in transpl. dejav.
  • ZN pac. na podr. psih. in duš. zdravja
  • ZN pac. s kron., nenalezl. boleznimi
  • ZN pac. s težavami lokomot. sist.
  • ZN pac. v dejavn. otorinolar.
  • ZN pac. v diagn. enotah
  • ZN pac. v dispeč. službi zdrav.
  • ZN pac. v območju ioniz. sevanja
  • ZN pac. v otroš. in mlad. amb.
  • ZN pac. v spec. amb. dejav.
  • ZN pac. z dermatoven. obolenjem
  • ZN pac. z ginek. bolez.
  • ZN pac. z motnjami duš. zdra.
  • ZN pac., druž. in drugih v lokal. skup.
  • ZN pac., odvisnega od prep. drog
  • ZN pacienta na specifičnem oddelku/področju
  • ZN pacienta v AMD
  • ZN pacienta v anesteziologiji
  • ZN pacienta v okulistični dejavnosti
  • ZN pacienta v sterilizaciji
  • ZN pacienta v transfuzijski medicini
  • ZN pacienta v zobozdravstveni dejavnosti
  • ZN pacienta z motnjami v razvoju
  • ZN pacienta z nalezljivo boleznijo
  • ZN porodnice in otročnice
  • ZN upor. na podr. social. varstva
  • ZN upor. s pos.potr. na podr. usp., vod. in varst.
  • ZN žensk in druž. na podr. reprod. in žens. bol.
  • ZN življ. ogroženega pacienta
 •  
  Zdravstvena in babiška nega
  • Babiška nega
  • Zdravstvena nega
* Prejete licenčne točke za udeležbo
Izobraževanje Termin Organizator Vsebina Naslov Org.odbor* Pas. / Dod. * Akt. / Prej. * Poster* Prosta mesta Član Splošna Predstavitev
I-2021-0102-0102 20.01.2022, 16:00 DRUŠTVO MSBZT MARIBOR STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE STROKOVNI KLINIČNI VEČER / BONTON NA DELOVNEM MESTU 0,00 2,00 6,00 0,00 Neomejeno
I-2022-0050-0050 20.01.2022 ZBORNICA - ZVEZA STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE KAJ PRIČAKUJEMO, POTREBUJEMO IN KAKŠNE ODNOSE GRADIMO S SODELAVCI IN SVOJCI? V postopku V postopku V postopku V postopku 176
I-2021-0090-0090 21.01.2022 SEKCIJA REŠEVALCEV V ZDRAVSTVU TEMELJNI POSTOPKI OŽIVLJANJA TEMELJNI POSTOPKI OŽIVLJANJA Z UPORABO AED / V SODELOVANJU Z DRUŠTVOM MSBZT MARIBOR 0,00 7,00 11,00 0,00 7
I-2021-0592-0592 21.01.2022 DRUŠTVO MSBZT NOVO MESTO STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE 13. DNEVI MARIJE TOMŠIČ: IZZIVI INTEGRIRANE ZDRAVSTVENE IN SOCIALNE OSKRBE V ČASU EPIDEMIJE 0,00 5,00 9,00 0,00 Neomejeno
I-2021-0607-0607 25.01.2022 DRUŠTVO MSBZT CELJE VSEBINE, KI JIH NI MOGOČE OPREDELITI KOT SI VAROVANJE IN KREPITEV DELOVNIH ODNOSOV ZAPOSLENIH V ZDRAVSTVENI NEGI 0,00 3,00 7,00 0,00 Neomejeno
I-2021-0614-0614 25.01.2022 DRUŠTVO MSBZT KOROŠKE STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE MODRI TOREK: NAVADIMO SE BITI POZITIVNI 1 0,00 1,00 5,00 0,00 Neomejeno
I-2021-0611-0611 27.01.2022 DRUŠTVO MSBZT KOROŠKE STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE POMEN GIBALNE AKTIVNOSTI ZA OPRAVLJANJE DELA V ZDRAVSTVENI NEGI V postopku V postopku V postopku V postopku Neomejeno
I-2022-0017-0017 27.01.2022 SEKCIJA MS IN ZT V NEFROLOGIJI, DIALIZI IN TRANSPLANTACIJI STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE KVALITETA ŽIVLJENJA S PERITONEALNO DIALIZO 0,00 5,00 9,00 0,00 Neomejeno
I-2022-0050-0050 27.01.2022 ZBORNICA - ZVEZA STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE KAJ PRIČAKUJEMO, POTREBUJEMO IN KAKŠNE ODNOSE GRADIMO S SODELAVCI IN SVOJCI? V postopku V postopku V postopku V postopku 215
I-2021-0603-0603 01.02.2022 DRUŠTVO MSBZT CELJE KAKOVOST IN VARNOST V ZDRAVSTVU KAKOVOST IN VARNOST V ZDRAVSTVU: MODUL LICENCA 0,00 6,00 10,00 0,00 Neomejeno
I-2021-0619-0619 01.02.2022 DRUŠTVO MSBZT KOROŠKE VSEBINE, KI JIH NI MOGOČE OPREDELITI KOT SI MODRI TOREK: ČAJANKA Z MARTINO; RAZMIŠLJATI ALI DOŽIVLJATI 0,00 0,50 4,50 0,00 Neomejeno
I-2022-0015-0015 01.02.2022 ZBORNICA - ZVEZA STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE USPOSABLJANJE TEHNIKOV ZDRAVSTVENE NEGE ZA PRIDOBITEV STROKOVNEGA POOBLASTILA ZA JEMANJE BRISOV ZA RESPIRATORNO DIAGNOSTIKO / TEORETIČNI DEL 0,00 9,00 13,00 0,00 Neomejeno
I-2022-0032-0032 01.02.2022 DRUŠTVO MSBZT CELJE STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE COVID-19 IN VSE NJEGOVE ZNAČILNOSTI V postopku V postopku V postopku V postopku Neomejeno
I-2022-0020-0020 01.02.2022 - 02.02.2022 SEKCIJA MS IN ZT V ENDOKRINOLOGIJI STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE SLADKI FEBRUAR 2022: JE TRENUTNO ZNANJE DOVOLJ ALI ZMOREMO VEČ? 0,00 13,00 17,00 0,00 32
I-2021-0620-0620 09.02.2022 DRUŠTVO MSBZT KOROŠKE STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE MODRI TOREK: TEHNIKE SPROŠČANJA - TAPKANJE 2 0,00 0,50 4,50 0,00 Neomejeno
I-2021-0622-0622 10.02.2022 DRUŠTVO MSBZT KOROŠKE STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE BABIŠKO PROSTOVOLJNO DELO V ZAMBIJI 0,00 2,00 6,00 0,00 Neomejeno
I-2022-0019-0019 10.02.2022 SEKCIJA MS IN ZT V ENDOKRINOLOGIJI STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE ČETRTKOVANJE O OSKRBI SLADKORNE BOLEZNI NA DOMU 0,00 3,00 7,00 0,00 Neomejeno
I-2021-0168-0168 10.02.2022, 08:00 - 11.02.2022 DRUŠTVO MSBZT LJUBLJANA ZAKONODAJA S PODROČJA ZDRAVSTVA IN POKLICNA ETIKA POKLICNA ETIKA V PRAKSI ZDRAVSTVENE IN BABIŠKE NEGE TER ZAKONODAJA S PODROČJA ZDRAVSTVA 0,00 15,00 19,00 0,00 26
I-2021-0090-0090 15.02.2022 SEKCIJA REŠEVALCEV V ZDRAVSTVU TEMELJNI POSTOPKI OŽIVLJANJA TEMELJNI POSTOPKI OŽIVLJANJA Z UPORABO AED / V SODELOVANJU Z DRUŠTVOM MSBZT CELJE 0,00 7,00 11,00 0,00 12
I-2021-0618-0618 15.02.2022 DRUŠTVO MSBZT KOROŠKE VSEBINE, KI JIH NI MOGOČE OPREDELITI KOT SI MODRI TOREK: PREHRANA; UPORABA PREHRANSKIH DODATKOV 0,00 0,50 4,50 0,00 Neomejeno
I-2021-0501-0501 17.02.2022 SEKCIJA REŠEVALCEV V ZDRAVSTVU STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE OSKRBA DIHALNE POTI IN UMETNA VENTILACIJA V PREDBOLNIŠNIČNEM OKOLJU 0,00 10,00 14,00 0,00 13
I-2021-0601-0601 17.02.2022, 14:45 DRUŠTVO MSBZT LJUBLJANA STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE IZBRANE TEME IZ OFTALMOLOŠKE ZDRAVSTVENE NEGE 0,00 4,00 8,00 0,00 7
I-2021-0607-0607 22.02.2022 DRUŠTVO MSBZT CELJE VSEBINE, KI JIH NI MOGOČE OPREDELITI KOT SI VAROVANJE IN KREPITEV DELOVNIH ODNOSOV ZAPOSLENIH V ZDRAVSTVENI NEGI 0,00 3,00 7,00 0,00 Neomejeno
I-2021-0621-0621 22.02.2022 DRUŠTVO MSBZT KOROŠKE VSEBINE, KI JIH NI MOGOČE OPREDELITI KOT SI MODRI TOREK: NAVADIMO SE BITI POZITIVNI 2 0,00 0,50 4,50 0,00 Neomejeno
I-2022-0015-0015 22.02.2022 ZBORNICA - ZVEZA STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE USPOSABLJANJE TEHNIKOV ZDRAVSTVENE NEGE ZA PRIDOBITEV STROKOVNEGA POOBLASTILA ZA JEMANJE BRISOV ZA RESPIRATORNO DIAGNOSTIKO / TEORETIČNI DEL 0,00 9,00 13,00 0,00 Neomejeno
I-2021-0336-0336 03.03.2022, 07:30 DRUŠTVO MSBZT LJUBLJANA KAKOVOST IN VARNOST V ZDRAVSTVU KAKOVOST IN VARNOST V ZDRAVSTVU - OBVLADOVANJE Z ZDRAVSTVOM POVEZANIH OKUŽB - MODUL LICENCA 0,00 8,00 12,00 0,00 84
I-2022-0046-0046 10.03.2022 DRUŠTVO MSBZT KOROŠKE STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE AKTIVNOSTI ZDRAVSTVENE NEGE PRI PACIENTU S TRAHEOSTOMO V postopku V postopku V postopku V postopku Neomejeno
I-2021-0605-0605 15.03.2022 DRUŠTVO MSBZT CELJE STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE ZAKONODAJA S PODROČJA ZDRAVSTVA IN POKLICNA ETIKA: MODUL LICENCA V postopku V postopku V postopku V postopku Neomejeno
I-2022-0015-0015 15.03.2022 ZBORNICA - ZVEZA STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE USPOSABLJANJE TEHNIKOV ZDRAVSTVENE NEGE ZA PRIDOBITEV STROKOVNEGA POOBLASTILA ZA JEMANJE BRISOV ZA RESPIRATORNO DIAGNOSTIKO / TEORETIČNI DEL 0,00 9,00 13,00 0,00 Neomejeno
I-2022-0030-0030 18.03.2022, 08:00 DRUŠTVO MSBZT LJUBLJANA STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE PSIHOZE IN DELO Z OBOLELIMI 0,00 7,00 11,00 0,00 33
I-2022-0048-0048 24.03.2022 DRUŠTVO MSBZT KOROŠKE STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE OSNOVE INTERPRETACIJE EKD ZA ZAPOSLENE V ZDRAVSTVENI NEGI V postopku V postopku V postopku V postopku Neomejeno
I-2021-0612-0612 29.03.2022 DRUŠTVO MSBZT CELJE STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE KAKOVOST ŽIVLJENJA S CELIAKIJO 0,00 5,00 9,00 0,00 Neomejeno
I-2022-0018-0018 14.04.2022 SEKCIJA MS IN ZT V REHABILITACIJI IN ZDRAVILIŠKI DEJAVNOSTI STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE CELOSTNA ZDRAVSTVENA OSKRBA PACIENTA V ČASU NJEGOVE REHABILITACIJE PO PREBOLELEM COVID 19 0,00 8,00 12,00 0,00 24
I-2021-0607-0607 19.04.2022 DRUŠTVO MSBZT CELJE VSEBINE, KI JIH NI MOGOČE OPREDELITI KOT SI VAROVANJE IN KREPITEV DELOVNIH ODNOSOV ZAPOSLENIH V ZDRAVSTVENI NEGI 0,00 3,00 7,00 0,00 Neomejeno
Verzija: 2021-11-04; dbRegister_ZZ; dbClani_ZZ