Kriterij
Organizator: Izbriši organizatorja
Datum od:          
Datum do:
Področja:
 •  
  Evidenca izobraževanj
  • Evidenca izobraževanj
 •  
  Strokovno področje - 38.člen ZZDej-K
  • ZN operativna dejavnost in endoskopija
  • ZN starostnika
  • ZN delo s citostatiki
  • ZN delo v območju ionizirajočega sevanja
  • ZN delo v transfuzijski medicini
  • ZN dermatovenerološko obolenje
  • ZN internističnega pacienta
  • ZN kirurškega pacienta
  • ZN kronične, nenalezljive bolezni
  • ZN motnje duševnega zdravja
  • ZN na področju medicine dela, prometa in športa
  • ZN nevrološkega pacienta
  • ZN obolenja ušes, nosu in grla
  • ZN onkološkega pacienta
  • ZN ortopedskega pacienta
  • ZN otrok/mladostnikov s p.potreb. - vzgoja/izobr.
  • ZN otroka in mladostnika
  • ZN pacienta družine in ostalih v lokalni skupnosti
  • ZN pacienta na bolniškem oddelku s stalnim nadz.
  • ZN pacienta na bolniškem/kliničnem/negovalnem odd.
  • ZN pacienta na podr. psihiatrije in duševnega zdr.
  • ZN pacienta na področju mladinskega varstva
  • ZN pacienta na specifičnem oddelku/področju
  • ZN pacienta odvisnih od prepovedanih drog
  • ZN pacienta s težavami z očmi (okulistična dejav.)
  • ZN pacienta v diagnostičnih enotah
  • ZN pacienta v otroški in mladinski ambulanti
  • ZN pacienta v specialistični ambulantni dejavnosti
  • ZN pacienta z motnjami v razvoju
  • ZN pacienta z nalezljivo boleznijo
  • ZN pacientke z ginekološkimi boleznimi
  • ZN področje anesteziologije
  • ZN področje dialize in transplantacije
  • ZN porodnic
  • ZN težave z gibalnim sistemom
  • ZN uporabnikov na področju socialnega varstva
  • ZN uporabnikov na področju usposabljanja/varovanja
  • ZN v ambulanti družinske medicine
  • ZN v sterilizaciji
  • ZN v zdravstveni dispečerski službi
  • ZN žene/družine - podr.reprodukcije/ženskih bolez.
  • ZN življenjsko ogroženega pacienta
 •  
  Zdravstvena in babiška nega
  • Babiška nega
  • Zdravstvena nega
* Prejete licenčne točke za udeležbo
Izobraževanje Termin Organizator Vsebina Naslov Org.odbor* Pas. udel.* Akt. udel.* Poster* Prosta mesta Izvajalec Splošna Predstavitev
I-2020-0021-0021 24.09.2020, 16:00 DRUŠTVO MSBZT MARIBOR STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE UČNE DELAVNICE S PODROČJA ALTERNATIVNIH IN KOMPLEMENTARNIH PRISTOPOV ZA OHRANJANJE ZDRAVJA IN DOBREGA POČUTJA / SE LAHKO POMLADIMO, REGENERIRAMO ALI CELO NADGRADIMO? 0,00 1,00 5,00 0,00 33
I-2020-0341-0341 24.09.2020 DRUŠTVO MSBZT LJUBLJANA KAKOVOST IN VARNOST V ZDRAVSTVU KAKOVOST IN VARNOST V ZDRAVSTVU - OBVLADOVANJE Z ZDRAVSTVOM POVEZANIH OKUŽB - MODUL LICENCA 0,00 8,00 12,00 0,00 6
I-2020-0350-0350 25.09.2020 ZBORNICA - ZVEZA KAKOVOST IN VARNOST V ZDRAVSTVU KAKOVOST IN VARNOST V ZDRAVSTVU: MODUL LICENCA 0,00 7,00 11,00 0,00 1
I-2019-0731-0731 29.09.2020 DRUŠTVO MSBZT CELJE STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE PREVENTIVA ZOPER IZGORELOST MED ZDRAVSTVENIMI DELAVCI / POSLEDICE STRESA IN PSIHOSOMATSKA OBOLENJA 0,00 4,00 8,00 0,00 20
I-2020-0161-0161 29.09.2020 DRUŠTVO MSBZT KOROŠKE STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE KOMUNIKACIJA NA DELOVNEM MESTU - BONTON TELEFONSKEGA KOMUNICIRANJA 0,00 1,00 5,00 0,00 15
I-2020-0021-0021 01.10.2020, 16:00 DRUŠTVO MSBZT MARIBOR STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE UČNE DELAVNICE S PODROČJA ALTERNATIVNIH IN KOMPLEMENTARNIH PRISTOPOV ZA OHRANJANJE ZDRAVJA IN DOBREGA POČUTJA / NE MOREM SE IZRAZITI - IZRAZITI SE 0,00 1,00 5,00 0,00 33
I-2020-0355-0355 01.10.2020 ZBORNICA - ZVEZA TEMELJNI POSTOPKI OŽIVLJANJA TEMELJNI POSTOPKI OŽIVLJANJA Z UPORABO AED 0,00 7,00 11,00 0,00 1
I-2020-0048-0048 01.10.2020, 08:15 - 02.10.2020 Z-Z, SEKCIJA MS IN ZT V PSIHIATRIJI STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE SVETOVALNE IN MOTIVACIJSKE TEHNIKE ZA DELO S PACIENTI VIII. DEL 0,00 14,00 18,00 0,00 13
I-2019-0882-0882 03.10.2020 DRUŠTVO MSBZT LJUBLJANA POKLICNA ETIKA POKLICNA ETIKA V PRAKSI ZDRAVSTVENE IN BABIŠKE NEGE - MODUL LICENCA 0,00 7,00 11,00 0,00 27
I-2020-0239-0239 07.10.2020 ZBORNICA - ZVEZA STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE PSIHOEDUKATIVNA DELAVNICA: PREVENTIVA IZGORELOSTI MED ZDRAVSTVENIMI DELAVCI - PRIZMA 0,00 4,00 8,00 0,00 13
I-2020-0355-0355 09.10.2020 ZBORNICA - ZVEZA TEMELJNI POSTOPKI OŽIVLJANJA TEMELJNI POSTOPKI OŽIVLJANJA Z UPORABO AED 0,00 7,00 11,00 0,00 6
I-2020-0161-0161 13.10.2020 DRUŠTVO MSBZT KOROŠKE STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE KOMUNIKACIJA NA DELOVNEM MESTU - BONTON TELEFONSKEGA KOMUNICIRANJA 0,00 1,00 5,00 0,00 17
I-2019-0761-0761 14.10.2020 DRUŠTVO MSBZT CELJE KAKOVOST IN VARNOST V ZDRAVSTVU KAKOVOST IN VARNOST V ZDRAVSTVU: MODUL LICENCA 0,00 7,00 11,00 0,00 67
I-2019-0832-0832 14.10.2020 DRUŠTVO MSBZT CELJE STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE PERIOPERATIVNA HIPOTERMIJA 0,00 6,00 10,00 0,00 36
I-2020-0023-0023 15.10.2020, 16:00 DRUŠTVO MSBZT MARIBOR STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE STROKOVNI KLINIČNI VEČERI / STROKOVNI KLINIČNI VEČER V OKTOBRU 0,00 4,00 8,00 0,00 28
I-2020-0334-0334 15.10.2020 DRUŠTVO MSBZT NOVO MESTO STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE HIGIENA ROK, UPORABA OVO, SPREMLJANJE MDRO, RAVNANJE Z ODPADKI 0,00 2,00 6,00 0,00 2
I-2020-0355-0355 15.10.2020 ZBORNICA - ZVEZA TEMELJNI POSTOPKI OŽIVLJANJA TEMELJNI POSTOPKI OŽIVLJANJA Z UPORABO AED 0,00 7,00 11,00 0,00 8
I-2019-0951-0951 16.10.2020 DRUŠTVO MSBZT LJUBLJANA STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE PSIHOZE IN DELO Z OBOLELIMI 0,00 6,00 10,00 0,00 25
I-2020-0244-0244 16.10.2020 Z-Z, SEKCIJA MS IN BABIC STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE V STIKU Z NOVIMI DOGNANJI - ZDRAVSTVENA OBRAVNAVA ŽENSK IN DRUŽIN 0,00 8,00 12,00 0,00 Neomejeno
I-2020-0098-0098 16.10.2020 - 17.10.2020 Z-Z, SEKCIJA MS IN ZT V KIRURGIJI STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE ŠIRITEV UČINKOVITE IN INOVATIVNE PRAKSE V ZDRAVSTVENI NEGI KIRURŠKEGA PACIENTA 0,00 15,00 19,00 0,00 108
I-2020-0352-0352 17.10.2020, 08:00 DRUŠTVO MSBZT LJUBLJANA STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE TEMELJNI POSTOPKI OŽIVLJANJA Z UPORABO AED 0,00 0,00 0,00 0,00 13
I-2020-0378-0378 20.10.2020 DRUŠTVO MSBTZ GORENJSKE STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE KAKOVOST IN VARNOST V ZDRAVSTVU: MODUL LICENCA 0,00 0,00 0,00 0,00 32
I-2019-0731-0731 21.10.2020 DRUŠTVO MSBZT CELJE STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE PREVENTIVA ZOPER IZGORELOST MED ZDRAVSTVENIMI DELAVCI / JE ZGOLJ AKTIVNOST RES REŠITEV ZOPER IZGORELOST ALI GRE ZA PRETIRAVANJE? 0,00 4,00 8,00 0,00 17
I-2020-0395-0395 21.10.2020, 17:00 DRUŠTVO MSBZT VELENJE STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE OBVLADOVANJE SLADKORNE BOLEZNI 0,00 0,00 0,00 0,00 60
I-2019-0741-0741 22.10.2020, 15:00 ZDRAVNIŠKA ZBORNICA SLOVENIJE STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE NE DOPUŠČAJMO NASILJA 0,00 5,00 9,00 0,00 20
I-2019-0741-0741 22.10.2020, 15:00 ZDRAVNIŠKA ZBORNICA SLOVENIJE STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE NE DOPUŠČAJMO NASILJA 0,00 5,00 9,00 0,00 20
I-2020-0263-0263 22.10.2020, 15:00 DRUŠTVO MSBZT LJUBLJANA STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE PACIENT NE GOVORI SLOVENSKO 0,00 4,00 0,00 0,00 22
I-2020-0334-0334 22.10.2020 DRUŠTVO MSBZT NOVO MESTO STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE HIGIENA ROK, UPORABA OVO, SPREMLJANJE MDRO, RAVNANJE Z ODPADKI 0,00 2,00 6,00 0,00 18
I-2020-0355-0355 22.10.2020 ZBORNICA - ZVEZA TEMELJNI POSTOPKI OŽIVLJANJA TEMELJNI POSTOPKI OŽIVLJANJA Z UPORABO AED 0,00 7,00 11,00 0,00 14
I-2020-0411-0411 22.10.2020 DRUŠTVO MSBTZ GORENJSKE STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE ČAKJANKA V BRONJO ŽAKELJ: BELO SE PERE NA DEVETDESET 0,00 0,00 0,00 0,00 50
I-2020-0041-0041 23.10.2020, 08:00 DRUŠTVO MSBZT MARIBOR KAKOVOST IN VARNOST V ZDRAVSTVU KAKOVOST IN VARNOST V ZDRAVTVU: MODUL LICENCA 0,00 8,00 12,00 0,00 25
I-2020-0439-0439 26.10.2020 DRUŠTVO MSBZT LJUBLJANA STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE UČINKOVITA KOMUNIKACIJA PRI SOOČANJU S TEŽAVNIMI SOGOVORNIKI 0,00 0,00 0,00 0,00 20
I-2020-0334-0334 29.10.2020 DRUŠTVO MSBZT NOVO MESTO STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE HIGIENA ROK, UPORABA OVO, SPREMLJANJE MDRO, RAVNANJE Z ODPADKI 0,00 2,00 6,00 0,00 20
I-2020-0161-0161 03.11.2020 DRUŠTVO MSBZT KOROŠKE STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE KOMUNIKACIJA NA DELOVNEM MESTU - BONTON TELEFONSKEGA KOMUNICIRANJA 0,00 1,00 5,00 0,00 28
I-2020-0239-0239 04.11.2020 ZBORNICA - ZVEZA STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE PSIHOEDUKATIVNA DELAVNICA: PREVENTIVA IZGORELOSTI MED ZDRAVSTVENIMI DELAVCI - PRIZMA 0,00 4,00 8,00 0,00 22
I-2020-0035-0035 06.11.2020 Z-Z, SEKCIJA REŠEVALCEV V ZDRAVSTVU TEMELJNI POSTOPKI OŽIVLJANJA TEMELJNI POSTOPKI OŽIVLJANJA Z UPORABO AED / V SODELOVANJU Z DRUŠTVOM MSBZT MARIBOR 0,00 7,00 11,00 0,00 17
I-2020-0355-0355 06.11.2020 ZBORNICA - ZVEZA TEMELJNI POSTOPKI OŽIVLJANJA TEMELJNI POSTOPKI OŽIVLJANJA Z UPORABO AED 0,00 7,00 11,00 0,00 16
I-2020-0021-0021 12.11.2020, 16:00 DRUŠTVO MSBZT MARIBOR STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE UČNE DELAVNICE S PODROČJA ALTERNATIVNIH IN KOMPLEMENTARNIH PRISTOPOV ZA OHRANJANJE ZDRAVJA IN DOBREGA POČUTJA / BREZ KAVE VAM ŽIVETI NI? 0,00 1,00 5,00 0,00 35
I-2020-0334-0334 12.11.2020 DRUŠTVO MSBZT NOVO MESTO STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE HIGIENA ROK, UPORABA OVO, SPREMLJANJE MDRO, RAVNANJE Z ODPADKI 0,00 2,00 6,00 0,00 17
I-2020-0355-0355 12.11.2020 ZBORNICA - ZVEZA TEMELJNI POSTOPKI OŽIVLJANJA TEMELJNI POSTOPKI OŽIVLJANJA Z UPORABO AED 0,00 7,00 11,00 0,00 11
I-2020-0130-0130 13.11.2020, 08:00 DRUŠTVO MSBZT MARIBOR ZAKONODAJA S PODROČJA ZDRAVSTVA IN POKLICNA ETIKA POKLICNA ETIKA IN ZAKONODAJA V ZDRAVSTVU 0,00 7,00 11,00 0,00 8
I-2019-0731-0731 18.11.2020 DRUŠTVO MSBZT CELJE STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE PREVENTIVA ZOPER IZGORELOST MED ZDRAVSTVENIMI DELAVCI / MOTIVACIJA NA DELOVNEM MESTU 0,00 4,00 8,00 0,00 23
I-2020-0023-0023 19.11.2020, 16:00 DRUŠTVO MSBZT MARIBOR STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE STROKOVNI KLINIČNI VEČERI / STROKOVNI KLINIČNI VEČER V NOVEMBRU 0,00 4,00 8,00 0,00 31
I-2020-0334-0334 19.11.2020 DRUŠTVO MSBZT NOVO MESTO STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE HIGIENA ROK, UPORABA OVO, SPREMLJANJE MDRO, RAVNANJE Z ODPADKI 0,00 2,00 6,00 0,00 17
I-2020-0350-0350 20.11.2020 ZBORNICA - ZVEZA KAKOVOST IN VARNOST V ZDRAVSTVU KAKOVOST IN VARNOST V ZDRAVSTVU: MODUL LICENCA 0,00 7,00 11,00 0,00 7
I-2020-0355-0355 24.11.2020 ZBORNICA - ZVEZA TEMELJNI POSTOPKI OŽIVLJANJA TEMELJNI POSTOPKI OŽIVLJANJA Z UPORABO AED 0,00 7,00 11,00 0,00 17
I-2020-0334-0334 26.11.2020 DRUŠTVO MSBZT NOVO MESTO STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE HIGIENA ROK, UPORABA OVO, SPREMLJANJE MDRO, RAVNANJE Z ODPADKI 0,00 2,00 6,00 0,00 20
I-2020-0245-0245 27.11.2020 ZBORNICA - ZVEZA STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE 17. SIMPOZIJ ZDRAVSTVENE IN BABIŠKE NEGE: »Z MEDICINSKIMI SESTRAMI IN BABICAMI DO ZDRAVJA ZA VSE« 0,00 7,00 11,00 0,00 Neomejeno
I-2020-0239-0239 02.12.2020 ZBORNICA - ZVEZA STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE PSIHOEDUKATIVNA DELAVNICA: PREVENTIVA IZGORELOSTI MED ZDRAVSTVENIMI DELAVCI - PRIZMA 0,00 4,00 8,00 0,00 23
I-2020-0355-0355 02.12.2020 ZBORNICA - ZVEZA TEMELJNI POSTOPKI OŽIVLJANJA TEMELJNI POSTOPKI OŽIVLJANJA Z UPORABO AED 0,00 7,00 11,00 0,00 20
I-2020-0334-0334 03.12.2020 DRUŠTVO MSBZT NOVO MESTO STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE HIGIENA ROK, UPORABA OVO, SPREMLJANJE MDRO, RAVNANJE Z ODPADKI 0,00 2,00 6,00 0,00 20
I-2019-0731-0731 09.12.2020 DRUŠTVO MSBZT CELJE STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE PREVENTIVA ZOPER IZGORELOST MED ZDRAVSTVENIMI DELAVCI / MI STRES LAHKO POMAGA? 0,00 4,00 8,00 0,00 28
I-2020-0334-0334 10.12.2020 DRUŠTVO MSBZT NOVO MESTO STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE HIGIENA ROK, UPORABA OVO, SPREMLJANJE MDRO, RAVNANJE Z ODPADKI 0,00 2,00 6,00 0,00 20
I-2020-0355-0355 10.12.2020 ZBORNICA - ZVEZA TEMELJNI POSTOPKI OŽIVLJANJA TEMELJNI POSTOPKI OŽIVLJANJA Z UPORABO AED 0,00 7,00 11,00 0,00 20
I-2020-0041-0041 11.12.2020, 08:00 DRUŠTVO MSBZT MARIBOR KAKOVOST IN VARNOST V ZDRAVSTVU KAKOVOST IN VARNOST V ZDRAVTVU: MODUL LICENCA 0,00 8,00 12,00 0,00 34
I-2020-0350-0350 11.12.2020 ZBORNICA - ZVEZA KAKOVOST IN VARNOST V ZDRAVSTVU KAKOVOST IN VARNOST V ZDRAVSTVU: MODUL LICENCA 0,00 7,00 11,00 0,00 15
I-2020-0035-0035 15.12.2020 Z-Z, SEKCIJA REŠEVALCEV V ZDRAVSTVU TEMELJNI POSTOPKI OŽIVLJANJA TEMELJNI POSTOPKI OŽIVLJANJA Z UPORABO AED / V SODELOVANJU Z DRUŠTVOM MSBZT CELJE 0,00 7,00 11,00 0,00 29
I-2020-0023-0023 17.12.2020, 16:00 DRUŠTVO MSBZT MARIBOR STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE STROKOVNI KLINIČNI VEČERI / STROKOVNI KLINIČNI VEČER V DECEMBRU 0,00 1,00 5,00 0,00 35
I-2020-0334-0334 17.12.2020 DRUŠTVO MSBZT NOVO MESTO STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE HIGIENA ROK, UPORABA OVO, SPREMLJANJE MDRO, RAVNANJE Z ODPADKI 0,00 2,00 6,00 0,00 16
I-2020-0355-0355 17.12.2020 ZBORNICA - ZVEZA TEMELJNI POSTOPKI OŽIVLJANJA TEMELJNI POSTOPKI OŽIVLJANJA Z UPORABO AED 0,00 7,00 11,00 0,00 20
Verzija: 2019-10-06; dbRegister_ZZ; dbClani_ZZ