Kriterij
Izbriši organizatorja
Področja:
 •  
  Babiška nega
  • Babiška nega
 •  
  Evidenca izobraževanj
  • Evidenca izobraževanj
 •  
  Strokovno področje - 38.člen ZZDej-K
  • Kombinirana licenca - 2 strokovna področja
  • Kombinirana licenca - 3 strokovna področja
  • ZN internističnega pacienta
  • ZN kirurškega pacienta
  • ZN nevrološkega pacienta
  • ZN onkološkega pacienta
  • ZN ortopedskega pacienta
  • ZN otr. in ml. s pos. potr. na podr. vzg. in izob.
  • ZN otroka in mladostnika
  • ZN pac. na bol. odd. ali pos. enoti s stal. nad.
  • ZN pac. na na bol., klin. oz. negoval. oddel.
  • ZN pac. na podr. dela s citostatiki
  • ZN pac. na podr. dela v oper. dejav. in endosk.
  • ZN pac. na podr. med. dela, prom. in športa
  • ZN pac. na podr. mlad. varstva
  • ZN pac. na podr. nef., dial. in transpl. dejav.
  • ZN pac. na podr. psih. in duš. zdravja
  • ZN pac. s kron., nenalezl. boleznimi
  • ZN pac. s težavami lokomot. sist.
  • ZN pac. v dejavn. otorinolar.
  • ZN pac. v diagn. enotah
  • ZN pac. v dispeč. službi zdrav.
  • ZN pac. v območju ioniz. sevanja
  • ZN pac. v otroš. in mlad. amb.
  • ZN pac. v spec. amb. dejav.
  • ZN pac. z dermatoven. obolenjem
  • ZN pac. z ginek. bolez.
  • ZN pac. z motnjami duš. zdra.
  • ZN pac., druž. in drugih v lokal. skup.
  • ZN pac., odvisnega od prep. drog
  • ZN pacienta na specifičnem oddelku/področju
  • ZN pacienta v AMD
  • ZN pacienta v anesteziologiji
  • ZN pacienta v okulistični dejavnosti
  • ZN pacienta v sterilizaciji
  • ZN pacienta v transfuzijski medicini
  • ZN pacienta v zobozdravstveni dejavnosti
  • ZN pacienta z motnjami v razvoju
  • ZN pacienta z nalezljivo boleznijo
  • ZN porodnice in otročnice
  • ZN upor. na podr. social. varstva
  • ZN upor. s pos.potr. na podr. usp., vod. in varst.
  • ZN žensk in druž. na podr. reprod. in žens. bol.
  • ZN življ. ogroženega pacienta
 •  
  Zdravstvena nega
  • Zdravstvena nega
* Prejete licenčne točke za udeležbo
Izobraževanje I-2023-0920-0920
Prijava
Termin 24.01.2024
Organizator DRUŠTVO MSBZT CELJE
Vsebina / Oblika VSEBINE, KI JIH NI MOGOČE OPREDELITI KOT SI
SI, NACIONALNI KONGRESI, UČNE DELAVNICE, SEMINARJI
Naslov IZGORELOST
Org.odbor* 0,00
Pas. / Dod. * 2,00
Akt. / Prej. * 4,00
Poster* 0,00
Prosta mesta 23
Izobraževanje I-2023-1033-1033
Prijava
Termin 31.01.2024
Organizator DRUŠTVO MSBZT CELJE
Vsebina / Oblika STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE
SI, NACIONALNI KONGRESI, UČNE DELAVNICE, SEMINARJI
Naslov EKG IN ZDRAVSTVENA NEGA: KAJ MORAM VEDETI IN KAJ ME MORA SKRBETI
Org.odbor* V postopku
Pas. / Dod. * V postopku
Akt. / Prej. * V postopku
Poster* V postopku
Prosta mesta Neomejeno
Izobraževanje I-2023-1030-1030
Prijava
Termin 14.02.2024
Organizator DRUŠTVO MSBZT CELJE
Vsebina / Oblika KAKOVOST IN VARNOST V ZDRAVSTVU
SI, NACIONALNI KONGRESI, UČNE DELAVNICE, SEMINARJI
Naslov KAKOVOST IN VARNOST V ZDRAVSTVU
Org.odbor* 0,00
Pas. / Dod. * 7,00
Akt. / Prej. * 11,00
Poster* 0,00
Prosta mesta Neomejeno
Izobraževanje I-2023-1039-1039
Prijava
Termin 21.02.2024
Organizator DRUŠTVO MSBZT CELJE
Vsebina / Oblika STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE
SI, NACIONALNI KONGRESI, UČNE DELAVNICE, SEMINARJI
Naslov EPIDEMIOLOŠKO POMEMBNI MIKROORGANIZMI DANES - VRNITEV V PRETEKLOST?
Org.odbor* 0,00
Pas. / Dod. * 3,00
Akt. / Prej. * 7,00
Poster* 0,00
Prosta mesta Neomejeno
Izobraževanje I-2023-1127-1127
Prijava
Termin 22.02.2024
Organizator DRUŠTVO MSBZT CELJE
Vsebina / Oblika STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE
SEMINAR, UČNA DELAVNICA, TEČAJ
Naslov HIPNOZA IN POT DO RAVNOVESJA
Org.odbor* V postopku
Pas. / Dod. * V postopku
Akt. / Prej. * V postopku
Poster* V postopku
Prosta mesta 18
Izobraževanje I-2023-0919-0919
Prijava
Termin 28.02.2024
Organizator DRUŠTVO MSBZT CELJE
Vsebina / Oblika VSEBINE, KI JIH NI MOGOČE OPREDELITI KOT SI
SI, NACIONALNI KONGRESI, UČNE DELAVNICE, SEMINARJI
Naslov RAVNANJE S ČUSTVI
Org.odbor* 0,00
Pas. / Dod. * 2,00
Akt. / Prej. * 4,00
Poster* 0,00
Prosta mesta 24
Izobraževanje Termin Organizator Vsebina / Oblika Naslov Org.odbor* Pas. / Dod. * Akt. / Prej. * Poster* Prosta mesta Član Splošna Predstavitev
I-2023-0920-0920 24.01.2024 DRUŠTVO MSBZT CELJE VSEBINE, KI JIH NI MOGOČE OPREDELITI KOT SI
SI, NACIONALNI KONGRESI, UČNE DELAVNICE, SEMINARJI
IZGORELOST 0,00 2,00 4,00 0,00 23
I-2023-1033-1033 31.01.2024 DRUŠTVO MSBZT CELJE STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE
SI, NACIONALNI KONGRESI, UČNE DELAVNICE, SEMINARJI
EKG IN ZDRAVSTVENA NEGA: KAJ MORAM VEDETI IN KAJ ME MORA SKRBETI V postopku V postopku V postopku V postopku Neomejeno
I-2023-1030-1030 14.02.2024 DRUŠTVO MSBZT CELJE KAKOVOST IN VARNOST V ZDRAVSTVU
SI, NACIONALNI KONGRESI, UČNE DELAVNICE, SEMINARJI
KAKOVOST IN VARNOST V ZDRAVSTVU 0,00 7,00 11,00 0,00 Neomejeno
I-2023-1039-1039 21.02.2024 DRUŠTVO MSBZT CELJE STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE
SI, NACIONALNI KONGRESI, UČNE DELAVNICE, SEMINARJI
EPIDEMIOLOŠKO POMEMBNI MIKROORGANIZMI DANES - VRNITEV V PRETEKLOST? 0,00 3,00 7,00 0,00 Neomejeno
I-2023-1127-1127 22.02.2024 DRUŠTVO MSBZT CELJE STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE
SEMINAR, UČNA DELAVNICA, TEČAJ
HIPNOZA IN POT DO RAVNOVESJA V postopku V postopku V postopku V postopku 18
I-2023-0919-0919 28.02.2024 DRUŠTVO MSBZT CELJE VSEBINE, KI JIH NI MOGOČE OPREDELITI KOT SI
SI, NACIONALNI KONGRESI, UČNE DELAVNICE, SEMINARJI
RAVNANJE S ČUSTVI 0,00 2,00 4,00 0,00 24
Verzija: 2023-10-19; dbRegister_ZZ