Izobraževanje Termin Organizator Vsebina Naslov Org.odbor* Pas. udel.* Akt. udel.* Poster* Prosta mesta Član Splošna Predstavitev
I-2017-0448-0448 17.01.2018 DRUŠTVO MSBZT CELJE ZAKONODAJA S PODROČJA ZDRAVSTVA IN POKLICNA ETIKA ETIKA IN ZAKONODAJA S PODROČJA ZDRAVSTVA 0,00 6,00 10,00 0,00 Neomejeno
Verzija: 2018-03-07; dbRegister_ZZ; dbClani_ZZ