Izobraževanje I-2018-0110-0110
Prijava
Termin 22.02.2018
Organizator DRUŠTVO MSBZT CELJE
Vsebina / Oblika SPLOŠNO IZPOPOLNJEVANJE
SI, NACIONALNI KONGRESI, UČNE DELAVNICE, SEMINARJI
Naslov STROKOVNO POPOLDNE: PREPREČEVANJE BOLNIŠNIČNIH OKUŽB
Org.odbor* 0,00
Pas. / Dod. * 6,00
Akt. / Prej. * 10,00
Poster* 0,00
Prosta mesta Neomejeno
Izobraževanje Termin Organizator Vsebina / Oblika Naslov Org.odbor* Pas. / Dod. * Akt. / Prej. * Poster* Prosta mesta Član Splošna Predstavitev
I-2018-0110-0110 22.02.2018 DRUŠTVO MSBZT CELJE SPLOŠNO IZPOPOLNJEVANJE
SI, NACIONALNI KONGRESI, UČNE DELAVNICE, SEMINARJI
STROKOVNO POPOLDNE: PREPREČEVANJE BOLNIŠNIČNIH OKUŽB 0,00 6,00 10,00 0,00 Neomejeno
Verzija: 2023-04-26; dbRegister_ZZ