Izobraževanje I-2018-0138-0138
Prijava
Termin 18.04.2018
Organizator DRUŠTVO MSBZT CELJE
Vsebina / Oblika SPLOŠNO IZPOPOLNJEVANJE
SI, NACIONALNI KONGRESI, UČNE DELAVNICE, SEMINARJI
Naslov STROKOVNO POPOLDNE: PRISTOP K OTROKU Z VROČINO
Org.odbor* 0,00
Pas. / Dod. * 6,00
Akt. / Prej. * 10,00
Poster* 0,00
Prosta mesta 6
Izobraževanje Termin Organizator Vsebina / Oblika Naslov Org.odbor* Pas. / Dod. * Akt. / Prej. * Poster* Prosta mesta Član Splošna Predstavitev
I-2018-0138-0138 18.04.2018 DRUŠTVO MSBZT CELJE SPLOŠNO IZPOPOLNJEVANJE
SI, NACIONALNI KONGRESI, UČNE DELAVNICE, SEMINARJI
STROKOVNO POPOLDNE: PRISTOP K OTROKU Z VROČINO 0,00 6,00 10,00 0,00 6
Verzija: 2024-04-25; dbRegister_ZZ