Izobraževanje Termin Organizator Vsebina Naslov Org.odbor* Pas. / Dod. * Akt. / Prej. * Poster* Prosta mesta Član Splošna Predstavitev
I-2018-0147-0147 23.05.2018 DRUŠTVO MSBZT CELJE SPLOŠNO IZPOPOLNJEVANJE STROKOVNO POPOLDNE: VLOGA DIETETIKA V ZDRAVSTVU 0,00 4,00 8,00 0,00 13
Verzija: 2022-05-03; dbRegister_ZZ; dbClani_ZZ