Izobraževanje Termin Organizator Vsebina / Oblika Naslov Org.odbor* Pas. / Dod. * Akt. / Prej. * Poster* Prosta mesta Član Splošna Predstavitev
I-2020-0467-0467 04.11.2020 DRUŠTVO MSBZT CELJE ZAKONODAJA S PODROČJA ZDRAVSTVA IN POKLICNA ETIKA
SI, NACIONALNI KONGRESI, UČNE DELAVNICE, SEMINARJI
ZAKONODAJA S PODROČJA ZDRAVSTVA IN POKLICNA ETIKA: MODUL LICENCA / SPLETNO OKOLJE MS TEAMS 0,00 7,00 11,00 0,00 Neomejeno
Verzija: 2022-12-02; dbRegister_ZZ