Izobraževanje Termin Organizator Vsebina Naslov Org.odbor* Pas. udel.* Akt. udel.* Poster* Prosta mesta Član Splošna Predstavitev
I-2018-0272-0272 11.05.2018 ZBORNICA - ZVEZA SPLOŠNO IZPOPOLNJEVANJE 16. SIMPOZIJ ZDRAVSTVENE IN BABIŠKE NEGE 2018: ZDRAVJE JE ČLOVEKOVA PRAVICA 0,00 8,00 12,00 0,00 63
Verzija: 2018-08-21; dbRegister_ZZ; dbClani_ZZ