Izobraževanje Termin Organizator Vsebina / Oblika Naslov Org.odbor* Pas. / Dod. * Akt. / Prej. * Poster* Prosta mesta Član Splošna Predstavitev
I-2022-0710-0710 14.12.2022 ZBORNICA - ZVEZA STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE
SI, NACIONALNI KONGRESI, UČNE DELAVNICE, SEMINARJI
PREPREČEVANJE IN OBVLADOVANJE OKUŽB Z VIRUSOM SARS-COV-2 Z UPORABO OSEBNE VAROVALNE OPREME 0,00 3,00 7,00 0,00 20
Verzija: 2022-12-02; dbRegister_ZZ